AR-GE BİRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI
Indir 59.14 Kb.
TitleAR-GE BİRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI
Date conversion24.04.2013
Size59.14 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://88.250.241.58/arge/uploads/plandoc/2009 AR-GE TKY YILLIK.doc

2009 YILI

MUĞLA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AR-GE BİRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMIA-AMAÇLAR:


  1. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışının İlimize bağlı tüm kurum, kuruluş ve okullarda yaygınlaştırılmasını sağlamak.

  2. Eğitimde TKY faaliyetlerinin daha verimli ve daha etkin bir hale getirilmesi için okul/kurum yöneticilerine danışmanlık hizmeti sunmak ve sonuçlarının değerlendirmesini yapmak.

  3. Eğitimde kalite ödülü süreci faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

  4. Eğitimde TKY uygulamaları ve eğitimde kalite ödülü sürecinde kaynakların en verimli ve etkin şekilde kullanılması için gereken tedbirleri almak.


B-GÖREVLERİ


1- Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmalarının İlimiz okul ve kurumlarında “Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi” (Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi) doğrultusunda yürütülmesinin sağlanması,

2- “MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi” (Şubat 2002 tarih ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisi) uyarınca İlimizde gerçekleştirilen TKY uygulamaları ile ilgili iş ve işlemlerin koordine edilmesi,

3- “MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi” (Ocak 2005 tarih ve 2568 sayılı Tebliğler Dergisi) ile ilgili süreçlerin yürütülmesinin koordine edilmesi,

4-TKY felsefesi ve ilkeleri,EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modeli, MEB Eğitimde Kalite Ödülü Modeli konularında okul/kurum bazında eğitim planlaması çalışmalarının yapılması,

5-TKY Yönergesi başta olmak üzere ilgili mevzuattaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda okul/kurumlardan bilgi toplanması,

6-Yapılan çalışmalar ve sonuçları ile ilgili raporların hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi,

7- TKY uygulama sürecinde ilgili mevzuatla kendisine verilen diğer görev, iş ve işlemlerin yürütülmesi.YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

AYLAR

YAPILACAK İŞLER

 

YAPILACAKLAR

AÇIKLAMALAR

OCAK

2009


1-Büro çalışmalarının yapılması.

2-Merkez ilçedeki okullardan gelen ARALIK/2008 ayına ait TKY İzleme ve Değerlendirme Formlarının (EK-1) takibi ve incelenmesi.

3-İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi TKY Yıllık Çalışma takviminin hazırlanması.
4-OCAK/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Okullara/Kurumlara danışmanlık yapılması.

ÖNCEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA PLANLANIP,UYGULAMASINA

DEVAM EDİLEN ÇALIŞMALAR

1-Mevcut Okul Gelişim Planının Uygulanmasına Devam Edilmesi.(1.Dönem)

2-Mevcut Okul Gelişim Planının Gözden Geçirme ve Biçimlendirici Değerlendirmesinin yapılması (Birinci dönemin son haftası içinde)

ŞUBAT

2009


1-Büro çalışmalarının yapılması.

2-Yıllık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili takvimin hazırlanması.

3-MART/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetlerin dökümü hazırlanarak okullara/kurumlara gönderilmesi.

4-MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi kapsamında Ekip ve Okul/Kurum bazında İl birincisi olan raporların Bakanlığa tesliminin takip edilmesi.

5-MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi kapsamında 16 Şubat – 20 Mart 2009 tarihleri arasındaki Bakanlık değerlendirmesinin takip edilmesi.6-ŞUBAT/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Okullara/Kurumlara danışmanlık yapılması.ÖNCEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA PLANLANIP,UYGULAMASINA

DEVAM EDİLEN ÇALIŞMALAR


1-Düzeltilmiş Yıllık Okul Gelişim Planının Uygulanması.(2.Dönem)MART

2009
1-Büro çalışmalarının yapılması.

2- NİSAN/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetlerin dökümü hazırlanarak okullara/kurumlara gönderilmesi.

3- TKY İl Formatörü tarafından İlimizdeki Okul TKY temsilcilerine, TKY ve Özdeğerlendirme konulu seminerlerinin verilmesi.(16-20 Mart)

4-MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi kapsamında 16 Şubat – 20 Mart 2009 tarihleri arasında Bakanlık değerlendirmesinin takip edilmesi.

5- MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi kapsamında Bakanlık düzeyinde 30 Mart 2009’da saha ziyaretine kalanların açıklanmasının takip edilmesi,


6-MART/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Okullara/Kurumlara danışmanlık yapılması.


YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI

1.Kalite Kurulu (KK) ve Kalite Geliştirme Ekibi (KGE)/Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) Oluşturulması (2-16 Mart)

2-İl formatörlerince verilecek TKY ve Özdeğerlendirme konulu seminere katılacak Okul TKY temsilcisini belirlenmesi.(16 Mart)

3-Okulun Stratejik Planının Hazırlanması ve Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi

(17-31 Mart)                       

4-TKY ve Özdeğerlendirme Uygulamalarına İlişkin Olarak Okul Personelinin Bilgilendirilmesi (Kriterler Konusunda)

(1-31 Mart)

5-Kriter Ekiplerinin Kurulması

(23 Mart-3 Nisan)


ÖNCEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA PLANLANIP,UYGULAMASINA

DEVAM EDİLEN ÇALIŞMALAR

1-Düzeltilmiş Yıllık Okul Gelişim Planının Uygulanması.(2.Dönem)NİSAN

2009


1-Büro çalışmalarının yapılması.

2-MAYIS/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetlerin dökümü hazırlanarak okullara/kurumlara gönderilmesi.

3-MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi kapsamında 2009 Nisan ve Mayıs aylarında Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek saha ziyaretlerinin takip edilmesi.
4-NİSAN/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Okullara/Kurumlara danışmanlık yapılması.


YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI

1-Kriter Ekiplerinin Eğitimi (6-17 Nisan)

2-Mükemmellik Modeli (EFQM) Kriterlerinin Alt Alanlarının Kuruma Uyarlanması (Nisan ayının 3.haftası)

3-Veri Toplama Yöntem ve Araçlarının Oluşturulması (Nisan ayının son haftası)


ÖNCEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA PLANLANIP,UYGULAMASINA

DEVAM EDİLEN ÇALIŞMALAR

1-Düzeltilmiş Yıllık Okul Gelişim Planının Uygulanması.(2.Dönem)


MAYIS

2009


1-Büro çalışmalarının yapılması.

2-HAZİRAN/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetlerin dökümü hazırlanarak okullara/kurumlara gönderilmesi.

3-MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi kapsamında Bakanlık değerlendirmelerinde 29 Mayıs 2009’da finale kalanların açıklanmasının takip edilmesi.

4-MAYIS/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Okullara/Kurumlara danışmanlık yapılması.

YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI

1-Özdeğerlendirme Verilerinin Toplanması

(Mayıs ayının ilk haftası)

2-Verilere Göre Kuvvetli Yönlerin ve İyileştirmeye Açık Alanların Belirlenmesi,Özdeğerlendirme Rapor Yazımı

(Mayıs ayının 3.haftası)

3-Uzlaşım Toplantısı (Kriter Ekipleri ve OGYE/mayıs ayının son haftası)


MAYIS

2009

MAYIS/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Okullara/Kurumlara danışmanlık yapılması.

4-Özdeğerlendirme Sonuçlarına Göre

İyileştirmeye Açık Alanların Önceliklendirilmesi ve İyileştirme Ekiplerinin (Çalışma Gruplarının) Kurulması (OGYE-Mayıs ayının son haftası içinde)

ÖNCEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA PLANLANIP,UYGULAMASINA

DEVAM EDİLEN ÇALIŞMALAR

1-Düzeltilmiş Yıllık Okul Gelişim Planının Uygulanması.(2.Dönem)

HAZİRAN

2009

1-Büro çalışmalarının yapılması.

2-MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi kapsamında Bakanlık değerlendirmelerinde Haziran 2009, Eğitimde Kalite Yönetimi Uygulamaları 5. Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni’nin yapılmasının takip edilmesi.

3-Merkez ilçedeki okullardan gelen HAZİRAN/2009 ayına ait TKY İzleme ve Değerlendirme Formlarının (EK-1) takibi ve incelenmesi.

4-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen HAZİRAN/2009 ayına ait TKY İzleme ve Değerlendirme Formlarının (EK-2) takibi ve incelenmesi.

5-HAZİRAN/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Okullara/Kurumlara danışmanlık yapılması.

YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI

1-İyileştirme Planlarının Hazırlanması (İyileştirme Ekipleri-Haziran ayı ilk haftası içinde)

2-İyileştirme Planları Doğrultusunda Yıllık Okul Gelişim Planının Hazırlanması (OGYE-Haziran ayının ikinci haftası içinde)

ÖNCEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA PLANLANIP,UYGULAMASINA

DEVAM EDİLEN ÇALIŞMALAR

1-Son Değerlendirme ve Rapor Yazımı


TEMMUZ

2009

1-Büro çalışmalarının yapılması.

2-TEMMUZ/2009 TKY Okul Gelişim Modeli ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Okullara/Kurumlara danışmanlık yapılması.

3-TEMMUZ/20009 ayının ilk haftasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulu tarafından tüm İli kapsayacak şekilde doldurulup,Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecek olan Yıllık TKY İzleme ve Değerlendirme Formunun (EK-2) gönderilmesinin sağlanması.

AĞUSTOS

2009

1-Büro çalışmalarının yapılması.

2-AĞUSTOS/2009 TKY Okul Gelişim Modeli ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Okullara/Kurumlara danışmanlık yapılması.

3-EYLÜL/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetlerin dökümü hazırlanarak okullara/kurumlara gönderilmesi.

EYLÜL

2009

1-Büro çalışmalarının yapılması.

