ABD’NİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU
Indir 316.29 Kb.
TitleABD’NİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU
Page1/6
Date conversion08.12.2012
Size316.29 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.kto.org.tr/d/file/abd.doc
  1   2   3   4   5   6İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM

ABD’NİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU


1.1. Sosyal ve Ekonomik Göstergeler………………………………………………………….…...1

1.2. Ekonomik Göstergeler…………………………………………………………………………1

1.3. ABD Genel Ekonomik Durumu………………………………………………………………..2

1.4. Ekonomik ve Ticari İlişkiler…………………………………………………………...………3


İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE – ABD EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİ


2.1. Ekonomik İlişkilerin Genel Durumu……………………………………………………….…10

2.2. Anlaşma ve Protokoller……………………………………………………………………….10

2.3.Sermaye Hareketleri…………………………………………………………………………...11

2.4. Türkiye -ABD Ticari İlişkilerinin Genel Durumu……………………………………………11

2.5. İthalatta Ticari Engeller, Karşılıklı Sorunlar ve İş adamlarımızın Karşılaştıkları Sorunlar...11

2.6. İthalat Mevzuatı………………………………………………………………………………12

2.7. ABD Pazarı…………………………………………………………………………………...17

2.8. ABD Pazarı'nın Temel Özellikleri……………………………………………………………21

2.9. Türkiye'nin ABD'ye Yönelik İhracat Stratejileri……………………………………………..21


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KONYA İLE ABD ARASINDA YATIRIM İMKANLARI VE ÖNERİLER


3.1. Konya’nın Ekonomik, Ticari ve Sektörel Profili…………………………………………….23

3.2. Konya’nın Yabancı Yatırımcılara Sunduğu Başlıca Avantajlar……………………………..28

3.3. Konya’da Amerikan Yatırımcılar İçin Önerilebilecek Yatırım Alanları………………….…29


BİRİNCİ BÖLÜM

ABD’NİN SOSYO - EKONOMİK DURUMU


1.1. Sosyal ve Ekonomik Göstergeler

Ulusal Adı : Amerika Birleşik Devletleri

Başkenti : Washington

Yönetim Biçimi: Federal Cumhuriyet

Resmi Dili : İngilizce

Dini : Hıristiyan

Para Birimi : A.B.D. Doları

Yüzölçümü : 9.363.563 km2

Nüfus : 293.655.404 (2004 Tahmini)

Erkek %48.92, Kadın %51.08)

Mesai Saatleri ve Günleri : ABD’de mesai günleri Pazartesi-Cuma beş gündür. Çalışma saatleri ise, kuruluşlar arasında farklılıklar göstermekle birlikte, genel olarak 8:30-17:30’dur.

Büyük Eyaletler : Teksas, Kaliforniya, Illinois, New York, Florida

Türkiye ile Saat Farkı : – 7 saat (Doğu Kıyısı)

–10 saat (Batı Kıyısı)

Uluslararası Telefon Kodu : Uluslararası telefon kodu 1’dir.

Resmi Tatil Günleri (2006) :

16 Ocak

Martin Luther King’in Doğum Günü

20 Şubat

George Washington’un Doğum Günü

4 Temmuz

Bağımsızlık Günü

4 Eylül

İşçi Bayramı

9 Ekim

Columbus Günü

10 Kasım

Gaziler Günü

23 Kasım

Şükran Günü

25 Aralık

Noel Günü

1 Ocak

Yılbaşı Tatili


1.2. Ekonomik Göstergeler

Tablo 1. Ekonomik Göstergeler
2004

GSYİH (Milyar $)

10,842

Kişi Başına GSYİH ($)

32,987

Reel GSYİH Büyüme Oranı

%4.4

GSYİH Sektörel Dağılımı

Tarım

Sanayi

Hizmetler


%1,2

%22,4

%77,6

Enflasyon Oranı

%3,3

Yoksulluk Sınırındaki Nüfus / Nüfus

%12,5

İşgücü / Nüfus

%65,9

İşsizlik Oranı

%5,4

Faiz Oranı

%2,75

Dış Ticaret (Milyon $)

