2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI
Indir 45.04 Kb.
Title2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI
Date conversion24.04.2013
Size45.04 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://www.kutahyaram.com/2009-2010_halke_itim__er_eve_plan_.doc
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI

AY

KONULAR

AMAÇLAR

KAYNAK ARAÇ GEREÇ

YÖNTEM TEKNİKLER

EYLÜL

 • Halk eğitim merkezinin kadrolu öğretmenlerine rehberlik anlayışı kazandırılmasına yönelik ihtiyaç dahilinde toplantı düzenlenmesi.

 • Öğretmenler ve zümre öğretmenler toplantısında yıllık rehberlik çalışma planının hazırlanması ve ilgili

Kurumlara gönderilmesi.

 • Kurs öğretmelerine rehberliğin gerekliliğinin önemini kavratabilmek.
 • Yıl içinde yapılacak rehberlik çalışmaları hakkında bilgi sahibi olma ve sistemli bir çalışma gerçekleştirebilme

 • Rehberlik ve araştırma merkezi rehber öğretmenleri, kurs öğretmenleri.

 • Öğretmenler ve çerçeve planlar.

 • Toplantı yapma, bilgi alışverişi.
 • Planlama, koordinasyon, bilgilendirme.

EKİM


 • Eğitsel kolların oluşturulması
 • Muhtarlar toplantısında kurs öğrencileri için rehberliğe yönelik beklenti ve sorunların görüşülmesi

 • Öğrencilerin varsa rehber öğretmen yoksa diğer öğretmenlerle tanışmaları (Periyodik)

 • Yeni gelen öğrencilerin birbirleriyle ve okulun diğer personeliyle tanışmaları, personelle ilişkilerde, kılık-kıyafet, kurslarda uyulması gereken kurallar vb. geçerli kuralların açıklanması (Periyodik)

 • Kursun fiziki yapı ve çevre imkanlarının tanıtılması (Periyodik)

 • İmkanlar ölçüsünde, kursun işleyişine yönelik her kurs sonunda ve başında kursiyerlerin beklentilerinin ve sorunlarının belirlenmesine yönelik uygun anketler uygulanması(Periyodik)

 • Biten kurslarda, kurs mezuniyeti sonunda dış çevrede iş ve meslekleri tanıtıcı, üretim imkanlarını tanıtıcı, kursiyerlere rehberlik yapılması (Periyodik)

 • Muhtemel oluşabilecek öğrenci problemlerine yönelik; öğrenci, veli, idare ve öğretmen görüşmeleri; ilgili eğitim-sağlık vb. kuruluşlarla işbirliği yapılması (Periyodik)

 • Kursiyerlere zaman ve ihtiyaca yönelik; beden sağlığı, anne-baba-çocuk sağlığı, arkadaş ilişkileri, çocuk eğitimi, sağlıklı iletişim ve hoşgörü anlayışı, girişimciliğin önemi, toplum kurallarına uyum, ruh sağlığı vb. konularda rehberlik yapılması, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılması (Periyodik)

 • Üst yaş grubunda (özelliklerde emeklilerde) sosyal çevreye uyumu arttırıcı ve üretici fonksiyonları geliştirici, sosyal hizmetlerin organizasyonu ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılması. (Periyodik)

 • Depremin tanımı ve alınması gereken tedbirle konusunda bilgi verme.

 • Temizlik ve hijyen konusunda bilgilerin verilmesi.

 • Öğrencilerin sosyal gelişmelerini sağlayabilme

 • Kurslarla ilgili beklenti ve sorunların önceden belirlenerek daha randımanlı çalışma yapabilme

 • Yeni gelen öğrencilerin kursa uyumunu sağlayabilme

 • Yeni gelen öğrencilerin kursa uyumlarını sağlayabilme ve kurs kurallarına uygun davranabilme
 • Yeni gelen öğrencilerin kursa uyumunu sağlayabilme

 • Verilen eğitimi daha verimli hale getirebilme
 • Kursu başarıyla bitiren öğrencilere çalışabilecekleri meslekleri tanıtabilme
 • Öğrencilerin oluşabilecek problemlerine yönelik işbirliğinin sağlanabilmesi
 • Kursiyerlere günlük hayatta karşılaşabilecek sorunlara yönelik işbirliğine dayalı çalışmalar yapabilme.
 • Üst yaş grubunun topluma uyumu ve faydalı olabilmesi için düzenli çalışmaların yapılabilmesi.
 • Kursiyerleri deprem konusunda bilgilendirme.
 • Kursiyerleri temizlik ve hijyen konusunda bilgilendirme.

