İlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar. Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği. Atatürk’ün bu konulara verdiği önem. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi
Indir 194.11 Kb.
Titleİlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar. Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği. Atatürk’ün bu konulara verdiği önem. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi
Page4/4
Date conversion24.04.2013
Size194.11 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.evrakdosyam.com/ana/wp-content/uploads/2012/11/7.-SINIFLAR-YILLIK-PLANI1.doc
1   2   3   4.............. ORTAOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI


AY

TARİH

HAFTA

DERS

SAATİ


KAZANIMLARETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

DİĞER

DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ve

ATATÜRKÇÜLÜK

MART-NİSAN

04-08 Mart


1

1


2.Duyguların sanatsal yaratıcılığa katkısını fark eder. (GSK)

3.Sanat eserlerindeki soyut ve somut ifade biçimlerini ayırt eder. (GSK)


Etkinlik

Soyut-Somut


Konu

RENGARENK HAYVANCIKLAR


Teknik

Pastel Tekniği

Resim kâğıdı, resim kalemi, pastel boya

Soyut ve Somut kavramları, Soyut Sanat ve Somut sanat Öğretmen tarafından öğrencilere açıklanır.

Renkli çalışmalar, tercih edilen araç-gerece göre yapılmalıdır.(GSK. 1, 3, 6, 7, 8)


*Rehberlik ve

Psikolojik Danışma

4.(ara disiplinler)

Duygu ve düşüncelerini ifade etme yollarını ilişkilerinde etkili bir biçimde kullanır. (GSK.2)

11-15 Mart


2

1

18-22 Mart


3

1

4. Grafik tasarım ürünlerinde sembol, işaret, renk ve lekelerin işlevlerini ayırt eder. (GSK)

5. Piktogramların evrensel görsel semboller olarak günlük yaşamdaki önemini kavrar. (GSK)

11.Yaşadığı çevrenin yöresel özelliklerinden esinlenerek görsel tasarımlar yapar. (GSK)
Etkinlik

Kent Sembolleri

Konu

En Sevdiğim Yer

Teknik

Kolaj Tekniği


Resim kâğıdı, Resim Kalemi, Renkli elişi kâğıtları, Atık gazete ve dergiler, Makas, Yapıştırıcı.‘Kent Sembolleri’Her öğrenci kent listesinden bir kentin adını seçer. Seçtiği kentin adının hikâyesini ve sembolünü araştırarak bulur. Kent hikâyeleri sınıfta okunur. Buldukları kent sembolleri sınıfça incelenir. Daha sonra bu sembollerle bir pano düzenlemesi yapılır.(GSK.5)Piktogram: Trafik işaretleri vb. gibi açık bir şekilde anlaşılan resimsel göstergeler. .(GSK.4)

Girişimcilik, 1. “Elindeki bilgiyi grafik veya tablo biçiminde gösterir.”(GSK.5)


25-29 Mart


4

1

01-05 Nisan

5

19. Güzellik kavramının ölçütlerinin kültürlere göre farklılaşabileceğini değer sistemine katar.(GSK)


Etkinlik

Kültürlerin Buluşması

Konu

Yöresel Oyuncak

Bebek Yapımı
Resim kâğıdı, Resim Kalemi, Bez, çıta, naylon, poşet, makara, ip, tel, Renkli elişi kâğıtları, Atık gazete ve dergiler, vb. atık malzemeler Makas, Yapıştırıcı,iğne,guaş boya ,fırçalar,su kabı.


.............. ORTAOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI


AY

TARİH

HAFTA

DERS

SAATİ


KAZANIMLARETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

DİĞER

DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ve

ATATÜRKÇÜLÜK

NİSAN-MAYIS

08-12 Nisan


1

18. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder..(GSB)Etkinlik

Kültürlerin Buluşması

Konu

Yöresel Oyuncak

Bebek YapımıKültürlerin Buluşması”

Öğrencilerden bir kültüre ait belli başlı özellikleri (yaşadıkları ortamlar, giyimleri, millî renkleri vb.) araştırması istenir. Seçikleri bu kültüre ait özellikleri kendi kültürleri ile karşılaştırmaları istenir. Yaşadıkları ortamlar, beğenileri, giyimleri, örf ve adetleri ile güzellik anlayışları arasındaki belirgin farklılıkları vurgularlar. Buna göre her uygarlığın güzellik ölçütlerinin kendi kültür özelliklerine göre belirlendiğinin anlaşılması sağlanır.(GSK 9)
15-19 Nisan


2

1

22-26 Nisan


3

1

6.Gösterilen eserin konusunu göz önünde bulundurarak, sanatçının çevresinden nasıl Etkilendiğini tartışır.(GSK)

7.Sanat eserinin toplumla sanatçısı arasında bir iletişim aracı olduğunu fark eder.(GSK.)


