Tablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı
Indir 1.33 Mb.
TitleTablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı
Page1/21
Date conversion01.06.2013
Size1.33 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.sakaryadefterdarligi.gov.tr/dosyalar/faaliyet2010sonnnnn.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


İÇİNDEKİLER


YÖNETİCİ SUNUŞU.. PAGEREF _Toc224633566 \h i

I-      GENEL BİLGİLER.. PAGEREF _Toc224633567 \h 1 ………………………………………………………………………………………………………………………….………...………..3

A- Misyon ve Vizyon .……………………………………………………………………………………………………….……….………….………3

B- Yetki ve Sorumluluklar…………………………………….………………………………………………………………….……….….………….3

1- Defterdar…………………………………………………………………………………………………………...…………………….3

2- Defterdarlık Birimleri………………………………………………………………………………...……………………...…………..4

a) Muhasebe Birimleri………………………………………………………………………...………………………………4

1-Muhasebe Müdürlüğü…………………………………………………………….…………………….……..4

2- Saymanlık Müdürlükleri……………………………………………………………………………….……..4

3- Malmüdürlükleri……………………………………………………………………………………….……..4

b) Milli Emlak Birimleri………………………………………………………………………………………………………4

c) Muhakemat Birimleri………………………………………………………………………………………………….……5

d) Personel Müdürlükleri…………………………………………………………………..…………………………….……5

e) Denetim Birimleri………………………………………………………………………………………………….……….5

1-Muhesebe Denetmenliği………………………………………………………………………….…….……..5

2- Milli Emlak Denetmenliği…………………………………………………………………………..………..5

C-Örgüt Yapısı…………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

D-İdareye İlişkin Bilgiler………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1- Hizmet Binaları…………………………………………………………………………...……………………….……………………6

2- Lojman Durumu……………………………………………………………………………………………………………….………..7

3- Araç Durumu…………………………………………………………………………………………………………………..………..7

4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar……………………………………………………………………………………………….…………8

II-     STRATEJİK AMAÇLAR …………………………………………………………...………………………………………………………………..……….8

A-İdarenin Amaçları…………………………………………………………………………………………………………………………………….8

B- Temel Politikalar ve Öncelikler…………………………………………………………………………...…………………………………………8

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER…………………………………………………………………………………..…...…….9

A-Muhasebe İşlemleri…………………………………………………………………………………………………………………………………..9

Tablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı…………………………………………………………….………………………...………….9

Tablo 2- Bütçe Giderlerinin Birimlere Göre Dağılımı…………………………………………………………………………………………..……..10


Tablo 3- Gelirlerin Giderleri Karşılama ve İl Toplam Geliri İçindeki Oranı………………………………….…………………………………..…..11

Tablo 4- Maaş Ödenen Personel ve Yevmiye Sayıları…………………………………………………………………………………………...……12


Tablo 5- Döner Sermaye İşlemleri……………………………………………………………………………………..……………………...………13

B-Milli Emlak İşlemleri………………………………………………………………..………………………………………………………………14

Tablo 6 - Taşınmaz Mallar Bilgi Formu………………………………………………...…………………………………………………………..…14

Tablo 7 - Taşınmaz Mallar Cins Bazında Dağılımı……………………………………………………...…………………………………………….16

1- Edinim Çalışmaları………………………………………………...………………………………………............................……….17

Tablo 8 – Edinim…………………………………………………………………………………………………………………...…….17

2- Yönetim Çalışmaları ………………………………………………...………………………………………………………….…….18

a) Tahsis…………………………………………………………………………………………………………….....……18

Tablo 9- Tahsis Edilen Taşınmazların İdarelere Göre Dağılımı (İl Geneli)………………………………………..………18

Tablo 10 - Tahsis Edilen Taşınmazların Cins Bazında Dağılımı……………………………………………….....………19

Tablo 11 - Tahsisli Taşınmazların İlçeler Bazında Dağılımı…………………………….………………………..………20

b) Kira ……………………………………………………………………….………………………………….….………21

Tablo 12 - Kiralama İhalelerinin Türlere Göre Dağılımı………………………………………………………..…..……..21

c) Ecrimisil…………………………………………………………………………………………………………….……22

Tablo 13 - Ecrimisil İşlemleri…………………………………………………………………………………….……...…22

3- Elden Çıkarma…………………………………………………………………………………………………..………………….…23

Tablo 14 – Elden Çıkarma………………………………………………………………………………………………………....…….23

4- Milli Emlak Gelirleri…………………………………………………………………..……………………………….………..……24

Tablo 15 – Milli Emlak Gelirleri…………………………………………………………………………………………………...……24

5- Milli Emlak İşlemleriyle İlgili İdari Davalar ve Sonuçları………………………………………………………………….…..……25

