ÇGSG Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi
Indir 33.7 Kb.
TitleÇGSG Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi
Date conversion20.04.2013
Size33.7 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://xa.yimg.com/kq/groups/19463673/1752114635/name/Kültürpolitikasý_rapor.doc

ÇGSG - Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi


www.cgsg-tr.org


ÇGSG Türkiye’de çağdaş gösteri sanatları alanında üretimde bulunan BAĞIMSIZ sanatçıları, grupları, mekânları, kuramcıları, eğitimcileri, kültür yöneticilerini ve akademisyenleri bir araya getirerek, bir değişim ve dönüşüm hareketi başlatmak amacıyla kurulmuş sivil bir girişimdir.


Hareketi başlatacak uygulama ve projeleri tespit etmek, tarif etmek, planlamak ve uygulamak amacıyla Haziran 2005’de kurulmuş, 2007 Ağustos ayında da kendi derneğini kurarak tüzel kişilik kazanmıştır.


Farklılıklara açık bir platform olarak, demokratik bir çerçevede birlikte hareket etmeyi, güç birliği içinde olmayı, gündemle ilişkili olmayı, yenilikçi ve değişime açık olmayı temel değerler olarak benimseyen ÇGSG, çağdaş gösteri sanatlarını “yeni ifade biçimlerini araştıran, varolan kalıpları esneten, özgün, disiplinler arası işler” olarak tanımlıyor.


ÇGSG İçinde Yer Alan Kişi ve Oluşumlar:


Arzu Öztürkmen, Ayça İnce, Ayrin Ersöz, Ayşe Orhon, Bahar Karlıdağ, Banu Çiçek Barutçugil, Begüm Erciyas, Beliz Güçbilmez, Berna Kurt, Berrak Yedek, Damla Hacaloğlu, Defne Erdur Bekdik, Deniz Boro Polat, Dilek Güven, Elif Kamışlı, Emre Koyuncuoğlu, Esin Uslu, Evren Erbatur, Eylem Ertürk İpek, Gülsün Odabaş, Gökçe Dervişoğlu, Gökhan Gökçen, İmre Tezel, Melin Levent Yuna, Neşe Ceren Tosun, Onur Topal Sümer, Özge Kırış, Özgül Akıncı, Özlem Alkış, Özlem Hemiş, Selda Öndül, Serap Erinçin, Serkan Zihli, Serpil Mürtezaoğlu, Süreyya Karacabey, Tülin Özen, Türel Ezici, Ümit Özdemir, Yusuf Eradam, Zerrin Yanıkkaya, Ziya Azazi, Zümray Kutlu...


10+ / Övül & Mustafa Avkıran;

22/11 Proje Topluluğu / Handan Ergiydiren Özer;

Açık Sahne / Özgür Doğan;

Anadolu Akademik Tiyatro Derneği / Mustafa Sekmen;

BIS Beden İşlemsel Sanatlar Derneği / Ekmel Ertan;

Bilsak Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesi / Nihal Koldaş;

Bimeras Kültür Vakfı / Gurur Ertem & Aydın Silier;

Biriken / Melis Tezkan & Okan Urun;

Bodig / Aylin Kalem;

CUMA Güncel Sanat Ütopyaları Derneği / Esra Aysun;

ÇATI Çağdaş Dans ve Bağımsız Dans Sanatçıları Derneği / Sevi Algan & Ömer Uysal; Çıplakayaklar Kumpanyası / Mihran Tomasyan & Candaş Baş;

Dancentrum / Selen Özkan;

Dansbuluşma-İstanbul / Aytül Hasaltun, Kemal Bozkurt, Füsun Aymergen;

DokuzAltı Dans ve Hareket Projesi / İlyas Odman;

Galata Perform / Deniz Aygün;

Garajİstanbul / Pelin Başaran;

Geçici İşgal pp / Şule Ateş

Hareket Atölyesi / Zeynep Günsür;

IS.CAM İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi / Genco Gülan;

Kargart / Oya Yalçın;

Kumpanya / Naz Erayda & Kerem Kurdoğlu;

[laboratuar] performans sanatları araştırma ve proje laboratuarı / Şafak Uysal & D. Bitecik;