İhracat

İthalat

Denge

Ticaret Hacmi


817,936

1,469,671

-651,735

2,287,607

Türkiye ile Ticaret (1000 $)

İhracat

İthalat

Denge

Ticaret Hacmi


3,361,058

4,935,422

-1,574,364

8,296,480

Toplam İçinde Türkiye’nin Payı (%)

İhracat (Türkiye’nin. ihracatı./ABD’nin ithalatı) (%)

İthalat (Türkiye’nin ithalatı./ABD’nin ihracatı) (%)


0,3

0,4


1.3. ABD Genel Ekonomik Durumu

ABD, 280 milyonu aşkın nüfusu ve 10,842 milyar dolarlık GSYİH’sı ile dünyanın en büyük ve önemli piyasalarından biridir. ABD, dünyanın en büyük pazarı ve ithalatçısı olma özelliğinin yanı sıra, yine dünyanın en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı ve alıcısı konumu ile, gelişmiş ülkeler yanında tüm gelişme yolundaki ülkeler açısından da en önemli hedef pazardır.

“Yeni ekonomi” kavramı çerçevesinde, teknolojik yenilikler ve küreselleşmenin uzun dönemde verimliliği artıracağı ve üretim artışını sürekli kılacağı varsayımıyla ABD ekonomisi görünebilir bir gelecekte de bu konumunu sürdürecektir. İşsizlik oranının % 5.4 gibi düşük bir düzeyde olmasına rağmen, son yıllarda rekor düzeylere ulaşan cari işlemler açığını ve hane halkının kazançlarını tasarruf etmekten çok tüketim harcamalarına kullanmasını ABD ekonomisinin potansiyel tehdit unsurları olarak değerlendirmek mümkündür.

2001 yılına damgasını vuran 11 Eylül saldırılarının ardından ABD ekonomisi ve ondan doğrudan etkilenen dünya ekonomisinin geleceğiyle ilgili olumsuz bekleyişler artmıştır. Bununla birlikte ABD yönetimi ve ABD Merkez Bankasının aldığı çeşitli önlemlerle, 2002 yılı ortalarından itibaren ekonomide iyileşme sağlanmıştır. 2003 yılı için kaydedilen % 2,2 oranındaki büyüme oranına karşın, 2004 yılında %4.4 gibi yüksek bir büyüme hızı kaydedilmiştir.

GSYİH’nın büyük kısmının özel tüketim harcamalarına ayrıldığı ve özel sektör sabit sermaye yatırımlarının tüketime oranla daha düşük kaldığı ABD’de kişi başına milli gelir 30 000 $’ın üzerindedir.

ABD’ye yönelik yabancı sermaye yatırımlarının büyük bir kısmı başta İngiltere olmak üzere, Japonya, Hollanda ve Almanya ve Kanada tarafından yapılmaktadır. 2004 yılı rakamlarıyla ABD’de 1 trilyon 321 milyar dolarlık yabancı sermaye bulunmaktadır. ABD’de en fazla yatırımı olan ülke 217,7 milyar dolarla İngiltere olup, bu ülkeyi 158,9 milyar dolarla Japonya, 158 milyar dolarla Hollanda, 152,7 milyar dolarla Almanya, 147,2 milyar dolarla Fransa, 125,5 milyar dolarla İsviçre ve 108,6 milyar dolarla Kanada izlemektedir.


1.4. Ekonomik Ve Ticari İlişkiler

1.4.1. Genel Durum

ABD soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte dünyanın gerek askeri olarak gerekse ekonomik olarak rakipsiz süper gücü haline gelmiştir. ABD 2004 yılındaki 10,8 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılası ile bütün Avrupa ülkelerinin üretimine denk bir üretim gerçekleştirmiştir.