Tablo 16 – Milli Emlak İşlemleriyle İlgili İdari Davalar ve Sonuçları………………...……………………………………….….……25

C-Muhakemat İşlemleri………………………………………………………………………………………………………………………...…..…26

Tablo 17 - Hazine Davaları…………………………………………………………………………………………………………………...……….26

Tablo 18 - Merkez Ve İlçelerde Sonuçlanan Dava Ve İcra Sayısı…………………………………………………...………………………………..26

Tablo 19 - Merkez Ve Bağlı İlçelerde Hazine İle İlgili Davaların Mahkemelere Göre Dağılımı………………………………………………..……27

Tablo 20 - Derdest Dava Cetveli……………………………………………………………………………………………………………………….28

D-Personel İşlemleri…………………………………………………………………………………………………………………...………………29

a) Kadro ve Personel Durumu………………………………………………………………………………………….…………..……29

Tablo 21 - Kadro Ve Personel Durumu………………………………………………………………………………….………...…….30

Tablo 22 – Cinsiyet Durumu………………………………………………………………………………………………………….….31

Tablo 23 – Öğrenim Durumu………………………..………………………………………………………………………………...…31

Tablo 24 – Yaş Durumu …………………………………………………………………………………………………………....……32

Tablo 25 – Hizmet Durumu……………………………………………………………………………………………………...….……32

b) Eğitim Faaliyetleri…………………….…………………………………………………………………………………….…..….…33

Tablo 26 – Eğitim Faaliyetleri……………………………………………………………………………………………………..….…33

E-Denetim İşlemleri …………………………………………………………………………………………………………………..………....……34

Tablo 27 – Denetim İşlemleri………………………………………………………………………………………………………………………….34

F-Performans ve Değerlendirme……………………………………………………………………………………………………………………….35

a) Muhasebe Birimlerimizce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi…………………………………………………………....………36

b) Milli Emlak Birimlerimizce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ……………………………...………………………….………37

c) Muhakemat Birimlerimizce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ……………………………………………………….……..….41

d) Personel Birimimizce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ………………………………………………………….…...……….41

e) Denetim Sonuçları………………………………………………. ………………………………………………………..……...…...42

f) Diğer Hususlar………………………………………………. ……………………………………………………..………...……….42

IV – 2010 YILI HEDEFLERİ…………………………………………………………………………………………………..………………………...…………44

V - KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ………………………………………………………………………..………….47

A. Güçlü Alanlar……………………………………………………………………………………………………………………………………….47

B. İyileştirmeye Açık Alanlar…………………………………………………………….………………………………………………………...….47

C. Zayıf Alanlar…………………………………………………………………………………………………………………………………..……48

VI – SORUN VE ÖNERİlER ………………………………………………………………………………………………………………………………….……48

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI…………………………………………………….………………………………………………………………...….……49

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Add document to your blog or website

Similar:

Tablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı iconTablo 3- Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin GSYİH’ye Oranı (%)

Tablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı iconGerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri

Tablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı iconGerçekleşen bütçe giderlerinin ekonomik kodların düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri

Tablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı iconTABLO NO : KSS – 11 KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Tablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı iconÖğrencinin, ihracat türlerine göre uluslararası ticaretin şeklini belirlemeye yardımcı olabilmesini; uluslar arası mevzuata göre satış anlaşmaları hazırlama

Tablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı iconSA ARSLAN Belediyemizin 2012 mali yılı bütçe tasarısının görüşülmesi sonucunda, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesine göre

Tablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı iconENGEL TÜRLERİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARIMIZ

Tablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı iconTablo 4- Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri

Tablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı iconBİMER’e Yapılan Başvuruların ve İşlemlerin Genel Dağılımı (Tablo: 1 ve 2) 1

Tablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı iconBİMER’e Yapılan Başvuruların ve İşlemlerin Genel Dağılımı (Tablo: 1 ve 2) 1

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page