ORTAKLAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
Indir 0.53 Mb.
TitleORTAKLAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
Page7/9
Date conversion20.04.2013
Size0.53 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ilkokuma.com/zumre3/lise_zumre/edebiyat-dil/1.donem/edebiyat1 (6).doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

a) Hikâye ve roman incelemesi
b) Şiir ve şair incelemesi
c) Fıkra, makale, deneme ve eleştiri gibi yazı çalışmaları
d) Geleneksel Türk Tiyatrosuna ait metin incelemesi
e) Gurbet temasını işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
f) Okunan bir romanda karakterlerin karşılaştırılması
g)Bestelenmiş beş şiirin tahlili(anlam ve biçim yönünden)
h) Atatürk’ün hayatını şiir ve resimlerle anlatan albüm oluşturma (kronolojik sunum)
ı) İstanbul şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi
i) Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
j) Şiir antolojisi oluşturma
k) Şair ya da yazar biyografisi hazırlatma
l) Röportaj çalışması
m) Anket çalışması
9. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ:


a) Paragraf ve paragraf çeşitleri (Roman örneklerinden)

b) Dilin tanımı, özellikleri toplum hayatındaki yeri

c) Kelimelerde anlam özellikleri

d) Metinler üzerinde ses olaylarını inceleme

e) Cümle analizinin yapılması

f) Atatürk'ün Milli Eğitimle ilgili vecizelerinin derlenmesi ve bunlardan ikisinin kompozisyon kurallarına uygun olarak açıklanması

g) Şarkılardaki "Anlatım bozuklukları" (örneklerle)

h) Seçilecek örnek metinler üzerinde ses bilgisi, kelime bilgisi, cümle bilgisi ve paragraf bilgisi doğrultusunda inceleme yapılması.

10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

1. Türk Edebiyatı’nın dönemlerinin incelenmesi
2. Ahmet Vefik Paşa’nın tiyatroya katkıları (Adapte ve orijinal eseri karşılaştırma,)

3. Tanzimat tiyatrosu,

4. Edebî akımlar

5. Millî Mücadele dönemi Türk edebiyatının özellikleri.

6.Türk destanları hakkında genel bilgi.

7. Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t-Türk ve Atabetü’l Hakayık hakkında genel bilgi.

8. Ali Şir Nevai , Hayatı, Edebi Kişiliği ve eserleri hakkında bilgi.

9. Dede Korkut Hikayeleri hakkında genel bilgi.

10. Divan edebiyatı hakkında genel bilgi.

11. Fuzuli, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

12. Baki, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

13. Nef’i ve Nabi hayatları, edebi kişilikleri ve eserleri hakkında genel bilgi.

14. Nedim, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

15. Yahya Kemal BEYATLI, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

16. Mevlânâ'da evrensel sevgi anlayışı ve semâ

17. “Medyada Edebiyat” arşivi hazırlatma

18. Hikâye ve roman incelemesi

10. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ:

1. Herhangi bir iki sayfalık metin üzerinde sözcük türlerinin tespitinin yapılması.

2. Herhangi bir iki sayfalık metin üzerinde cümle tahlili çalışmasının yapılması.

3. Herhangi bir konuyla ilgili yazılı anlatım çalışmaları.
4. Yapı ve anlamına göre sıfatların açıklanması

5. Edat grubu kelimelerin örneklerle işlenmesi

6. Fiilimsilerin örneklerle anlatılması

7. Kelime çeşitlerinin örneklerle işlenmesi

8. Roman,hikaye kitabı inceleme ( kullanılan anlatım tekniklerini belirleme )


11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

1. Ahmet Vefik Paşa’nın tiyatroya katkıları (Adapte ve orijinal eseri karşılaştırma,)

2. Tanzimat tiyatrosu,

3. Edebî akımlar,

4. Yahya Kemal’in şiirlerinde İstanbul,

5. Millî Mücadele dönemi Türk edebiyatının özellikleri.

6. Tanzimat Edebiyatı 1. ve 2. dönemlerin genel özellikleri.

7. Ziya Paşa, Namık Kemal ve Şinasi’nin hayatları, edebi kişilikleri ve eserleri hakkında genel bilgi.

8. Abdulhak Hamit TARHAN, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

9. Ahmet Mithat Efendi ve Ahmet Vefik Paşa’nın hayatları, edebi kişilikleri ve eserleri hakkında genel bilgi.

10. Edebiyat-ı Cedide hikaye, roman ve şiirinin genel özellikleri.

11. Tevfik Fikret, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

12. Halit Ziya UŞAKLIGİL, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

13. Hüseyin Rahmi GÜRPINAR, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

14. Fecr-i Ati topluluğu, özellikleri, temsilcileri ve Ahmet Haşim hakkında genel bilgi.

15. Milli Edebiyat Akımı, özellikleri ve temsilcileri hakkında genel bilgi.

16. Yahya Kemal BEYATLI, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

17. Ziya GÖKALP, hayatı, edebi kişiliği ve edebi kişiliği hakkında genel bilgi.

18. Halide Edip ADIVAR, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgİ

11. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ:

