Deney Amacı: İç basınç ve dış basıncın etkisi
Indir 92.58 Kb.
TitleDeney Amacı: İç basınç ve dış basıncın etkisi
Page1/3
Date conversion23.04.2013
Size92.58 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.murataydin.gen.tr/wp-content/uploads/2011/05/basit-45-deney.doc
  1   2   3
BASİT KİMYA DENEYLERİ

1. Deneyin Adı: Yapışan bardaklar

Deney Amacı: İç basınç ve dış basıncın etkisi

Deney Malzemeleri: İki tane özdeş bardak, ince kağıt, mum

Deneyin Yapılışı:

 1. Bardağın birisinin içinde mum yakalım.

 2. Kağıdı ıslatarak ortasından delelim ve bardağın ağzına kapatalım.

 3. İkinci bardağı birinci bardağın ağzına kapatalım ve biraz bastırarak iki bardağın birbirini tutmasını sağlayalım ve 20-30 sn sonra üstteki bardağı tutarak yukarı kaldıralım.

Deneyin Yorumu:

Yanma olayı sonucunda bardakların iç basınç azalır. Dış basınç fazla olduğundan bardaklar birbirinden ayrılmazlar.


**************************************************************************

2. Deneyin Adı: Yumurta yutan şişe

Deney Amacı: Açık hava basıncının gözlenmesi

Deney Malzemeleri: Süt şişesi, haşlanmış yumurta, kibrit, kağıt parçaları

Deneyin Yapılışı:

 1. Boş süt şişesi içerisine yanan kağıt parçalarını atalım.

 2. Pişmiş yumurtayı soyup şişenin ağzına iyice kapatıp bşraz bastıralım.

 3. Ne olduğunu gözlemleyip tartışalım.

Deneyin Yorumu:

Yanma ile iç basınç azalacağında balon şişe içine itilir.
***************************************************************************

3. Deneyin Adı: Bardakta su ısıtma

Deneyin Amacı: Suyun özısı ve kağıdın özısı farkını anlama

Deney Malzemeleri: İki tane kağıt bardak, su, ısıtıcı, termometre

Deneyin Yapılışı:

 1. Kağıt bardaklardan birisine su koyarak diğerine boş tel amyant üzerinde ısıtılır.

 2. Bardaklardaki değişim gözlenir.

Deneyin Yorumu:

Özısı maddenin 1 gramının sıcaklığı 1 C artırmak için gereken ısı miktarıdır. Suyun özısısı kağıdın özısısından daha düşük olduğu için ısı alışverişi gerçekleşir. Su kaynarken bardak yanmaz.
**************************************************************************

4. Deneyin Adı: Buzla su kaynatma

Deneyin Amacı: Basınç ve kaynama noktası ilişkisini incelemek

Deney Malzemeleri: Erlen, tıpa, su, buz, ısıtıcı

Deneyin Yapılışı:

 1. Erlende su kaynatılır.

 2. Erlene tıpa kapatılıp ters çevrilir.

 3. Erlenin tabanına buz dolu poşet konur.

 4. Sudaki değişim gözlenir. (Kaynama olması)

Deneyin Yorumu:

Kaynama noktası sıvı buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklıktır. Su kaynadıktan sonra tıpa ile ağzı kapatıldığında yoğunlaşma olur. Ters çevrildiğinde soğuyan gaz tanecikleri yoğunlaşarak sıvı hale geçer sıvı yüzeyine etkiyen basıncın düşmesine yol açar. Su tekrar kaynar.
**************************************************************************

5. Deneyin Adı: Limon/ portakal pili yapma

Deneyin Amacı: Asitlerin elektrik akımını iletmesi

Deney Malzemeleri: Bir limon, iki tane elektrot, iletken tel, voltmetre, ampül

Deneyin Yapılışı:

 1. Elektrotlar limonun iki ucundan batıralım.

 2. Elektrotlara iletken telleri ve voltmetreyi bağlayalım. Voltmetre yerine ampül de olabilir.

 3. Deneyi gözlemleyerek sonuçları tartışalım.

Deneyin Yorumu:

Limonda sitrik asit bulunur. Asitler elektrik akımını iletirler. Elektrotlar yardımıyla basit bir elektrik devresi kurulmuş olur.

Aynı deney portakal ile de yapılabilir.

