ANAHTAR SÖZCÜKLER : Hastanelerde Kalite Fonksiyon Göçerimi,Kalite,Göçerim,Hastane
Indir 185.51 Kb.
TitleANAHTAR SÖZCÜKLER : Hastanelerde Kalite Fonksiyon Göçerimi,Kalite,Göçerim,Hastane
Page1/3
Date conversion24.04.2013
Size185.51 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.omeryanmaz.com/_mer_yanmaz.doc
  1   2   3


AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ

BİTİRME PROJESİ


KONU: Hastane İşletmelerinde Kalite Fonksiyon Göçerimi


Hazırlayan:

Ömer YANMAZ

İşletme Yüksek Lisans

Öğrencisi(03710013)


Danışman Öğretim Üyesi


Dr. Hatice ÇALIPINAR


MUĞLA / MAYIS-2005
HASTANE İŞLETMELERİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ

ÖMER YANMAZ

Muğla/Mayıs-2005

Fethiye Devlet Hastanesi

omeryanmaz@hotmail.com

Ahmet Yesevi Üniversitesi

İşletme Y.Lisans Öğrencisi

ÖZETHastane işletmeleri günümüzün hızla ilerleyen teknoloji, tedavi, tıbbi bakım, personelin eğitimi, araştırma, ekonomik bir işletme olma ve aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak ayakta kalabilmesi verimli ve etkin bir şekilde çalışabilmesi için hasta (müşteri) memnuniyetini ön planda tutmak zorundadır.Toplam Kalite Yönetimi (TKY) bir hizmet sektörü olan hastane işletmeciliğinde önce bazı özel sektör hastanelerinde ve ardından kamu sektöründeki hastanelerde de hızlı bir şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır. Hastaların istekleri ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit ederek ilk olarak üretim işletmelerinde daha sonra hizmet sektöründe uygulanmaya konularak olumlu sonuçlar elde edilen Kalite Fonksiyon Göçerimi Hastane işletmelerinde kullanılabilecek en iyi metottur.


ANAHTAR SÖZCÜKLER : Hastanelerde Kalite Fonksiyon Göçerimi,Kalite,Göçerim,HastaneGİRİŞHastane İşletmeciliğinde son 25-30 yıl içinde gelişmiş ülke hastanelerinde , fiziksel ve fonksiyonel yapılanmada önemli gelişmeler yaşanmıştır. Hastane işletmeciliğinde hastaların (müşteri) yatarak tedavilerinin yatış sürelerinde azalmaya ve yatak devir hızlarında ise artışa neden olmuştur. Hastaların teşhis ve tedavi süreçlerinde polikliniklerin önemi artmış poliklinik süreleri uzayarak tedavi sürecinin planlama çalışmaları burada yapılmaya başlamıştır. Doktorun ve sağlık personelinin yakından kontrol ve bakımına ihtiyaç duymayan (müşteri) hastalar hastanelerin hemen yakınında inşa edilen “ Hostel’ larda “ kalarak buralardan takip edilerek sağlık harcamalarından önemli ölçüde tasarruf sağlanılmaktadır. Hasta tedavi ve bakımındaki fonksiyonlarda meydana gelen bu değişim hastane işletmeciliğinin hizmet anlayışındaki hasta memnuniyetinin gözden geçirilmesi ve en kısa süre içerisinde kaliteli bir sağlık hizmetinin verilmesini gerektirmektedir.


Ülkemizdeki özel hastane sayısında büyük bir artış olması ve sadece 2004 yılında 42 özel hastanenin açılarak ülkemizdeki özel hastanelerin sayısının 278'e yükselmesi şimdiye kadar sağlık sektörüne uzak duran pek çok büyük holdingin sağlık sektöründe dev yatırımlara girişmesi, ülkemiz vatandaşlarının kendilerinin ve ailelerinin sağlıklarına her geçen gün daha fazla önem verdikleri ve daha nitelikli sağlık hizmeti almak istemelerinin göstergesidir.


