SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ
Indir 193.24 Kb.
TitleSOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ
Page2/3
Date conversion24.04.2013
Size193.24 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.aligurallisesi.k12.tr/FileUpload/op63427/File/sosyal_etkinlikler_yonetm._ve_diger_ekl
1   2   3

ALİ GÜRAL LİSESİ …………………………………………………….. KULÜBÜNÜN KURULUŞU


1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (...................) öğrenciden oluşmuştur.

2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni …………………………’dir.

3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak;

Başkanlığa (………………………………………………………………..),

Başkan yardımcılığına (..............................................................................),

Sekreterliğe (...............................................................................................),

Saymanlığa (................................................................................................), ve

üyeliğe de (..................................................................................................) seçilmişlerdir.

4. Kulüp denetim kuruluna (........................................................................) seçilmişlerdir.

ALİ GÜRAL LİSESİ ……………….…………………………………………… SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.

c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.

d. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.

e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.

f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

ALİ GÜRAL LİSESİ ……………………………………………………. SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:

Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:

 1. Toplantı karar defteri.

 2. Gelir-gider defteri.

 3. Harcamalar dosyası.

 4. Evrak dosyası ve zimmet defteri.

 5. Demirbaş defteri.

ALİ GÜRAL LİSESİ…………………………………………………… KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:

Sosyal Kulüp yönetim kurulu:

 1. Okul müdürüne,

 2. Görevli müdür yardımcısına,

 3. Sosyal kulüp danışman öğretmenine,

 4. Rehber öğretmenler kuruluna,

 5. Kulüp başkanlar kuruluna,

 6. Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur.


ALİ GÜRAL LİSESİ ………….…………………………… KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:

Yayın ve İletişim Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)


 1. Kültür ve Edebiyat Kulübü

 2. Çocuk Hakları Kulübü

 3. Müzik Kulübü

 4. Resim Kulübü

 5. Folklor Kulübü

 6. Tiyatro Kulübü

 7. Kütüphanecilik Kulübü

 8. Sivil Savunma Kulübü

 9. Gezi, Tanıtma ve Turizm K.

 10. Çevre Koruma Kulübü

 11. Satranç Kulübü

 12. Hayvanları Koruma Kulübü

 13. Sosyal Dayanışma ve Yar. K.

 14. Yeşilay Kulübü

 15. Sağlık, Temizlik, Beslenme K.

 16. Kızılay Kulübü

 17. Spor Kulübü

 18. Bilim–Fen ve Teknoloji Kulübü

 19. Fotoğrafçılık Kulübü

 20. Trafik Güvenliği ve İlkyardım K

 21. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü

 22. Okul Müzesi Kulübü

 23. İzcilik Kulübü

 24. Bilinçli Tüketici Kulübü

 25. Meslek Tanıtma Kulübü

 26. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü

 27. Engellilerle Dayanışma Kulübü

 28. Yeşili Koruma Kulübü

 29. Yayın ve İletişim Kulübü

 30. Felsefe Kulübü


YÜRÜRLÜK:

Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.


Yönetim Kurulu


....................................................... .......................................................


Başkan Başkan Yardımcısı


....................................................... .......................................................


Sekreter Sayman


İncelendi

......../......./200…

Gülay ÖZTÜRK

Rehber Öğretmen (Sosyal Etkinlikler Kurulunun ……/……/2010 gün ve 1 (BİR) Sayılı

Kararı ile uygun bulunmuştur.)


Uygundur

../......../200...Muammer SARIKAŞ

Okul Müdürü
GÖRÜŞME TUTANAĞI ÖRNEĞİ:


Yayın ve İletişim Kulübünün toplantısı …../…../….. tarihinde saat 13.30’da Öğretmenler odasında istiklal marşının okunması ile başladı.

Öğrencilere hoş geldiniz dilekleri belirtilerek öğretmenler ve öğrenciler kendilerini tanıttılar. Gündem maddeleri okundu.