2-EKİM/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetlerin dökümü hazırlanarak okullara/kurumlara gönderilmesi.
3-EYLÜL/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Okullara/Kurumlara danışmanlık yapılması.

YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI

1-Yıllık Okul Gelişim Planını Uygulanması

(İyileştirme ekipleri tarafından-1.Dönem)


EKİM

2009

1-Büro çalışmalarının yapılması.

2- KASIM/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetlerin dökümü hazırlanarak okullara/kurumlara gönderilmesi.
3-EKİM/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Okullara/Kurumlara danışmanlık yapılması.

YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI

1-Yıllık Okul Gelişim Planını Uygulanması

(İyileştirme ekipleri tarafından-1.Dönem)


KASIM

2009

1-Büro çalışmalarının yapılması.

2-ARALIK/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetlerin dökümü hazırlanarak okullara/kurumlara gönderilmesi.

3-a-) Bakanlığımızın belirleyeceği 2009/2010 Eğitim-Öğretim Yılı Ödül Takvimine göre ödül başvurusunda bulunacak okul/kurum ve ekip raporlarının İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki İlçe Kalite Kurullarına tesliminin takip edilmesi.

b-) Ödül başvurusunda bulunan Merkez İlçe okul/kurum ve ekip raporlarının İl Milli Eğitim Kalite Kurulu tarafından değerlendirilmesinde kaynakların etkin şekilde kullanılması için gereken tedbirlerin alınması.Değerlendirme toplantılarına TKY İl formatörünün katılması, ödüllendirme sürecini takip etmesi.


4-KASIM/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Okullara/Kurumlara danışmanlık yapılması.YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI

1-Yıllık Okul Gelişim Planını Uygulanması

(İyileştirme ekipleri tarafından-1.Dönem)


ARALIK

2009

1-Büro çalışmalarının yapılması.

2-OCAK/2010 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetlerin dökümü hazırlanarak okullara/kurumlara gönderilmesi.

3-Merkez ilçedeki okullardan gelen ARALIK/2009 ayına ait TKY İzleme ve Değerlendirme Formlarının (EK-1) takibi ve incelenmesi.

4-a-) Bakanlığımızın belirleyeceği 2009/2010 Eğitim-Öğretim Yılı Ödül Takvimine göre ödül başvurusunda bulunan Merkez İlçe okul/kurum ve ekip raporlarının İl Milli Eğitim Kalite Kurulu tarafından değerlendirilmesinde ve kaynakların etkin şekilde kullanılması için gereken tedbirlerin alınması.Değerlendirme toplantılarına TKY İl formatörünün katılması, ödüllendirme sürecini takip etmesi.

b-) Ödüllendirme Sürecinde İlçelerde Okul/kurum ve ekip dalında ilk 3 dereceye giren raporların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tesliminin takip edilmesi.

c-) İlçelerde ilk üçe giren okul/kurum ve ekip raporlarının İl Milli Eğitim Kalite Kurulu tarafından İl geneli için yapılacak değerlendirilmelerinde kaynakların etkin şekilde kullanılması için gereken tedbirlerin alınması.Değerlendirme toplantılarına TKY İl formatörünün katılması, ödüllendirme sürecini takip etmesi.
5-ARALIK/2009 aylık TKY Okul Gelişim Modeli İşlem Basamakları ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Okullara/Kurumlara danışmanlık yapılması.


YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI

1-Yıllık Okul Gelişim Planını Uygulanması

(İyileştirme Ekipleri tarafından-1.Dönem)
Macit KALLEM

TKY İl Formatörü


13/02/2009


UYGUNDUR


Gürhan KARABACAK

AR-GE İl Koordinatörü

Add document to your blog or website

Similar:

AR-GE BİRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI iconToplam Kalite Yönetimi, kalite kontrol kavramının ötesinde ve onu aşan bir yönetim felsefesini ifade eder. Bu çalışma Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve bu

AR-GE BİRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI icon2. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? Toplam Kalite Yönetiminin kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle kalite ve kalite yönetimi kavramlarının açıklanması gerekmektedir

AR-GE BİRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI iconToplam kalite yönetimi, kalite, T. S. E. kalite tanımı, tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi, toplam kalite yönetiminin amaçları, toplam kalite yönetimi eğitiminin

AR-GE BİRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI iconTOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TANIMI

AR-GE BİRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI iconÖZET EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE YÖNETİMİNİN ARAÇLARI

AR-GE BİRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI iconMERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ HİBELER İÇİN YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

AR-GE BİRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI iconToplam Kalite Yönetimi’ nin Temel Prensipleri ve ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

AR-GE BİRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI iconDERS İÇERİKLERİ MAK-503 Toplam Kalite Yönetimi ve ISO-9000 Kalite Güvencesi Standartları 3 2 4

AR-GE BİRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI iconAMAÇ : “KALİTE” VE “TOPLAM KALİTE” KAVRAMLARINI ELE ALMAK, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMEK, NASIL UYGULANABİLECEĞİNİ ARAŞTIRMAK

AR-GE BİRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI icon2. KALİTE VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ(TKY) 3

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page