Mimesis / Fırat Güllü;

Oyun Deposu / Ceren Ercan & Maral Ceranoğlu;

Prospicio Company / Talin Büyükkürkçiyan;

Rem Dans Proje Topluluğu / Tuğçe Tuna;

Serbest Proje / Burcu Barakacı;

Tal Dans / Filiz Sızanlı & Mustafa Kaplan;

Talimhane Tiyatrosu / Mehmet Ergen;

Tiyatro Artı / Ufuk Tan Altınkaya;

Ve Diğer Şeyler Topluluğu / Yeşim Özsoy Gülan...


Gerçekleştirilmiş projeler:


 • ‘Geçici İşgal – Kanyon’ 13. İstanbul Bienali Paralel Etkinliği (Ekim 2009)

 • “Yeninin Seyri, Seyrin Yenisi” – Konuşma Dizisi (Eylül 2008 – Mayıs 2009)

 • “Geçici İşgal - Santralistanbul” – (Haziran 2008)

 • “Bağımsız Seyir” – Eleştiri Portalı (Mayıs 2008 – Hâlen)

 • Nereden Nereye: Esteti.ka Histori.ka Politi.ka” - Sanat Araştırmaları Atölyesi

 • (Mart – Mayıs 2008)

 • “Bağımsız Bülten” – Çağdaş Gösteri Sanatları Ajandası (Şubat – Mayıs 2008)

 • “Bağımsız Network: Çağdaş Gösteri Sanatlarında Kültür Yönetimi Kapasite Geliştirme”

(Ocak – Mayıs 2008)

 • “DirectLink, Sanat Aracılığıyla Doğrudan Bağlantı” - AB Projesi (2007 – 2008)

 • “Beyoğlu Belediyesi ile Kültürel Temas” – Bağımsız Sanat Konseyine Doğru (2007)

 • “Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları’nda Drama ve Hareket Atölyeleri”

(Nisan – Haziran 2007)

 • “Sahne Sanatları Buluşması 01: Oyun Atölyesi, Kadıköy” – Festival (Mayıs 2006)

 • ‘AçıKalan – Cihangir: Kamusal Alanda Performans’ - (Haziran 2005)Sorunlar


Kültür ve sanat politikaları tümüyle merkeziyetçi yönetim anlayışı üzerine kurulu ve bütün sanatsal yapılanma merkezden yönetilen devlet kurumları biçiminde şekilleniyor. Kültür Bakanlığ,ı özel sektör tarafından desteklenen birkaç önemli sanat vakfı ve müze dışındaki bağımsız oluşumları tanımıyor.


Gösteri sanatlarına ayrılan bütçenin büyük bölümü, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları gibi ödenekli kurumlara aktarılıyor.


Kültür Bakanlığı sinema alanında, farklı kategorilerde fon programı uygulamaktadır: Film Öyküsü, Senaryo Geliştirme, Uzun Metraj Film, Kısa Film, Post Prodüksiyon, Belgesel gibi birçok farklı kategoride destek programı uygulamaktadır. Fakat Gösteri Sanatları alanında, şu anda yürürlükteki tek fonu olan ‘Özel Tiyatrolara Yardım Fonu’, ticari işletmeleri (Özel Tiyatrolar/Şirket yapısı) ve amatör oluşumları desteklemek üzere yapılandırılmış olup, PROFESYONEL BAĞIMSIZ tiyatro alanını kapsamamaktadır. Dans disiplini bu fonun kapsamı içinde değildir.


Güncel Sanat, Video Art, New Media, Performing Art gibi birçok yeni sanat disiplini var olan kültür politikası içinde yer almamaktadır. Genel olarak güncel (contemporary) ve bağımsız sanat aktörlerinin tamamı resmi kültür organları içinde yer almamakta, temsil edilememektedir.


Merkeziyetçi yönetim anlayışının sonucu olarak, farklı sosyal ve kültürel kimlikler, alternatif oluşumlar da, aynı şekilde merkezi ve yerel kültür politikaları içinde kendini ifade etme imkânı bulamamaktadır.