Artık günümüzde gerek toplumların eğitim seviyesinin ve buna bağlı olarak sosyal ve kültürel gelişmeye paralel sağlık hizmetlerinden alınan hizmetlerin sorgulanması gündeme gelmiştir.Geçmişte bir doktorun verdiği bir ilacı veya kararı olduğu gibi kabul eden hasta (müşteri) günümüzde ise sağlığı hakkında daha çok bilgi isteyen, araştıran, sorgulayan bir başka doktora veya doktorlara danışma ihtiyacı hisseden hastaya bırakmıştır. Bu durum hastaları (müşteri) memnun etme bakımından hastane işletmelerinin işini her geçen gün daha da güçleştirmektedir.


Diğer işletmelerde olduğu gibi hastane işletmeleri için de profesyonel bir yapı oluşturma zaruret haline gelmiştir.Çünkü işletmelerin rekabet avantajı sağlayabilmesi için, bilimsel yöntemlerle yönetilmesinin yanın da iyi hizmet sunarak yönetilmesine bağlıdır.


Hastaların kaliteli sağlık hizmeti alma ihtiyaçlarını tatmin edici bir şekilde karşılamak için özel hastanelerde başlayan ve daha sonra kamu hastanelerinde de yaygınlaşan kaliteli hizmet sunum çalışmaları, sağlık hizmetlerinde verilen hizmetin kalitesinin tarafsız dış kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi düzeyine gelmiştir.


Türk Standartları Enstitüsü (TSE), TS EN ISO 9000 kalite belgelerini sağlık organizasyonlarına vermektedir.Günümüzde pek çok Hastane işletmesi ve Sağlık kuruluşu Türk Standartları Enstitüsüne başvurmakta standartları yakalayan ve uygun hizmeti sergileyen kuruluşlar TSE-EN-ISO –9000 kalite güvence belgelerini almaktadırlar. Şunu bilmek gerekir ki ; ISO yönetim sisteminin kalite belgesidir,hizmet veya ürünün mükemmelliği değildir. ISO amaç değil araçtır.Kalite yolunun başlangıç belgesi olarak algılanmalıdır.


Hastaların (müşteri) gereksinimlerini tutabilme onların ihtiyaçlarına uygun hizmet tasarlama ve geliştirme noktasında hastane işletmelerinin kullanabilecekleri en etkili yöntemler arasında Toplam Kalite yönetimi ve Kalite Fonksiyon Göçerimi(KFG) önemli bir metottur. Diğer üretim işletmelerinde ve hizmet işletmelerinde (hotel, turizm, eğitim vb.) başarılı uygulamaları yapılmış olan Kalite Fonksiyon Göçerimi Hastane işletmelerinde de kaliteye, hastaya (müşteri) ve kurum kültürüne bakışları önemli ölçüde değiştirebilecektir.


Ülkemizde hastane işletmelerine yönelik ilk olduğunu düşündüğüm bu çalışmada, Kalite Fonksiyon Göçerimi’nin (KFG) ortaya çıkışı ile ilgili bilgi verilerek bu yöntemin hizmet sektöründe yer alan hastane işletmeleri ile KFG yöntemi arasında ilişki kurulmuş, sağlayacağı faydalar ele alınmış ve son kısımda hastane işletmelerine yönelik varsayımsal bir KFG uygulaması yapılmıştır.


1. KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİM SÜRECİ


Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG); 1970li yıllarda Japonya’da Prof. Yoji Akao ve Shigeru Mizuno tarafından geliştirilmiştir. Mizuno ve Akao’ya göre Kalite Fonksiyon Göçerimi: toplam kalite yönetimi içinde müşteri memnuniyetini güvence altına almaya yarayan bir kalite sistemidir(Zultner:1993). Müşteri istek ve ihtiyaçlarının doğru bir şekilde anlaşılarak pozitif kalitenin ortaya çıkarılması, pozitif ve yeni değerler yaratılması ve böylece müşterilerin daha fazla memnun edilmesi için kullanılabilecek en iyi sistem KFG dir (Yenginol:2002).


1988 yılları arasında ABD’de KFG üzerine ilk kitap yayınlanmış ve yöntem hizmet işletmelerine uyarlanmıştır. ABD’de ilk KFG sempozyumu 1989 ‘da düzenlenmiş, ilk ”Deming Kalite Ödülü” ise 1991 de verilmiştir (Mazur 1993 ).


