9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Indir 190.46 Kb.
Title9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Page1/3
Date conversion05.12.2012
Size190.46 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://aliihsankirtas.com/sites/default/files/2012-2013 9.SINIF SAGLIK BİL. YILLIK PLANI_web_say
  1   2   3
2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

……………………………………………. LİSESİ

9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI


AY: EYLÜL (10 İş Günü – 2 Hafta)

ÜNİTE I: SAĞLIK KAVRAMI

HAFTA

GÜN

SAAT

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

III. HAFTA

17-21 Eylül 2012

1

Sağlığın tanımı, sağlıkla ilgili kavramlar, sağlık ölçütleri 

Sağlığa etki eden etmenler

Kanuni Sultan Süleyman’ın, “-Halk içinde

muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünün önemini Sağlık tanımıyla birlikte ilişkilendirilerek açıklanması.


Amaç 1. Sağlık tanımında geçen kavramlar bilgisi.

Amaç 2. Sağlıkla ilgili olgular bilgisi.

Amaç 3. Ülkenin sağlık düzeyini gösteren ölçütler bilgisi

Amaç 4. Sağlığı etkileyen etmenler bilgisi.

IV. HAFTA

24-38 Eylül 2012

1

Sağlık hizmetlerinden yararlanma yolları

Tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri Atatürk'ün "-Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur" Özdeyişinin sağlık kavramıyla ilişkili açıklanması

Amaç 5. Sağlık hizmetleri kavramı ile ilgili sınıflamalar bilgisi

Amaç 6. Sağlıklı bir birey ve sağlıklı bir toplumun üyesi olmaya istekli oluş.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Anlatım, Soru - cevap, Tekrarlama, Grup Çalışması, Grup Tartışması, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

ARAÇ VE GEREÇLERMEB Sağlık Bilgisi 9 Kitabı, Kısa belgesel filmler, Powerpoint sunuları, FATİH PROJESİ ETKİLEŞİMLİ Tahta ve yazılımı, Konularla ilgili araç ve gereçler. Konularla ile ilgili MEB onaylı kaynak kitap ve dergiler, Gerekli afiş ve broşürler, Ders Notları.

DEĞERLENDİRME


Atatürk'ün "-Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur" Özdeyişinin açıklanması 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı: 17 Eylül 2012 Pazartesi


AY: EKİM (19,5 İş Günü – 4 Hafta)

ÜNİTE II: SAĞLIKLI HAYATIN TEMELİ


HAFTA

GÜN

SAAT

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

1-5

Ekim 2012

1


Kişisel temizliğin tanımı ve önemi, El, tırnak, yüz, boyun ve koltuk altı temizliği, Saç, ayak, genital bölge temizliği, tuvalet alışkanlığı ve temizliği Amaç 7. Kişisel temizlik ve bakım bilgisi.

II. HAFTA

8-12 Ekim 2012

1

Ağız ve diş sağlığı. Diş çürümesi, dişeti hastalıkları,

Diş çürüğü ve diş ati hastalıklarının genel vücut yapısıyla ilişkisi. Dişlerin gelişim bozuklukları 


Amaç 8. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili kavramları bilgisi.

Amaç 9. Diş çürüğü ve sebeplerini kavrayabilme

Amaç 10. Diş eti hastalıkları ve sebeplerini kavrayabilme.

Amaç 11. Dişlerin gelişim bozukluklarını ve sebeplerini kavrayabilme.

Amaç 12. Ağız ve diş hastalıklarının yol açtığı sorunları kavrayabilme.

III. HAFTA

15-19 Ekim 2012

1

Ağız ve diş sağlığının korunması

 Spor ve beden eğitimi, sağlıklı giyinme Atatürk’ün “-Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” özdeyişinin açıklanması

Amaç 13. Ağız ve diş sağlığının korunmasının temel ilkelerini kavrayabilme

Amaç 14. Diş fırçalama alışkanlığının önemini kavrayabilme.

Amaç 15. Ağız ve diş temizliğinde kullanılan teknikleri uygulayabilme

Amaç16. Spor ve beden eğitimi bilgisi.

Amaç 17. Sağlıklı giyim bilgisi.

IV. HAFTA

22-24 Ekim 2012

1


Sağlıkla ilgili uyulması gereken kurallar ve sağlığın korunmasında uyulmasında gereken ilkeler


Amaç 18. Sağlıkla ilgili uyulması gereken diğer kurallar bilgisi.

Amaç 19. Sağlıklı hayatın korunmasında uygulanması gereken ilkeler bilgisi

YÖNTEM VE TEKNİKLER


Anlatım, Soru - cevap, Tekrarlama, Grup Çalışması, Grup Tartışması, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme.


ARAÇ VE GEREÇLER


MEB Sağlık Bilgisi 9 Kitabı, Kısa belgesel filmler, Powerpoint sunuları, FATİH PROJESİ ETKİLEŞİMLİ Tahta ve yazılımı, Konularla ilgili araç ve gereçler. Konularla ile ilgili MEB onaylı kaynak kitap ve dergiler, Gerekli afiş ve broşürler, Ders Notları.

DEĞERLENDİRME
  • Kurban Bayramı: 24 Ekim Çarşamba öğleden sonra başlar; 28 Ekim Pazar akşam biter.

