TÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA NO
Indir 134.85 Kb.
TitleTÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA NO
Date conversion19.04.2013
Size134.85 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.sadikcetin.com/FileUpload/op6171/File/dlblgsktaptest15-19smsayfa-2.docTÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA NO :

KONU: ÖZEL İSİM ,CİNS İSİM TEST- 15

ADI SOYADI:...........................................................


ATATÜRK

Yurdumuzu aydınlatan sabahlar

Düşmanlara korku veren silâhlar,

Tersane, fabrikalar, tezgâhlar,

Göze çarpan her ne varsa: Atatürk.


1.Yukarıdaki dörtlükte kaç tane özel isim vardır?


A)1 B)2 C)3 D) 4


2.Yukarıdaki dörtlüğün son iki mısrasında kaç tane cins ismi vardır?


A) 4 B)5 C)6 D) 7


3."Bu şiirde Atatürk'ün hizmetlerinden söz edilmektedir." cümlesinde altı çizili olan kelimenin ekinden kesme işaretiyle ayrılmasının se­bebi nedir?


A) özel isim olduğu için

B) çok heceli olduğu için

C) cins isim olduğu için

D) isİm olduğu için


4.Hangi kelime özel isimdir?


A) Yurt B) Vatan

C)Televizyon D) Kızılay


5.Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

1) Cins isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

2) Gazete ve dergi adları özel isimdir.

3) Özel isimlere eklenen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

4) Özel isimlerden sonra gelen (-li, -ci, -gil) ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.

5) Ulus adları özel isimdir.


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5


6. Kesme işareti hangi seçenekte doğru kullanılmıştır?


A)Türk'lük B) Türkiye'de

C) Türk'ler D) Türkçe'nin


7. "Bir çocuk, güneş batarken, karşı tepede, pencereleri parıl parıl parlayan bir ev görürdü." cümlesinde kaç tane cins isim vardır?


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yardır?


A) Atatürk, eğitime çok önem verirdi.

B) Atatürkün, eğitimle ilgili çok önemli sözleri vardır.

C) Atatürk, okullar için bir geometri kitabı yazmıştır.

D) Atatürk, gençlerin iyi yetişmesini istiyordu.


9. Hangi cümlede "güneş" kelimesi özel isim olarak kullanılmamıştır?


A) Güneş ısı ve ışık kaynağıdır.

B) Güneş olmasaydı, hayat olmazdı.

C) Güneş gibi doğacağız, vatanın dört köşesine.

D) Dünya, Güneş'in çevresinde döner.


10. "Elimi, yüzümü yıkadım; çantama kitabımı koydum." cümlesinde kaç tane isim vardır?


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7


11. Devletimizin adı hangi seçenekte doğru yazılmıştır?


A) Türkiye cumhuriyeti

B) Türkiye Cumhuriyeti

C) türkiye Cumhuriyeti

D) Türkiye Cumhuriyet'i


12. Aşağıdaki gruplardan hangisinde iki cins, bir özel ad vardır?


A) Şehir, Halk, İslâmiyet

B) Emine, Kızılırmak, Kars

C) Ağaç, Sokak, Yağmur

D) Türkiye, Türkçe, Almanca


13. Aşağıdakilerden kaç tanesi isimdir?

" okudu, Bursa, silgi, onu, kendi, sildi, siz"


A)1 B)2 C)3 D) 4


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime isimdir?


A) Ucuz ayakkabı satan bir mağaza biliyor musun?

B) Tatlı yemeli, tatlı söz söylemeliyiz.

C) Çok gezdik ama açık mağaza bulamadık

D) Çevremizi güzel bir koku sardı.


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özel isim yanlış yazılmıştır?


A) Burası İstanbul'un en güzel yeridir.

B) Adana'nın nesi meşhurdur?

C) Okula giderken ayşeyi gördüm.

D) Atatürk'ü milletçe çok seviyoruz.


KONU: SOYUT İSİM- SOMUT İSİM, TEKİL ÇOĞUL VE TOPLULUK İSMİ TEST- 16

ADI SOYADI:............................................................