Ülkemizde KFG uzun süre tedavi görüp 2003 yılında yaşamını yitiren Doç.Dr.Fatih Yenginol yurt dışı kaynaklardan çeviriler yapmış, Kalite Fonksiyon Göçerimi üzerine uzmanlaşmış , bu alanda bir çok yayın ve araştırmaya da imza atmış olup, ülkemizde Kalite Fonksiyon Göçerimi nin tanınmasına önemli katkılarda bulunmuştur.


Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinin öncülüğünde Birinci Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu 17-19 Nisan 2002 tarihinde İzmir de yapılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi yine KFG ile ilgili dünyadaki ve Türkiye'deki yeni gelişmeleri paylaşmak, başarılı uygulamaları özendirmek için süren çalışmalar kapsamında 26-30 Eylül 2005 tarihlerinde Kuşadası/Aydın da gerçekleştirilecek olan "11. Uluslararası Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu" nun ev sahipliğini üstlenmiştir. Sempozyuma; Yoji Akao ve Glenn Mazur gibi Kalite Fonksiyon Göçerimi konusunda uluslararası platformda uzman ve tanınmış çok sayıda konuşmacının katılımı beklenilmektedir.


KFG Amerika’da ilk kez 1984 yılında Xerox şirketinden Dr. Clausing tarafından uygulanmıştır. (Besterfield ve diğerleri 1999:283). Ülkemizde ilk KFG uygulaması Arçelik firması tarafından 1994 yılında bulaşık makinaları üzerinde gerçekleştirilmiştir (Doğan’dan aktaran Akbaba 2000:2).

Hastane hizmetlerinde KFG yönteminin kullanılması önce TKY benimsenmesine bağlıdır.Üretim işletmelerinde kullanılan “önce üret sonra kontrol et” şeklindeki eski düşünce tarzından “kaliteyi ürünlere/hizmet ve üretim/hizmet süreçlerine yerleştirerek ürünlerin/hizmetlerin hatasız üretilmesi “şeklindeki yeni düşünce tarzına geçmeyi gerektirmiştir.


Ürün geliştirmede KFG metodunu kullanan firmalar maliyetlerde %50 düşme, ürün geliştirme zamanında %33 azalma ve verimlilikte %200 artış sağlamışlardır (Guinta ve Praizler 1993:14).


2. KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR


Kobe tersanelerinde geliştirilen yöntemin Japonca’daki orijinal adı, “Hin Shitsu, Ki Nou, Ten Kai”dir (Guinta ve Praizler 1993:4). Bu isim, İngilizce’ye “Quality Function Deployment” olarak tercüme edilmiştir. Japonca’da her sözcük çeşitli anlamlar taşıyabildiğinden, İngilizce’ye yapılan tercüme aslında tam olarak yöntemin orijinal adının verdiği anlamı karşılayamamaktadır. Ülkemizde tanınmaya başlandığından beri Türkçe’ye “Kalite İşlev Konumlandırılması”, “Kalite Fonksiyon Yayılımı”, “Kalite Fonksiyonları Açınımı” şeklinde tercüme edilen Kalite Fonksiyon Göçerimi farklı yazarlar ve bilim adamları tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır (Akbaba 2000).


Kalite Fonksiyon Göçerimi, yaratıcılarından biri olan Akao tarafından şöyle tanımlanmaktadır: “ KFG müşteriyi tatmin etmek ve müşterinin taleplerini tasarım hedeflerine ve üretim sırasında kullanılacak başlıca kalite güvence noktalarına dönüştürmek amacıyla tasarım kalitesini geliştirmeyi amaçlayan bir yöntemdir. ... KFG; tasarım kalitesini ürün daha tasarım aşamasındayken güvence altına almanın bir yoludur” (Akao’dan aktaran Yenginol 2000:23).


KFG, müşteri girdilerinin tasarım, imalat ve servise kadar iletilmesinin, biçimi eve benzeyen bir dizi matris kullanarak fonksiyonlar arası bir takım tarafından yapıldığı bir ürün (hizmet) geliştirme sürecidir(Griffin ve Hauser 1993:2).


