Adların durumunu,biçimini ve rengini bildiren ön adlardır. Adlara sorulan “ nasıl? ” sorusunun cevabı niteleme ön adını verir
Indir 81.61 Kb.
TitleAdların durumunu,biçimini ve rengini bildiren ön adlardır. Adlara sorulan “ nasıl? ” sorusunun cevabı niteleme ön adını verir
Date conversion20.04.2013
Size81.61 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.dersturkce.com/medya/ON_ADLAR.doc
ÖN ADLAR (SIFATLAR )

Adların önüne gelerek onları çeşitli yönlerden niteleyen ve belirten sözcüklere ön ad denir.


Akıllı öğrenciyi her öğretmen sever. On kişi buraya doğru geliyor.
Ön ad ad Ön ad adBazı olaylara hiç dayanamıyorum. Bu sefer pazardan nasıl elbise aldın?
Ön ad ad Ön ad adBana şu kitabı verir misin?
Ön ad adSıfatlar iki ana gruba ayrılır :

A) NİTELEME ÖN ADLARI

B) BELİRTME ÖN ADLARI :

1) İşaret Ön Adları

2) Sayı Ön Adları

3) Belgisiz Ön Adlar

4) Soru Ön Adları

NİTELEME ÖN ADLARI

Adların durumunu,biçimini ve rengini bildiren ön adlardır. Adlara sorulan “nasıl?” sorusunun cevabı niteleme ön adını verir.


güzel insanlar siyah elbise köşeli kutu

( durum) (renk) (biçim)çalışkan öğrenciler mavi eldiven nasırlı eller ( Nasıl ? )

( durum) (renk) (biçim)


ucuz ev mor menekşe eğri direk

( durum) (renk) (biçim)


gülen gözler ela göz yuvarlak fincan

( durum) (renk) (biçim)


Aşağıdaki sorulara uygun niteleme ön adları yazınız.

 • Nasıl kazak? sökülmüş kazak ( durum )

 • Nasıl kurabiye? ……………..kurabiye

 • Nasıl soru? ……………..soru

 • Nasıl dağ? ……………..dağ

 • Nasıl kumaş? ……………..kumaş

 • Nasıl araba? ……………..araba

 • Nasıl öğretmen? ……………..öğretmen

 • Nasıl limon? ……………..limon

 • Nasıl çiçek? ……………..çiçek

 • Nasıl masa? ……………..masaAşağıdaki adların yanına uygun niteleme ön adları yazınız.


 • …………….. su …………….. at

 • ……………..ev ……………..

 • ……………..bahçe …………….. yol

 • ……………..kiraz …………….. etek

 • ……………..kitap …………….. gün


Aşağıdaki metinde yer alan niteleme ön adları bulunuz.


Çocuk olmak zor iştir. Sorumluluk ister. Şirin çocuk olacaksın. Akıllı çocuk olacaksın. Saygılı çocuk olacaksın. Çalışkan çocuk olacaksın. Büyük insanlara saygılı, küçük çocuklara sevgili davranacaksın. Bütün hayvanları, bütün bitkileri seveceksin.

Güzel oyuncaklar görüp istemeyeceksin. Ağlayan, mızırdanan çocuk olmayacaksın. Kimseyi üzmeyeceksin. Büyüklerin istediği zaman koskoca adam, istedikleri zaman küçücük çocuk olacaksın. Zor iş zor…
BELİRTME ÖN ADLARI


1- İŞARET ÖN ADLARI : Varlıkların yerini işaret yoluyla belirten ön adlara denir.

Bu, şu, o, öteki, beriki, ileriki” gibi kelimelerin adların önüne getirilmesiyle meydana gelir. Adlara sorulan “hangi” sorusu işaret ön adını verir.


Bu konuyu bir türlü anlayamadım. Beriki evde kim oturuyor?

(hangi?) (hangi?)


Öteki yolu denersen soruyu çözebilirsin. Beni şu kata çıkarabilir misin?

(hangi?) (hangi?)


İleriki yaşlarda bu hastalık görülebilir. O sıraya ben oturacağım.

(hangi?) (hangi?)


Aşağıdaki adların yanına uygun niteleme ön adları yazınız.


 • ……… sınıf

 • ………insan

 • ………gezegen

 • ………öğrenci

 • ………şiir

 • ………bina

 • ………oda

 • ………dergi

 • ………dağlar2- SAYI ÖN ADLARI : Adları sayı bakımından belirten sıfatlardır. Adlara sorulan”kaç, kaçıncı, kaçar, kaçta kaç” soruları sayı ön adlarını verir.


