İSİM DENKLİK BELGESİ
Indir 6.57 Kb.
TitleİSİM DENKLİK BELGESİ
Date conversion19.04.2013
Size6.57 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.nvi.gov.tr/Files/File/Vatandaslik/İsim Denklik Belgesi.doc
İSİM DENKLİK BELGESİ


1- İsim denklik belgesi taleplerinin doğrudan ilgilinin yerleşim yerinin bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne yapılması halinde, Nüfus Müdürlüğünce, talepte bulunan kişinin Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadının nüfus kaydında bulunup bulunmadığı incelenir, var ise denklik belgesi düzenlenerek verilir.


2- Talepte bulunanın Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadının kaydında bulunmaması halinde, İsim denklik belgesi talepleri, Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilir. Genel Müdürlüğümüzce ilgilinin dosyası üzerinden yapılacak inceleme neticesi, kişinin önceki ad ve soyadı bilgilerine ilişkin dosyada yeterli bilgi ve belge bulunması halinde denklik belgesi düzenlenerek verilir. Kişinin önceki ad ve soyadı bilgilerine ilişkin dosyada yeterli bilgi ve belge bulunmaması halinde ise denklik belgesi düzenlenmesi mümkün değildir.


İSİM DENKLİK BELGESİ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA / ……………………. VALİLİĞİNE


…………………… vatandaşı iken …/…/….. tarihinde Türkçe ………………. ad ve …………………… soyadı ile Türk vatandaşlığını kazandım. Aynı zamanda ………………… vatandaşıyım. Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadım ………………………………………………………………dır. Bu iki ismin aynı kişiye ait olduğuna dair İsim Denklik Belgesi düzenlenmesi için gereğini arz ederim.


(İmza)

…./…./…….


Kimlik Bilgileri


Adı- Soyadı :

Doğum tarihi :

T.C. Kimlik No:

Adres :

Add document to your blog or website

Similar:

İSİM DENKLİK BELGESİ iconDENKLİK BELGESİ ALACAKLAR İÇİN BAŞVURU FORMU

İSİM DENKLİK BELGESİ iconB Diş hekimliği doktora programına başvuran adayların ise, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alacakları “Denklik Belgesi”ni lisans diplomaları ile birlikte vermeleri gerekmektedir. 2

İSİM DENKLİK BELGESİ iconÖZET Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Programı mezununun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından aldığı lisans denklik belgesi çerçevesinde tercih yapabileceğine ilişkin 06/01/2009-24032

İSİM DENKLİK BELGESİ iconİsim olmadıkları hâlde isim gibi kullanılan, isimlerin yerini tutan kelimelere ve eklere

İSİM DENKLİK BELGESİ icon1. özne+to be+isim/(sıfat+isim) (olduğu gibi çevrilirler)

İSİM DENKLİK BELGESİ iconİSİM Canlı ve cansız varlıkları, duygu, düşünceleri ve kavramları anlatmak için kullanılan sözcüklere İSİM

İSİM DENKLİK BELGESİ iconİsmin yerini tutan, isim olmadığı halde isim gibi kullanılan sözcüklere zamir denir

İSİM DENKLİK BELGESİ iconİsim olmadıkları hâlde isim gibi kullanılan, isimlerin yerini tutan kelimelere zamir denir

İSİM DENKLİK BELGESİ iconCümlede ismin yerini tutan, isim olmadığı halde isim gibi kullanılabilen kelimelere denir

İSİM DENKLİK BELGESİ iconİSİM: Canlı ce cansız varlıkarı, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelimelere İSİM denir

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page