EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI
Indir 8.67 Kb.
TitleEĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI
Date conversion26.04.2013
Size8.67 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://ebil.ibu.edu.tr/form/master-prg/1.ogretim-tezli/egitimde-olcme-ve-degerlendirme-ders-icr.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI


Yüksek Lisans Programı Ders Tanımları


GÜZ DÖNEMİ


EBB 531 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar; ölçek ve ölçek türleri. Eğitim, ölçme ve değerlendirme arasındaki  ilişkiler. Bir ölçme aracında bulunması istenen yapısal nitelikler; güvenirlik ve türleri, geçerlik ve türleri, kullanışlılık. Eğitsel özelliklerin (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları. Değerlendirme ve not verme.


EBB 533 Program Geliştirme Uygulamaları

Temel kavramlar; eğitim programı, öğretim programı, program geliştirme vb. Program geliştirmenin kuramsal temelleri. Eğitim programı tasarımı ve modeller. Program geliştirmenin planlanması. Örnek program tasarısı hazırlama. Programın denenmesi ve değerlendirilmesi. Programa süreklilik kazandırılması


EBB 535 Araştırma Teknikleri

Temel kavramlar; bilim, bilimsel yöntem, araştırma, araştırma eğitimi vb. Araştırma türleri; nicel araştırma ve türleri  nitel araştırma ve türleri. Araştırma süreç ve teknikleri; problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar, ilgili araştırmalar, araştırmanın modeli, evren, örneklem seçimi, veri toplama teknikleri, verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel teknikler, bulgular, sonuç ve öneriler. 


EBB 537 Bilgisayar Uygulamalı Eğitim İstatistiği

Temel kavramlar; istatistik, değişken ve türleri, ölçek ve türleri. Eğitim istatistik ilişkisi. Frekans dağılımları ve betimlenmesi. Merkezi eğilim ve dağılma ölçüleri. Olasılık, standart normal dağılım, binom dağılımı ve standart puanlar. Korelasyon ve türleri. Basit doğrusal regresyon. Hipotez Testleri. Parametrik ve Parametrik olmayan istatistikler. SPSS uygulamaları


BAHAR DÖNEMİ


EBB 532 Test Geliştirme Teknikleri

Testler ve testlerin sınıflandırılması. Maksimum performans (yetenek, başarı) ve ölçülmesi. Çoktan seçmeli testler. Çoktan seçmeli testlerin yapısal nitelikleri; güvenirlik, geçerlik. Madde ve test istatistiklerinin kestirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler. Madde analizi ve türleri. Test geliştirme süreci; amaç, kapsam, maddelerin yazılması, madde redaksiyonu, deneme uygulaması, madde analizi, maddelerin seçimi, nihai formun oluşturulması, test istatistiklerinin kestirilmesi.


EBB 534 Varyans Analizi ve Deneysel Desenler

F dağılımı, varyans kaynaklarının karşılaştırılması, f dağılımı ve varyans analizi ile ilgili varsayımlar. Bir ve iki boyutlu varyans analizleri, ortak etki, hesaplanması, sonuçlarının yorumlanması. Varyans analizi sonrası ikili karşılaştırmalar; t, tukey, duncan, lsd vb. Varyans analizi kullanımını gerektiren çeşitli istatistiksel desenler ve uygulamaları.


EBB 536 Psikolojik Ölçme Araçları Geliştirme

İlgi, kişilik ve tutumlar ile bunların ölçülmesi. İlgili niteliklerin ölçülmesinde kullanılan standart ölçme araçlarının geliştirilmesi süreçlerinin incelenmesi. Psikolojik ölçme aracı geliştirmeye yönelik örnek uygulamalar.


EBB 538 Bireysel Farklılıklar ve Alternatif Ölçme Teknikleri

Temel kavramlar, farklı öğrenme ve bilişsel stiller, bunların farklı test ortamları ve test formatlarıyla olan ilişkisi, bu ilişkinin öğrenci başarısına, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına etkileri, alternatif ölçme yaklaşımları.


EBB 540 Tez Semineri

Alanla İlgili Tez Çalışmaları

Add document to your blog or website

Similar:

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI iconÜniversitesi, Eğitim Fakültesi,Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye tsevda@hacettepe edu tr

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI iconÖZET: Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim lisans mezunlarından, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı olarak atamaları yapılan personelin Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edileceklerine ilişkin (23. 06. 2006 /10834 )

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI iconÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Ömer Kutlu Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adresi : Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Anabilim Dalı : Ölçme ve Değerlendirme

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI iconEĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI iconTemel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Anatomi Anabilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI iconTemel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Anatomi Anabilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI iconOkul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI iconKPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI iconSu Ürünleri Anabilim Dalı Doktora Değerlendirme Sonuçları

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI iconEĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER ANABİLİM DALI Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page