Atmış yedi okul gezdik. Sekizinci sınıfa gidiyorum.

Kaç? Kaçıncı?

On kişi toplantıya katıldı. Güller beşinci katta oturuyor.

Kaç? Kaçıncı?


Maaşlara yüzde elli zam yapacak. İkişer soru cevaplayacaksınız.

Kaçta kaç? Kaçar?

Çeyrek asırdır bu topraklarda yaşar. Birer gün arayla maç yapacağız.

Kaçta kaç? Kaçar?


Aşağıdaki sayı ön adlarının karşılarına uygun adlar yazınız.

 • Üç ……………

 • Bir milyon ……………

 • Yirmi sekiz ……………

 • Birinci ……………

 • Dördüncü ……………

 • Yüzüncü ……………

 • Çeyrek ……………

 • Yarım ……………

 • Yüzde beş ……………

 • Onar ……………

 • Altışar ……………

 • Beşer ……………


3- BELGİSİZ ÖN ADLAR : Adların özelliklerini kesin olarak belirtmeyen ön adlardır. “Birkaç, birçok, birtakım, her, bir, biraz, fazla, hiçbir, herhangi bir , bazı vb.” belgisiz ön ad olarak kullanılabilir.


Bazı olayları aklım bir türlü almıyor. Sınava az öğrenci katıldı.

Ön ad ad Ön ad ad


Birkaç kişi tarafından yakalandı. Her konuda yardım alabilirim.

Ön ad ad Ön ad ad

Herhangi bir söz beni etkilemez. Hiçbir zaman bana karışmadı.

Ön ad ad Ön ad ad

_s1030


Aşağıdaki adların yanına uygun belgisiz ön adları yazınız.

 • ……………. ekmek

 • ……………. insanlar

 • ……………. soru

 • ……………. para

 • …………….şanslar

 • …………….gün

 • …………….zorluk

 • …………….eşya

 • …………….bebekler

4- SORU ÖN ADLARI : Adları soru yoluyla belirten ön adlardır.


Kaçıncı soruyu yapamadın? Beşinci soru

Soru sıfatı Sayı sıfatı


Elbiseleri hangi adam getirdi? Şu adam

Soru sıfatı İşaret sıfatı


Nasıl hediye alacaksın ? Güzel hediye

Soru sıfatı Niteleme sıfatı


Hangi öğrenciler daha çok çalışır? Bazı öğrenciler

Soru sıfatı Belgisiz sıfat


Aşağıdaki soru ön adlarının karşılarına uygun adlar yazınız.


 • Kaç …………….? Kaç …………….?

 • Ne ……………...? Ne ……………...?

 • Nasıl…………….? Nasıl…………….?

 • Hangi……………? Hangi……………?

 • Neredeki…………? Neredeki…………?

 • Kaçıncı…………...? Kaçıncı…………...?


ÖN ADLARDA KÜÇÜLTME


Küçültme ön adları “-ce, -cık, -msı, -mtırak ” ekleriyle yapılır.


Ufacık çocuktan ne istiyorsun.

Ön ad ad

Büyükçe bir evde oturuyor.

Ön ad ad

Yeşilimsi gömleğiyle herkesin dikkatini çekti.

Ön ad ad

Sarımtırak bir kazak almış.

Ön ad ad

ÖN ADLARDA PEKİŞTİRME


Niteleme sıfatların anlamlarını güçlendirmeye pekiştirme denir.


1- Niteleme sıfatının ilk ünsüzüne kadar olan bölüm alınır. Bu bölüme “m,p,r,s” ünsüzlerinden biri getirilip sıfat olan kelimenin aynen yazılmasıyla yapılır:

beyaz elbise / bembeyaz elbise

temiz ev / tertemiz ev

2- İkilemeler yoluyla yapılır.

eğri büğrü yol

yeşil yeşil gözler


3- Niteleme sözcüklerinin arasına “mi” soru edatı getirilerek yapılır. .

güzel mi güzel konak

akıllı mı akıllı çocuk


Aşağıdaki cümlelerde yer alan küçültme ve pekiştirme ön adlarını bulunuz.


CÜMLELER

ÖN ADLAR

KÜÇÜLTME

PEKİŞTİRME

Kıpkırmızı bir kazak almış.

Kıpkırmızı
x

Mavimsi gömleğini giymişti.


Genişçe bahçelerinde top oynadık.


Çirkin mi çirkin oyuncağı var.


Yeşilimtırak çanta aldım.


Yalan yanlış bilgilerle doluylu kitap.