Yayın ve İletişim Kulübünün diğer kulüplerdeki ve özelliklede kulübümüzde görevli arkadaşlarımızla işbirliği yapılması gerektiğini .................................................. belirtti.

Kulübün öneminin ve anlamının okuldaki tüm öğrencilere anlatılması gerektiğini .......................... belirtti.

Diğer arkadaşlarla işbirliği yapılarak kulüple ilgili şiir, yazı ve resimlerin uygun olanlarını bu öğretim yılında sınıf ve okul panolarına asılmasını................................................... önerdi.

Panolara asılacak yazı, resim ve şiirlerin incelenmek için bir yazı inceleme komisyonu, asmak için pano düzenleme komisyonu kurulmasını ..................................................... söyledi.

Panolara asılan yazı, şiir ve resimlerin toplanıp bir dosya oluşturulmasını .................... ………….. belirtti.

Yayın ve İletişim Kulübünün öneminin anlatılmasını ....................................... söyledi.

Kulübde görevli tüm öğrencilerin mutlaka görevlerini yerine getirmelerini ve kulüp başkanlığına seçilen öğrenciyle kulüple ilgili olarak ilişkide bulunmalarının önemini ................................... belirtti.

Sosyal kulüple ilgili tüm faaliyetlerde tüm görevlerin öğrencilere verilmesini ve öğretmenlerin sadece gözlemci, yönlendirici, denetimci olarak katılmalarını .............................................. söyledi.


Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen


………………………. ............................................


Muammer SARIKAŞ

Okul Müdürü


K A R A R T U T A N A Ğ I
Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.

Bu doğrultuda;

1. Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından Yayın ve İletişim Kulübünün anlam ve önemi kendi sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak.

2. Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.

3. Yayın ve İletişim sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek.

4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak.

5. Yayın ve İletişim Kulübünün yönetim kuruluna ........................................................... ,

6. Yayın ve İletişim Kulübünün Başkanlığına, …………………………………………………,

7. Yayın ve İletişim Kulübünün Başkan Yardımcılığına ..............................................................,

8. Yayın ve İletişim Kulübünün Saymanlığına ............................................................................,

9. Yayın ve İletişim Kulübünün Sekreterliğine ............................................................................,

10. Yayın ve İletişim Kulübünün Asil üyeliğine.............................................................................,

11. Yayın ve İletişim Kulübünün İnceleme Komisyonuna .............................................................,

12. Yayın ve İletişim Kulübünün Pano Düzenleme Komisyonuna .................................................,

İsimli öğrenciler seçilmişlerdir.

13. Yıllık çalışma programı hazırlandı.


Toplantı …../…../……. tarihinde Öğretmenler odasında Saat: 11.30’da başlamış ve saat 12.30’da sona ermiştir.


Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen


…………………………….. ............................................


Muammer SARIKAŞ

Okul Müdürü
ALİ GÜRAL LİSESİ YAYIN VE İLETİŞİM KULÜBÜNÜN 2010 – 2011 ÖĞRETİM YILI

ÇALIŞMA TAKVİMİ (ÖRNEK)
EYLÜL - EKİM – KASIM


 1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.

 2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.

 3. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.

 4. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.

 5. Yönetim kurulunun seçilmesi.

 6. Denetleme kurulunun seçilmesi.

 7. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.

 8. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.

 9. “Atatürk ve Çocuk” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.

 10. Yayın ve İletişim Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.

 11. “İnternet ve Yayıncılık” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

 12. Okul Gazetesinin kurulması çalışmalarının yapılması.

 13. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

 14. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
ARALIK – OCAK
 1. Yönetim kurulunun toplanması.

 2. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.

 3. Yapılacakların karara bağlanması.

 4. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.

 5. “Çocuk ve Gazete” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

 6. “Gazeteci Olmak İstiyorum” konulu yazıların ve resim çalışmalarının kulüp panosunda sergilenmesi.

 7. İnternette yayıncılığa yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması.

 8. İnternetin iletişimdeki önemi konulu yazı ve şiirlerin kulüp panosunda sergilenmesi.

