Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin DEMİR
Indir 76.24 Kb.
TitleOturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin DEMİR
Date conversion21.04.2013
Size76.24 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://tdesempozyum.mersin.edu.tr/formlar/sempozyumprogram.doc
09.00 : Kayıt

10.00: Açılış

Saygı Duruşu – İstiklâl Marşı

MEÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Dinletisi

Mersin Üniversitesini Tanıtan Video Gösterisi

Protokol Konuşmaları

11.00 Açılış Konferansı (Prof.Dr. Nurettin DEMİR)


13.00-14.00 Yemek

21 Nisan 2011 PerşembeB SALONU

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nurettin DEMİR

Saat

Bildiri Başlığı

Konuşmacı

Üniversite

14.15-14.30

Türkçe Sözlükler ve Sözlük Bilim Yöntemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Tanım Denemesi”

Lale YEŞİLOVA


Marmara Üniversitesi

14.30-14.45

Türkiye’de Etimoloji Sözlüklerinin Bugünkü Durumu”

Çiğdem KALEGERİ

Mersin Üniversitesi

14.45-15.00

Osmaniye İli Kadirli İlçesinin Yukarı Bozkuyu Köyünden Derleme Sözlüğü'ne Katkılar”

Ayşe UĞURELİ


Mersin Üniversitesi

15.00-15.15

Türkçe Öğretiminde Yardımcı Sesler Sorunu “Yaşasın Yaşamasın!”

Canan ÖZBAYKAL

Ege Üniversitesi

Tartışma-Ara


15.45.16.00

Fesahatçılık, Tasfiyecilik ve Türkçülük Üçgenindeki Türk Dil Kurumu”

Arzu AZKUL –

Zemzem LAÇİN


Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

16.15.16.30

Emir Kipinin İşlevlerinin Bağlam ve Şema Kuramına Göre Değerlendirilmesi”

Zeliha TUĞUZ

Mersin Üniversitesi

16.30.16.45

Üniversite Öğrencilerinin Günlük Konuşmalarının Brown ve Levinson’un Dolaylı ve Dolaysız Görgü Stratejileri Açısından İncelemesi”

Serpil AYDUTTU

Mersin Üniversitesi

16.45-17.00

Çin’deki Bir Osmanlıca Yazılı Belgenin Tanıtımı”

Ahmet HOJAM

Goethe Universitesi - Almanya

TartışmaC SALONU

Yrd.Doç.Dr. Nesrin CANBEK MENGİ

Saat

Bildiri Başlığı

Konuşmacı

Üniversite

14.15-14.30

Cenap Şahabettin’den Elhan-ı Şita: Servet-i Fünun’u Yeniden Yorumlamak”

Gülşah KARADEMİR-

Leyla DÖNMEZ

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

14.30-14.45

Sisler Bulvarı’nda Kent Kültürü”

Yunus Emre ÇEKİCİ

Mersin Üniversitesi

14.45-15.00

Estetikbilimin İçinden Geçen Edebiyat”

Sema YILDIRIM- Zeynep BİÇER

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

15.00-15.15

Tanzimat Sonrası Edebi Metinlerde Mektubun İşlevi"

Meriç KURTULUŞ

Bilkent Üniversitesi

Tartışma-Ara


15.45.16.00

Adem Kasidesi Eski Edebiyatın Yeni Çehresi Mi?”

Gamze AKBAŞ

Nevşehir Üniversitesi

16.15.16.30

Varoluşsal Kimlik Bunalımı”

Hasan Özkan YILDIZ

Mersin Üniversitesi

16.30-16.45

Yakup Kadri’nin Sodom ve Gomore Romanında Metinlerarası İlişkiler”

Murat GÜR

Nevşehir Üniversitesi

16.45-17.00

Afganistan Asıllı Amerikalı Yazarın Romanındaki Türk Kültürüne Dair Bazı Tespitler”

ANIL ÖZGE ERARSLAN

Ege Üniversitesi

Tartışma
22 Nisan 2011 CumaB SALONU

Yrd.Doç.Dr. Ali TAN

Saat

Bildiri Başlığı

Konuşmacı

Üniversite

09.30-09.45

Orhun Kitabelerinin Günümüz Türkçesindeki Söz Varlığına Anlambilimsel Bir Bakış“

Sibel ÇELİKEL

Trakya Üniversitesi

09.45-10.00

Kitle İletişim Araçlarının Türk Lehçelerinin Öğrenilmesinde Rolü”

Nicat YAQUBOV

Nahcıvan Devlet Üniversitesi - Azerbaycan

10.00-10.15

Tarihi ve Çağdaş Rus Dilinde Türkçe Kökenli Kelimelerin Yeri”

Nergiz Hüseyin

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi - Azerbaycan

10.30-10.45

Gazete Manşetlerinde Değişmece Anlam Kullanımı”

Ayşe MUTLUAY

Mersin Üniversitesi

Tartışma-Ara


11.15.11.30

Sosyal Paylaşım Sitesi Facebook’taki Belli Başlı Dil Yanlışları”

Mehmet YILMAZ

Mersin Üniversitesi

11.30-11.45

Yeniden Sınıflandırılan Bloom Taksonomisine Göre 2008–2009 –2010 Yıllarında Uygulanan İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavlarında 8. Sınıf Türkçe Dil Bilgisi Sorularının İncelenmesi”

Serdar TATAR

Mersin Üniversitesi

11.45-12.00


12.00-12.15


Tartışma


13.00-14.00

Öğle Yemeği

Doç.Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN

14.15-14.30

“…..”