1.Mektup ve çeşitleri hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni

2.Günlük (Günce) hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni

3.Anı (Hatıra) hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni

4.Biyografi (Hayat Hikâyesi), Otobiyografi hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni

5.Gezi Yazısı (Seyahat) hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni

6.Sohbet (Söyleşi) hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni ve metin yazma çalışması.

7.Haber yazıları hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni ve metin yazma çalışması.

8.Fıkra hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni ve metin yazma çalışması.

9.Deneme hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni ve metin yazma çalışması.

10.Makale hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni ve metin yazma çalışması.

11.Eleştiri (Tenkit) hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni ve metin yazma çalışması.

13.Mülâkat hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni ve metin yazma çalışması.

14.Söylev (Hitabet, Nutuk) hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni ve metin oluşturma çalışması.

15.Şair ya da yazar biyografisi hazırlama çalışması
16.Röportaj çalışması
17.Mülakat çalışması

18. Mektup yazma çalışması (Üç çeşide birden)

12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ :

 1. Öğrencileri okumaya sevk etmek için öncelikle roman, hikaye kitaplarının okunup incelenmesi, ( 100 Temel Eser esas alınıp güncel ve Türk klasikleri, Batı klasikleri…)

 2. Atatürk’ün dil ve edebiyat hakkındaki görüşleri,

 3. Türk edebiyatının dönemleri hakkındaki bilgiler,

 4. Halk şiirinin biçim özelliklerinin incelenmesi,

 5. Roman, hikaye tahlili ve özeti,

 6. Yaşayan şair ve yazarlarımız,

 7. Dünyadaki dil aileleri,

 8. Harf inkılabımız,

 9. Cumhuriyet Döneminde yapılan dil ile ilgili çalışmalar,

 10. Manzum hikayeleri nesre çevirme ve senaryo haline getirme,

 11. Şarkı ve Türkülere konu olmuş hikayeler,

 12. Tanzimat’tan günümüze kadın şairlerin tanıtılması,

 13. Amatör dergi ve gazete çalışması,

 14. Bestelenmiş şiirler antolojisi,

 15. Power Point ile yazar-şair tanıtımı,

 16. Röportaj çalışması,

 17. Anket çalışması…12. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ:

 1. Fabl hakkında bilgi, bu türde edebiyatımızda eser veren yazarlardan birinin örnek metni

 2. Masal hakkında bilgi, yöresel masallardan birinin metni

 3. Hikâye ve çeşitleri hakkında bilgi,

 4. Hikâye yazma çalışması,

 5. Roman ve çeşitleri hakkında bilgi,

 6. Roman yazma çalışması,

 7. Hikâye inceleme çalışması,

 8. Roman inceleme çalışması,

 9. Tiyatro türü ve çeşitleri hakkında bilgi,

 10. Bir hikâyeyi tiyatro metni haline getirme çalışması,

 11. Şiir çeşitleri hakkında bilgi ve örnek şiir metinleri ile ilgili antoloji oluşturma.

 12. Konferans türü hakkında bilgi ve örnek bir metin oluşturma.

 13. Açık oturum türü hakkında bilgi ve örnek bir metin oluşturma.

 14. Sempozyum türü hakkında bilgi ve örnek bir metin oluşturma.

 15. Forum türü hakkında bilgi ve örnek bir metin oluşturma.

 16. Münazara türü hakkında bilgi ve örnek bir metin oluşturma.


KARAR : Yukarıdaki ödev konuları örnek konulardır her öğretmen sınıfın durumuna göre öğrencilerin de isteklerini dikkate alarak müfredat paralelinde başka ödev konuları belirleyebilir.


