Belirtilmiştir. Buna göre; Ticaret ve sanat erbabı
Indir 2.45 Mb.
TitleBelirtilmiştir. Buna göre; Ticaret ve sanat erbabı
Page39/52
Date conversion01.06.2013
Size2.45 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ticaretlisesi.biz/2012.doc
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   52

MAMUL MALİYETİ VE BİRİM MALİYETİN HESAPLANMASI (GİDERLERİN 3. DAĞITIMI)


Bir önceki faaliyette görmüş olduğumuz 3. dağıtım bu bölümde tekrar ele alınacaktır. Birim maliyetin hesaplanmasında değişik yöntemler vardır. Bu faaliyette bu yöntemlere göre 3. dağıtımı göreceğiz.

Maliyetlerin ürünlere yüklenmesinde kullanılan yöntemler şöyledir;


Ø Sipariş maliyet yöntemine göre mamul maliyetlerinin hesaplanması

· Makine çalışma saati ölçüsüne göre maliyetlerin yüklenmesi

· Direkt işçilik saati ölçüsüne göre maliyetlerin yüklenmesi

Ø Götürü oran yöntemiyle maliyetlerin mamullere yüklenmesi

Ø Aynı üretim sürecinde üretilen ana ve yan ürünlere maliyetlerin yüklenmesi


1. Sipariş Maliyet Yöntemine Göre Mamul Maliyetlerinin

Hesaplanması


Bu yöntemde üretim müşteri sipariş miktarına göre yapılır. Alınan siparişler belli partiler halinde birbirinden farklı mamullerin üretimi gerçekleştirilir. Yöntemin özelliği direkt giderlerin doğrudan izlenmesi, genel üretim giderlerinin ise bazı dağıtım ölçüleri kullanılarak dağıtılmasıdır.

Genel üretim giderleri toplamının mamullere yüklenmesinde kullanılabilecek dağıtım ölçüleri şunlar olabilir:

Ø Direkt işçilik saati

Ø Makinelerin çalışma saati

Ø Üretim miktarı

Ø Direkt işçilik gideri

Ø Direkt ham madde gideri

Ø Mamül direkt gideri

Ø Tahmini yükleme oranı (götürü oranı)

Örnek:

Bir üretim işletmesinde, bir esas üretim gider yerinin haziran ayı bilgileri aşağıdaki gibi olsun.


DİREKT ÜRETİM GİDERLERİ TUTARI


Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 8.000

Direkt İşçilik Giderleri + 9.500

Toplam 17.500

Genel Üretim Giderleri

Endirekt Malzeme 1.500

Endirekt İşçilik Giderleri 2.000

Memur Ücret ve Giderleri 500

Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 350

Çeşitli Giderler 1.200

Vergi, Resim ve Harçlar 500

Amortisman ve Tükenme Payları + 1.000

7.050


Gider Yeri Direkt Giderler Toplamı (17.500+7.050) 24.550


Dağıtımdan Gelen Giderler

Yardımcı Üretim Gider Yerleri 1.700

Hizmet Gider Yerleri 2.300

Dağıtımdan Gelen Gider Toplamı 4.000

Genel Üretim Giderleri Toplamı (7.050+4.000) 11.050


GİDER YERİ GİDERLERİ TOPLAMI (24.550+4.000) 28.550

=======

Söz konusu gider yerinde A, B, C olmak üzere üç çeşit mamul üretilmektedir. Gider

yerinde haziran ayında harcanan direkt işçilik saati, makine saati, tüketilen hammadde tutarı, direkt işçilik gideri ve mamüllerin üretim miktarları, mamullere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Mamuller


İmalat Giderleri

A

B

C

Toplam

Direkt işçilik saati

300

400

300

1.000 DİS

Makinelerin çalışma saati

300

750

450

1.500 Mak/Saat

Direkt işçilik giderleri

3.000

3.500

3.000

9.500 TL

Direkt İMM giderleri

2.000

3.000

3.000

8.000 TL

Üretim Miktarı

2.000

3.000

3.000

8.000 Adet


Burada görüldüğü gibi A, B, C mamullerine giderlerin dağıtılması ve yapılan üretime göre, mamullere yüklenecek genel üretim gider tutarları farklı olacaktır.