 9. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

 10. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
ŞUBAT – MART
 1. Genel kurulun toplanması.

 2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.

 3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.

 4. Alınan kararların uygulanması.

 5. “Çocuklara yönelik tehditlerin neler olduğu ve bunlardan korunma yolları” ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

 6. “İletişimin Zamanımızdaki Yeri ve Önemi.” Konulu yazı, şiir ve resim çalışmalarının yaptırılması.

 7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

 8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
NİSAN – MAYIS
 1. “Okulumuzun İletişim Durumu” konulu çalışmaların yapılması.

 2. Çevremizde kullandığımız iletişim araçlarının örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.

 3. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.

 4. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik iletişim ve yayıncılıkla ilgili ödüllü bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.

 5. “Çocuk ve İletişim” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

 6. Yayın ve İletişim Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.

 7. Ülkemizdeki Yayın ve İletişim durumunun öğrencilere aktarılması.

 8. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

 9. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
HAZİRAN
 1. Genel kurulun toplanması.

 2. “Gazetelerin Önemi” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.

 3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.

 4. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.Danışman Öğretmen

……………………………..


Muammer SARIKAŞ

Okul MüdürüALİ GÜRAL LİSESİ 2010–2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

…………………………………………….KULÜBÜ ÖĞRENCİ LİSTESİ

SIRA NO

SINIFI

ÖĞRENCİ NO

ADI SOYADI

1

9/A2

9/A3

9/B4

9/B5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25…………………

Kulüp Rehber Öğretmeni


Muammer SARIKAŞ

Okul Müdürü


EK–3

 

SOSYAL ETKİNLİKLER YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI

 

 

Okulun Adı   : ALİ GÜRAL LİSESİ

 

Öğretim Yılı : 2010/2011

 

KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI

 

 

HAFTA

 

AMAÇ

YAPILACAK ETKİNLİKLER

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

  Muammer SARIKAŞ

Öğrenci  Kulübü Temsilcisi      Danışman Öğretmen   Okul Müdürü

Adı Soyadı:                     Adı Soyadı              

Sınıfı:                                     İmza:                       İmza:  

               İmza: 


EK–4

SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE ÖNERİ FORMU

 

Proje önerileri aşağıdaki bilgileri içeren birkaç sayfadan ibaret olmalıdır.

 

Öğrencinin Adı Soyadı: ................................................................................

Sınıfı ve numarası: ........................................................................................

Tarih: .............................................................................................................

Danışman Öğretmen: .....................................................................................

 

 

Sunuş:

Öğrencinin bu projeyi yapma amacı ve genel olarak beklediği sonuçlar

 

Süreç:

Hangi çalışmaların yapılacağı ve bu projeden kimin ya da kimlerin nasıl  yararlanacağı aşamalarıyla gösterilecektir.

 

Sonuçların analizi:

Bu bölüm proje gerektiriyorsa doldurulmalıdır.

Sonuçlar nasıl ele alınacak ve  analiz edilecek.

 

Kaynakça:

Yararlanılan tüm kaynaklar eklenecek. 

Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığı olarak kabul edilir. 

 

Tahmini Bütçe:

Projenin gerçekleştirilmesi sırasında yapılacak işler için para gerekiyorsa bu bölümde hangi aşamada ne kadar para gerektirdiği  belirtilecek. 

 

Zaman Çizelgesi:

Projenin hangi zamanda, hangi işin kim tarafından ve nerede yapılacağını gösteren  bir çizelge eklenecektir.(EK–6)

 

Ekler:

 

Varsa ekler konulacak

 

Tüm proje önerileri danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve ilgili yerlere sunulacaktır. Proje çalışmaları, proje önerilerinin kabul edilmesinden sonra başlayacaktır


EK–5


SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE SONUÇ RAPORU

Proje önerileri kabul ve uygulaması sonucunda öğrenciler tarafından, aşağıdaki formata uygun bir şekilde sonuç raporu hazırlanır.