Bu bahar havası, bu bahçe;

Havuzda su şırıl şırıldır.

Uçurtmam bulutlardan yüce,

Zıpzıplarım pırıl pırıldır.


1. Yukarıdaki şiirde geçen kelimelerden kaç tanesi isimdir?


A) 7 B)8 C)9 D) 10


2. (-ler) eki hangi kelimenin sonuna getirilemez?


A) kedi B) düş

C) anlatsam D) serçe


3. Bulutlar kelimesi ne tür bir isimdir?


A) madde-cins-çoğul

B) madde-topluluk-çoğul

C) mana-cins-çoğul

D) madde-özel-çoğul


4. "Bahçe" kelimesi ne tür bir isimdir?


A) cins-tekil-mana

B) madde-topluluk-çoğul

C) mana-cins-çoğul

D) cins-tekil-madde


5. "Bulutlardan" kelimesinin tekil şekli aşağıdakilerden hangisidir?


A) bulut B) bulutlarda

C) bulutlar D) bulutlarım


6. Aşağıdaki isimler alfabetik sıraya konduğu zaman baştan ikinci ke­lime hangisi olur?

(kaplumbağa-kapak-kaplan-karaca-kanarya-kasa)


A) karaca B) kapak

C) kaplan D) kanarya


7. "Türk ordusu disiplinli bir ordudur." cümlesinde geçen topluluk ismi hangisidir?


A) Türk B) disiplinli

C) bir D) ordu


8. 'Türk" ismi ne tür bir isimdir?


A) cins isim B) özel isim

C) mana ismi D) çoğul isim


Balıklar masal anlatsa

Tarla sürse kırlangıçlar

Evimize konuk gelip

Bir çay içse ceylânlar


9. Yukarıdaki şiirde geçen isimler hangi seçenekte tam olarak ve doğru şekilde verilmiştir?


A) balık-masal-sürse-kırlangıçlar-gelip-bir-çay

B) balık-sürse-bir-konuk-içse-ceylânlar-evimize-tarla

C) balık-tarla-çay-ceylânlar-kırlangıçlar-masal-evimize-konuk

D) balık-tarla-konuk-gelip-çay-evimize-bir-masal


10. Yukarıdaki şiirde kaç tane çoğul isim vardır?


A) 2 B)3 C)4 D) 5


11. "Masal" kelimesinin çoğul hâli hangisidir?


A) masalım B) masalcı

C) masalı D) masallar


12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul eki almamıştır?


A) dallar B) ekinler

C) kiler D) ırmaklar


13. Aşağıdaki isimlerden kaç tanesi soyut ismidir? (özgürlük-peri-market-tuz-hava-iyilik-saygı-okul)


A) 3 B)4 C)5 D) 6


14.Aşağıdaki isimlerden kaç tanesi somut ismidir?

(bulut-kış-ateş-sevinç-cesaret-masa-halı-Zeynep)


A) 3 B)4 C)5 D) 6


15. Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismidir?


A) meclis B) fabrika

C) çiçek D) şehir


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım hatası vardır?


A) Babam yarım İzmire gidecek

B) Kuşların kanadı var, uçar.

C) Bugünün işini yarına bırakma.

D) İnsan her zaman geleceğini düşünmelidir.


17. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


A) Sesleri benzeyen, anlamları ayrı olan kelimelere eş sesli (sesteş) kelimeler denir.

B) Türkçe kelimelerin sonunda "p, ç, t, k" harfleri bulunmaz.

C) "kiler, dolar, yular" kelimeleri "-ler" ekiyle çoğul hâle gelmiş keli­melerdir.

D) "Babam tekire ciğer almış." cümlesi doğru yazılmıştır.


18. Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir?


A) aileler B) şehirler

C) sınıflar D) ordular


19. "Sınıfımızı" kelimesinin çoğul hâli hangisidir?


A) sınıfımız B) sınıfımızda

C) sınıflarımızı D) sınıfım


20. Aşağıdakilerden hangisi somut isimdir?


A) hava B) akıl

C) sevgi D) keder


21. "Yasemin bir melek kadar iyi kalplidir." cümlesinde altı çizili isimle­rin türleri hangi seçenekte doğru olarak açıklanmıştır?