2004 yılında ABD’nin en önemli ekonomik sorunu olan artan cari açığına rağmen, reel büyüme oranı % 4,4 gibi önemli düzeyde gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde 2004 yılında % 2 oranında gerçekleşen ve 2005 yılında artan petrol fiyatları ve Almanya ekonomisindeki durgunluğun etkisiyle daha da düşmesi beklenen büyümeye karşın, ABD ekonomisindeki canlılığın 2005 ve 2006 yıllarında da devam etmesi beklenmektedir.

Dolar, 2002 yılından bu yana Avro’ya karşı %24, İngiliz Sterlini’ne karşı %18, Kanada Doları’na karşı %17 ve Japon Yeni’ne karşı % 14 oranında değer kaybetmiştir.

Şirketler daha çok ekipman ve yazılım alanlarına yatırım yapmış, tüketici harcamaları ve şirket karları önemli oranlarda artmıştır. Enerji fiyatlarında ve diğer mal fiyatlarında da artışlar görülmüştür. Enflasyondaki artış ve güçlü büyümenin sonunda FED federal fonların oranını; 2003 yılı sonundaki %1’lik düzeyinden 2004 yılı sonunda %2,25’lere ve en son %3,50’e çıkarmıştır.

Irak’taki savaşın sürmesi, ham petrol fiyatlarının çok fazla artması, üretici fiyatlarındaki artışlar, artan cari açık, önemli oranlarda yeni iş yaratılamaması 2004’te ABD’de yaşanan olumsuzluklar olurken, artan verim ve ABD ekonomisinin kayda değer bir performans ile büyümeye devam etmesi olumlu gelişmeler olmuştur.

Irak’taki savaş sürerken Kuzey Kore ile yaşanan anlaşmazlıklar ve İran’ın nükleer bir tehdit olarak algılanması piyasalarda belirsizliğe neden olmuştur. Artan enerji fiyatları hava taşımacılığındaki fiyatları arttırırken, benzin fiyatları da tüketiciler ve şirketler için önemli birer maliyet unsuru olmuş, ekonominin büyümesini olumsuz etkilemiştir.

Çin’in 2004 yılında artan hammadde talebinin üretici fiyatlarını arttırmaya devam etmesi beklenmektedir. Çin ABD ikili ilişkilerinin 2005 yılında ekonomik gündemi en fazla meşgul eden konulardan bir tanesi olması beklenmektedir. 2004 yılında 163 milyar dolara yükselen ABD’nin Çin ile olan dış ticaret açığı, para biriminin değerini artırması için ABD’nin Çin’e yönelik baskılarını artırmaktadır.

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de yaşanan terör olaylarının ardından ABD ülke genelinde güvenlik tedbirlerini artırmıştır. Söz konusu güvenlik tedbirlerinin ticarete yansıması ise özellikle limanlarda güvenliği artırmaya yönelik başlatılan yeni uygulamalar olmuştur. ABD Gümrük İdaresi, ithalatların büyük ölçüde deniz yolu ile yapıldığı gerekçesi ile konteynerlerin terörist eylemlerde kullanılmasının önlenebilmesi için Konteyner Güvenlik Girişimi adı altında bir uygulama başlatmıştır. Konteyner Güvenlik Girişiminin amacı kargonun ABD limanlarına ulaşması ardından inceleme yapılmasından çok; yüklemenin yapıldığı limanda veya yolculuk esnasında incelenmesidir.

Bu kapsamdaki bir başka uygulama, 12 Haziran 2002 tarihinde imzalanarak 2003 yılı sonunda yürürlüğe giren “2002 Halk Sağlığı Güvenliği ve Biyoterorizme Karşı Hazırlık ve Müdahale Yasası”’dır. Bu yasa ile, ABD’ye gıda ihracatı yapan firmalara, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)’ne kayıt yaptırma ve her ihracattan once bildirim zorunluluğu getirilmiştir.


1.4.2. 2004 Yılında ABD’nin Dış Ticareti

2004 yılında ABD’nin toplam dış ticareti (mal ticareti ve hizmet ticareti toplamı) % 14 artışla 2.9 trilyon dolara ulaşmıştır. 2004 yılında ABD’nin mal ticareti ve hizmet ticareti % 10’dan fazla artış göstermiştir. 2004 yılında ABD’nin ihracat artışının dörtte üçü sermaye malları ve ara malları oluşturmaktadır. Mal ve hizmet ihracatından sağlanan gelirler % 12.3 oranında artarken, mal ve hizmet ithalatına yapılan ödemeler % 15.6 oranında yükselmiştir.