Ayvalık’ın masmavi denizi var.


Büyükçe elleriyle elimi sıktı.


Bebeğin küçücük elleri vardı.
Aşağıdaki çizelgede verilen cümlelerde kullanılan sıfatları bulunuz. Altını çizip hangi tür ön ad olduğunu işaretleyiniz.


CÜMLELER

NİTELEME ÖN ADI

İŞARET

ÖN ADI

SAYI

ÖN ADI

BELGİSİZ

ÖN AD

SORU

ÖN ADI

Eski eşyalarını atma.

x

Bazı adamlar bize seni sordu.
Nasıl ev arıyorsunuz
Dar sokaklarda ilerleyemedik.
İki elma almak için mi geldin
O çocuğu tanıyan var mı
Kaç yıldır okuyorsun
O kitap benim.
Her insan bunu yapmaz.
Üç buçuk litre süt içmiş.
Yaşlı amcaya yardın edin.
Ben şu filmi izlemek istiyorum.
Zor soruları hep bana sorar.
Herhangi bir defter al.
Hangi sınıf sizinki
Minik minik elleri var.
Az pilav alabilir miyim
Beşer ceviz yedik.
Birçok insan bunu bilmez.
Bir gün ellet dönecek.Add document to your blog or website

Similar:

Adların durumunu,biçimini ve rengini bildiren ön adlardır. Adlara sorulan “ nasıl? ” sorusunun cevabı niteleme ön adını verir iconN ot: Niteleme sıfatları isimlerin nasıl olduğunu bildirir ve isme sorulan "nasıl" sorusuna cevap verir

Adların durumunu,biçimini ve rengini bildiren ön adlardır. Adlara sorulan “ nasıl? ” sorusunun cevabı niteleme ön adını verir iconVarlıkların durumunu, biçimini, rengini, sayısını, sırasını, yerini belirten sözcüklere sıfat ( ön ad ) denir

Adların durumunu,biçimini ve rengini bildiren ön adlardır. Adlara sorulan “ nasıl? ” sorusunun cevabı niteleme ön adını verir iconAğır ağır ölür alışkanlığının kölesi olanlar, her gün aynı yoldan yürüyenler, yürüyüş biçimini hiç değiştirmeyenler, giysilerinin rengini değiştirmeye

Adların durumunu,biçimini ve rengini bildiren ön adlardır. Adlara sorulan “ nasıl? ” sorusunun cevabı niteleme ön adını verir icon2. Doğunun iyi bir rengi varsa, ortağına rengini söyleme fırsatı vermeden kendi rengini okur. Batı oldukça iyi bir renge sahip olmadıkça pas geçmelidir. 3

Adların durumunu,biçimini ve rengini bildiren ön adlardır. Adlara sorulan “ nasıl? ” sorusunun cevabı niteleme ön adını verir iconYüklemi tamamlayan öğedir. Yüklemin durumunu, nasıl ve nice olduğunu belirtir. Yüzüme, anlamsız anlamsız baktı. nasıl

Adların durumunu,biçimini ve rengini bildiren ön adlardır. Adlara sorulan “ nasıl? ” sorusunun cevabı niteleme ön adını verir iconParselimin İmar Durumunu Nasıl Öğrenirim

Adların durumunu,biçimini ve rengini bildiren ön adlardır. Adlara sorulan “ nasıl? ” sorusunun cevabı niteleme ön adını verir iconKitap sinai mülkiyet hakları ve ülkemizde paten mevzuatını anlatarak başlayıp, buluş nasıl yapılır sorusunun cevabını vermeye çalışıyor

Adların durumunu,biçimini ve rengini bildiren ön adlardır. Adlara sorulan “ nasıl? ” sorusunun cevabı niteleme ön adını verir iconCümlelerinde kullanılan eklerdir. Fiilin neyi etkilediğini gösterir. Fiile sorulan “kimi neyi” sorularına cevap verir b. e hâl eki (yönelme hâli) : İsme getirilen “-a e” hâl ekidir

Adların durumunu,biçimini ve rengini bildiren ön adlardır. Adlara sorulan “ nasıl? ” sorusunun cevabı niteleme ön adını verir iconHAVA DURUMUNU BİLİM ADAMLARI NASIL BULUYOR VE SUNUYORLAR

Adların durumunu,biçimini ve rengini bildiren ön adlardır. Adlara sorulan “ nasıl? ” sorusunun cevabı niteleme ön adını verir iconA. Aşağıdaki soruların tek bir doğru cevabı vardır. Doğru cevabı işaretleyiniz. (5’er Puan)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page