Kalite Evi, KFG takımı tarafından oluşturulan KFG’nin temel yapısıdır. Müşteri istekleri ile bunları karşılamaya yönelik olarak belirlenen kalite karakteristiklerini ilişkilendirmeye, ürün özelliklerini algılamaya dayalı olarak karşılaştırmaya, kalite karakteristiklerini objektif ölçülere dayalı olarak karşılaştırmaya ve aralarındaki olumlu ya da olumsuz korelasyonları belirlemeye yarayan bir matrisler setidir (Morris ve Morris 1999:4).


Kolaylaştırıcı, KFG’ni , elemanlarını, çeşitli uygulamalarını ve seçeneklerini bilen ve uygulama deneyimi olan, KFG takımını yönlendirme görevini üstlenmiş, firma içinden ya da dışından seçilebilen yönlendirici kişidir (Akbaba 2000) .


KFG Takımı, KFG Projesini yürütmek için; projeyle ilgili olan bölümlerden ve en azından bir defa KFG semineri almış kişiler arasından seçilmiş firma çalışanlarından oluşan proje grubudur (Akbaba 2000).

Müşterinin Sesi, müşteri için her biri belli bir öneme sahip olan müşteri ihtiyaçlarının hiyerarşik bir setidir (Grifin ve Hauser 1993:2). KFG içinde “müşterinin sesi”; müşterilerin beklentileri, istekleri ve algılamadığı ihtiyaçlarıdır. Müşterinin sesi, yüz yüze görüşme, anketler, gözlemler, saha raporları, garanti uygulamasından elde edilen veriler, müşterilerin ürün veya hizmet ile ilgili görüşlerinin kaydedilmesi gibi çeşitli yollarla elde edilmektedir (www.soce.org/papers/crow-qfd/Crow-qfd.htm’ den Akbaba 2000).


Gemba Analizi (Gembaya gitmek), müşterinin sesini dinlemede kullanılan bir yöntemdir. Gemba, ürünün müşteri tarafından kullanıldığı asıl ortamdır. Dolayısıyla gemba analizi, müşteri ihtiyaçlarını anlamak amacıyla ürünün kullanıldığı yerde yapılan gözlemlerdir (www-personal.engin.umich.edu/gmazur/tqm/voc.htm den Akbaba 2000).


3. HASTANE İŞLETMELERİNDE KFG OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI


Kalite Fonksiyon Göçerimi yönteminin hastane işletmelerine en önemli faydası nedir ? sorusuna verilebilecek cevap Hastanın (müşterinin) kullandığı dil ile hastanenin kullandığı dilin uyuşması yada bu iki tarafın aynı dili konuşmasını sağlamak. Zaman içerisinde Hastaların (müşteri) ihtiyaçları ,istek ve beklentileri de değişmektedir. Bunun yanında hastanelerin vermiş olduğu hizmette, personelde, idari kademenin yönetim tarzında vb. açılardan sürekli olarak değişime uğramaktadırlar. Bu değişim sürecinde hastane hizmetlerinde ve hasta beklentilerinde farklılıklar olabilmekte ve her iki tarafında kullandığı dil uyuşmayabilmektedir.


Kalite işletmeler için önemli bir rekabet aracı olup stratejik bir önem taşımaktadır. Kalite Fonksiyon Göçerimi “hastanın (müşterinin) sesi” ni firmanın içine en doğru şekilde taşır. Üretimde ve proses tasarımında KFG tekniği kullanılarak hem maliyetlerin aşağı çekilmesi, hem de maksimum performans elde edilmesi sağlanır (Yenginol: 2000).


Verilecek olan hizmet tasarımları yapılırken, kaynakların büyük bölümü hastaların (müşteriler) en çok önem verdikleri hizmet niteliklerini gerçekleştirmede harcanır. Böylece gereksiz yapılan harcamalardan kurtulmuş olunur.
Şekil.1: Tasarımda KFG kullanımı ile klasik yöntemler kullanılmasının karşılaştırılması.
Kaynak: Guinta ve Praizler’dan aktaran, Fatih Yenginol, Yeni Ürün Geliştirmede Müşteri İstek ve İhtiyaçlarını Teknik Karakteristiklere Dönüştürmeyi Sağlayan Bir Yöntem: Kalite Fonksiyon Göçerimi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir:Dokuz Eylül Üniversitesi, 2000,s.30.


