1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2
Indir 226.68 Kb.
Title1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2
Page4/4
Date conversion17.12.2012
Size226.68 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://1genel.googlecode.com/files/4.snf1.donem1.zumre.doc
1   2   3   4

SOSYAL BİLGİLER DERSİ

1.Bölgemizi Tanıyalım. (Sizden bölgemizin ekonomik, kültürel, iklim, yeryüzü şekilleri, eğitim, ulaşım ile ilgili araştırma yapmanız istenmektedir.)

2.Okulumuzu nasıl güzelleştiririz?

3.M.Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar

4.Deprem bilgi posteri hazırlama

5.Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma

6.Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?

7.Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz,merak ettiğiniz bir ülke seçerek,bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.

8.Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları

9.Şekerin serüveni . Sizden pancardan elde edilen şekerin nasıl elde edildiğini, üretilme aşamalarını araştırıp sunmanız isteniyor.

10.Köyünüzün Düğünleri

11.Sizden yaşadığınız bölgedeki ekonomik faaliyetleri araştırıp listelemeniz ve grafik kullanarak sunmanız isteniyor.

12.Sizden TBMM’nin Bakanlar Kurulunda hangi bakanlıkların olduğunu araştırmanız ve seçtiğiniz bir bakanlığın hangi görevleri yüklendiğini bulmanız isteniyor.

13.Sizden hayatınızı kolaylaştıran ve en çok sevdiğiniz günümüz teknolojik araçlarından istediğiniz birini seçip bu buluşu yapan insan hakkında araştırma yapmanız isteniyor.

14.Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi araştırınız.

15.Teknolojik bir ürünü tanıtan broşür hazırlama

16.Dün Nasıldı? Bugün Nasıl?

17.Toplumsal hayattaki temel ihtiyaçların karşılanması için kurumlar ortaya çıkmıştır. Bu kurumların bazıları devlet tarafından, bazıları da gönüllü insanlar tarafından oluşturulmuştur. Çevrenizdeki devlet kurumlarından 5, gönüllü insanların kurdukları kuruluşlardan 5 tanesini araştırmanız isteniyor.

18.Çevremizdeki yazısız kurallar

19. Corum’un tarihi eserleri ve doğal güzellikleri

20.Ülkemizdeki bakanlıklar

21.Yerel yönetim birimleri

22.Egemenliğimizin sembolleri

23.TBMM ve görevleri

24.Dünya haritasından bir ülke belirleyin ve bu ülkenin özellikleri hakkında araştırma

25.Türkiye’nin tarihi eserleri

26.Dünyanı tarihi eserleri ( İnsanlığın ortak mirası )

27.Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyma
28.Sözlü tarih yöntemiyle aile tarihi yazma

29.M.Kemal'in 19 Mayıs 1919'dan 29 Ekim 1923'e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar
30.Hava durumu gözlemi ve elde edilen verileri tabloda gösterme

31.Okulumuzu nasıl güzelleştiririz?

32.Deprem bilgi posteri hazırlama

33.Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma

34.Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?

35.Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz,merak ettiğiniz bir ülke seçerek,bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.

36.Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları


MATEMATİK DERSİ

1.Sınıfımıza perde dikilecektir. (Sizden sınıfımızdaki öğrenci mevcuduna göre her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağınızı bulmanız isteniyor.)

2.Bölme konusunu arkadaşlarına öğretmek için bir etkinlik hazırla ve arkadaşlarına sun.

3.Tek ve çift sayıları tanıtıcı bir afiş hazırla.

4.Problem çözebilen ve çözemeyen arkadaşlarınla röportaj yap.Söyleşileri arkadaşlarına sun.

5.Ağırlık,uzunluk,zaman,sıvı ölçme araçlarını tanıtınız.

6.Geometri tahtası yapımı

7.Kesir takımı yapımı

8.Ailesinin 5 yıllık fındık gelirlerini gösteren sütun grafiği hazırlama

9.Matematik öğrenmenin günlük hayattaki önemini araştırınız.

10.Kartondan bir ev inşa ediniz. Bu ev üzerindeki geometrik şekilleri, geniş, dar ve dik açıları, paralel ve dik doğruları gösteriniz.