A) cins ismi-soyut ismi

B) cins ismi-somut isim

C) özel isim-soyut isim

D) özel isim-somut isim


22. "-gi" eki aşağıdaki kelimelerden hangisini soyut isim yapmıştır?


A) silgi B) sevgi

C) çizgi D) örgü


23. Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir?


A) sürüler B) insanlar

C) kümeler D) sınıflar


24. "Üzüntü" kelimesinin türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) soyut-cins ismi

B) soyut-özel isim

C) somut-özel isim

D) somut-cins isim


25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili kelime isimdir?


A) Mağazadan ucuz bir elbise aldı.

B) Tatlı yiyip, tatlı söz söylemeli.

C) Çok dolaştık ama açık eczane bulamadık.

D) Gök yüzünü koyu bir bulut kapladı.


KONU: YAPILARINA GÖRE İSİMLER TEST- 17


ADI SOYADI:...........................................................


1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik yapılıdır?


A) evcil B) ayakkabı

C) solucan D) sofra


2. Hangisi türemiş yapılı değildir?


A) biçim B) ekin

C) sirke D) süpürge


3. "Keskin sirke küpüne zarar verir." atasözünde altı çizili olan kelime­nin aldığı ek ne tür bir ektir?


A) yapım eki B) çoğul eki

C) çekim eki D) iyelik eki


4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelimedir?


A) evler B) badanayı

C) madde D) sürgün


5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelime değildir?


A) lira B) geçit

C) kasabalı D) çatı


6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi, ek aldığı için anlamı değiştirmiştir?


A) kitaplar B) batıya

C) dalga D) geziden


7. Hangi kelime DAĞ kökünden türememiştir?


A) dağlı B) dağınık

C) dağlık D) dağcı


8. "İşverenle, işçi temsilcileri arasında görüşmeler başladı." cümlesin­de altı çizili olan kelimelerin yapıları sırasıyla hangi seçenekte doğ­ru olarak yazılmıştır?


A) birleşik-türemiş-türemiş

B) türemiş-birleşik-türemiş

C) birleşik-basit-türemiş

D) türemiş-birleşik-basit


9. Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim değildir?


A) gaz yağı B) cilt evi

C) akciğer D) şahsiyet


10. Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi yapısı yönünden farklıdır?


A) yardımsever B) radyo evi

C) Ataköy D) uçaksavar


11. Aşağıdaki türemiş isimlerden hangisi farklıdır?


A) yiğitlik B) insanlık

C) yurttaşlık D) gençlik


12. "Atatürk, bizim başöğretmenimizdir." cümlesinde altı çizili olan keli­meler yapılarına göre ne tür birer kelimedir?


A) basit

B) türemiş

C) çoğul

D) birleşik


13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ötekilerden farklıdır?


A) bal B) balık

C) bacı D) açlık


14. "Öğretmenlik" kelimesinin kökü hangisidir?


A) öğret B) öğren

C) öğretmen D) öğretmenli


15. "Gençlik çağının kıymetini bilmeliyiz." cümlesinde altı çizilen keli­menin yapısına benzer kelime aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?


A) Birkaç gün acemilik çektim.

B) Rüzgâr ılık ılık esiyor.

C) Yazın çok güzel.

D) Okul gecemizde çok eğlendik.


16. Aşağıdaki eklerden hangileri yapım eki değildir?


A) -ce, -cil, -li, -lik

B) -ler, -lar, -den, -dan

C) -geç, -ge, -mek, -iş

D) -cil, -in, -gin, -deş


17. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde (-ge) eki ötekilerden farklı bir anlam kazandırmaktadır?


A) süpürge B) dalga

C) gölge D) bölge


18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelimedir?


A) bulut B) görev

C) yollar D) yular


19. Aşağıdaki türemiş kelimelerden hangisi farklıdır?


A) sorgu B) vergi

C) yazı D) görgü


20. Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir?


A) gürültüsüz B) insanlar

C) sapsarı D) gülüm


21. "Kitaplık-silgi" kelimelerinin her ikisi de aşağıdakilerden hangisine uygundur?