ABD’nin toplam dış ticaretinde ilk sırayı yaklaşık % 20’lik pay ile Kanada almış, bu ülkeyi % 11,6 ile Meksika izlemiştir. Çin ise % 10,1’lik bir payla dış ticaret hacmi açısından üçüncü sırada yer alırken, ithalatta Kanada’nın arkasından ikinci sırada yer almıştır.

2003 yılında ABD hem ihracat hem ithalat konusunda dünyadaki en büyük ticaret yapan ülkedir. ABD, dünya mal ticaretinin % 17’sini ve dünya hizmetler ticaretinin % 14’ünü tek başına gerçekleştirmektedir.

2004 yılında ABD ticareti 1970 yılına göre 28 kez ve 1994 yılına göre % 97 oranında artış göstermiştir. 1970-2004 yılları arasında ABD ticareti ekonomisine oranla daha hızlı bir artış göstermiştir. Anılan dönemde ABD’nin ticareti yıllık ortalama % 10.2 oranında artarken, GSYİH’sı yıllık ortalama % 7.4 oranında artış göstermiştir. Reel rakamlarla ise sözkonusu dönemde ticarette görülen artış (%6.2), GSYİH’de görülen artışın (%3.2) neredeyse 2 katı olmuştur.

1970-2004 yılları arasında mal ve hizmet ihracatı 22 kat artarken aynı dönemde ithalat 34 kat artmıştır. 1994-2004 yılları arasındaki ihracat artışı % 75, ithalat artışı ise % 117 oranında olmuştur.

Mal ve hizmetler ticareti 2004 yılında GSYİH’nın % 25.1’ini oluşturmuştur. Bu rakam % 23.5 olan 2003 yılı rakamına göre bir artış gösterse de % 26 olan 2000 yılı oranının altındadır.


A. Mal İhracatı

ABD mal ihracatı 2004 yılında 2003 yılındaki % 5’lik artışın ardından % 13 oranında artış göstermiştir. İhracatın % 87sini oluşturan imalat sanayi malları ihracatında görülen artış % 13 olurken ihracatın % 8’ini oluşturan tarım ürünleri ihracatı % 4 oranında artmıştır. İmalat sanayinin bir alt dalı olan ve ihracatın % 25’ini oluşturan yüksek teknolojili ürünler ihracatı %12 oranında artmıştır.

1994 yılından bu yana ABD mal ihracatı % 60 oranında artmıştır. İmalat sanayi ihracatı % 64, yüksek teknolojili ürün ihracatı % 67 ve tarım ürünleri ihracatı % 39 oranında artmıştır. Aynı dönemde tüketim malları ihracatı % 70 oranında artarken ara malı ihracatı da % 60 oranında artış göstermiştir. Söz konusu dönemde kaydedilen 304 milyar dolarlık ihracat artışının % 42sini sermaye malları, % 27’sini ara malları ve % 14ünü tüketim malları oluşturmaktadır.


B. Ülkelere Göre İhracat

2004 yılında ABD bütün önemli ihraç pazarlarında artış kaydetmiştir. İhracat artışında ilk sırayı % 26 lık artışla Çin almaktadır. Bu rakam Çin’e yönelik beşinci çift haneli yıllık artıştır. Sözkonusu ihracatın % 82’sini sermaye ve ara malları oluşturmakta olup, 2004 yılında en fazla artış % 38 ile ara mallarında görülmüştür. Meksika dışındaki Latin Amerika ülkelerine yönelik ihracat artışı % 18 oranında olmuştur. Yüksek gelir kategorisindeki ülkelere yönelik ihracatta % 10 oranında artış kaydedilirken, orta gelir grubundaki ülkelere % 17 oranında ihracat artışı olmuştur.