11.Yap-boz yapalım.

12.Simetrik desenli bir kilim tasarlayalım.

13.Sınıfımıza dikilecek perde için her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağımızı bulalım.

14.Evinizin yanındaki bir yolun kenarında bir saat süresince bekleyerek geçen otomobil, traktör, motosiklet vb. verilerini toplayın ve grafikle gösterin.

15.Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait veli bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.

16.Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait ağırlık bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.

17.Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait boy bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.

18.Kartondan bir daire keserek 24 saate bölünüz. Bir günümüzün planını (çalışma, dinlenme, oyun, beslenme, uyku vb.) daire üzerinde dilimleyerek gösteriniz.

19.Kartondan bir saat yaparak arkadaşlarımıza saat okumayı öğretelim.

20.Roma rakamları ve 100'e kadar sayıların roma rakamlarıyla yazılışını gösteriniz.

21.Arkadaşlarınız için doğal sayıların okunması ve çözümlenmesi ile ilgili alıştırma soruları hazırlayınız.

22.Doğal sayılarla toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinden birini veya bir kaçını içeren problemler yazarak, çözüm basamaklarını gösteriniz ve işlemi yapınız.

23.Beyaz bir karton üzerine çubuk makarna kullanarak açı çeşitlerini yapıştırınız. Üzerine özelliklerini yazınız.

24.Doğru, doğru parçası ve ışını tanımlayan bir model tasarlayınız.

25.Farklı renklerde kartonlar kullanarak birlik, onluk ve yüzlük sayı blokları yapınız.

26.50x70 cm boyutlarındaki beyaz kartona farklı renklerdeki kartonlarla öğrendiğimiz geometrik şekilleri kesip yapıştırınız ve altlarına özelliklerini yazınız.

27.Karton kullanarak küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizması yapınız. Bunların yüzey, kenar, köşe ve ayrıtlarını gösteriniz.

28.Ailenizdeki bireylerin boylarını ölçerek büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

29.Ailenizdeki bireylerin ağırlıklarını ölçerek küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

30.Paralarımızı ve özelliklerini anlatan resimli bir levha hazırlayınız.

31.Sınıfımızın çevresini ölçelim.

32.Sizden sınıfımızla ilgili mevcut, ağırlık ve boy grafiklerini hazırlamanız isteniyor.

33.Okulunuza bir basketbol sahası yapılacaktır. Sizden bunun için bir maliyet çıkarmanız isteniyor. Maliyeti çıkarırken şunları düşünmeniz işinizi kolaylaştırabilir.

34.Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla.Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.

35.Binaların dış kapılarını gözlemleyerek bunların şeklini ve üzerlerindeki süslemelerde kullanılan geometrik şekilleri belirleme
36.Bulmaca hazırlama
37.Geometri tahtası yapımı

38.Kesir takımı yapımı

39.Ailesinin 5 yıllık maaş gelirlerini gösteren sütun grafiği hazırlama


PROJE ÖDEVİ KONULARI

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ

1.Enerji Kaynaklarının Kullanımı.

2.Elektrik hangi yollarla üretilir? Elektriğin,santrallerden ve barajlardan evimize geliş öyküsü

3.Çağımızın en önemli hastalığı olan “kanser” hastalığına neden olan etkenler ve korunma yolları

4.Okulumuz ve yakın çevresinin krokisini değişik materyaller kullanarak hazırlayınız.

5.Yaşadığımız yerin tarihi,kültürel özellikleri,gelenek göreneklerini,oyun,müzik ve yemeklerini konu alan proje çalışması

6.Küresel ısınmanın sebepleri,sonuçları,alınacak önlemleri içeren bir rapor ve poster hazırlanması

7.Yaprak koleksiyonu hazırlama

8.Termometreyle Kayseri ilinin 2 aylık hava durumunun ölçülerek çizgi grafiği oluşturulması ve

yorumlanıp rapor hazırlanması

9.Kırsal alanlara geziler düzenleyerek çeşitli bitkilerin fotoğraflarının çekilmesi,poster hazırlanması ve konuda bilgilendirici rapor hazırlanması

10.İcat edilmek istenen teknolojik bir cihazın makedinin yapılması ve çalışma prensibinin raporla gösterilmesi

