NOKTALAMA İŞARETLERİ (24 ADET) 1-Nokta (.)
Indir 135.02 Kb.
TitleNOKTALAMA İŞARETLERİ (24 ADET) 1-Nokta (.)
Page7/7
Date conversion20.04.2013
Size135.02 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.strateji.gov.tr/ortak_icerik/strateji/haberler/resmiyaz/NOKTALAMA İŞARETLERİ.doc
1   2   3   4   5   6   7

İngilizcede kullanımı


  • İngilizce'de "caret" adını alan inceltme işareti, bir metin gözden geçirilirken metnin herhangi bir yerinde düzeltme yapılmasını gerektiğini ortaya koyar. Daha çok bir noktalama işaretinin yokluğuna, kelime eksikliğine ya da yarım bırakılmış cümlelere işaret eder.

Bilgisayarda kullanımı


  • Bilgisayarcılıktaki programlama dillerinde kullanılan bir işarettir. "Üssü" anlamına gelir.

19-Ve imi (&)


Ve imi, ve işareti veya ampersand, "ve" bağlacını temsil eden bir logogramdır. Sembol Latince "ve" anlamına gelen et sözcüğünün harflerinin ligatüründen oluşur. Farklı versiyonları mevcuttur (resme bakınız), fakat zamanla bu versiyonlardan biri, resimde baştaki sekiz rakamına benzeyen, yaygınlaşmıştır. Sağdaki şekilde "E" ve "T" harflerini görebilirsiniz.

Türkçede & iminin kullanımı yoktur. Türkçe isimlerde (ve) anlamı verilmek istendiğinde yazı ile gösterilir.


Soldaki Roma tarzı, sağdaki İtalik tarz ise bugün daha yaygın kullanılan ve imidir.

20-Yıldız işareti (*)


Asterisk, yıldız imi veya yıldız işareti,
tipografik bir sembol veya gliftir. İsmini yıldız biçimine olan benzerliğinden alır. Asterisk ismi de geç Latince asteriscus yani "küçük yıldız"dan gelir. Bunun kökeni ise aynı anlama gelen Yunanca asteriskos sözcüğüdür. Bilgisayar bilimleriyle uğraşanlar genellikle işareti İngilizce yıldız anlamına gelen star sözcüğü ile anarlar. Zaman zaman yanlış biçimde asteriks (asterix) olarak anılır.

İlk kullanımı doğum tarihlerini belirtmek içindir. Orijinal şekilde altı kollu idi ve her kol bir damla şeklindeydi. Daktilolarda bu şekilde yer almıştır. Bununla beraber bazı daktiloların her kolu ayrı bir şekilde basmakta güçlük çekmiştir. Ayrıca Arap-İsrail ihtilafı nedeniyle birçok Arap altı-kollu sembolü barındıran daktiloları almayı tercih etmememiştir. Bunun sebebi altı-kollu sembolü İsrail bayrağında bulunan Davud Yıldızına benzetmeleriydi. Bu nedenle Arap yıldızı olarak anılan beş köşeli bir yıldız ayrı bir sembol olarak birçok sistemde kullanılmıştır. Bununla birlikte bazı fontlarda (yazı biçimi) Arap yıldızı sekiz köşelidir. İki sembolü aşağıda görebilirsiniz:

Asterisk

Arap yıldızı

*

٭Türkçede kullanımı


  • Dipnotları göstermek için kullanılır.

Örnek: *Bugünkü Bolu, eski "Klaudiopolis" adınnın kısaltılmış halidir.

  • Metin içerisinde maddeleme yapılırken kullanılabilir.

Örnek:
*I.Ahmet
*I.Mehmet
*IV.Murat
* II. Selim

İngilizcede kullanımı


  • Yazılı metinde yıldız işareti bir dipnot veya benzer bir notu refere etmek için kullanılır.

  • Yine yazılı metinde, yıldız işareti bir küfürlü sözcüğün belirli bir kısmını engellemek ve böylece de hakareti hafifletmek için kullanılır.
21-Kuyruklu a, et, güzel a (@)@ işareti
@, bir
İnternet simgesi, Türkçede "yaklaşık olarak eşit" ve "kuyruklu a" olarak adlandırılır ve "et" olarak telaffuz edilir. İnternetle beraber günümüzün en çok kullanılan sembollerden biridir.

1674'de İsveç mahkemesi ile "magistrate" arasındaki bir protokolde Fransızca'daki "à" sesini veren harfin yerine "@" işaretinin kullanıldığı görülmektedir.
Evidence of the usage of @ to signify
French "à" (meaning "at") from a 1674 protocol from a Swedish lower court and magistrate (Arboga rådhusrätt och magistrat)

Bu işaret klavyede Q tuşu (F klavyede F tuşu) ve ALT GR veya ctrl ve alt tuşlarına birlikte basılarak ya da ALT tuşuna basılı tutularak nümerik klavyeden 64 rakamı girilerek yazılır. En yaygın kullanıldığı yer e-posta adresleridir, kullanıcı ve elektronik postanın gideceği posta sunucusunun adlarının birbirinden ayrılmasına yarar.

Konuşma diline ingilizcedeki anlamıyla "et (at) işareti" olarak geçmiştir. İngilizce'de bir adresin bulunduğu sunucuyu bildirmek anlamında "ismim@xsunucusu.com" (xsunucusu'nda ismim) denmesinden ileri gelmiştir.

Yaygın olan bir söylentiye göre, deniz ticaretinin yoğun olduğu yüzyıllarda büyük portekiz ticari filolarında kullanılan bu işaret, daha sonra bilgi transferinin bir simgesi olarak internete özgü hale gelmiştir.