Vefa İSKENDEROVA

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi - Azerbaycan

14.30-14.45

Türk Kültüründe Geleneksel Bir Aydınlatma Aracı: Kandil”

Ensar KILIÇ –

Sıla ERBAŞ

Balıkesir Üniversitesi

14.45-15.00


Kahramanmaraş İli Hartlap Köyü Anlatı Geleneği İçerisinde Memoratların Yeri”

Abdulkadir ÖNKOL

Mersin Üniversitesi

15.00-15.15


Uygur xäliq dastanliridiki cadugär obrazi togrisida”

Huerxida ABUDUREYİMU

Merkezi Milliyetler Üniversitesi-Çin

Tartışma

Ara


15.45-16.00

Gagavuz Türklerinin Dili, Dini ve Gelenekleri Üzerine”

Mehlika Gencer KAYA

Afyon Kocatepe Üniversitesi

16.15-16.30


“ ‘Romantik Yalan’dan ‘Romansal Hakikat’e Doğru Bir Tanımlama: Ferhat İle Şirin Hikayesinin ‘Üçgen Arzu’ Bağlamında İncelenmesi”

ABDURRAHİM TÜRKER

Hacettepe Üniversitesi

16.30-16.45


Esnaf Destanlarında Kadın”

İbrahim GÜMÜŞ

Hitit Üniversitesi

16.45-17.00Tartışma
C SALONU

Yrd.Doç.Dr. Hürriyet GÖKDAYI

Saat

Bildiri Başlığı

Konuşmacı

Üniversite

09.30-09.45

Namık Kemal’in Edipliğine Ontolojik Bir Bakış”


Ayşe BURHAN –

Merve LAYIK

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

09.45-10.00

Dede Korkut’tan Murathan’a: ‘Dumrul ile Azrail’

AYŞEGÜL ÖZASLAN

Gazi Üniversitesi

10.00-10.15

İhsan Oktay Anar’ın ‘Puslu Kıtalar Atlası’ Romanının Metinlerarası İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi”

Muhammed HÜKÜM

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

10.30-10.45

Açık Hava Müzeciliğinde Bir Kervansaray Örneği”

Elif GÜLTEKİN

Balıkesir Üniversitesi

Tartışma

Ara


11.15.11.30

Nabi’nin Türkçe Divanı’nda Hiciv”

Mete Bülent DEGER

Mersin Üniversitesi

11.30-11.45

Resimler ve Örnek Beyitlerle Divan Şiirinde Değerli Taşlar ve Madenler”

Samet AZAPLI

Ardahan Üniversitesi

11.45-12.00

Klâsik Türk Şiirinde Kılıcın Kullanımına Dair”

Ersin BAYRAM

Celal Bayar Üniversitesi

12.00-12.15

Bir Çiçek, Bir Edebiyat, Bir Kültür: Gül”

Nuray MEMİŞ

Fırat Üniversitesi

Tartışma


13.00-14.00

Öğle Yemeği


Kapanış: 17.00 (B Salonu)

23 Nisan 2011

Cumartesi

Yakın Çevre Gezisi

(Kız Kalesi, Cennet – Cehennem, Astım Mağarası, Kanlı Divane, Uzuncaburç)

Add document to your blog or website

Similar:

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin DEMİR iconOturum Başkanı: Prof. Dr. Gülen ÇAĞDAŞ (İTÜ) BİRİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin DEMİR iconProf. Dr. ALİ GÖKMEN (Oturum Başkanı)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin DEMİR iconOTURUM BAŞKANI / PROF. DR. ŞERAFETTİN TURAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin DEMİR iconProf. Dr. Cevdet YAVUZ (Oturum Başkanı )

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin DEMİR iconOturum Başkanı: Prof. Dr. Selahattin ÖNÜR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin DEMİR iconProf. Dr. Halil Nadaroğlu (Oturum Başkanı)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin DEMİR iconOTURUM BAŞKANI / PROF. DR. ŞERAFETTİN TURAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin DEMİR iconOturum Başkanı: Prof. Dr. İlter TURAN (Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi) &

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin DEMİR iconOturum Başkanı: Prof. Dr. Nami ÇAĞAN (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin DEMİR icon10: 30-12: 30 Oturum Oturum Başkanı: Araş. Gör. Taylan Akal

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page