A) basit isim, çoğul isim, özel isim

B) türemiş isim, tekil isim, cins ismi

C) birleşik isim, cins ismi, tekil isim

D) çoğul isim, türemiş isim, cins ismi


22. Aşağıdakilerden hangisi birleşik isimdir?


A) vatandaşlık B) köylüler

C) alt küme D) akşamleyin


23. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik isimlerden hangisinde her iki kelime de gerçek anlamında kullanılmıştır?


A) Boşboğaz insanlar yalnız kalırlar.

B) Bursa'daki Ulucami tarihî bir eserdir.

C) Çanakkale'de çıkan orman yangını söndürüldü.

D) Hüseyin, açıkgöz ve çalışkan bir çocuktur.


24. Aşağıdaki isimlerden hangisi, yapı bakımından farklıdır?


A) yaprak B) tuzluk

C) dalgıç D) soygun


25. "-cik" eki, aşağıdaki altı çizili isimlerin hangisine "ufak", "küçük" an­lamı vermiştir?


A) Eylem bademcik ameliyatı oldu.

B) Kalecik'te iki akşam kaldık.

C) Serçecik bütün gün uçtu durdu.

D) Çöldeki kum tepecikleri görülmeye değerdi.


KONU: İSMİN HALLERİ TEST- 18

ADI SOYADI:..........................................................


1. "Hastabakıcılar hastalara bakarlar." cümlesinde altı çizili olan keli­me ismin hangi halindedir?


A) -e hâli B) yalın hâl

C) -i hâli D) -den hâli


2. Aşağıdakilerden hangisi ismin hâl (ad durum) eki almıştır?


A) yara B) sene

C) saza D) kaz


3. "Bu hafta okulumuza müfettiş gelecek." cümlesinde ismin hâl eki (ad durum) alan kelime hangisidir?


A) hafta

B) okulumuza

C) müfettiş

D) gelecek


4. "Komşunun kızı merdivenden düşmüş." cümlesinde altı çizili olan kelime ismin hangi halindedir?


A) yalın hâl B)-i hâli

C)-e hâli D)-den hâli


5. İsmin hâl ekleri, aşağıdakilerden hangisinde yanlış yazılmıştır?


A) okulu-ismin (-i) hâli

B) okulda-ismin (-de) hâli

C) okul-ismin (-e) hâli

D) okuldan-ismin (-den) hâli


6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ismin (-i) halindedir?


A) imambayıldı B) kara kedi

C) sivrisineği D) gecekondu


7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ismin (-e) halindedir?


A) televizyona B) göçebe

C) dede D) define


8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yalın hâldedir?


A) dağı B) demirbaş

C) denizde D) depremden


9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ismin (-de) halindedir?


A) göztaşı B) gurbette

C) gül suyunu D) güneşe


10. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) "kitaba" kelimesi ismin (-e) hâl (durum) eki almıştır.

B) "demir" kelimesi sesli bir harfle başlayan ek alırsa yumuşamaz.

C) "kalemlik" kelimesi ismin (-i) halindedir.

D) "iyi, abi, abla" kelimeleri yalın hâldedir.


11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde isim olan kelime (-i) hâl eki al­mıştır?


A) Ayağını yorganına göre uzat

B) Damlaya damlaya göl olur.

C) Dost acı söyler.

D) Can candan şirindir.


12. "Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür." atasözünde kaç tane kelime ismin hâl ekini almıştır?


A)1 B)2

C)3 D) 4


13. "Bayrağı" kelimesi ismin hangi halindedir?


A) yalın hâli B)-e hâli

C)-i hâli D)-den hâli


14. "Turşuya" kelimesi ismin hangi halindedir?


A) yalın hâli B) -e hâli

C) -i hâli D) -den hâli


15. "İş... artmaz, diş... artar" atasözünün anlamlı hâle gelmesi için aşa­ğıdaki eklerden hangisi getirilmelidir?


A)-den B)-i

C)-de D)-e


16. "Deniz... düşen yılan... sarılır." atasözünün anlamlı hale gelmesi için hangi ekin eklenmesi gerekir?