Öğrencinin Adı Soyadı:................................................................................

Sınıfı ve numarası.......................................................................................

Tarih:..........................................................................................................

Danışman Öğretmen:...................................................................................

 

Kapak Sayfası

Öğrencinin bu projeyi yapma amacı veya problemi bir kapak sayfasında belirtilecektir.

 

Teşekkür sayfası: Varsa çalışmalar sırasında yardımları olan kişilere(danışman öğretmen, veli, ailenizdeki diğer kişiler)teşekkür edilecek sayfadır.

İçindekiler sayfası,

 

Giriş: Yapılan çalışmanın konusu, amacı, niçin yapmak istediğiniz.  Bu raporun kimlerin işine yarayabileceği gibi konular yer alır.  Okuyucunun ilgisini çekebilecek sizin yaptığınız veya bir yerlerden aldığınız resimler fotoğraflar yer alabilir.

 

Süreç:

Planlanan çalışmaların plana uygun gidip gitmediği nedenleri,

Proje önerisinde gösterildiği hâlde yapılamayan çalışmalar ve nedenleri hangi çalışmaların yapıldığı belirtilecektir.

 

Sonuçların analizi:

Yapılan çalışmaların sebep sonuç ilişkileri proje çalışmasının etkileri projenin yapılması sırasında ortaya çıkan düşünceler, planlanmayıp da uygulama sırasında gerektiği fark edilen ancak planlanmadığı için uygulanmayan çalışmalar ve planlansaydı proje sonuçlarına olabilecek etkileri, nerede hata yapıldı,  hangi konularda başarılı olundu? Elde edilen bilgiler işe yarar mı, anlamlı mı, yeterince bilgiye ulaşıldı mı? Mantıksal hatalar var mı?  Elde edilenler ikna edici mi?  Bir sonuca veya cevaba varabilir miyim? Gibi konular bu bölümde yer alır. 

 

Sonuç:

Bu proje sırasında neler öğrenildi, hangi beceriler kazanıldı.  Proje hedeflerine ulaştı mı?  Bu çalışmaların sonucunda kimlerin yararlandığı veya hangi ürünlerin alındığı.  Proje geliştirilmek istense başka hangi çalışmaların yapılabileceği gibi konular yer alır.    

 

Kaynakça:

Yaralanılan tüm kaynaklar eklenecek. 

Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığıdır. 

 

Ekler:

Resimler, fotoğraflar, alıntılar ve tüm çalışmaları içeren her türlü belgeler bu bölüme konacaktır

Tüm Proje Final Raporları danışman  öğretmen rehberliğinde yapılacak ve değerlendirilecektir.


EK–6

EK–7

 

SOSYAL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

1.Başkalarına ne şekilde/ nasıl yardımcı olmamı sağladı?

2.Kişisel olarak yararlandım mı?

3.Davranış ve düşüncelerimde bir değişikliğe neden oldu mu?

4.Yaratıcı düşüncemi destekler yapıda mıydı?

5.Yeni teknik ve becerileri öğrenmemi sağladı mı; Bu alanlardaki becerilerimi ve düzeyimi nasıl değerlendiriyorum?

6.Etkinliğe okullar arası veya uluslar arası boyut kazandırabildim mi?

7.Çalışmalara katılmaktan hoşlandım mı?

8.Hangi yönlerde daha iyi olabilirdim?

9.Öğrenci kulübünde yeterli olabildim mi?

10.Toplum hizmetinde yeterli olabildim mi?

11.Bu sosyal etkinliklere katılmamın en önemli katkısı ne oldu?

12.Sosyal etkinliklere katılmamın başka ne tür yararları oldu?

 

 

Öğrencinin

Adı Soyadı

Katıldığı Öğrenci Kulübü

Tarih                                          İmza

 

 

 

 

Not: Öğrenci bu formdaki soruları cevaplandırarak sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmene verir.