Etkinlik

Sanat Eseri İnceleme

Konu

RÖPRODİKSİYON


Teknik

PASTEL,GUAŞ

Sanatçı Röprodüksiyonları


Neşet Günal, Turgut Zaim, Nuri İyem gibi sanatçıların eserlerinde ele aldıkları konular tartışılarak yorumlanabilir. .(GSK.6)

Öğrencilerin, sanat tarihi literatürüne girmiş, müzelerde eserleri yer almış Türk ve dünya sanatçılarına ait eserlere

ilgi duyması sağlanmalıdır. .(GSK.7)


22-26 Nisan


4

1

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI


.............. ORTAOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI


AY

TARİH

HAFTA

DERS

SAATİ


KAZANIMLARETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

DİĞER

DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ve

ATATÜRKÇÜLÜK

MAYIS

06-10 Mayıs


1

1

5. Sanatsal düzenleme ilkelerine doğadan ve çevresinden örnekler gösterir.(GSB)

6.Gösterilen eserin konusunu göz önünde bulundurarak, sanatçının çevresinden nasıl etkilendiğini tartışır. .,(GSK)

7.Sanat eserinin toplumla sanatçısı arasında bir iletişim aracı olduğunu fark eder.(GSK.)

8. İlgi duyduğu sanat eserleri ve sanatçılar hakkında araştırma yapar.,(GSK)Etkinlik

Sanat eseri inceleme

Konu

Röprodüksiyon çalışması

Teknik

Pastel Tekniği, Suluboya Tekniği, Kolaj Tekniği


Resim kâğıdı, Resim Kalemi, pastel boya

Sulu Boya, suluboya fırçaları, palet, su, su kabı. Renkli elişi kâğıtları, Atık gazete ve dergiler, Makas, Yapıştırıcı.


Sanatsal Düzenleme İlkeleri: Denge, değişiklik, ahenk, ritim, vurgu, hareket, dereceleme, birlik, oran – orantı(GSB.5)


Renkli çalışmalar, tercih edilen araç-gerece göre yapılmalıdır.(GSK. 1, 3, 6, 7, 8)
13-17 Mayıs


2

1

20-24 Mayıs


3

1

5. Tarihî eserlerin özelliklerini açıklar.(M.B.)


Etkinlik

Atatürk’ün Millî Tarihimize Verdiği Önem

Konu

19 Mayıs Atatürk’ü

Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

Teknik

Kolaj Tekniği

Pastel boya tekniği

Afiş Çalışması

Resim kâğıdı, Resim Kalemi,. Renkli elişi kâğıtları, Atık gazete ve dergiler, Makas, Yapıştırıcı


Türkiye’nin bir kültür mozaiği üzerine kurulu olduğu vurgulanmalı ve millî tarihimizde ülke topraklarında hayat bulmuş tüm uygarlıklar ele alınmalıdır.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

27-31 Mayıs


4

1


.............. ORTAOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI


AY

TARİH

HAFTA

DERS

SAATİ


KAZANIMLARETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

DİĞER

DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ve

ATATÜRKÇÜLÜK

HAZİRAN

03-07 Haziran


5

1

2. Duyguların sanatsal yaratıcılığa

katkısını fark eder(G.S.K.).

9. Yaptığı çalışmaları sergilemekten ve çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır(G.S.B.).

DUYGULARIMIZI İFADE EDİCİ ÇALIŞMALAR”


Teknik

KREPON KAĞITLARIYLA DÜZENLEME

Mukavva,resim kalemi,krepon kağıtları,yapıştırıcı,makas

Öğrenciler,hayallerindeki resmi çizerler.krepon kağıtlarını küçük parçacıklar halinde kesip ellerinin arasında yuvarlayıp çizdikleri resmin içerisine boşluk kalmayacak şekilde doldururlar.
10-14 Haziran

1

1
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONU…………………………. ……………………

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ OKUL MÜDÜRÜ

UYGUNDUR

…./09/2012
1   2   3   4

Similar:

İlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar. Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği. Atatürk’ün bu konulara verdiği önem. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi iconATATÜRK ‘ÜN AKILCILIK VE BİLİME VERDİĞİ ÖNEM

İlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar. Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği. Atatürk’ün bu konulara verdiği önem. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi iconD ERS İŞLENİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar. Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği. Atatürk’ün bu konulara verdiği önem. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi iconI. Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Önem ve Gerekliliği

İlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar. Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği. Atatürk’ün bu konulara verdiği önem. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi iconİSLAM’IN AİLEYE VERDİĞİ ÖNEM

İlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar. Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği. Atatürk’ün bu konulara verdiği önem. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi iconİSLAMIN RUH SAĞLIĞINA VERDİĞİ ÖNEM

İlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar. Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği. Atatürk’ün bu konulara verdiği önem. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi iconHZ. PEYGAMBERİN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE VERDİĞİ ÖNEM

İlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar. Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği. Atatürk’ün bu konulara verdiği önem. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi iconElektrik ve İlgili Bilim Dalları Lisans Eğitim-Öğretim

İlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar. Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği. Atatürk’ün bu konulara verdiği önem. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi iconKongreler siyasi partiler için büyük önem taşırlar. Bu önem sadece partilerin kendi teşkilatları açısından değil, önünü açmak için yola çıktıkları toplum

İlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar. Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği. Atatürk’ün bu konulara verdiği önem. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi iconYöneticilik kavramı günümüz dünyasında son yıllarda epey önem kazanmış ve de halen önem kazanmaya devam etmektedir. Üretim söz konusu olduğunda yöneticilik çok

İlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar. Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği. Atatürk’ün bu konulara verdiği önem. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi iconŞehrin ilk çağ tarihi ile ilgili bilgilerimiz çok kısıtlıdır. Tarihi eserlerinin tahribi,O dönemlere ait kaynak yetersizliği, arkeolojik araştırmalara önem

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page