1994-2004 döneminde ABD’nin orta gelir grubundaki ülkelere ihracatı % 75 oranında artarken yüksek gelir grubundaki ülkelere yönelik ihracatı % 48 oranında artmıştır. Buna rağmen ABD ihracatının % 55’ini yüksek gelir grubundaki ülkelere yapmaktadır.

2004 yılında NAFTA ülkelerine yönelik ihracat % 12 oranında artarak NAFTA’nın kuruluşundan bir önceki yıl olan 1993 yılından bu yana toplam % 111 oranında bir artış yakalanmıştır. 2004 yılında toplam ABD mal ihracatının % 37’si NAFTA ülkelerine yöneliktir.

ABD’nin en büyük ihraç pazarı olan Kanada’ya ihracatı toplam ihracatının % 23’ü olup, 2004 yılında % 11 oranında artmıştır. 1994 yılından bu yana Kanada’ya toplam ihracat % 64 oranında artmıştır.

ABD’nin ikinci en büyük ihraç pazarı olan Meksika’ya ihracatı toplam ihracatının % 14’ü olup 2004 yılında % 14 oranında artmıştır. 1994 yılından bu yana Meksika’ya toplam ihracat % 120 oranında artmıştır.

2004 yılında ABD’nin Avrupa Birliği’ne yönelik ihracatı % 10 oranında artmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri ABD’nin ihracatının % 21’ini oluşturmaktadır. 1994 yılından bu yana anılan pazara toplam %56 oranında ihracat artışı olmuştur. ABD’nin Meksika dışındaki Latin Amerika ülkelerine ihracatı % 18 oranında artmış, Çin ve Japonya hariç Asya Pasifik ülkelerine yönelik ihracatı ise % 12 oranında artış göstermiştir. ABD’nin Japonya’ya ihracatı geçen sekiz yılın beşinde düşüş göstermiş, 1994 yılından bu yana sadece % 2 oranında artmıştır. 2004 yılında ABD’nin Japonya’ya yönelik ihracatında % 5 oranında artış kaydedilmiştir.

Avro Bölgesi, İngiltere, Kanada ve Japonya’daki GSMH artışları nedeniyle ABD’nin ihracat artışı yüksek olmuştur. Ayrıca Asya’daki yeni sanayileşen ülkelerde yaşanan ortalama % 5,5’a varan artışlar ve Meksika ve Brezilya ekonomilerindeki toparlanmalar da ABD’nin ihracat artışına katkıda bulunmuştur. ABD ihracat artışındaki bir diğer önemli etken bir çok para birimine karşı doların değer kaybetmesi olmuştur.

  1   2   3   4   5   6

Add document to your blog or website

Similar:

ABD’NİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU icon1 Sosyo Ekonomik ve Kültürel Durumu

ABD’NİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU iconToplumların sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik hayatında bazı parametreler vardır ki, bunlar o topluma dışarıdan bakan birisi için toplumun

ABD’NİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU iconAİLE GÖRÜŞME KARTI Ne zaman başladı? Bu konuyla ilgili olarak neler yaptınız? AİLENİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU

ABD’NİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU iconKÜRESELLEŞME SÜRECİNDE EĞİTİMİN KALKINMADAKİ ÖNEMİ, AÇIKÖĞRETİMİN YERİ İLE AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE AİLELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU VE BEKLENTİLERİ

ABD’NİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU iconBÖLÜM SOSYO-EKONOMİK YAPI

ABD’NİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU iconVOLEYBOL HAKEMLERİNİN SOSYO EKONOMİK DÜZEYLERİ

ABD’NİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU iconSOSYO-EKONOMİK PROFİL VE TEMEL GELİŞME EĞİLİMLERİ

ABD’NİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU iconSosyo-ekonomik Gelişmişlik Sırasına Göre Bölgeler

ABD’NİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU iconENGELLİLERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ABD’NİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU icon1990'LI YILLARDA TRABZON'DA SOSYO-EKONOMİK YAPI VE

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page