ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Indir 489.31 Kb.
TitleÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Page1/18
Date conversion26.04.2013
Size489.31 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.eytpe.net/wp-content/uploads/2012/09/Öğretim-İlke-ve-Yöntemleri.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ÖĞRETİM

İLKE

VE

YÖNTEMLERİ"İlke" ve "Metot" KavramlarıBir eğitim faaliyetinde ilk yapılacak iş, "amaç"ların belirlenmesidir. Genelde eğitim politikaları ve eğitim felsefesi, eğitimin amaçlarını belirler. Amaçların belirlenmesinden sonra ypılacak iş ise, bu amaçlara hangi program, ilke ve metotlarla ulaşılacağının tespitidir.

Amaçlara ulaştıracak programı, Program Geliştirme disiplini ortaya koyar. Geliştirilen programın nasıl uygulanacağını ise Öğretim İlke ve Metotları ortaya koyar. Eğitim-öğretim ilkeleri, amaçların içinde gizlidir ve genel ifadesini de orada bulur.

Ortaçağlarda, eğitim-öğretim sistemlerinin amacı insanlara dinî bilgileri kazandırmak ve din sistemlerine göre eğitim ve yönetim yapacak insanlar yetiştirmek olduğu için, genelde öğretim ilke ve metotları da buna uygun olarak belirlenmişti. Ancak sanayi toplumlarında eğitimin amacı bu toplum tipinin istediği insanları yetiştirmek olunca, ders programları, ilke ve metotları da değişmişti. Çok partili demokratik yönetimler veya belli ideolojilere dayalı rejimlerde de insana kazandırılması gereken özelliklere göre ders programları, muhtevaları, ilke ve metotları değişmiştir.

Öğretim ilkesi, eğitim öğretim sırasında devamlı göz önünde bulundurulması gereken, ona zıt iş yapılmasına müsaade edilmeyen prensiplerdir. İlkeler, konu ve metot seçiminde de etkili olur. Öğretimde başarıya ulaşmak için, uygun yöntem kullanmak kadar; bu faaliyetlerde bazı ilkelere de uymak gereklidir.

Metot, belli amaçlara giden yollardır. Bu yolun önceden iyice düşünülüp, analiz edilip plânlanması gerekir; yoksa yapılan öğretim işi, çok karmaşık bir labirentte çıkış yolunu aramaya döner. Metodun olabilmesi için amaçların net ve doğru olarak seçilmesi, gidiş prensiplerinin berrak olarak ortaya konması gerekir.

Her eğitim durumuna çare olabilecek tek bir yöntem yoktur. Yöntem, sınıf düzeyi, konu, amaç ve öğrencilerin psikolojik özelliklerine göre değişik olabilir. Her öğrenme durumu ve her ders için uygulanabilecek yöntem de farklıolabilir. Metotlar genel olarak belirlenebileceği gibi, her ders ve eğitim grupları için özel olarak da belirlenebilir.

Her derse, konuya ve okul düzeyine göre farklı metotlar olabileceği gibi; bazı öğrencilerin bazı metotlarla daha iyi öğrendiği, bazı öğretmenlerin bazı metotları daha iyi kullandığı da bilinmektedir. Ancak gene de metodun bir sihirli formül olmadığı bilinmelidir. Öğretmen ders yaparken konuya ve duruma en uygun metodu seçmeye çalışacaktır; öğrenci de kendi kendine çalışırken öğrenebileceği en uygun metodu seçebilmelidir.

Her metot, her ders ve konu için en uygun olmayabilir. Dersin amaç ve ilkeleri, aşağı yukarı o derste kullanılacak metodu da belirler. Büyük bir gruba hitap ediliyorsa, burada tartışma metodunu kullanmanın bir anlamı yoktur, veya 15-20 kişilik bir gruba da, onların sorularını ve tartışma isteklerini hiçe sayarak -sanki yüzlerce kişiye hitap ediliyormuş gibi- konferans vermenin bir anlamı yoktur. Öğrencilerin yaşı, ilgi ve yetenekleri, anlatılan konuda daha önce bilgi sahibi olup olmadıkları da derste uygulanacak metot seçimini etkiler. Bir konuyu anlatırken bir öğrenci grubunda etkili olabilecek bir metot, başka bir öğrenci grubunda etkili olmayabilir.

Son yıllardaki bazı gelişmeler, hem öğretim ilkelerinde hem de öğretim metotlarında bazı yeni gelişmelere neden olmuştur. Meselâ, çocuk psikolojisindeki gelişmeler ve okulda okutulacak derslerin değişmesi, öğrenci merkezli veya ağırlıklı metotların geliştirilmesine neden olmuştur. Aynı şekilde eğitim teknolojisinde, ders araç ve gereçlerindeki değişmeler, bilgisayarın eğitim kurumlarına giderek daha etken olarak girmesi de öğretim ilke ve metotlarında bir dizi değişmelere neden olabilecektir.

İyi bir yöntem, emek ve zamandan tasarruf sağlamalı; öğrencinin kişiliğine, gelişimine ve mantığa uygun olmalı; tekdüze olmamalı; öğrenciyi aktif hale getirmeli, motive etmeli, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilmeli, bireysel farklılıkları dikkate almalıdır.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Add document to your blog or website

Similar:

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ iconÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ iconİM 259 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ iconÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ SIN 2-A İÖ

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ iconÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ iconÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERS NOTLARI

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ iconÖğertim İlke ve Yöntemleri

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ icon2011-2012 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖZEL ÖĞRETİM VE YÖNTEMLERİ DERSİ BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ iconAtatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ iconÖzel Öğretim Yöntemleri I Ders Notu (Güz Dönemi 2011) Öğretim Üyesi; Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2011 Derse Devamın Önemi ve Gerekliliği

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ iconÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page