Amerika'da yapılan bir ankette e-posta adreslerinde isimle sunucu adı hangi işaretle ayrılsın diye sorulduğunda $ yerine @ seçilmiştir.


22-Ters Eğik Çizgi ( \ )

Ters Eğik Çizgi ( \ ): Bilgisayar yazılımlarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:\Dos>MD \Oyun

23-Çengel işareti (§)


Çengel işareti (§), tipografi işaretlerinden biridir.

Türkçede ayrı konuları, ayrı maddeleri, değişik yazı bölümlerini ve paragrafları ayırmak için kullanılır. Örnek: §52'de bu konu daha geniş anlatılmıştır. (Burada çengel işareti "paragraf 52" anlamında kullanılmıştır.)

İngilizcede de bir metin içerisinde metinin başka bir bölümüne (bölüm veya paragraf) atıfta bulunmak için kullanılır. Çoğunlukla paragraf işaretiyle (¶) birlikte kullanılır. Çift olarak kullanıldığında (§§) birden fazla kısmı ifade için kullanılır (§§ 13-43)

Polonya'da bu işaret hukuk ve adalet kavramlarıyla özdeşleşmiştir. Hukuk kitaplarının kapaklarında ve bazı polislerin üniformaları üzerinde kullanılır. Almanya ve Danimarka'da ise genelde hukuki metinlerde kullanılan bir işarettir.

24-Yaklaşık işareti (~)


Bir sözcük bir tırnaksız yaklaşık (~) karakteri ile başlıyorsa ve tırnaksız ilk / karakterine kadar olan tüm karakterler (veya tırnaksız bir / yoksa tüm karakterler) bir yaklaşık-öneki kabul edilir. Yaklaşık-öneki içindeki karakterlerin hiçbiri tırnaklı değilse, yaklaşık-öneki içindeki karakterlerin olası bir kullanıcı ismi oluşturduğu varsayılır. Eğer bu kullanıcı ismi boşsa yaklaşık işareti HOME kabuk değişkeninin değeri ile değiştirilir. Eğer HOME değişkeni belirlenmemişse, yerine kabuğu çalıştıran kullanıcının ev dizini kullanılır. Aksi takdirde yaklaşık-öneki, belirtilen kullanıcının ev dizini ile değiştirilir. Yaklaşık-öneki ~+ ise, yaklaşık-öneki PWD kabuk değişkeninin değeri ile değiştirilir. Yaklaşık-öneki ~- ise, varsa OLDPWD kabuk değişkeninin değeri kullanılır.

Yaklaşık-önekinden sonra istemlik olarak bir + veya - işareti konmuş bir sayı geliyorsa, yaklaşık-öneki, dirs yerleşiğine bu işaret ve sayı verilerek çağrıldığı durumda dönen dizin yığınındaki ilgili eleman ile değiştirilir. Eğer yaklaşık-öneki ile birlikte verilen sayı bir + veya - işareti içermiyorsa + işareti verilmiş kabul edilir. Kullanıcı ismi geçersizse ya da yaklaşık yorumlaması başarısız olursa sözcük değişmeden kalır. Her değişken ataması bir: veya ilk = işaretinden önce yaklaşık işaretinin gelebileceği varsayımıyla kontrol edilir. Bu gibi durumlarda, yaklaşık yorumlaması ayrıca uygulanır. Sonuç olarak, PATH, MAILPATH ve CDPATH değişkenlerine atamalarda yaklaşık işaretli dosya isimleri kullanılabilir ve kabuk değer olarak yorumlanan değeri atar. Aşağıda tırnaksız yaklaşık-öneklerinin nasıl yorumlandığı gösterilmiştir.

Kaynaklar: Yazım Kuralları, Türk Dil Kurumu Temel Yazım Kılavuzu


NOT: İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sabri BAŞKÖY tarafından hazırlanmıştır.
1   2   3   4   5   6   7

Similar:

NOKTALAMA İŞARETLERİ (24 ADET) 1-Nokta (.) iconNOKTALAMA İŞARETLERİ (24 ADET) 1-Nokta (.)

NOKTALAMA İŞARETLERİ (24 ADET) 1-Nokta (.) iconNOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri,yazı

NOKTALAMA İŞARETLERİ (24 ADET) 1-Nokta (.) iconAlparslan Koleji İpek Tekstil Arif Mobilya Gazete, dergi, şiir, bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. İstiklal Marşı Kaşağı Noktalama İşaretleri

NOKTALAMA İŞARETLERİ (24 ADET) 1-Nokta (.) iconNOKTALAMA İŞARETLERİ ETKİNLİK Aşağıdaki parçada parantez içine gelecek uygun noktalama işaretlerini koyunuz

NOKTALAMA İŞARETLERİ (24 ADET) 1-Nokta (.) iconA şağıdaki metinde noktalama işaretleri konmamıştır. Onların yerine bazı şekiller konmuştur. Hangi şeklin hangi noktalama işaretini

NOKTALAMA İŞARETLERİ (24 ADET) 1-Nokta (.) iconNOKTALAMA İŞARETLERİ

NOKTALAMA İŞARETLERİ (24 ADET) 1-Nokta (.) iconNoktalama İşaretleri

NOKTALAMA İŞARETLERİ (24 ADET) 1-Nokta (.) iconNoktalama İşaretleri

NOKTALAMA İŞARETLERİ (24 ADET) 1-Nokta (.) iconNOKTALAMA İŞARETLERİ

NOKTALAMA İŞARETLERİ (24 ADET) 1-Nokta (.) iconNoktalama İşaretleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page