Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında alacağı hizmetler okul yönetimi tarafından belirlenir
Indir 46.3 Kb.
TitleKaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında alacağı hizmetler okul yönetimi tarafından belirlenir
Date conversion24.04.2013
Size46.3 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.uludagforum.com/dersnotu/kaynastirma_dersi/kaynastirma_notlari.doc
KAYNAŞTIRMA NOTLARI

1-)eğitsel tanılaması yapılan birey 3 şekilde kaynaştırma eğitimi alır:

Yarı zamanlı:öğrenci derslerin tümünü normal akranlarıyla almaz,bazılarını destek eğitim odasında alır.

Tam zamanlı:öğrenci derslerin tamamını normal akranlarıyla alır.

Tersine kaynaştırma:normal öğrenciler kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu okula gidip ders alır.

2-)öğretmenin kaynaştırma öğrencisi için yapacakları:

Sınıfı kaynaştırma eğitimine hazırlamak

Kaynaştırma öğrencisi için eğitsel amaçlar belirlemek

Normal öğrencilerle kaynaştırma öğrencisinin iletişimini sağlamak

Kaynaştırma öğrencisi için değerlendirme etkinliklerinde bulunmak.

3-)kaynaştırma öğrencisinin sınıfta kalma gibi bir durumu yok davranışlarını değerlendirmede 4 not türü kullanılır.

4-)veli isterse kaynaştırma öğrencisi sınıfta kalır.

5-)okul yönetiminin kaynaştırma öğrencisi için yapacakları:

Kaynaştırma eğitiminin önemini kavramak

Kaynaştırma öğrencisi için personelin bep konusunda bilgilendirilmesi için bep birimleri ile çalışmak.

6-)kaynaştırma öğrencisi her sınıfta en fazla 2 tane olacak şekilde ayarlanır .OKUL ÖNCESİ(ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI)

Okul öncesi 0-3 yaş arası zorunlu değildir

Okul öncesi 3-6 yaş için zorunludur.

Okul öncesinde 10 öğrenci varsa 2 tane kaynaştırma öğrencisi verilir

Okul öncesinde 20 öğrenci varsa 1 tane öğrenci verilir.tuvalet eğitimi zorunluluğu yoktur.

7-)ilk öğretimde 25 öğrenciye 2 kaynaştırma öğrencisi verilir ,35 öğrenciye 1 kaynaştırma öğrencisi verilir.

8-)Kaynaştırma öğrencileri için uygun araç gereçler turizm ve kültür bakanlığı tarafından temin edilir.


9-)DESTEK EĞİTİM ODALARI:

Kaynaştırma öğrencisinin sıkıntı duyduğu alanlarda birebir ders aldığı özel eğitim odalarıdır.Özel eğitim hizmetler kurulu bu odaların açılması için M.e.b’e öneride bulunur.

Kaynaştırma öğrencisi tüm ders saatinin %40 yani 12 saatini en fazla ders alabilir.

Kaynaştırma öğrencisi destek eğitim odasındaki eğitimini normal ders saatleri sırasında alır

Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında alacağı hizmetler okul yönetimi tarafından belirlenir.

Başarının değerlendirilmesinde destek eğitim odasındaki değerlendirmede etkili olur.

10-)kaynaştırma öğrencisinin ulaşımı nasıl sağlanır:eğer öğrenci yarı zamanlı kaynaştırmadan yararlanıyorsa özürlüler idaresi başkanlığı masrafı karşılar ama tam ve tersine kaynaştırma durumunda öğrencinin ulaşım masrafları aile tarafından karşılanır.

11-)okul yönetiminin fiziksel ortamı düzenlemek için okulda düzenlemeler yapar rampa, asansör,tümsekleri gibi.

Okuldaki tahtanın boyu 70 cm olmalı(yazı tahtası)

12-)BEP

Özel eğitim değerlendirme kurulu hazırlar.yılda 1 kez bep birimleri tarafından düzenlernir.

Bep programı:ünitelendirilmiş yıllık plandır.

Kaynaştırma öğrencisinin bulunduğu her okulda bep geliştirme birimi vardır.

13-)bepe neden gerek vardır:

A-)YASAL NEDENLER:2000 SAYILI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE İLK KEZ BAHSEDİLMİŞTİR.

62.MADDE:BEPin tanımı yapılmıştır.3 gereksinim dikkate alınarak bep hazırlanır:

BİREY

AİLE

ÖĞRETMEN

-Ailesinin onayı olmadan çocuk bepe tabi tutulamaz.

-kaynaştırma öğrencisinin bulunduğu her okulda bep hazırlanır ve bep birimleri oluşturulur.

-bep programında çocuğun nerede ne zaman nasıl eğitim alacağı vurgulanmıştır.