ÖDEV DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ                                       PUAN

Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı: 10

Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç-gereç toplaması ve kullanması: 10

Ödevi bizzat yapması ve çabası: 10

Ödevi hazırlama esnasında  ders öğretmeni ile diyalog kurması: 10

Kaynak kişilerle iletişim kurma yeteneği: 10

Ödevin doğruluk derecesi: 10

Ödevin yazım ve imla kurallarına uygunluğu: 10

Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması: 10

Tertip, temizlik ve estetik görünüm: 10

Ödevin zamanında teslim edilmesi: 10

TOPLAM 100

KARAR : Yıllık ödevlerin KASIM ayının son haftasına kadar verilmesi ve en geç NİSAN ayının ikinci haftasına kadar toplanması karar olarak imza altına alındı.

 1. EROL AYDIN : Ders planlarıyla ilgili olarak MEB Müfredatı ile ilgili kılavuz kitabın daima bize rehber olduğunu unutmayalım ve gerek derse hazırlık yaparken gerekse derslerde bu kılavuz kitapları daima yanımızda bulunduralım.

 2. EROL AYDIN : Başarısız öğrencilerimiz olduğunda öncelikle rehberlik servisi ve öğrencinin ailesi ve sınıf rehber öğretmeni ile işbirliği içerisinde olursak bu öğrencilerimizi kazanabiliriz.

Adem GÖREN : Başarısız öğrencilerle birebir ilgilendiğimizde başarısızlık ortadan kalkmaktadır.

Murat GÖNEN : Geçtiğimiz yıl bu durumda olan öğrencilerin aileleriyle iletişim kurdum ve bu öğrencilerin bir süre sonra başarısızlıktan kurtulduklarını gördüm.

 1. Erol AYDIN : Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında okulumuzda üç tiyatro temsil edildi, oratoryo çalışmaları yapıldı. Bu sene de bu sosyal etkinliklerin devam ettirilmesi en büyük isteğimizdir.

Adem GÖREN : Bu sene de tiyatro şiir dinletisi oratoryo gibi etkinlikler yapacağız. Her geçen yıl sosyal etkinlikler konusunda daha verimli çalışmalar yapılmaktadır.

 1. Erol AYDIN : Gündemimizin diğer maddesi de rehberlik servisi ile yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesidir.

Fatma SARUHAN : Özellikle sayısal alandaki öğrencilerde ÖSS’de sorumlu olmadıkları için edebiyat derslerine karşı bir ilgisizlik gözlenmektedir. Bu konuda rehberlik servisinden yardım alınabilir.

Ömer KURT : Öğrenciler ve aileleri tamamen ÖSS’ye odaklandıkları için bu tür sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Atilla KARAMAN : Oysa edebiyat bir yaşam biçimidir. Bunu ÖSS ile sınırlamak yanlıştır.

Adem GÖREN : Bu konuda öğrencilerin derse karşı ilgilerini artırmak için daha fazla sayıda sosyal etkinlik gerçekleştirmeli ve öğrencilerimizi bu sürece katmalıyız.

 1. Erol AYDIN : Gündemimizin diğer maddesi de Güzel Türkçemizin konuşma ve yazma kurallarının iyi kullanılması ve öğretilmesi için iş birliği yapılmasıdır. Bu konuda neler yapabiliriz ?

Ömer KURT : Öğrencilerimizle Türk Dilinin yozlaştırılmasını konu alan bir tiyatral gösteri yazıp hazırlayıp sunabiliriz. Ayrıca her sınıfa TDK İmla Kılavuzu aldırabiliriz.

Adem GÖREN : Ömer Bey’in bu teklifine sıcak bakıyorum.

Murat GÖNEN : Bu İmla Kılavuzu konusunu karar olarak alabiliriz.

Atilla KARAMAN : Bunların yanı sıra öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve bir edebiyat-kültür dergisini sürekli takip etmeleri de bu konuda oldukça önemlidir.

Fatma SARUHAN : Her sınıfta İmla Kılavuzu bulundurulmasını karar olarak alalım.

KARAR : Her sınıfa en az bir adet TDK İmla Kılavuzu aldırılması ve derslerde bu kılavuzun tüm öğrencilerin kullanımına açık bir şekilde bulundurulması kararlaştırıldı.