Deney Adı : Portakal pili

Kullanılan Malzemeler: Portakal (2 adet), Elektronik Saat, Bakır ve Çinko Levhalar, Bağlantı Kabloları (4 adet)***************************************************************************

6. Deneyin Adı: Görünmez mürekkep

Deneyin Amacı: Kimyasal değişimi(tepkime) inceleme

Deney Malzemeleri: Limon suyu, kağıt, kürdan, pamuk, ütü

Deneyin Yapılışı:

 1. Kürdan ucuna pamuk sararak limon suyuna batıralım.

 2. Kağıt üzerine yazı yazarak kurutalım.

 3. Ütü ile kağıdı ütüleyelim ve değişimi gözlemleyelim.

Deneyin Yorumu:

Kimyasal değişimde maddenin rengi değişir, ısı açığa çıkar, gaz çıkışı olur veya çökme olabilir. Limon suyu kuruduktan sonra ısıtıldığında kimyasal tepkime gerçekleşir ve kağıttaki limon suyunun rengi kahverengine dönüşür.

Aynı deneyi NaOH çözeltisi ile yapıp kuruttuktan sonra üzerine fenolftalein püskürtülürse pembe renkli yazı oluşacaktır. Burada pembe renk indikatörün baz rengidir.
***************************************************************************

7. Deneyin Adı: Trafik Işıkları- Mavi şişe

Deneyin Amacı: Yükseltgenme indirgenme tepkimelerinin incelenmesi

Deney Malzemeleri: Glikoz, NaOH çözeltisi, indigokarmen çözeltisi, balon jojeler

Deneyin Yapılışı:

 1. Glikoz, NaOH çözeltisi ile indigokarmin çözeltisi balon jojede karıştırılır.

 2. Sulu çözelti bir süre bekletilir. Çözelti bekleyince glikoz ve NaOH glikozit oluşturur ve indigokarmen indirgenir sarı renkli çözelti oluşur.

 3. Çözelti kapak açılarak ve oksijen alması sağlanır. İndikatör yükseltgenerek kırmızı renkli çözelti oluşturur.

 4. Çözelti çalkalanırsa iyice oksijene doyar ve yeşil renkli çözelti elde edilir.

 5. Çözeltileri trafik ışıkları gibi üst üste beherde gösterebiliriz.

Deneyin Yorumu:

Çözelti ortamında asit yada baz özelliğine göre renk değiştiren maddeler indikatör olarak adlandırılır. İndigokarmen indikatör çözeltisi asit yükseltgendiğinde ve indirgendiğinde farklı renkler oluşturur.

Aynı deneyi glikoz, NaOH ve metilen mavisi ile yaptığımızda eflatun-mavi renk indikatörün yükseltgenme rengi olarak gözlenir.
Deney Adı : Mavi Şişe

Kullanılan Malzemeler: 250 mL`lik bir erlen (yada deney balonu), 5 gram NaOH veya KOH, 3 gram Glikoz, birkaç damla Metilen Mavisi, tıpa veya mantar, kapak vs.
*************************************************************************

8. Deneyin Adı: Turuncu rengin sırrı / Beyaz + Beyaz=Sarı

Deneyin Amacı: Kompleksleşme tepkimelerinin incelenmesi

Deney Malzemeleri: Civa(II) klorür (HgCl2) çözeltisi, KI çözeltisi, beher

Deneyin Yapılışı:

 1. Renksiz iki çözelti HgCl2 ve KI çözeltileri azar azar karıştırılır.

 2. Turuncu renkli HgI2 katı oluşur. KI fazlası ilave edilir karıştırılır.

 3. Turuncu renkli çökelek kompleks oluşturarak KI2- çözünür renksiz hale gelir.

Deneyin Yorumu:

Kompleksleşme tepkimesi incelendiğinde renkli çözünür bileşiklerin oluştuğu görülür.

Aynı deney kurşun nitrat Pb(NO3)2 ile de yapılırsa sarı renkli çökelek çözünür kompleks verir.

Deney Adı : Beyaz+Beyaz= Sarı (Çöktürme)

Kullanılan Malzemeler: 3 gr Pb(NO3)2 veya Pb(CH3COO)2, 3 gr KI, 250 ml’lik

beher (2 tane), cam çubuk, tel amyant, Seyreltik HNO3 , bunzen beki, tel amyant, üç ayak, su, tartım takımı.***************************************************************************

9. Deneyin Adı: Suyu donduracak kadar soğuk

Deneyin Amacı: Endotermik tepkimelerin incelenmesi

Deney Malzemeleri: Amonyum asetat ve baryum hidroksit katıları

Deneyin Yapılışı:

 1. Amonyum asetat ve baryum hidroksit bir beherde karıştırılır.

 2. Bagetle karıştırıldığında ortamda su oluşur. Beher soğur.

 3. Beheri, üzerine su damlatılmış tahtaya koyarsanız yapışır.

Deneyin Yorumu:

Endotermik tepkimeler dışarıdan ısı alarak gerçekleşir. Deneyde tepkime sırasında soğuma olması ve beherin tahtaya yapışması ısı alan tepkime olduğunu gösterir. Ayrıca katı katı iki maddenin tepkimeye giremeyeceğiyle ilgili yanlış kavramanın giderilmesinde de örnek verilebilir.***************************************************************************

10. Deneyin Adı: Gümüş kaplama

Deneyin Amacı: Metallerin aktiflik farklarını inceleme

Deneyin Malzemeleri: Gümüş nitrat çözeltisi, bakır teller, beher

Deneyin Yapılışı:

 1. Bakır teller hazırlanır.

 2. AgNO3 çözeltisi içerisine daldırılarak kaplama yapılır.

Deneyin Yorumu:

Bakır (0,34 V)ve gümüş (0,80 V) farklı indirgenme potansiyellerine sahiptir. Çözeltideki Ag+ iyonları elektron alıp indirgenirken bakır teli kaplamış olacaktır. Bakır yükseltgenerek çözeltiye geçecektir.


***************************************************************************

11. Deneyin Adı: Asit belirteci – indikatör kağıdı yapma

Deneyin Amacı: Kırmızı lahanadan indikatör hazırlama

Deneyin Malzemeleri: Kırmızı lahana, beher, su, süzgeç kağıdı, ısıtıcı, huni, limon, Na2CO3

Deneyin Yapılışı:

 1. Kırmızı lahana ince doğranarak kaynar suya atılır ve kaynatılır.

 2. Kaynatma sonrası suyu süzülerek şişelerde saklanabilir veya süzgeç kağıdına emdirilerek kurutulur.

 3. Deney tüplerine lahana suyundan alınarak limon ve karbonat damlatılır. Renk değişimleri gözlenir.

Deneyin Yorumu:

İndikatörler ortamın asidik ve bazik olmasına göre renk değiştiren maddelerdir. Lahana suyu emdirilmiş kağıtlar turnusol kağıdı yerine kullanılırsa asitte kırmızı bazda mavi renk verdiği gözlenir.


***************************************************************************

12. Deney Adı: Dans eden buz

Deneyin Amacı: Sıvıların kaldırma kuvvetinin incelenmesi

Kullanılan Malzemeler: Cam veya plastik bardak, sıvı yağ, buz

Deneyin Yapılışı:

 1. Bardak sıvı yağ doldurulur.

 2. Yağ içine buz atılır ve gözlem yapılır.

Deneyin Yorumu:

Bu etkinlik yoğunlukla ilgilidir. Sıvı içine nesne atıldığı zaman yerçekimi etkisiyle batarken sıvının kaldırma kuvveti onu yukarı doğru iter. Sıvının kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Atılan cismin yoğunluğu sıvınınkinden daha düşükse sıvıda yüzr, daha büyükse batar. Sıvıya eşitse dengede kalır. Sıvı su yağdan daha yoğundur, yağ su üstünde yüzer. Buzun yoğunluğu sudan düşüktür ve neredeyse yağın yoğunluğuna eşittir (0,920 kg/m3)bu nedenle yağ üzerinde askıda kalır batmaz.


***************************************************************************

13. Deneyin Adı: Ateşin sanatı

Deneyin Amacı: Ekzotermik tepkimelerin incelenmesi

Deney Malzemeleri: Kağıt, kibrit, potasyum nitrat çözeltisi

Deneyin Yapılışı:

 1. Potasyum nitrat çözeltisi ile kağıt üzerine yazılar yazılır.

 2. Kurutulan kağıtta bir noktaya kibrit yaklaştırılır ve yanma başlatılır.

 3. İçten ve alevsiz yanma gözlenir.

Deneyin Yorumu:

Potasyum nitrat çözeltisi potasyum nitrite dönüşür bu sırada oksijen gazı açığa çıkar. Kibritle tutuşturduğumuzda yanma olayı başlar. Kibrit katalizör görevi görerek aktivasyon enerjisini düşürür tutuşma başlar. Dışarı ısı verilir.***************************************************************************

14. Deneyin Adı: Yanmayan Kağıt (Alevdeki para)

Deneyin Amacı: Yanmayı görme

Deneyin Malzemeleri: Kağıt, tuz, etil alkol, su

Deneyin Yapılışı:

 1. Tuzlu su hazırlanır.

 2. Kağıt önce tuzlu suya batırılır. Sonra etil alkole batırılır.

 3. Kağıt yakılır, gözlemlenir.

Deneyin Yorumu:

Saman kağıt kullanılması gözenekli yapının olması tuzlu suyu çabuk emmesini sağlar. Tuzlu su kağıdın tutuşma sıcaklığını düşüreceğinden etil alkole batırdığımızda üstteki alkol tabakası yanar ve kağıt tutuşmaz, söner.***************************************************************************

15. Deneyin Adı: Mor bulut

Deneyin Amacı: Süblimleşme olayının gözlenmesi

Deney Malzemeleri: Zn parçaları, iyot, saat camı

Deneyin Yapılışı:

 1. Zn parçaları ve katı iyot çok küçük parçacıklar halinde saat camında karıştırılır.

 2. Saat camındaki karışıma su damlatılır. Gözlenir.

Deneyin Yorumu:

Karışıma su damlattığımızda Zn ve iyot arasında elektron alışverişi olur. O sırada süblimleşen iyot mor renkli buhar halinde görülür.***************************************************************************

16. Deney Adı: Renkli alevler

Deneyin Amacı: Farklı metallerin alevdeki renklerini görme

Deney Malzemeleri: 4 adet sprey şişesi, etil alkol, CuSO4, NaCl, KCl, CaCl2, Al tozu, Cu tozu

Deneyin Yapılışı:

1.10 ml su + NaCl

2. 10 ml su + KCl

3. 10 ml su + bir miktar CuSO4

4. 10 ml su + CaCl2 çözülür.

Bek alevinde sprey ile bu karışımlar ayrı ayrı sıkılarak renkleri gözlenir.

a) sarı renk b) mor alev c) yeşil renk d) kırmızı alev

5. Yarım spatül Al tozu bek alevi üzerine dökülürse metal parlaklığında ışık saçar.

6. Yarım spatül Cu tozu bek alevi üzerine dökülürse yeşil renk vererek alev oluşturur.

Deneyin Yorumu:

Metaller enerji aldıklarında değerlik elektronları üst enerji seviyesine uyarılırlar. Geri dönerken aldıkları kadar enerjiyi geri yayarlar biz bunu alev spektroskopisinde farklı renkler olarak gözleriz. Ba2+ (sari –yesil) Na+ (parlak sari) Ca2+ (tugla kirmizisi) K+ (açik eflatun) Cu+2 (yeşil)

Aynı deneyi çözeltilere platin tel daldırıp aleve tutarak yapabiliriz.


***************************************************************************
  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

Deney Amacı: İç basınç ve dış basıncın etkisi iconYÜKSEK HİDROSTATİK BASINCIN BAKTERİ SPORLARI ÜZERİNE ETKİSİ Doç. Dr. Fulya Turantaş

Deney Amacı: İç basınç ve dış basıncın etkisi iconÜç Eksenli Basınç Deney Cihazı

Deney Amacı: İç basınç ve dış basıncın etkisi iconHAFİF BETONUN BASINÇ DAYANIMI VE YÜZEY ÖZELLİKLERİNE YÜKSEK SICAKLIĞIN ETKİSİ

Deney Amacı: İç basınç ve dış basıncın etkisi iconKÜR ŞARTLARININ MİNERAL KATKILI KENDİLİĞİNDEN SIKIŞAN BETONUN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

Deney Amacı: İç basınç ve dış basıncın etkisi iconBASINÇ ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN MANOMETRE TİPLERİ VE BASINÇ ÖLÇME

Deney Amacı: İç basınç ve dış basıncın etkisi iconRÜZGARLAR Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru olan hava hareketlerine rüzgar

Deney Amacı: İç basınç ve dış basıncın etkisi iconŞerit Biçimli Deney Parçalan : Dış çapı 12,5 mm'den büyük olan kablolardan alınan 6 deney parçasından yararlanılır. Zımbalanarak elde edilen deney parçalarının

Deney Amacı: İç basınç ve dış basıncın etkisi iconMutlak Basınç S eviye ölçümü Akış Ölçümü Şekil 1 Basınç nedir? Fiziksel tanım

Deney Amacı: İç basınç ve dış basıncın etkisi icon"DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN DENEY HAYVANLARININ KORUNMASI, DENEY HAYVANLARININ ÜRETİM YERLERİ İLE DENEY YAPACAK OLAN LABORATUVARLARIN KURULUŞ, ÇALIŞMA, DENETLEME, USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK" 16. 05. 2004 gün ve 25464 sayılı RG ÇERÇEVESİNDE

Deney Amacı: İç basınç ve dış basıncın etkisi iconBu araştırmada problem çözme yönteminin öğrenci başarısına etkisi bulunmaya çalışılmıştır. Bunun için deney ve kontrol grupları seçilmiştir. Problem çözme

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page