Bütün sosyal ve kültürel kimliklerin; bağımsız sanat disiplinleri, yaklaşımları ve kurumlarının Kültür Bakanlığı ve Belediye’lerin sanatsal yapılanmaları içinde temsil edilmelerini sağlayacak, sivil, katılımcı ve şeffaf yapılanmalar; konsey ve kurullara ihtiyaç duyulmaktadır.


Öneriler


1. Genel olarak bağımsız sanatı; bağımsız projeleri (organizasyon, festival, etkinlik), ve bağımsız güncel dans ve tiyatro yapımlarını destekleme amaçlı ayrı bir bağımsız sanatı destekleme fonu oluşturulmalı, bütün bu ek bütçe için yeni gelir kaynakları yaratılmalıdır.


2. Yerel bağımsız sanatı desteklemek amacıyla, yerel bağımsız komisyonlar oluşturulmalı, yerel kültür politikaları geliştirilmelidir.


3. Bağımsız ve konusunda uzman profesyonellerden oluşacak konsey ve kurulların katılımcı yöntemlerle seçilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.


4. Kültür ve sanat alanında, dünyadaki gelişmeleri takip eden uzmanların oluşturduğu bu bağımsız sanat kurulları, Ülkenin ve zamanın ihtiyaçlarına göre kültür ve sanat politikalarını tartışmalı, amaç ve hedefleri belirlemeli, buna göre stratejiler geliştirerek bu stratejiler doğrultusunda kültür ve sanat bütçesinin dağıtımını ve denetimini sağlamalıdır.


5. Bağımsız Sanatı Destekleme Fonu’nun akademisyen, eleştirmen, kültür/sanat yöneticisi gibi, alnında uzman, yeni gelişmeleri takip eden uzmanlardan oluşan bağımsız bir kurul tarafından dağıtılması sağlanmalıdır.


6. Bağımsız kurulun oluşturulması aşamasında kültür STK’larının görüş ve önerileri alınmalıdır. Bağımsız Sanat Kurulu’nun yapısını belirlemek için bir danışma kurulu oluşturulmalı, Kültür Bakanlığı ve kültür-sanat inisiyatifleri iş birliği içinde, Avrupa’daki benzer yapıları (Art Council vb.) araştırarak, Türkiye için uygun bir model geliştirmelidirler.


7. Yerel yönetimlerin kültür sanat bütçelerinin de konusunda uzman ve profesyonel sanat yönetmeni ya da kurullar aracılığıyla yönetilmesi sağlanmalıdır.


8. Bağımsız bir kurul aracılığıyla, bağımsız sanat mekânları, tiyatro/dans sahne ve atölyelerine kuruluş (inşaat vb) için ve işletme desteği verilmelidir.


9. Bağımsız sanat mekânlarının ruhsat alma sürecinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.


10. 14. 07. 2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Teşvik Kararı ile çeşitli bilgelerde, çeşitli alanlarda yapılacak yatırımlara devlet yardımı yapılması karara bağlanmıştır. Kültür ve Sanat yatırımları, teşvik edilmesi amaçlanan yatırım türü kapsamına alınmamış, hatta ‘gösteri merkezi yatırımları’ başlığı ile dışında tutulmuştur. Benzer bir teşvik yasası kültür-sanat yatırımları için de yürürlüğe konmalıdır.


11. Hali hazırda yürürlükte bulunan Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamına, kurumlar vergisi muafiyeti, katma değer vergisi muafiyeti ve gelir vergisi kanunu içinde yer verilen ve sanat faaliyetlerini icra eden sanatçılardan, serbest meslek faaliyeti adı altında alınan, gelir vergisi stopajı muafiyeti de alınmalıdır.


12. Kamu ve Vakıf Binaları’nın kiralama ve satışlarında, Kültür-Sanat Merkezi, sahne mekânları açmak isteyen girişimcilere öncelik tanınmalı, yasa ve yönetmeliklerde buna yönelik değişiklik yapılmalıdır.


13. Tarihi, sahipsiz ya da Azınlık Vakıfları’na ait binaların, kültür-sanat mekânlarına dönüştürülebilmesi konusunda, ‘özendirici’ yasal düzenlemeler yapılmalıdır.