 • Öğrenci, öğretmen
 • Muhtarlar, öğretmenler, kurs idarecileri,

 • Öğrenci, öğretmen
 • İlgili yönetmelik (2287 Sayılı Yasanın 92. maddesi ve 1739 Sayılı Yasa ve diğer yönetmelikler), öğretmen, öğrenci

 • Kurs fiziki çevresi, öğretmen, öğrenci

 • Anketler
 • İlgili kuruluşlar, öğretmen, öğrenci
 • İlgili kuruluşlar, öğretmen, öğrenci
 • İlgili kuruluşlar, öğretmenler
 • İlgili kaynaklar, öğretmenler
 • İlgili sivil savunma kuruluşları
 • Sağlık kuruluşları, ilgili yayınlar.

 • Seçim yapma, faaliyetler
 • Toplantı, fikir alışverişi
 • Tanışma
 • Bilgi verme
 • Bilgi verme
 • Uygulama, değerlendirme, bilgi verme
 • Bilgi verme, söyleşi
 • Belirleme, önlem alma
 • Toplantı yapma, bilgi verme
 • Bilgi verme, toplantı
 • Bilgi verme, uygulama.
 • Bilgi verme, söyleşi.
KASIM

 • Bu ayda yeni açılacak kurslarla ilgili Eylül ayında sıralanan yapılabilecek tüm periyodik faaliyetler

 • Cumhuriyet ve demokrasinin önemi hakkında söyleşi yapılması.

 • Rehberlik hizmetleri çalışma planının hazırlanarak birer örneğinin Rehberlik ve Araştırma Merkezine gönderilmesi

 • İstenmeyen gebelikten korunma ve sağlıklı aile oluşturma konularında bilgilerin verilmesi.

 • Yeni açılacak kurslarla ilgili faaliyetleri belirleyebilme.

 • Cumhuriyet ve demokrasinin anlam ve önemini kavratabilme

 • Rehberlik hizmetlerini planlı yürütebilme
 • Aileyi sağlık hale getirebilmede kursiyerlere yardımcı olma.

 • İlgili kaynaklar, öğretmen, öğrenci

 • İlgili kaynaklar, öğretmenler
 • Çerçeve plan, öğretmenler
 • Ana çocuk sağlığı uzmanları.
 • Bilgi verme, toplantı, etkinlikler

 • Bilgi verme
 • Toplantı, plan hazırlama
 • Bilgi verme, söyleşi.

ARALIK

 • Bu ayda yeni açılacak kurslarla ilgili Eylül ayında sıralanan yapılabilecek tüm periyodik faaliyetler

 • Atatürk İlke ve İnkılapları hakkında söyleşi yapılması.

 • Okuma alışkanlığı kazandırma (Gazete, dergi, roman)

 • Yeni açılacak kurslarla ilgili faaliyetleri belirleyebilme.

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarının önemini kavratabilme

 • Kursiyerlere okuma alışkanlığını verebilme.

 • İlgili kaynaklar, öğretmen, öğrenci

 • İlgili kaynaklar, öğretmen, öğrenci

 • Gazete, dergi, roman, öğretmen, öğrenci.

 • Bilgi verme, toplantı, etkinlikler

 • Bilgi verme
 • Bilgi verme, söyleşi.

OCAK

 • Bu ayda yeni açılacak kurslarla ilgili Eylül ayında sıralanan yapılabilecek tüm periyodik faaliyetler

 • 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü nedeniyle söyleşi yapılması.

 • Yeni açılacak kurslarla ilgili faaliyetleri belirleyebilme.

 • Özürlülerin toplum içindeki yerini ve karşılaştıkları problemler konusunda toplumu bilinçlendirebilme.

 • İlgili kaynaklar, öğretmen, öğrenci

 • İlgili kaynaklar, öğretmen, öğrenci

 • Bilgi verme, toplantı, etkinlikler

 • Bilgi verme

ŞUBAT

 • Bu ayda yeni açılacak kurslarla ilgili Eylül ayında sıralanan yapılabilecek tüm periyodik faaliyetler.
 • Yeni açılacak kurslarla ilgili faaliyetleri belirleyebilme.