11.Ay,Dünya ve güneşin hareketini baz alan maket oluşturulması ve bu konuyla ilgili bilgilendirici bir rapor hazırlanması

12.Pil,iki ampül ve anahtardan oluşan bir elektrik devresi düzeneğinin oluşturulması

13.Saydam.yarısaydam ve saydam olmayan maddeleri konu eden bir maket oluşturma ve yorumlama

14.Sigara ve alkolün zararlarını anlatan çalışma

15.Termometre yapımı

16.14 günlük ay gözlem raporu

17.Paraşüt yapımı

18.Güneş saati yapımı

19.Dünya Güneş ve Ay’ın hareketini gösteren model hazırlama

20.Ses Kirliliğini önleyen bir proje

21.Masa lambası yapımı

22.Bilime emeği geçen bir bilim adamının yaşamını araştır. (Edison, Newton)

23.İskelet Modeli(grup)
24.Mum Yapımı(grup)
25.Bir İçecek Yapımı
26.Oyun evini aydınlatma
27.Elektrik hangi yollarla üretilir? Elektriğin,santrallerden ve barajlardan evimize geliş öyküsü

28.Sigara ve alkolün zararlarını anlatan çalışma

TÜRKÇE DERSİ

1.Şiirlerle Türkiye

2.Ben yazar oldum. (Masal yazıyorum.)

3.Belli bir konu ile ilgili 10 tane şiir.

4.En sevdiğiniz arkadaşınıza doğum gününde vermek üzere bir oyuncak tasarlayın.Tasarladığınız oyuncağı çizerek gösterin.Arkadaşınıza oyuncağı nasıl kullanacağını anlatın.Oyuncağı

ile oynarken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayınız.Tasarladığınız oyuncağın özelliklerini yazınız.

5.Türkiye’nin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapınız.Tarihi,turistik yerleri,doğal güzellikleri,geçim kaynakları,eğitim düzeyi,nüfusu vb. Her türlü resim,fotoğraf,yazı,şiirle zenginleştirerek sunumu aktarın.

6.Şiirlerle Türkiye(Türkiye’yi anlatan şiirler bulma ve yazma. Bulunan şiirlerin Türkiye’nin hangi özelliğini anlattığını tespit etme. )

7.Yöremizde anlatılan efsanelerin araştırılması

8.Günlük tutulması

9.Zihinde tasarladığımız bir hikayeyi karikatürüze etme.

10.Zihninden hikaye yazma…..

11.Atatürk gülümsüyor neden?

12.Şiirlerle Türkiye

13.Cam

14.Günlük yaşamda teknoloji

15.Rüyalarımız

16.Su Hayattır

17.Çocuk dergisi hazırlama

18.“Karagöz Hacivat” Kimdir? Gölge Oyunu Nasıl Oynanır?” Konusunda araştırma.Araştırmaları bir rapor haline getirerek grupça Hacivat Karagöz kuklası yaparak bir gölge oyunu yazıp sınıfta oynama

19.Drama çalışması ( Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz.Yaşadığınız yerdeki halkı,Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında,Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz.Grup çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız)

20.Hikaye yazma çalışması

MATEMATİK DERSİ

1.Geometrik şekillerle hayalimdeki köy

2.10 tane 4 işlem içeren 4 basamaklı ve 3 basamaklı sayılar

3.Takvim Yapımı. (Sizden miladi bir takvim yapmanız istenmektedir.)

4.Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla.Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.

5.Çarpma konusunu öğrencilerine öğretmek amacıyla çeşitli etkinlikler hazırla. Öğretmen edasıyla arkadaşlarına anlat.

6.Sınıfımızın tabanını marley veya fayansla döşeyeceksiniz.Ne renk ve boyutta, hangi şekilde (kare,dikdörtgen),nasıl bir örüntüyle döşeyeceksiniz?Kaç tane döşeme malzemesi gerekir?

Hangi renkler hangi örüntüyle döşenecek? Kaç Yeni Türk Lirasına mal olur?

7.Farklı geometrik cisimler ve nesneler kullanarak hayalinizdeki evin tasarımını 3 boyutlu olarak yapınız.