63.MADDE:BEP birimlerinin özel eğitim ve kaynaştırma yapılan her okulda bep bu birimler tarfından geliştirilir.bep birimleri kaynaştırma öğrencisinin bulunduğu her okulda vardır.Temel amaç okullardaki bepi geliştirmek.

14-)BEP BİRİMLERİNDE KİMLER GÖREV ALIR:

MÜDÜR YADA GÖREVLENDİRECEĞİ MÜDÜR YARDIMCI.

GEZEREK ÖZEL EĞİTİM GÖREVİ VEREN ÖĞRETMEN

AİLE,ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREY,SINIF ÖĞRETMENİ, BRANŞ ÖĞRETMENİ,

GEREKİRSE ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURUMUNDAN BİR UZMAN KİŞİDE KATILIR.

15-)BEPİN BAŞKANI MÜDÜRDÜR,GÖREVLERİ:

Birimi oluşturmak

Bep çerçevesinde öğrenci için gerekli olan araç gereç temini için özel eğitim hizmetleri ile işbirliği içinde çalışır.

Bep planını ugular

16-)SINIF ÖĞRETMENİ

BEPİN HAZIRLANMASINDA VE UYGULANMASINDA ETKİN GÖREV ALIR.

BEP İÇİN ÖNERİLER HAZIRLAMAK

17-)BİREY(KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ)

Çalışmalara etkin şekilde katılır

Değerlendirme sonuçlarına ilişkin kararlara isteklerini bildirir.

18-)BEP NERELERDE UYGULANIR:özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere:

EĞİTİM ORTAMI:hastane okulları,kaynaştırma, özel eğitim okulları

DESTEK HİZMETLER:destek eğitim odası,sınıf içi,dil ve konuşma terapisi.

DİSİPLİN ALANI:akademik,iletişim,matematik.sosyal bilgiler,müzik resim vb.

(bunlar öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına göre değişebilir)


18-)bep bir plandır kişinin ihtiyaçlarına göre yapması gereken eylemleri ve alt basamaklarını nasıl kiminle nerede ve ne zaman hangi sürede yapılacağını gösteren bir akış planıdır.

19-)AİLE,ÖĞRETMEN VE UZMAN KİŞİLERİN İŞBİRLİĞİ İLE PLANLANIR.AİLENİN ONAYI İLE UYGULANIR.AYNI ZAMNDA BİR YAZILI DÖKÜMANDIR.

ÇÜNKÜ HER ENGELLİ ÇOCUK İÇİN YAZILI OLARAK GELİŞTİRİLMİŞ OLAN VE ENGELLİ ÇOCUKLARIN KORUYUCU AİLELERİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİM ÖZEL EĞİTİM PROGRAMIDIR.


20 BU BEP NE DEĞİLDİR:ELİNİN KÖRÜ OLMADIĞI KESİN-)NEYSE

21-)BEPİ ZORUNLU KILAN NEDENLER:

Engel türü ve derecesi ne olursa olsun tüm bireyler öğrenir.

Çocuklarda dil,problem çözme ,zihinsel süreçler ve öğrenme özelikleri birbirinden farklılıklar gösterir.

Bep farklılıkları göz önünde bulundurarak öğrenciyi eğitir.

Öğrencinin sadece müfredata bağımlı kalmasını engeller bağımsız yaşam becerileri kazanmasını sağlar.

22-)bepin işlevi okul aile arasında işbirliği sağlar ve bir iletişim aracıdır bunlar arasında.

23-)bepin içriği :çocuğun hal hazırdaki eğitim performansı göz önüne alınır ve yeterli ,yetersiz yönlerini belirlemek için kullanılır.


Uzun dönemli amaçları: 1 öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken amaçları ifade eder.

Kısa dönemli amaçlar:Kısa sürede gerçekleşmesi düşünülen amaçları ifade eder.

Öğretim yöntem ve teknikleri

Başlama ve bitiş tarihleri

Değerlendirme ölçütleri(ölçme değerlendirme)


Örneğin:öğrenci 100e kadar olan sayıları 2er 2er ritmik sayar ^^kısa dönemli amaç.

Öğrenci yıl sonunda 2er 2er 100e kadar ritmik sayar^^uzun dönemli amaç

Bep programında bireysel ders planı hazırlanır:

1-)Biçimsel bölüm(dersin adı ,sınıf)

2-)Öğretme –öğrenme süreci(öğrenme süreçleri,hedef ve kazanımlar dikkat çekme güdüleme)

3-)Değerlendirme (ölçme ve değerlendirme)

4-)Planın uygulanmasına yönelik görüşler(konu somutlaştırılarak anlatılır,dramatizasyon yöntemi uygulanır)


24-)ömür hanımın makalesi:

23 öğretmenden 21 olumsuz görüş bildirmiş

Sınıflar kalabalık

Ailenin ilgisizliği

Eğitimsizlik

Çocuğunu durumunu kabullenememek

Denetimsiz bir şekilde bilgisyar ve tv başında durmaları


25-)dehbli çocuklar(dikkat eksikliği,hiperaktif bozukluğu)

Temel özelikleri:bu çocukları öne oturtun,mutlaka sınıf kurallarını belirleyin.