  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2012 PazartesiAY: KASIM (22 İş Günü – 5 Hafta)

ÜNİTE III: BÜYÜME, GELİŞME VE RUH SAĞLIĞI

HAFTA

GÜN

SAAT

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

30 Ekim-

2 Kasım 2012

1

29 EKİM (1923) CUMHURİYET BAYRAMI: Cumhuriyetin İlanı,

Cumhuriyetçilik İlkesi ve Önemi

Büyüme ve gelişmenin tanımı

Büyüme ve gelişmede rol oynayan faktörler


Amaç 20. Büyüme ve gelişme ile ilgili kavramlar bilgisi.

II. HAFTA

5-9

Kasım 2012

1

I. DÖNEM, I. YAZILI SINAVIHedefler: Öğrenci başarısını yazılı yoklama yoluyla değerlendirmek.

Davranışlar: İşlenen konuların öğrenilip öğrenilmediğini tespit ederek eksiklikleri giderebilmek.


III. HAFTA

12-16 Kasım 2012

1

Büyüme ve gelişme dönemleri,

Bebeklik, çocukluk ve okul çağı dönemleri

 Ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleri

10 KASIM ATATÜK’Ü ANMA


10 KASIM ATATÜK’Ü ANMA

Amaç 21. Büyüme ve gelişmenin dönemlerini tanıyabilme

Amaç 22. Büyüme faktörleri ve birbirleriyle ilişkisini kavrayabilme


IV. HAFTA

19-23 Kasım 2012


1


Ergenlik dönemi ve özellikleri
Amaç 23. Ergenlik dönemi özellikleri bilgisi.


V. HAFTA

26-30 Kasım

2012


1

Ergenlik döneminde görülen sorunlar24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ


Amaç 24. Ergenlik döneminde görülebilecek sorunlar bilgisi.


YÖNTEM VE TEKNİKLER

Anlatım, Soru - cevap, Tekrarlama, Grup Çalışması, Grup Tartışması, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

ARAÇ VE GEREÇLER


MEB Sağlık Bilgisi 9 Kitabı, Kısa belgesel filmler, Powerpoint sunuları, FATİH PROJESİ ETKİLEŞİMLİ Tahta ve yazılımı, Konularla ilgili araç ve gereçler. Konularla ile ilgili MEB onaylı kaynak kitap ve dergiler, Gerekli afiş ve broşürler, Ders Notları.

DEĞERLENDİRME

  • Atatürk’ü Anma Günü: 10 Kasım 2012 Cumartesi

  • Öğretmenler Günü: 24 Kasım 2012 Cumartesi

  • 5-9 Kasım haftası 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SINAVI yapılacaktır.


AY: ARALIK (21 İş Günü – 4 Hafta)


HAFTA

GÜN

SAAT

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

3-7 Aralık 2012

1Ergenlik döneminde olumlu tutum geliştirmeAmaç 25. Ergenlik döneminde olumlu tutumlar geliştirebilmenin önemini kavrayabilme.


II. HAFTA

10-14 Aralık 2012

1


Ruh sağlığı ve etkileyen kişisel faktörler

 Ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörlerAmaç 26. Ruh sağlığı ile ilgili kavramlar bilgisi.

Amaç 27. Ruh sağlığını etkileyen faktörleri sınıflandırabilme.

III. HAFTA

17-21 Aralık 2012

1

Ruh sağlığının korunması

Sağlığa zararlı alışkanlıklarla ilgili kavramlar  Atatürk’ün “Cumhuriyet Fikren İlmen Ve Bedenen Kuvvetli Ve Yüksek Seviyeli Muhafızlar İster” Özdeyişinin açıklanmasıAmaç 28. Ruh sağlığının korunması ile ilgili ilkeler bilgisi.

Amaç 29. Ruh sağlığının korunmasını kavrayabilme.

Amaç 30. Ruh sağlığını korumaya istekli oluş.

Amaç 31. Sağlığa zararlı alışkanlıklarla ilgili kavramlar bilgisi.


IV. HAFTA

24-28 Aralık 2012

1


Tütün ve sigara bağımlılığı 

Tütün ve sigaranın zararları 

Pasif içicilik 


Amaç 32. Uyuşturucu madde bağımlılığının dönemleri ile ilgili sınıflamalar bilgisi.

YÖNTEM VE TEKNİKLER


Anlatım, Soru - cevap, Tekrarlama, Grup Çalışması, Grup Tartışması, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme


ARAÇ VE GEREÇLER


MEB Sağlık Bilgisi 9 Kitabı, Kısa belgesel filmler, Powerpoint sunuları, FATİH PROJESİ ETKİLEŞİMLİ Tahta ve yazılımı, Konularla ilgili araç ve gereçler. Konularla ile ilgili MEB onaylı kaynak kitap ve dergiler, Gerekli afiş ve broşürler, Ders Notları.

DEĞERLENDİRMEAtatürk’ün “Cumhuriyet Fikren İlmen Ve Bedenen Kuvvetli Ve Yüksek Seviyeli Muhafızlar İster” Özdeyişinin yorumlanması.
  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DÖNEM

9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DÖNEM

9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconDİNKÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconDİNKÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DÖNEM)

9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2006 / 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2006 / 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconBOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconDURAĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ, 2010-2011 ÖĞRETİM YILI,I 9 SINIF, ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ, ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞKÖPRÜ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. SINIF İŞLETMELERDE SEKRETERLİK HİZMETLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SINIF: 8

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page