 • İlgili kaynaklar, öğretmen, öğrenci

 • Bilgi verme, toplantı, etkinlikler

MART

 • Bu ayda yeni açılacak kurslarla ilgili Eylül ayında sıralanan yapılabilecek tüm periyodik faaliyetler

 • Yeni açılacak kurslarla ilgili faaliyetleri belirleyebilme.
 • İlgili kaynaklar, öğretmen, öğrenci

 • Bilgi verme, toplantı, etkinlikler

NİSAN

 • Bu ayda yeni açılacak kurslarla ilgili Eylül ayında sıralanan yapılabilecek tüm periyodik faaliyetler

 • Yeni açılacak kurslarla ilgili faaliyetleri belirleyebilme.
 • İlgili kaynaklar, öğretmen, öğrenci

 • Bilgi verme, toplantı, etkinlikler
MAYIS

 • Bu ayda yeni açılacak kurslarla ilgili Eylül ayında sıralanan yapılabilecek tüm periyodik faaliyetler

 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının anlamı hakkında söyleşi yapılması.
 • Yeni açılacak kurslarla ilgili faaliyetleri belirleyebilme.

 • Ulusal egemenlik ve milli benlik duygusunu kazandırabilme

 • İlgili kaynaklar, öğretmen, öğrenci

 • İlgili kaynaklar

 • Bilgi verme, toplantı, etkinlikler

 • Söyleşi

HAZİRAN

 • Bu ayda yeni açılacak kurslarla ilgili Eylül ayında sıralanan yapılabilecek tüm periyodik faaliyetler

 • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının anlamı hakkında söyleşi yapılması

 • Sergi hazırlıklarına yönelik çalışmalar yapılması.
 • Bu ayda yeni açılacak kurslarla ilgili Eylül ayında sıralanan yapılabilecek tüm periyodik faaliyetler

 • Sergi çalışmaları.

 • Yıllık Rehberlik Hizmetleri Çalışma Raporunun hazırlanarak Rehberlik ve Araştırma Merkezine gönderilmesi

 • Yeni açılacak kurslarla ilgili faaliyetleri belirleyebilme.

 • Milli Mücadelede Atatürk’ün yerini kavratabilme

 • Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
 • Yeni açılacak kurslarla ilgili faaliyetleri belirleyebilme.

 • Yapılan çalışmaların sergileyebilme.

 • Yapılan rehberlik çalışmalarının il çapında değerlendirilmesi için rapor hazırlayıp iletebilme.

 • İlgili kaynaklar, öğretmen, öğrenci

 • İlgili kaynaklar
 • Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar.

 • İlgili kaynaklar, öğretmen, öğrenci

 • Sergilenecek çalışmalar

 • Aylık çalışma raporları
 • Bilgi verme, toplantı, etkinlikler

 • Söyleşi
 • Değerlendirme, seçme
 • Bilgi verme, toplantı, etkinlikler

 • Sergileme

 • Toplantı, yıllık çalışma raporu hazırlama
 1. Not: Temmuz ve Ağustos aylarında da kurs açıldığı takdirde aynı planlama sürdürülecektir.

 2. Not: Kursiyerlerle zaman zaman ilkyardım konusunda söyleşi yapılacaktır.YIL BOYUNCA SÜREKLİ OLARAK YADA ZAMAN ZAMAN ELE ALINACAK KONULAR:


 • Öğrenci devam ve başarı durumlarının değerlendirilmesi. * Öğrencilerin gözlenmesi.

 • Veli ve öğrenci görüşmeleri.

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına ilişkin çalışmalar yapılması.

 • Öğrencilere İlkyardım konularında bilgi verilecektir. * Okul yönetimi, veli, sınıf öğretmeni ders öğretmeni ve rehber öğreten işbirliğinin sürdürülmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

 1. NOT: Görgü kuralları ve vücut sağlığının korunması konuları yıl boyunca işlenecektir.

 2. NOT: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31/05/2006 tarih ve mükerrer 26184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği de rehberlik planlarını oluştururken göz önünde bulundurulacaktır.

4. NOT: Hazırlanan okul rehberlik hizmetleri çalışma planları Ekim ayının ikinci haftasında bir örnek olmak üzere Rehberlik Araştırma Merkezine gönderilecektir.

5. NOT: Okul rehberlik hizmetleri yıl sonu çalışma raporları ise Haziran ayının son haftasında yine bir örnek olmak üzere yukarıda anılan kuruma gönderilecektir.


Add document to your blog or website

Similar:

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİMİ KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI icon2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI (OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM MERKEZİ İÇİN)

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI icon2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI (ANASINIFLARI İÇİN)

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI icon2010 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI ( ÖZEL EĞİTİM OKULLARI İÇİN)

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILLIK REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PLANI

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI (EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ İÇİN)

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI (İŞ EĞİTİM MERKEZİ İÇİN)

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI icon2010/2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI (ANASINIFLARI İÇİN)

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM KURSLARI İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI icon2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HKA RAM, NAZİLLİ RAM, SÖKE RAM İLKÖĞRETİM KURUMLARI ORTAOKUL KADEMESİ (5-6-7 SINIFLAR) İÇİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page