14. Ticari bir yapı olmayan kültür sanat kurumları ve mekânları bütün vergilerden muaf tutulmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.


15. Ödenekli kurumların (Devlet ve Şehir Tiyatroları), Bağımsız tiyatro ve dans gruplarıyla; sanat inisiyatifleriyle ortak projeler yapabilmesi için, yasal düzenlemeler yapılmalıdır.


16. Yönetmeliklerde değişiklik yaparak, bağımsız grupların, gişe gelirini alarak ya da oyun satın alma yöntemiyle, ödenekli tiyatroların programları içinde yer alabilmeleri sağlanmalıdır.


17. Gösteri Sanatlarının gelişebilmesi, çeşitlenebilmesi, yaratıcılık düzeyinin yükselmesi için bağımsız ve alternatif eğitim kurumlarının kurulması önündeki engellerin kaldırılması ve destekleme mekanizmalarının oluşturulması için yasa ve yönetmeliklerde düzenlemeler yapılmalıdır.


18. Devlet tarafından verilen fon ve desteklerde, fonun türü ve miktarına göre belirlenmek koşuluyla, tiyatro/dans kültür ve eğitiminin geniş yığınlara, gençlere ve çocuklara ulaştırılmasını sağlayacak atölye vb hizmet uygulamalarına zorunluluk getirilmelidir.


19. Belediye’lerin kültür-sanat bütçelerini ve ellerindeki salonları daha işlevsel, paylaşımcı ve kamu yararına kullanmalarını sağlamak amacıyla, ÇGSG, TODER, TOBAV gibi sivil oluşumlarla iş birliği geliştirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.


20. İstanbul dışı ve özellikle dezavantajlı bölgelerde tiyatro- dans eğitim ve gösterim mekânları açmak isteyen girişimcilere, özendirici koşullarla destek sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.


21. Anadolu’da yaşayan gençlerin, büyük şehirlerde sanat eğitimi almalarını kolaylaştıracak fon, burs, staj ve residence programları oluşturulmalıdır.


22. Aynı şekilde, Türkiye dışında sanat eğitimi almak isteyenler için (oyuncu, dansçı, yönetmen, yazar, koreograf) yeni fon, burs, staj ve residence imkânları yaratılmalı; bu fonlar yine bağımsız kurullar aracılığıyla dağıtılmalıdır.


23. Özel sektörü sanat üretimi, eğitimi, mekân, ödül vb konularda fon ve destek programları oluşturmaya teşvik etmeye yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.


24. Sanat eğitimi almış uzmanlar tarafından verilecek tiyatro ve dans dersleri, ilköğretim müfredatına eklenmelidir.


25. Yurt dışında gösteri yapan gruplar ve yurt dışı organizasyonlara, ‘yurt dışı tanıtım’ kapsamında yol parası desteği verilmeli; var olan destekleme programına ulaşım kolaylaştırılmalıdır.


Şule Ateş

Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi

Kasım 2009

Add document to your blog or website

Similar:

ÇGSG Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi iconSahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

ÇGSG Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi icon615 SAHNE ve GÖSTERİ SANATLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

ÇGSG Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi iconSAHNE ve GÖSTERİ SANATLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

ÇGSG Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi iconSAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ DERS PROGRAMI (2008-2009)

ÇGSG Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi iconA. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve

ÇGSG Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi iconTÜRK SÜSLEME SANATLARI ve GELENEKSEL EL SANATLARI KURSLARI

ÇGSG Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi iconEL SANATLARI BÖLÜMÜ/ GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI

ÇGSG Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi iconÇağdaş toplumlar için, çağdaş bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Çağdaş bireyin özelliklerinden biri, bilimsel davranışlara sahip olmadır. Bilimsel

ÇGSG Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi iconYUNAN ORDUSUNUN MANİSA VE AYDIN ÇEVRESİNE GİRİŞİ
«Gösteri toplantısı sırasında Rumların uygunsuz davranışlarda bulunabilecekleri ve hiç yoktan kötü bir olay çıkabileceği düşünülerek,...

ÇGSG Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi iconÇağdaş Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page