17. Erol AYDIN : Gündemimizin diğer maddesi de Atatürkçülük konularının Yıllık plana alınması ve derslerin Atatürkçülük ile paralel yürütülmesidir. Bu konuda 18. 01. 1982 tarih ve 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk Inkılap Ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi’nin ilgili hükümlerini okuyorum :

TÜRKÇE DERSLERİNDE:

a.Sınıflarda Bakanlığımızın tavsiye ettiği Atatürk'le ilgili yayınlardan öğrenci seviyesinde uygun Atatürk kitaplığı  kurulmaya çalışılmalı;her öğrencinin bir kitabı okuyarak sınıfta arkadaşlarına sözlü olarak takdim etmesi istenmeli ilkeleri üzerinde durulmalıdır.

 b.Öğrenciler,Atatürk'le ilgili şiir ve özdeyişleri toplamaya ve bir Atatürk Şiileri Antolojisi meydana getirmeye teşvik edilmelidir.

 c.Her ay değiştirilecek şekilde,bir panoda haber levhası hazırlatmalı,gazete ve dergilerde Atatürk hakkında çıkan şiir ve yazılarla öğrencilerin yazdıkları aynı konudaki şiir ve yazılar bu levhaya konulmalı;sınıf öğrencilerinin bilgi edinmeleri sağlanmalıdır.Daha sonra bu yazılar,gelecek yıllarda kullanılmak üzere sınıflarda tutulacak birer dosya da toplanıp saklanmalıdır.

 d.Yıl içinde yazdırılacak kompozisyon ödevlerinden en az birisi Atatürk'ün ilke ve görüşleri ile ilgili özdeyişlerin açıklanması konusunda verilmelidir.

 e.Ders kitabındaki metinlerde geçen kelimelerle cümleler yaptırılırken,sık sık Atatürk inkılabıyla ilgili     cümlelerden örnekler bulundurulmalı;dil bilgisinde de,cümle analizleri üzerinde durulurken gene Atatürk inkılabıyla ilgili cümleler alınmalıdır.

 f.Öğrencilerden,bulundukları yerde ve yakın çevrede Atatürk’le ilgili müze ve anıtları görmeleri istenmeli;  derslerde gezi notları,Atatürkçülük duygusu ile birleştirilerek sözlü veya yazılı olarak anlattırılmalıdır.

 g.Son sınıfta öğrencilerin,bulundukları yerde Kurtuluş Savaşına katılan veya Atatürk'ü tanıyıp İnkılabına tanık olan kimseler varsa;onlarla önceden hazırlanacak bir plana göre konuşmalar yaptırılmalı ve bunlar derste anlattırılmalıdır.

 Bütün bunlar dışında,öğrencilerin ellerinde bulunan Türkçe kitaplarında yer alan Atatürk,Kurtuluş Savaşı,Atatürk İnkılap ve ilkeleriyle ilgili bulunan "Serbest Okuma" parçaları da,kitaptaki esas metinler gibi işlenmelidir.

 Diğer yandan,30 MART 1981 tarih ve 2083 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Ders Kitapları listesindeki değişik yazarların okul ve çevrede bulunabilecek Türkçe kitaplarından bir tarama yapılarak,kitaplara konulmuş aynı konuda şiir ve yazılardan bir seçme yapılmalı ve okulda okutulması uygun bulunan ders kitabındaki,yıllık ders planlarına konulmuş metinler yanında,bu yeni seçilen metinlerden her sınıf için en az ikisinin,planlara ilave edilerek,öğretim yılının uygun görülerek birer haftasında işlenmesi sağlanmalıdır.

2.EDEBİYAT DERSLERİNDE:

a.Türkçe derslerinde uygulanmak üzere sıralanan yukarıdaki açıklamalar,Edebiyat derslerinde de öğrenci sınıf seviyesine ,göre ele alınmalıdır.

 b.Her sınıfta Müfredat Programı'na göre ders öğretmeninin seçimine bırakılmış olan Kompozisyon örneklerinin Atatürk'ün İnkılap,ilke ve görüşlerinden alınmasına özen gösterilmelidir.

 c."Fıkra","Hatıra","Portre","Tasvir","Mülakat" gibi yazı türlerinde Atatürk bir kaynak olmalı ve bu konularda yazılmış pek çok yazarın eserlerinden seçmeler yapılmalı ve uygun bulunan metinlerin işlenmesi yoluna gidilmelidir.

 d.Sözlü ve yazılı açıklamalarda Atatürk'ün özdeyişlerinin anlatım içine girmesi istenmelidir.

 e.Lise II.Sınıf Programında Atatürk'le ilgili konuların bulunmaması nedeniyle,bu sınıfın hazırlanan yıllık ders planlarına Atatürk'ün "Nutuk"undan veya Atatürk'ün Söylev ve Demeçlerinden,öğrencilerin seviyesine uygun ve amaçları bütünleyici nitelikte en az iki metin seçilerek yıl içinde işlenmelidir.

