ZAMİR OLAN KELİMELER
Indir 10.06 Kb.
TitleZAMİR OLAN KELİMELER
Date conversion22.04.2013
Size10.06 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://okulumgr.files.wordpress.com/2009/08/zamir-olan-kelimeler.doc
ZAMİR OLAN KELİMELER


J Cümlede ismin yerini tutan kelimelere “zamir” denir.

Örnek: Ben koşuyorum.

Sen gidemezsin.

O kalktı.

Biz geleceğiz.

Siz gidin.

Onlar kalabilir.

Görüldüğü gibi ben-sen-o-biz-siz-onlar kelimeleri, kişi isimlerinin yerini tutan zamirlerdir.

Bunlara “kişi (şahıs) zamiri” denir.

 

Örnek: Bu düzgün.

Şu kalın.

O sararmış.

Bunlar ucuz.

Şunlar güzel.

Onlar gelebilir.

Örneklerde görüldüğü gibi; bu-şu-o-bunlar-şunlar-onlar kelimeleri, varlıkların yerini işaret

yoluyla tutan zamirlerdir. Bunlara “işaret zamiri” denir.

 

Örnek: Biri geliyor.

Birazını alın.

Herkes burada mı?

Bazısı güzel.

Birçoğu çürümüş.

Başkası gelmesin.

Örneklerde görüldüğü gibi; biri-birazı-herkes-bazısı-birçoğu-başkası gibi kelimeler varlıkların

yerini belli belirsiz tutan zamirlerdir. Bunlara “belgisiz zamir” denir.

 

Örnek: Kim geliyor?

Kimi getiriyor?

Neyi istiyor?

Nereden geliyor?

Ne çürümüş?

Hangisi gidecek?

Görüldüğü gibi kim-kimi-neyi-nereden-ne-hangisi gibi kelimeler varlıkların yerini soru yoluyla

tutarlar. Bu kelimelere “soru zamirleri” denir.

  

1 – Aşağıdakilerden hangisi zamirdir?

 

a) kırmızı b) elma c) biri d) Ceyhan

 

2 – “Herkes kitaplarını açsın. “ cümlesinde “herkes” varlığın yerini nasıl tutmaktadır?

 

a) İşaret ederek b) Belgisiz olarak c) Soru yoluyla d) Kişi ismi bildirerek

 

3 – “Nereden geliyorsunuz böyle?” cümlesinde “nereden” kelimesi varlığın yerini hangi

yolla tutmaktadır?

 

a) İşaret ederek b) Belgisiz olarak c) Soru yoluyla d) Kişi ismi bildirerek

4 – “Büşra bu konuya çok çalıştı.” cümlesindeki “Büşra” ismi yerine aşağıdakilerden

hangisini koyabiliriz?

 

a) Sen b) Bunlar c) O d) Onlar

 

5 – “Kocaman gözlerini açıp, hayretle kırmızı güllere baktı.” cümlesinde sıfat olan

kelimeler hangileridir?

 

a) Kocaman – gözlerini b) Gözlerini – açıp

c) Kocaman – kırmızı d) Hayretle – kırmızı


Add document to your blog or website

Similar:

ZAMİR OLAN KELİMELER iconAşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?

ZAMİR OLAN KELİMELER iconSIFAT OLAN KELİMELER

ZAMİR OLAN KELİMELER iconRegâib kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da, sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için

ZAMİR OLAN KELİMELER iconZamir “TEST 50”

ZAMİR OLAN KELİMELER iconFiil / Zamir

ZAMİR OLAN KELİMELER iconZAMİR (ADIL) Zamir (Adıl)

ZAMİR OLAN KELİMELER iconElektronik, yaygın dijital karakteri ile bilginin yepyeni bir yolla işlenmesi ve iletilmesini sağlamakta, elektronik bir cihaz olan bilgisayarlar sâyesinde kelimeler, cümleler, sayılar ve grafikler Bilgi

ZAMİR OLAN KELİMELER iconADILLAR ( ZAMİR ÇALIŞMA VE TEST )

ZAMİR OLAN KELİMELER iconÖzet Bildirinin amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. Yazımda bir satır aralığı kullanılmalıdır. “Özet” başlığından sonra Anahtar Kelimeler bir boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Anahtar Kelimeler

ZAMİR OLAN KELİMELER iconETKİNLİK KÂĞIDI [ Adıl (Zamir)-Önad (Sıfat)]

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page