EK–8

SOSYAL ETKİNLİKLER DANIŞMAN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı :

Çalışmanın Adı :

Öğrencinin Katıldığı Toplam Etkinlik Saati:

Öğrencinin Etkinlik Süresince :

 

PUAN (1–20)

1–Zamanını etkin bir biçimde kullanması :

2–Planlama becerisini etkin bir şekilde kullanması :

3–Organizasyon becerisini etkin bir biçimde kullanması :

4–Yaratıcılık yönünü etkin bir biçimde kullanması :

5–Karar verme yetisini etkin bir şekilde kullanması :


TOPLAM

 

6–Öğrenciye ait gözlemleriniz:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

SONUÇ

 

 

Tarih                                                                     İmza

 

 

Not: Bu form, öğrencinin danışmanlığını yapan sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmen tarafından doldurularak okul müdürüne teslim edilir.


EK–9


GÖNÜLLÜ VELİLER HANGİ İŞLERİ YAPABİLİR

 

 

Gönüllü veliler, Gönüllü Veliler Başvuru Formunu öğretim yılı başında doldurarak Sosyal Etkinlikler Kuruluna verirler. Bu çalışmalardan uygun görülenlerin uygulamaya konulması amacıyla aşağıdaki işleri yapabilirler.

1. Ana sınıflarında belirtilen zamanlarda kısa bir öykü okumak.

2. Kütüphane, Fen ve Teknoloji, bilgisayar laboratuarının sürekli açık tutulabilmesi için belirli sürelerde sözü edilen yerlerde rehberlik yapmak.

3. Belirtilen süreler içerisinde bilgisayar, ebru, resim, seramik vb. konularda kurs vermek.

4. Gerektiğinde öğrenciler için toplum hizmeti yapılacak kurum/kuruluşlardan randevu almak.

5. Öğrenci taşımasına uygun bir araçla öğrencileri bir yerden başka bir yere götürmek.

6. Bir mektubu postaya vermek.

7. Okulun bir aracını tamir etmek. 

8. Kırılan bir pencereyi takmak.

9. Bahçeye bir fidan dikmek

10. Bahçede belli bir bölgenin bakımını üstlenmek.

11. Öğrencilerin gezilerine refakat etmek

12. Gezilerin organizasyonunu yapmak

   EK–10

GÖNÜLLÜ VELİ BAŞVURU FORMU

  

  Adı Soyadı     :...................................................................

 

    Mesleği         :.................................................................

 

    Emekli ise emekli

    olduğu kurum  :................................................................

 

   Yaşı               :................................................................

 

   Sabit Telefonu       :................................................................

   Cep Telefonu         :................................................................

   Adresi                    :................................................................

 

   Hangi işi yapabileceği :...........................................................

   1)  :.........................................................................

   2)  :.........................................................................

   3) :.........................................................................

   Yapacağı işin kesin

   Tarihi ve saati            :............................................................

 

   Varsa yapılacak işe ilişkin

   belge ve sertifikası      :..................................................

 

   Varsa okul tarafından

   temin edilmesini istediği

   araç gereçler               :.....................................................

 

   Okulun koordinasyonuna

ihtiyaç duyulan kurum ve

   kuruluşlar                :.....................................................

 

   Kendisinin koordinasyon

   sağlayacağı kurum ve kuruluşlar :..........................................

 


   Gönüllü Veli                        Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanı

   

  Adı Soyadı                                        Adı Soyadı

     

  İmzası                                                                 İmzası

 

 

 


EK–11

 

VELİ İZİN BELGESİ

 

 

 

            Velisi bulunduğum ..................... sınıfı ...................... nolu öğrencinin planlanan .............................................. toplum hizmeti çalışmasına katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. …../…../ 2005

 

 

Veli

Adı Soyadı

İmza

 

 

 

Adres: ………………………………………………………

Tel: ………………………………

 


1   2   3

Similar:

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ iconSOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ iconSOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ iconSOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ iconSOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ iconSOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ iconSOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ iconSOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ iconSOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ iconSOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ iconSOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page