Dürtüselik(yaptıklarını bilinçsizce yapma)

Dikkat eksikliği

Aşırı hareketlilik

Dehb:yaşına ve gelişim özeliklerine uygun olmayan aşırı hareketlilik dürtüselilik dikkat eksikliğini en az 2 ortamda gösteren ve 6 ay süreyler gösteren çocuklardır.6 ayda 2 farklı ortamda bu özelikleri gösterir

7 yaşından önce ortaya çıkan ö.e gerektiren bireylerdir.


İNDOGO ÇOCUKLARI ÇOK HAREKTLİ OLMALARINA RAĞMEN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARDIR.


25-)BEDENSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR:

Kaza ya da engel sonucu çocuğun bedeninde meydana gelen ortopedik bir engel.

Bu çocukları özel sandalyede oturtun,okulun etkinliklerine katılmasını sağlayın.

26-)OTOSTİK çocuklar:hiperaktifliğin tersi gibidir.

Göz iletişimi kurmazlar

Genellikle bazı hareketleri sürekli tekrarlarlar.

Farkında olmadan zarar verebilirler.

Yalnızlığı çok severler

Temel sorunları iletişimsizlik.YAPILMASI GEREKENLER:

Çocuğa sınıfı tanıtın.

Ön sıralara oturtun

Sınıf kurallarını belirleyin

Öğrenmesini basitten karmaşığa doğru yapın.

Diğer arkadaşlarıyla kesinlikle kıyaslanmamamlıdır.


27-)ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR:

Üstün yeteneklilerin tersi davranış gösterirler.

Unutkandırlar

Basit cümle kurarlar

Soyut kavramları anlamazlar

Oyun kurallarına uymakta zorluk çekerler

Başkalarına ihtiyaç duyarlar

Diş deformasyonları çok görülür(diş bozulması)


28-)KLİNİK RAHATSIZLIĞI OLAN ÇOCUKLAR:


1-HİDROSEFAL(SU KAFALI)

2-MİKROSEFAL(KÜÇÜK KAFALI)

3-CRETENİZM:iştahsızdırlar,hareketsizdirler çünkü troid bezi az salgılanıyor bu çocuklarda.

4-DOWN SENDROMU:kromozom bozukluğundan kaynaklanıyor.aşırı hareketlilik ve iştahlıdırlar.


29-)Kaynaştırma öğrencisi tek özrü olan ve hafif derecede engelli vardır.Bu çocuklar eğitilebilir.temel gereksinimlerini karşılayabilirler.akademik başarı gösterebilirler.


30-)SINIFTA ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİ VARSA NELER YAPILMALIDIR:

Mümkün olduğunca ön sıraya oturtalım

Seviye küme çalışmaları bu çocuklara iyi gelir.

Öğrenilen konuların tekrarını yapın.

Yeni bir kavram ve kelime kullandıysanız mutlaka açıklamasını yapınız

Sınıf kurallarını belirleyin mutlaka

Sınavlarda ek süre verin

Çocuk yazmakta sıkıntı yaşıyorsa ,yazılı sınav dışında başka bir uygulama yapın.

Davranışların sonunda dönüt verin.

Sosyal etkinliklere katılımını gerçekleştirin.


31-)GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİNİZ VARSA NELER YAPMALISINIZ:

Mümkün olduğunca kapıya ve tahtaya yakın yerlerde oturtun.

Eğer birlikte hareket ediyorsanız bir adım önde hareket edin.

Çocuğun sizin kolunuza girmesini sağlayın.

Ses tonunuz açık ve anlaşılır olmalıdır.

Öğrenciye okulu tanıtırken ilerdeki şuradaki ifadler yerine arkanda ,sağında solunda ifadelerini kullanın.

Sınıfın aydınlatılması iyi olmalıdır.

Braile alfabesi varsa kullanmasına izin verin.


32-)İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİ VARSA NELER YAPILMALIDIR:

Dudaktan okuma anlama eğitimi ile ilgili kurallara uymak zorunlu

Çocuk konuşmacının yüzünü iyi görebilmelidir.

Konuşurken normal konuşmaya dikkat edin.

Destek eğitim hizmetinden yararlanmasını sağlayın.


33-)KAYNAŞTIRMADA ÇIKABİLECEK SORULAR?

1-Özel eğitim gerektiren bireyin okul öncesi eğitimi zorunlumudur?

0-36 ay zorunlu değil ancak 36-72 ay arasında ise zorunludur ve bu çocuklarda tuvalet eğitimi aranmaz.

