Sınav Programı Sınav Komisyonları
Indir 2.82 Mb.
TitleSınav Programı Sınav Komisyonları
Page54/184
Date conversion23.04.2013
Size2.82 Mb.
TypeSınav programı
Sourcehttp://aliakkanat.k12.tr/kitap I.doc
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   184

Nakil


Madde 18Okullar arası nakiller aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Okul yönetimi, bu Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki şartları taşıyan öğrencinin naklini öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-okul ortamında gerçekleştirir.

b) İkinci dönemde nakiller, dönem başından on beş gün sonraya kadar yapılır. Bu tarihten derslerin bitimine kadar doğal afet, sağlık ve ailenin nakli gibi nedenler dışında nakil yapılmaz.

c) İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

ç) Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin listesi, e-okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında saklanır.

d) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan okullarda öğrenim gören öğrenciler, e-okul sistemi üzerinden taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim okuluna naklen kaydedilirler.

e) Öğrencisinin tamamı taşınan okullarda, elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter, dosya, kayıtlar ve resmî belgeler, taşıma merkezi ilköğretim okuluna teslim edilerek saklanır ve okuldaki taşınır malların listesi, millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

f) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar eğitimi veren ilköğretim okullarında meslek derslerinden sınıf tekrarına kalan öğrencilerin, meslek dersleri dışındaki derslerden başarılı olmaları hâlinde başka bir ilköğretim okulunun bir üst sınıfına nakilleri yapılır.

g) Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri ilköğretim okuluna yapılır.

( 2.5.2006 ve 26156 R.G.- Mayıs 2006 ve 2584 T.D.)

(20.08.2007 ve 26619 R.G. Eylül 2007 ve 2600 T.D.)

( 24.12.2008 ve 27090 R.G.- Aralık ek 2008 ve 2615 T.D)


Madde 19 — Yürürlükten kaldırıldı.

( 2.5.2006 ve 26156 R.G.- Mayıs 2006 ve 2584 T.D.)

Denklik ile Kayıt


Madde 20 — Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar.

Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri il millî eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir.

Öğrenim belgesi bulunmayan öğrenciler hakkında yaş ve gelişim seviyesine göre işlem yapılır, gerektiğinde rehber öğretmenden de yararlanılır.

( 24.12.2008 ve 27090 R.G.- Aralık ek 2008 ve 2615 T.D)

Sınavla Kayıt


Madde 21 —Zorunlu öğrenim çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gitmemiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına göre uygun sınıflara kaydedilirler.

( 21.10.2004 ve 25620 R.G.)

Bu sınavlar; 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda okul müdürünün başkanlığında en az iki öğretmenin ve okul rehber öğretmenin, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise branş öğretmenin ve okul rehber öğretmenin katılacağı bir komisyon tarafından yapılır. Okulda komisyon oluşturulacak sayıda öğretmenin bulunmaması durumunda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Gerekli işlem bu makamlarca tespit edilen okullarda yapılır.

Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna Öğrenci Kaydı


Madde 22 —Yatılı ilköğretim bölge okuluna kayıtta aşağıdaki esaslara uyulur;

( 2.5.2006 ve 26156 R.G.- Mayıs 2006 ve 2584 T.D.)

a) Yatılı ilköğretim bölge okulunun öğrenci alacağı bölge ve öğrenci sayısı, kayıtlar başlamadan en az bir ay önce il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında; ilçe millî eğitim müdürleri ve yatılı ilköğretim bölge okulu müdürlerinden oluşan bir komisyon tarafından bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen planlama da dikkate alınarak tespit edilir.

b) Okulu bulunmayan, öğrenci yetersizliği nedeniyle okulu kapatılan yerleşim birimlerindeki öğrenciler ile birleştirilmiş sınıfları bulunan okullarda 5 inci sınıfı tamamlayan ve taşımalı ilköğretim kapsamına alınamayan zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler de yatılı ilköğretim bölge okullarına alınırlar. Bulunduğu ilde yatılı ilköğretim okulu bulunmayan öğrenciler, kontenjanlarının bulunması durumunda diğer illerdeki yatılı ilköğretim bölge okullarına yerleştirilir.

c) Olağanüstü durumlarda ve özel durumu olan öğrencilerin kayıtları ise millî eğitim müdürlüklerince belirlenen yatılı ilköğretim okullarına yapılır.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   184

Similar:

Sınav Programı Sınav Komisyonları iconSINAV PROGRAMI : Sınavlar 6,7,8 Eylül 2011 tarihinde yapılacak olup, sınavlara girmeye hak kazanan adayların listesi ve detaylı sınav programı 05/09/2011 tarihin

Sınav Programı Sınav Komisyonları iconSınav görevi (ortalama yükseltme, seviye tespit, bekleme, sorumluluk, dışardan bitirme vs.) sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir. (Yöneticiler hariç) ( Madde: 12 )

Sınav Programı Sınav Komisyonları iconSERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER SINAV KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USULLERİ; SINAV ESASLARI VE SINAV KONULARI HAKKINDA YÖNETMELİK(*)

Sınav Programı Sınav Komisyonları iconDERS ADI SINAV TARİHİ SINAV SAATİİ SALON1 SALON2 ÖĞRETİM ELEMANI

Sınav Programı Sınav Komisyonları iconDERS ADI SINAV TARİHİ SINAV SAATİİ SALON1 SALON2 ÖĞRETİM ELEMANI

Sınav Programı Sınav Komisyonları iconSınav programının sınav döneminin başlangıcından önce ilan edilmesi

Sınav Programı Sınav Komisyonları iconÖSYM Adana İl Sınav Merkezi – Meteksan Sınav Uygulama Temsilcisi

Sınav Programı Sınav Komisyonları iconSr. Sınav Sabah / Sınav Dersin Adı Sınıf Sınavın Açıklama

Sınav Programı Sınav Komisyonları icon“Sınav kaygısı nedir, bu kaygıyla nasıl başa çıkabiliriz? “ Birçok öğrenci sınav sürecinde bu sorunla karşılaşıyor. Biz de konuyla ilgili Ege

Sınav Programı Sınav Komisyonları iconSınav soruları bu sorularla aynı olmak zorunda değildir. Ama soruların içerdiği yerlerden soru gelecektir. Ayrıca birinci sınav sorularına burada yer

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page