Bunlardan başka:

 -Türk Destanları ve Göktürk Kitabeleri okutulurken,Atatürk'ün Tarih ve Milli Birlik anlayışı;

-Dede Korkut hikayeleri okutulurken devlet teşkilatı,eski ve yeni yönetim şekilleri;

-Evliya Çelebi' nin Seyahatnamesinden parçalar okutulurken,Cumhuriyet döneminde kıyafet alanında yapılan değişiklikler;

 -Namık Kemal,Tevfik Fikret,Mehmet Akif Ersoy,Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Emin Yurdakul'dan  seçilmiş parçalar okutulurken,Atatürk'ün "Vatan" ve "Millet" anlayışı;

 -Ahmet Mithat,Recaizade Ekrem,Hüseyin Rahmi Gürpınar,Halide Edip Adıvar ve Halit Ziya Uşaklıgil gibi yazarlardan alınan roman örnekleri işlenirken,konu ile ilgili Atatürk'ün toplum alanında yaptı~ı yenilikler,Türk kadınına sağladığı haklar:

 -Ömer  Seyfettin ve Ziya Gökalp' in dil ile ilgili makalelerinden örnekler verilirken,Atatürk'ün "Dil"anlayışı ve yeni harfleri kabul edişi (Bu arada "Milli Eğitimle ilgili Söylev ve Demeçler"isimli eserdeki Atatürk'ün 9 Ağustos 1928 de Sarayburnu'nda söylediği demeç,işlenecek bir metin olarak alınabilir.) üzerinde durulmalıdır. 

-Ders kitaplarında yer alan diğer yazarlara ait metinler işlenirken de ilgisine göre,Atatürk ve İnkılabıyla  bağlantı kurulmaya çalışılmalıdır. 

18. Erol AYDIN : Arkadaşlar şimdi de zümre öğretmenleri arasında ders dağılımını yapacağız. Okulumuzda bu yıl için edebiyat grubu derslerinin toplam ders saati sayısı 144’tür. Sizlerin istekleri doğrultusunda ders planlarını hazırlayacağız. Burada hazırlayacağımız çizelge okul idaresine teklif niteliğinde olacaktır. Bu teklifinizi idare olarak mümkün olduğunca dikkate alacağız.

2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EDEBİYAT ZÜMRESİ DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

Öğretmenin Adı Soyadı

2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılında Gireceği Dersler

Ömer KURT

10 YD DİL VE ANLATIM 11FA-11FB-11FC- TÜRK EDEBİYATI 10 FD TÜRK EDEBİYATI

11TMA- 11 TM B TÜRK EDEBİYATI 12 FD -12 FC DİL VE ANLATIM

Adem GÖREN

9-A/9-B/9-C/9-D/9-E TÜRK EDEBİYATI 11 FC DİL VE ANLATIM

10 FA-10 FB-10 FC- DİL VE ANLATIM 12 TM DİL VE ANLATIM

Fatma SARUHAN

10 FD DİL VE ANLATIM 10 FA-10 FB-10 FC-10 YD-10 TM A TÜRK EDEBİYATI

11 FA-11FB DİL VE ANLATIM 12 FB -12YD DİL VE ANLATIM

Murat GÖNEN

11 FD- 11 TMA-11TM B- 11 YD DİL VE ANLATIM

11 FD-11 YD TÜRK EDEBİYATI 10 FA -10 TM A DİL VE ANLATIM

Atilla KARAMAN

9-A/9-B/9-C/9-D/9-E DİL VE ANLATIM

12FA-12 FB-12FC-12 FD-12 YD-12 TM TÜRK EDEBİYATI
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Similar:

ORTAKLAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ iconBİLECİK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

ORTAKLAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ iconEDİRNE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

ORTAKLAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ iconDEVELİ İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

ORTAKLAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ iconABDULKADİR KONUKOĞLU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

ORTAKLAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ iconFETHİ GEMUHLUOĞLU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

ORTAKLAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ iconIsparta Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü

ORTAKLAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ iconŞEHİT KEMAL MUTLU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

ORTAKLAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ iconDEVELİ IMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

ORTAKLAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ iconMİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

ORTAKLAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ iconSabahattin Zaim Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page