Hizmetlerin geliştirilme süreçlerini kısaltır ve pazara sunumlarını hızlandırır. Tasarım sonrası değişiklikler ve uygulamadaki hatalar azaltılmakta, bu sayede bu nedenlerle kaybedilecek zaman kazanılmaktadır. Uygulanan takım çalışmaları ve yapılan planlamalar olası problemlerin önceden belirlenip, çözülmesinde önemli bir kolaylık sağlar (Akbaba 2000).


KFG sayesinde müşteri istek ve ihtiyaçları daha fazla karşılanabildiğinden satışların artması ve gelirlerin arttırılması maliyetlerin ise azalması sağlanır. Kurumun çeşitli kademelerindeki çalışanları bir araya getiren bir süreç olduğundan işletme içerisindeki iletişimi geliştirir.

KFG’nin olumsuz yönleri arasında hastane işletmelerinde hizmet sürecine başlarken dikkatli olma zorunluluğu bulunması, süreç başladıktan sonra geriye dönük hataların telafisinin çok maliyetli olması, hatta imkansız ve insan hayatının söz konusu olması , yüksek düzeyde kurum kültürü gerektirmesi, aynı hastalığa sahip farklı kişilerin, hastane ortamı, tedavi ve bakım konularında farklı beklentilere sahip olunması ve bazı durumlarda çok sayıda verinin matrisler içinde ilişkilendirmesi nedeniyle konsantrasyon zorluğu yer almaktadır.


4. HİZMET İŞLETMELERİNDE KFG METODUNUN KULLANILMASI


KFG uzun yıllar sanayi sektöründe kullanılmıştır. Mal ve hizmet kalitesi arasındaki farklar nedeniyle yöntemin hizmet sektöründe uygulanışı gecikmiştir. Kalite, insan performansı ile belirlenen ve insanla yakından ilgili olan bir konudur. Hizmet sektörü ise emek yoğun niteliği nedeniyle insan unsurunun büyük bir yer tutmasını gerektirir. Kalite her türlü örgüt tarafından kullanılması gereken çağdaş bir kavram olduğu için hizmet işletmelerini soyutlamak mümkün değildir. Kalite, insanların ne yaptığı ve diğerlerine nasıl davrandığı ile ilgili olarak değerlendirilmektedir. Sunulan hizmetin kalitesinin tatmin ederlik derecesi hakkında son kararı müşteri vermektedir. Bu nedenle, müşteri kalite iyileştirme programının odak noktasını oluşturur. Müşteri beklentileri günümüzde büyük bir hızla değişmektedir ve gelecekte var olmak isteyen firmaların müşteri odaklı bir sistemi (KFG gibi) benimsemeleri gerekmektedir (Bozkurt 1996: 171-172).


Hızla değişen teknoloji, devlet ve rekabet çevresinin artan ekonomik baskısı gibi nedenlerle işletmeler personellerinden daha fazlasını istemeye yönelmişlerdir. Özellikle hizmet işletmeleri emek-yoğun çalışma gerektirdiğinden personel sayısında büyük düşüşler sağlamak zordur. Bu nedenle mevcut personelin daha etkin çalışması ve hizmeti daha hatasız sunması sağlanmalıdır. Daha az kaynakla daha az personelin müşteriler için daha fazlasını üretmeleri için baskı söz konusudur. Örneğin, bir sağlık işletmesinde hizmet kalitesi düşürülmeden bu nasıl sağlanabilecektir? KFG temelde müşteri memnuniyetini hedefleyen çağdaş bir kalite sistemi olarak geleneksel kalite sistemlerinden ayrılır (Mazur 1993: 2 den aktaran Öter 2001).


Hizmet işletmelerinde KFG’nin uygulanmasında endüstriyel işletmelere göre farklılıklar oluşabilmektedir. Çünkü, bu iki farklı işletme türünün hitap ettikleri müşteri profilleri ve üzerinde çalıştıkları ürünler farklıdır. Bu farklardan bazıları şunlardır (Bozkurt 1996: 178-183):


• Hizmetler fiziksel ürünlerden daha az somutturlar ve ölçümlemesi zordur.