1.1. Direkt İşçilik Saatine Göre Maliyetlerin Yüklenmesi


Genel Üretim Giderleri Tutarı 11.050 TL Toplam Direkt İşçilik Saati 1.000 DIS


Genel Üretim Giderlerinin Mamullere Yükleme Oranı = 11.050 / 1.000 = 11,05 TL/DIS


A Mamülü

=

11,05 x 300 = 3.315TL

B Mamülü

=

11,05 x 400 = 4.420TL

C Mamülü

=

11,05 x 300 = 3.315TL

Toplam 11.050TL


1.2. Makinelerin Çalışma Saati Ölçüsüne Göre Maliyetlerin Yüklenmesi


Genel Üretim Giderleri Tutarı 11.050 TL Toplam Direkt İşçilik Saati 1.500 Mak/ Saati


Genel Üretim Giderlerinin Mamüllere 11.050 TL = 7,366 TL/Mak S.

Yükleme Oranı

1.500 Mak/saat


2. Götürü Oran (Tahmini Yükleme Oranı) Yöntemiyle

Maliyetlerin Mamullere Yüklenmesi


Üretim giderlerinin mamüllere yüklenmesinde tahmini oranlardan yararlanılabilir. Daha önceden tespit edilmiş yükleme oranlarından yararlanılması durumunda; fiili genel üretim giderlerinin kesin tutar olacağını beklemeksizin maliyetin önceden hesaplanması sağlanır.

Tahmini giderler her dönemin başında hesaplanır. Maliyetlerin mamüllere yüklenmesinde kullanılacak faaliyet ölçüsü belirlenir ve hangi faaliyet ölçüsü ise ona göre tahmini miktar hesaplanır. Tahmin edilen maliyetler, tahmini faaliyet ölçüsüne bölünerek, tahmini yükleme oranı hesaplanır.

Üretim dönemi içinde belirli bir mamül veya mamül grubu için gerçekleşen fiili çalışma ölçüsü ile önceden tespit edilmiş tahmini yükleme oranı çarpılarak toplam

maliyetlere yüklenir.


3.Aynı Üretim Sürecinde Üretilen, Ana ve Yan Ürünlere

Maliyetlerin Yüklenmesi


Aynı üretim sürecini izleyerek ana mamul üretilir. Ancak bunun yanında ürünün özelliklerine göre farklı cinsleri bulunur. Farklı cinslerin fiyatları piyasada değişmektedir. Bu ana ürünlerin tamamı piyasa fiyatlarındaki farklılığı bakılmaksızın ortalama birim maliyeti ile değerlendirilir. Örneğin, pamuk üretiminde, çeşidi ve lif verimine göre ayrılan ürünlerin,


satış fiyatları farklı olmasına rağmen, maliyetleri, satış fiyatları ile orantılanmaksızın ortalama birim maliyetlere göre hesaplanmakta ve stok hesabına bu değerler alınmaktadır.

Bir örnekle göstermeye çalışalım:


4. Satışların Maliyeti Tablosu


Satışların Maliyeti Tablosu işletmenin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetini, satılan mamul maliyetini, satılan hizmet maliyetini gösterir. Satışların maliyeti tablosu gelir tablosunun ekini oluşturur.

Gelir tablosu, envanter bilgilerinden ve kâr- zarar hesabından faydalanılarak düzenlenir. Gelir ve gider kalemlerinden oluşur.

Gelir tablosunun satışların maliyeti kısmı, işletmeninin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo hâlinde düzenlenir.

Örnek:


ABC Sanayi işletmesinin 31.12.2006’da sona eren faaliyet dönemine ait maliyetlerle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

Yarı Mamuller (31.12.2006) 2.500 TL Mamul Stoku (31.12.2006) 8.000 TL Yarı Mamuller (01.01.2007) 1.500 TL

Genel Üretim Giderleri 13.000 TL Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri 22.500 TL

Mamul Stoku (01.01.2007) 6.200 TL Direkt İşçilik Giderleri 3.650 TL


İstenen: 2009 yılına ait “Satışların Maliyeti Tablosunu” düzenleyiniz. Verilen bilgilerdeki sayısal bilgiler tablonun ilgili bölümlerine yerleştirilir.


