Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedârik Zinciri
Indir 56.3 Kb.
TitleLojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedârik Zinciri
Date conversion01.06.2013
Size56.3 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/231/MET 364(2).doc

Bölüm

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Öğretim Yıl

2012 - 2013

Tarih

29 / 08 / 2012

Ders Kodu

MET 364

Ders Adı

Lojistik Satınalma

Dönem/Yıl

Güz / V. Yarıyıl

AKTS Kredisi

2

Ders Dili

Türkçe

Durumu

Seçmeli

Ön şartlar

Yok

Dersin Adresi

http://web.firat.edu.tr/

Kredi

Teori

Uygulama

Laboratuar

Sunum

Proje/Alan Çalışması

2

2

Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Sermin OZAN

Ders YardımcısıDers

İçeriği

Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedârik Zinciri Kavramı, Tedârik Zinciri Analizi ve Yönetimi, SCOR Modeli, Dış Kaynak Kullanımı, 3PL ve 4PL Kavramları, Lojistikte Optimizasyon Modelleri, Lojistik Mâliyetler, E-Lojistik, Lojistikte Kalite Yönetimi, Transportasyon Yönetimi, Depo Yönetimi, Tedârik İşlevi, Tedârik İşlevinin Tanımı ve Türleri, Tedârik Politikasının Tanımı ve İlkeleri, Tedârik Sisteminin Bir Alt-Sistemi Olarak Satınalma, Satınalma İşlevi, Satınalma Faaliyetlerinin Yönetimdeki Yeri ve Önemi, Satınalmanın Aşamaları, Satınalma Sistem Sözleşmeleri, Tedârikçi Seçimi ve Değerlendirme, Kalite Güvence Sisteminde Satınalmanın Önemi, “Yap-Satın Al” Kararları, Tam Zamanında Satınalma.Ders Planı

Hafta

Konular

1

Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi

2

Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler

3

Tedârik Zinciri Kavramı, Tedârik Zinciri Analizi ve Yönetimi, SCOR Modeli

4

Dış Kaynak Kullanımı, 3PL ve 4PL Kavramları

5

Dış Kaynak Kullanımı, 3PL ve 4PL Kavramları

6

Lojistikte Optimizasyon Modelleri, Lojistik Mâliyetler, E-Lojistik, Lojistikte Kalite Yönetimi

7

Lojistikte Optimizasyon Modelleri, Lojistik Mâliyetler, E-Lojistik, Lojistikte Kalite Yönetimi

8

ARASINAV /

9

Transportasyon Yönetimi, Depo Yönetimi

10

Tedârik İşlevi, Tedârik İşlevinin Tanımı ve Türleri

11

Tedârik Politikasının Tanımı ve İlkeleri

12

Tedârik Sisteminin Bir Alt-Sistemi Olarak Satınalma, Satınalma İşlevi, Satınalma Faaliyetlerinin Yönetimdeki Yeri ve Önemi, Satınalmanın Aşamaları

13

Satınalma Sistem Sözleşmeleri, Tedârikçi Seçimi ve Değerlendirme

14

Kalite Güvence Sisteminde Satınalmanın Önemi, “Yap-Satın Al” Kararları, Tam Zamanında Satınalma

15

MAZERET SINAVI
Ders Kitapları

/Kaynakları

• Baily, P. (1990), “Purchasing Principles and Management”, Pitman Publishing

• Dobler, D. (1990), “Purchasing and Materials Management”, McGraw Hill

• Grieco, P.L. (1997), “Purchasing Ethics”, PT Publications, Florida

• Lambert, M., Stock, J.R., Ellram, L.M. (1999), “Fundamentals of Logistics Management”, Irwin McGraw-Hill, New York

• Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., P., Simchi-Levi, E.(2000), “Designing and Managing the Supply Chain; Concepts, Strategies and Cases”, Irwin/McGraw-Hill, Boston.

• Long, D. (2003), “International Logistics:Global Supply Chain Management, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts.

Yardımcı KitaplarDeğerlendirme Ölçütleri

Adet

Adet

Yüzde (%)

Ara Sınavlar

1

40

Kısa Sınavlar

-

-

Ödevler

-

-

Projeler

-

-

Dönem Ödevi

-

-

Laboratuar

-

-

Diğer

-

-

Dönem Sonu Sınavı

1

60

Değerlendirme Ölçütleri Hakkındaİçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%)

Matematik ve Temel Bilimler

% 15

Mühendislik Bilimleri

% 50

Mühendislik Tasarımı

% 20

Sosyal Bilimler

% 15
Ders Çıktıları (Kazanımlar)
Dersin Hedefleri

Lojistik kavramının dünya ve ülkemiz açısından önemi her geçen gün artmaktadır. Üretim ve satış kadar malzemelerin doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru mâliyetle ve doğru koşullarda bulundurulması gerekmektedir. Lojistik, sözkonusu doğruların oluşturulmasında bir temel yaklaşımdır. Lojistiğin yanısıra işletmenin en önemli girdilerini oluşturan malzeme ve hizmetlerin uygun kalitede, uygun mâliyette, uygun miktarda ve uygun zamanda alınması ve bu performansın sürekli gösterilmesi gerekmektedir. Ders, bu kapsamda işlenecektir.

Dersin İşleniş Biçimi


Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi

Program çıktıları

1

2

3

1

Matematik, fen ve kendi dalları ile ilgili ve mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi.
X
2

Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
3

Gerçekçi kısıtları ve koşulları göz önünde bulundurarak istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi.

X4

Kendi disiplininde ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi.

X5

Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.
X
6

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

X7

Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı ve teknik resim ile etkin iletişim kurma becerisi.

X8

Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
X
9

Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeler dahil olmak üzere, bilgi kaynaklarını kullanabilme ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.

X10

Girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık ve çağın sorunları hakkında bilgili olmak.

X11

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları ve bilgisayar yazılımları bilgi ve iletişim teknolojilerini seçme ve kullanma becerisi.X

12

Proje tabanlı çalışma kültürünü benimsemiş iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında

XDersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle


Düzenleyen Kişi(ler): Doç.Dr.Sermin OZAN

Hazırlanma Tarihi: 29 / 08 / 2012

Add document to your blog or website

Similar:

Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedârik Zinciri iconBu ders etkin tedarik ve dağıtım yönetimini başarmak için lojistik ve tedarik zinciri yönetimini öneminin anlaşılmasını sağlamayı ve öğrencilerin lojistik ve

Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedârik Zinciri icon“Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi”

Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedârik Zinciri iconLOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedârik Zinciri iconLOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedârik Zinciri iconKüresel lojistik anlayışı dünya ticaret hacminin büyümesine bağlı olarak gelişim göstermektedir. Uluslararası ticaret arttıkça lojistik gelişir ve bu alandaki

Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedârik Zinciri iconLojistik ve lojistiğin dış ticaret açısından önemi nedir?

Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedârik Zinciri iconLojistik Ve Stok Yonetimi

Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedârik Zinciri iconLOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI (N.Ö)

Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedârik Zinciri iconUluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı

Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Türk Lojistik Sektörü ve Dünyada Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedârik Zinciri icon2008-2009 LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page