• Hizmetler dinamik, mallar statik özellik taşırlar.

• Hizmet bir fonksiyon iken mal bir yapıdır.

• Hizmet stoklanamaz çünkü üretim ve tüketimi anlıktır. Mallar stoklanabilir.

• Hizmette kaliteyi tespit etmek için önceden deneme yapmak mümkün değildir.

• Mallarda önceden kalite test edilebilir. (otomobil-deneme sürüşü, gıda-tadına bakmak vb.)

• Malın raf ömrü, yaşam süresi vardır. Hizmetin yoktur.

• Hizmet kalitesinde ürün güvenilirliğinden çok insan güvenilirliği ön plandadır.

• Hizmet üretimi ve müşteriyi sunumu çoğunlukla çok düşük ücret alan, düşük niteliklere sahip personel tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle kesintisiz eğitim çok önemlidir.

  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

ANAHTAR SÖZCÜKLER : Hastanelerde Kalite Fonksiyon Göçerimi,Kalite,Göçerim,Hastane icon26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında düzenlenecek olan 11. Uluslararası Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu’na ulusal katılımı teşvik etmek ve Türkiye’de Kalite

ANAHTAR SÖZCÜKLER : Hastanelerde Kalite Fonksiyon Göçerimi,Kalite,Göçerim,Hastane iconKalite kavramı, Kalite anlayışının gelişimi, Kaliteyi etkileyen faktörler, Kalite kontrolün işletmeye olan katkıları, Kalite kontrol teknikleri, İstatistiksel

ANAHTAR SÖZCÜKLER : Hastanelerde Kalite Fonksiyon Göçerimi,Kalite,Göçerim,Hastane iconKalite, kalite kontrolu, toplam kalite kontrolu, kalite sistemlerinin tekstil sektöründe kullanımı, tekstil malzemelerinin fiziksel testleri ve bu konulardaki teknik terimlerin İngilizce açıklanması

ANAHTAR SÖZCÜKLER : Hastanelerde Kalite Fonksiyon Göçerimi,Kalite,Göçerim,Hastane icon2. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? Toplam Kalite Yönetiminin kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle kalite ve kalite yönetimi kavramlarının açıklanması gerekmektedir

ANAHTAR SÖZCÜKLER : Hastanelerde Kalite Fonksiyon Göçerimi,Kalite,Göçerim,Hastane iconToplam kalite yönetimi, kalite, T. S. E. kalite tanımı, tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi, toplam kalite yönetiminin amaçları, toplam kalite yönetimi eğitiminin

ANAHTAR SÖZCÜKLER : Hastanelerde Kalite Fonksiyon Göçerimi,Kalite,Göçerim,Hastane iconMetroloji; bir Ülke'de ölçme, standardlaşma, kontrol ve kalite sisteminin altyapısını oluşturarak, kalite güvenliği için, ürün özelliklerinin belirlenmesine ve kalite kontrolüne ilişkin kapsamlı bir sistem oluşmasını sağlar

ANAHTAR SÖZCÜKLER : Hastanelerde Kalite Fonksiyon Göçerimi,Kalite,Göçerim,Hastane iconAMAÇ : “KALİTE” VE “TOPLAM KALİTE” KAVRAMLARINI ELE ALMAK, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMEK, NASIL UYGULANABİLECEĞİNİ ARAŞTIRMAK

ANAHTAR SÖZCÜKLER : Hastanelerde Kalite Fonksiyon Göçerimi,Kalite,Göçerim,Hastane iconHASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI

ANAHTAR SÖZCÜKLER : Hastanelerde Kalite Fonksiyon Göçerimi,Kalite,Göçerim,Hastane iconKALİTE FONKSİYON YAYILIMI İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM: BİR UYGULAMA

ANAHTAR SÖZCÜKLER : Hastanelerde Kalite Fonksiyon Göçerimi,Kalite,Göçerim,Hastane iconToplam Kalite Yönetimi, kalite kontrol kavramının ötesinde ve onu aşan bir yönetim felsefesini ifade eder. Bu çalışma Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve bu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page