Ekonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri; ekonometrik araştırma yöntemi; matematiksel modeller; korelasyon kuramı; basit doğrusal regresyon modeli; en küçük
Indir 7.73 Kb.
TitleEkonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri; ekonometrik araştırma yöntemi; matematiksel modeller; korelasyon kuramı; basit doğrusal regresyon modeli; en küçük
Date conversion22.05.2013
Size7.73 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://ziraat.comu.edu.tr/bolumler/te/dosyalar/EKONOMETRI.doc

İçerik

Ekonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri; ekonometrik araştırma yöntemi; matematiksel modeller; korelasyon kuramı; basit doğrusal regresyon modeli; en küçük kareler yöntemi; esnekliklerin tahmini; tahminlerin anlamlılığının istatistik bakımından sınanması; çoklu regresyon modelinin çözümlemesi; regresyon ve varyans çözümlemesi; ekonometrik sorunlar; eşanlı denklem modelleri; birden fazla denklemli ekonometrik modeller.

Course Contents

Definition of econometrics, scope, divisions (sections); econometrics research method; mathematical models; correlation theory; simple linear regression model; least squares method; estimation (prediction) of elasticity; statistically proving of estimations; multi regression model analysis; regression and variance analaysis; econometrical problems; simultaneous equation models; poli equation econometric models.EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar

TE-404 Ekonometri (3-2-2)


Yarıyıl Ders Programı


 1. Hafta: Giriş, Ekonometrini Gayesi Ve İktisadi Modeller; Mikro Ekonomik Modeller; Sektörel Modeller Veya Kısmi Modeller; Makroekonomik Modeller

 2. Hafta: Ekonometrinin Konusu; Ekonometrik Bir Araştırmada Takip Edilen Aşamalar

 3. Hafta: İki Değişkenli Basit Doğrusal Regresyon Modeli; Ana Kütle Ve Örnek Regresyon Denklemleri;İki Değişkenli Basit Doğrusal Regresyon Modelinin En Küçük Kareler Yöntemi İle Tahmini; Tahmin Edile Regresyon Doğrusundan Hareketle Elastikiyetlerin Hesaplanması

 4. Hafta: Tahminin Standart Hatası Ve Varyansı; Belirlilik Katsayısı; Korelasyon Katsayısı

 5. Hafta: Dağılma Diyagramlarının Önemi Ve Standartlaştırılmış Hata Terimleri; İki Değişkenli Doğrusal Regresyon Modeli Tahmininde En Küçük Kareler Yönteminin Varsayımları; EKK Tahminlerinin Standart Hataları Ve Kullanışı

 6. Hafta: EKK Tahminlerinin Sahip Olduğu Özellikler; İki Değişkenli Modelin Aralık Tahminleri Ve Hipotez Testleri

 7. Hafta: Regresyon Ve Varyans Analizi

 8. Hafta: Regresyon Ve Varyans Analizi

 9. Hafta: Çoklu Regresyon Analizi

 10. Hafta: Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinin Matrislerle Çözümü

 11. Hafta: Normal Dağılımlık

 12. Hafta: Çoklu Doğrusal Bağlantı

 13. Hafta: Farklı Varyanslılık

 14. Hafta: Otokorelasyon


Ekonometri, Prof. Dr. Şahin Akkaya, Yrd. Doç. Dr. M. Vedat Pazarlıoğlu, İzmir, 2000.


Ekonometri, Doç Dr. Ahmet Özçelik, Ankara Ünüversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1994.


Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati, Çevirenler: Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, Literatür Yayıncılık


Ekonometri-1 Şahan Akaya, M.Vedat Pazarlıoğlu, Berk Masa Üstü Yayıncılık

Add document to your blog or website

Similar:

Ekonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri; ekonometrik araştırma yöntemi; matematiksel modeller; korelasyon kuramı; basit doğrusal regresyon modeli; en küçük iconDOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA

Ekonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri; ekonometrik araştırma yöntemi; matematiksel modeller; korelasyon kuramı; basit doğrusal regresyon modeli; en küçük iconEkonometrinin tanımı, Ekonometrik model ve hata terimi kavramları, değişkenler ve veri çeşitleri. II. HAFTA

Ekonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri; ekonometrik araştırma yöntemi; matematiksel modeller; korelasyon kuramı; basit doğrusal regresyon modeli; en küçük iconRegresyon ve Korelasyon Analizi

Ekonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri; ekonometrik araştırma yöntemi; matematiksel modeller; korelasyon kuramı; basit doğrusal regresyon modeli; en küçük iconEKONOMETRİK MODELLER UYGULAMA SORULARI

Ekonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri; ekonometrik araştırma yöntemi; matematiksel modeller; korelasyon kuramı; basit doğrusal regresyon modeli; en küçük iconBilimin Tanımı Bilimsel Araştırma Yöntemi

Ekonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri; ekonometrik araştırma yöntemi; matematiksel modeller; korelasyon kuramı; basit doğrusal regresyon modeli; en küçük iconBULANIK DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ

Ekonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri; ekonometrik araştırma yöntemi; matematiksel modeller; korelasyon kuramı; basit doğrusal regresyon modeli; en küçük iconRegresyon Analizinin Matematiksel Temelleri

Ekonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri; ekonometrik araştırma yöntemi; matematiksel modeller; korelasyon kuramı; basit doğrusal regresyon modeli; en küçük iconİki Farklı Yöntemin Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Kesitirimde Kullanılması: Doğrusal Olmayan Çok Değişkenli Regresyon Ve Bulanık Algoritma

Ekonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri; ekonometrik araştırma yöntemi; matematiksel modeller; korelasyon kuramı; basit doğrusal regresyon modeli; en küçük iconDOĞRUSAL İNTEGRAL DENKLEM SİSTEMLERİNİN TAYLOR SIRALAMA YÖNTEMİ İLE YAKLAŞIK ÇÖZÜMÜ

Ekonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri; ekonometrik araştırma yöntemi; matematiksel modeller; korelasyon kuramı; basit doğrusal regresyon modeli; en küçük iconPROJENİN KAPSAMI ve YÖNTEMİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page