A)-i B)-e

C)-ler D)-de


17. "Evler yangın söndürücüsü bulundurulması gerekir." cümlesinin an­lamında bir bozukluk vardır. Bu bozukluğu gidermek için hangi keli­meden sonra "-de" hâl ekinin bulundurulması gerekir?


A) evler B) söndürücü

C) yangın D) bulundurulması


18. Aşağıdakilerden hangisinde "-de" hâlinde (bulunma hâli) bir isim vardır?


A) Hazıra dağlar dayanmaz.

B) Yolcu yolunda gerek.

C) Gün doğmadan neler doğar.

D) Sakla samanı gelir zamanı.


19. "Yırtıcı kuş, zavallı, küçük serçeyi parçaladı." cümlesinde yer alan aşağıdaki kelimelerden hangisi hâl eki almıştır?


A) yırtıcı B) serçeyi

C) zavallı D) küçük


20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hâl eki almış kelime yoktur?


A) Veysel ne durursun herkes gidiyor.

B) Zaman uymaz sen zamana uy diyor.

C) Fen çok büyük, kerameti yutuyor.

D) Uyan bu gafletten uyuma yurttaş.


KONU:İSİM TAMLAMALARI TEST 19

ADI SOYADI:............................................................


1. Aşağıdakilerden hangisi takısız isim tamlamasıdır?


A) altın saat

B) yeşil ev

C) uzun yol

D) okul yolu


2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan tamlamalardan hangisi farklı­dır?


A) Kitaplarımı dolap raflarına yerleştirdim.

B) Ağaç yaprağı iyi gürler.

C) Servis arabası geldi mi?

D) Taze balık bulmak çok zor.


3. Aşağıdakilerden hangisi tamlama değildir?


A) çok çalışmış

B) tilkinin ini

C) yoksulun çocuğu

D) tiyatronun sahnesi


4. Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir?


A) yumurtanın sarısı

B) kırmızı elma

C) cam bardak

D) gümüş kolye


5. Aşağıdakilerden hangisi bir tamlama oluşturmamaktadır?


A) yolun solu

B) serin gölge

C) Zerrin'in çorabı

D) yazı yaz


6. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi belirtili isim tamlamasıdır?


A) ağaç yaprağı

B) tatil eğlencesi

C) kitabın sayfası

D) kristal bardak


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır?


A) Bir hafta sonra tatile çıkacağız

B) Yarın size geleceğiz.

C) Kulak zarını zedelememek gerekir.

D) Tatilde bol bol kitap okuyacağım.


8. Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır?


A) güzel bahçe

B) ceketin düğmesi

C) küçük dere

D) çeyrek ekmek


9. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) "Kalem ucu" belirtisiz isim tamlamasıdır.

B) Tamlamalarda geçen özel isimler tek isim sayılır.

C) İkiden fazla isimden oluşan tamlamalara "zincirleme isim tamla­ması" denir.

D) Belirtili isim tamlamasında sadece tamlanan ek alır.


10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde isim tamlaması vardır?


A) Televizyon ekranı net göstermiyor.

B) Okulumuz saat sekizde açılıyor.

C) Denizde bol bol yüzeceğim..

D) Sokakta top oynamak tehlikelidir.


11. Aşağıdaki kelime çiftlerinin anlamlı birer isim tamlaması olması için hangilerinde son kelimeler yer değiştirmelidir?

1) bahçe düğmesi

2) masa örtüsü

3) radyo duvarı

4) altın madalya


A) 1 ile 2 B) 1 ile 3

C) 1 ile 4 D) 2 ile 3


12. Aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlaması kullanılmıştır?


A) Bu kitap kardeşimin sanırım.

B) Kursların ne zaman bitecek?

C) Odamın, yeni düzeni hoşuma gitti.

D) Arkadaşımın kitabı bende kalmış.


13. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi belirtili isim tamlamasıdır?


A) yaya geçidi

B) kömür sobası

C) Türkiye'nin dağları

D) kulak zarı


14. "Annemin yaptığı biber dolmasını çok severim." cümlesinde, altı çi­zili tamlamanın çeşidi nedir?