2-kaynaştırma eğitimi yapılan okul öncesi kurumlarda (özel ve kamu)

10 öğrenci varsa 2

20 öğrenci varsa 1 olmalıdır.

İlköğretimde 25 öğrenci varsa 2 kaynaştırma öğrencisi

İlköğretimde 35 öğrenci varsa 1 kaynaştırma öğrencisi olmalıdır.

3-okul yönetimi kaynaştırma öğrencisinin eğitimi için aileden para talep edebilir mi?

1739 sayılı yasa ile zorunlu eğitim parasızdır ancak aile maddi olarak destek verebilir okula.

4-özel eğitim sınıflarında araç-gereç temini kim tarafından yapılır?

Özel hizmetler kurulu

5-i.ö de kaynaştırma öğrencisi ilkokulu bitirdiyse hangi diplomayı alır? NORMAL DİPLOMA ALIR.İ.ÖYNETMENLİĞİNCE

6-ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ VEREN ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ NORMAL ÖĞRETMENLERDEN NE KADAR FAZLADIR?

Normal ek derslerden %25 daha fazla.

7-özel eğitim hizmetlerinin yaptığı tanılamaya itiraz nasıl olur?

Okul yönetimi 70 iş günü içinde

Aile(veli) günü içinde itiraz edebilir

8-ilköğretime devam eden kaynşatırma öğrencilerinin yaş sınırı varmıdır?

7-14 yaş arasını kapsıyor ancak özel eğitim alan öğrenci 2 yıl uzatılabilir.

Mezun olmasada kaydı okuldan silinir ancak açıköğretime devam edebilir.1 yıl içindede diplomasını alır.

9-teneffüs aralarında kaynaştırma öğrencisi ile kim ilgilenir?

Nöbetçi öğretmen ve okul yönetimi.

10-her kaynaştırma öğrencisi için bep hazırlanmalımıdır?

Evet hazırlanmalıdır.


11-aile çocuğu ile ilgilenmiyorsa aile ne yapmalıdır ?

Rehber öğretmenle beraber aileyi bilinçlendirmesi gerekir.

12-okul bep birimini oluşturmada ne yapmalıdır?

Özel eğitim hizmetleri gereği okuldan bep istemelidir,okul dilekçe ile başvurup alır bunu.*************************************

13-özel eğitim konusunda öğretmen ders görmediyse öğretmen ne yapmalıdır?

Özel eğitim hocasından

Rehber öğretmenden

Ram dan yardım almalıdır.

Add document to your blog or website

Similar:

Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında alacağı hizmetler okul yönetimi tarafından belirlenir iconÇocuklarda kuvvetli bir endişe nedeniyle okula gitmek istememe ve gitmeme durumu, bazı yazarlar tarafından okul reddi, bazıları tarafından okul fobisi (korkusu)

Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında alacağı hizmetler okul yönetimi tarafından belirlenir iconRehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde 12- Okul öncesi eğitim ve ilköğretimde hizmetler genel olarak; öğrencinin kendisi

Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında alacağı hizmetler okul yönetimi tarafından belirlenir iconROCHE’TAN UNICEF’İN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KAMPANYASINA İKİ GÜÇLÜ DESTEK

Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında alacağı hizmetler okul yönetimi tarafından belirlenir iconÜniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, 2006-2007 Öğretim Yılında yapacağı hizmetler karşılığı alacağı ücretlere ilişkin 09/08/2006 tarih ve 95 sayılı yazısı görüşüldü

Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında alacağı hizmetler okul yönetimi tarafından belirlenir iconHer öğretmen bir not defteri tutar. Bu defter, öğretim yılı başında okul yönetimi tarafından sağlanır, sayfa numaraları yazılıp onaylandıktan sonra imza

Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında alacağı hizmetler okul yönetimi tarafından belirlenir iconOkullarımızda kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin; aileleri, öğretmenleri ve okul yöneticilerinin sıkça sorduğu sorular

Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında alacağı hizmetler okul yönetimi tarafından belirlenir iconHACIBAYRAM AND İHL OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİMİ TARAFINDAN HAZIRLANAN EKİM 2011-31 MART 2012 DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU HARCAMALARA AİT GELİR – GİDER HESAP ÖZETİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında alacağı hizmetler okul yönetimi tarafından belirlenir iconTohum Otizm Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi özel gereksinimli öğrencilerin akranlarıyla aynı sınıflarda eğitim almalarını sağlayan kaynaştırma uygulamalarını

Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında alacağı hizmetler okul yönetimi tarafından belirlenir iconKaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulama İlkeleri Şunlardır

Kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında alacağı hizmetler okul yönetimi tarafından belirlenir iconYeni atanan okul müdürlerinin okul yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak, uygulama birliğini sağlamak amacıyla düzenlenen 30 saatlik bir

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page