ABC SANAYİ İŞLETMESİ’NİN 31.12.2009 TARİHLİ

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUÖnceki

Dönem


Cari Dönem

ÜRETİM MALİYETİA- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

22.500
B- Direkt İşçilik Giderleri

3.650
C- Genel Üretim Giderleri

13.000
D- Yarı Mamul Kullanımı

1.500
1. Dönem Başı Stok (+)2. Dönem Sonu Stok (-)ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİE- Mamul Stoklarında Değişim1. Dönem Başı Stok (+)2. Dönem Sonu Stok (-)I. SATILAN MAMUL MALİYETİTİCARİ FAALİYETA- Dönem Başı Emtia Stoku (+)B- Dönem İçi Alışlar (+)C- Dönem Sonu Emtia Stoku (-)II. SATILAN EMTİA MALİYETİIII. SATILAN HİZMET MALİYETİSATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)
5. Hizmet Maliyetlerinin Hesaplanması


Hizmet işletmelerinin de maliyetleri ilk madde ve malzeme, işçi ücret ve giderleri, memur ücret ve giderleri, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi, resim harçlar ve amortisman giderlerini kapsar.


Bu giderlerin toplamları maliyet olarak hizmet maliyeti hesabına aktarılır. Hizmet işletmelerinin verdikleri hizmetlerin çok çeştli olması işletmelerde farklı maliyetler ortaya çıkarabilir.


Her hizmet işletmesinin maliyet kalemlerinin farklı olabileceğinden hesaplamalar ayrı özellikler gösterecektir. Hizmet işletmelerinde birim maliyet yerine toplam hizmet maliyeti hesaplanır.


Örnek: Mali müşavirlik şirketinin 2007 yılı çeşitli giderleri şöyle gerçekleşmiştir;


Giderler

Tutarı

Elektirik gideri

4.000.-

Ücret giderleri

13.000.-

Amortisman giderleri

1.500.-

Vergi resim ve harç giderleri

800.-

Yayın kuruluşlarına abonelik ücreti

2.000.-
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   52

Similar:

Belirtilmiştir. Buna göre; Ticaret ve sanat erbabı iconYönergesi ( 2104 S. T. D.) ne göre yapılarak çalışmaların buna göre planlanması; T. T. K. Kararı: 27 1998/64 Sayı

Belirtilmiştir. Buna göre; Ticaret ve sanat erbabı iconDinimizde bir kural vardır: İnsanların en hayırlısı insanlara en yararlı olandır. Ticaret erbabı da, toplumumuzun insanlara en çok faydası dokunan bir

Belirtilmiştir. Buna göre; Ticaret ve sanat erbabı icon6) 2X(g) +3Y(g) → 4Z(g) tepkimesine göre, 5 litrelik bir kapta 120 saniyede 5x10-2mol Z gazı oluşuyor. Buna göre, Y gazının harcanma hızı kaç mol/L. dak dır? (3,75x10-3) 7)

Belirtilmiştir. Buna göre; Ticaret ve sanat erbabı iconSanat, gerçek sanat zulmün, şiddetin, tüketici oburluğun, insanca olmayan her davranışın karşısındadır. Çünkü bana göre ne olursa olsun her biçim sanatın

Belirtilmiştir. Buna göre; Ticaret ve sanat erbabı icon1. Kisiye göre değişen ve insanların kendi düsüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir. Buna göre asagıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir? A

Belirtilmiştir. Buna göre; Ticaret ve sanat erbabı iconKABİN FİYATLARI KATEGORİLERE GÖRE EURO BAZINDA BELİRTİLMİŞTİR

Belirtilmiştir. Buna göre; Ticaret ve sanat erbabı iconKABİN FİYATLARI KATEGORİLERE GÖRE EURO BAZINDA BELİRTİLMİŞTİR

Belirtilmiştir. Buna göre; Ticaret ve sanat erbabı iconKABİN FİYATLARI KATEGORİLERE GÖRE EURO BAZINDA BELİRTİLMİŞTİR

Belirtilmiştir. Buna göre; Ticaret ve sanat erbabı icon1 Aşağıdaki resimler hayvan hücresinde gerçekleşen mitozun evrelerine aittir. Buna göre karışık halde verilen resimlerin numaraları evrelerin gerçekleşme sırasına göre hangisinde doğru olarak verilmiştir? A

Belirtilmiştir. Buna göre; Ticaret ve sanat erbabı icon1. Buna göre

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page