A) zincirleme isim tamlaması

B) takısız tamlama

C) belirtisiz isim tamlaması

D) belirtili isim tamlaması


15. "Çocuklar tahta masaya çantalarını koydular." cümlesinde altı çizili tamlamanın çeşidi nedir?


A) belirtisiz isim tamlaması

B) belirtili isim tamlaması

C) zincirleme isim tamlaması

D) takısız isim tamlaması


16. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi takısız isim tamlamasıdır?


A) tahtanın silgisi

B) yün kazak

C) odanın penceresi

D) gözlük camı


17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan tamlama, "Çocuk masanın üstünden inmeye çalışıyordu." cümlesindeki tamlamanın çeşidine uygundur?


A) Açık kapıdan bahçeye giriverdi,

B) O, yeni arabasıyla geziye çıktı.

C) Emel bazı eşyalarını sattı.

D) Önce dolabın raflarını yerleştirelim!


18. Aşağıdakilerden hangisi tamlama değildir?


A) tahta köprü

B) çatının kiremitleri

C) çok kızmış

D) sokak satıcıları


19. Hangi atasözündeki tamlama, isim tamlamasıdır?


A) Annemin ekmeğine kuru, ayranına duru demem.

B) Yaş ağaca balta vuran el onmaz

C) Kurt dumanlı havayı sever.

D) Acele işe şeytan karışır.


20. Hangi cümledeki isim tamlamasının çeşidi, diğerlerinden farklıdır?


A) Çarşıdan ayakkabı boyası aldım.

B) Arabanın sahibi ortalarda görünmüyordu.

C) Evimiz caddenin köşesine yapılacak.

D) Kapının anahtarını kaybettim.TEST 15

1-A 2-A 3-A 4-D 5-C 6-B 7-C 8-B 9-C 10-A 11-B 12-A 13-B 14-D 15-C


TEST 16

1-C-2-C 3-A 4-D 5-A 6-B 7-D 8-B 9-C 10-B 11-D 12-C 13-B 14-C 15-A

16-A 17-A 18-B 19-C 20-A 21-C 22-B 23-B 24-A 25 - D


TEST 17

1-B 2-C 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-A 9-D 10-A 11-C 12-D 13-D 14-A 15-A

16-B 17-C 18-B 19-C 20-A 21-B 22 - C 23 - B 24 - A 25 - D


TEST 18

1-A 2-C 3-B 4-D 5-C 6-C 7-A 8-B 9-B 10-C

11-A 12-A 13-C 14-B 15-A 16-B 17-A 18-B 19-B 20-A


TEST 19

1-A 2-D 3-A 4-B 5-D 6-C 7-C 8-B 9-D 10-A

11-B 12-D 13-C 14-C 15-D 16-B 17-D 18-C 19-A 20-A


Add document to your blog or website

Similar:

TÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA NO iconTÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA

TÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA NO iconL Konu Anlatımı, Bol Çözümlü Örnekler, Konu Tarama Testleri,Deneme Sınavları

TÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA NO icon6. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ SÖZCÜKTE YAPI- ŞİİR BİLGİSİ KONU TARAMA ÇALIŞMASI

TÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA NO iconTÜRKÇE ÖĞREN 3,4,5,6 ÇÖZ EĞLEN ÇÖZÜMLERİ TURKOFONI TÜRKÇE ÖĞREN 3 SAYFA 14

TÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA NO iconKONU BAŞLIĞI SAYFA

TÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA NO iconTÜRKÇE KONU TESTİ

TÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA NO iconDERS: Türkçe KONU

TÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA NO iconWEB SAYFA TASARIMI DERSİ PLANI

TÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA NO icon1) Haziran’da Keele üniversitesinde (İngiltere) verdiğim konferansın yayınlanmaya hazır metnini yazdım (24 sayfa). Türkçe adı: “Küreselleşen Türkiye’de Ulus’tan Nereye?

TÜRKÇE DERSİ KONU TESTLERİ SAYFA NO iconDERS: TÜRKÇE-DİLBİLGİSİ KONU: HARF BİLGİSİ TEST- 6

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page