8.Oturduğumuz ev etrafımızda bulunan sokak,bahçe,komşular vb…. konu edinen maket tasarımı

9.Sınıfımızda buluna 40 kişiyle diş fırçalama,günlük ders çalışma,oyun oynama saati,vb….. konularda anket yapma…Sonuçlarının tabloyla gösterilip yorumlanması

10. CORUM devlet hastanesin de çalışan doktor,hemşire,memurlarla 10 başlıklı en az iki seçenekli anket hazırlanması ve anket sonuçlarının tabloyla gösterilmesi

11.DUMLUPINAR İlköğretimi okulunda bulunan tüm sınıflardaki kız-erkek öğrenci sayılarının tüm okulla karşılaştırılarak yüzdelik ifadeyle gösterilmesi,sonuçların rapor halinde yorumlanması

12.Evimizin odalarını da içeren krokinin çizilmesi,her bir odanın alanının hesaplanması

13.Sınıfımıza perde dikilecektir…..Her bir öğrencinin vermesi gereken paraları bulunuz?

14.PTT teşkilatında çalışan işçilerin yaş ortalamasının bulunması,kadın erkek dağılımının sütun grafiğiyle gösterilmesi

15.Cevdet Sunay ilköğretim okulu öğretmenleriyle 10 başlık altında en az iki seçenekli anket hazırlanması,ve sonuçların tabloyla gösterilmesi

16.Esnaf ve Sanatkarlar derneğine gidilerek ilçemizde bulunan esnaf grublarının sayısının öğrenilmesi,toplam sayılara göre yüzdelik ve sütun grafiğiyle gösterilmesi

17.Matematik dergisi çıkarıyoruz (Grup)

18.Meslek Gruplarını Tanıyalım.

19.Maketimizi yapıyoruz. ( mahalle maketi)

20.Boşa akan sularımız

21.Abaküs yapımı

22.Uçurtma yapalım

23.Basketbol sahası yapımı

24.Çizgi grafiği (Grup)

25.Ünlü matematikçi Gauss ‘un yaşamının araştırılması

26.Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla.Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.

27.Kartondan maket yapma
28.Sıvı ölçü birimleri ile tartmada kullanılan ölçü birimlerinin araştırılması
29.Matematik araç-gereçleri hazırlama
a.Geometrik cisimler
b. Geometri masası
30.Şans oyunları araştırması
31.Müzik,satranç ve spordaki matematik-mantıgın karşılaştırılması


SOSYAL BİLGİLER DERSİ

1.Örnek Fotoğraflar. (Atatürk’ün yapmış olduğu inkılâplardan üç tanesi seçilecek. Bu inkılâplarla ilgili eski ve yeni oluşumları gösteren, karşılaştıran resim, yazı çalışması yapılacak.

2.Kayseri’yi kapsayan poster harita çizimi

3.Yöremizde bulunan tarihi bir eserin fotoğraflarının çekilerek poster oluşturulması, bilgilerin rapor halinde sunulması

4.İlimizi konu edinen Spor, Güncel Haber, Ekonomi, Hava Durumu sayfalarını içeren aylık bir gazetenin çıkarılması

5.Karton üzerine oturduğumuz mahallenin krokisinin çizilmesi ve mahalle muhtarıyla mahalle hakkında bilgilendirici röportaj hazırlanması

6.Sivil savunma müdürüyle ilçemizin deprem bölgesinde olması nedeniyle olası büyük bir depremin sonuçlarını hafifletme konusunu baz alan ropörtaj yapılması, rapor halinde sunulması

7.Çocuk Hakları

8.Türkiye haritası ve bölgelerin coğrafi özellikleri

9.Türkiye haritasından yap boz yapımı

10.Ben de üretiyorum ( Dörder kişilik gruplar)

11.Teknolojik gelişim

12.Okulumuz ve yakın çevresinin krokisini değişik materyaller kullanarak hazırlayınız.

13.Yaşadığımız yerin tarihi,kültürel özellikleri,gelenek göreneklerini,oyun,müzik ve yemeklerini konu alan proje çalışması


21. Öğrencilerin ders içi ve ders dışında da gözlemlenmesi:

Öğrencilerin ders içinde ve ders dışında da izlenmesi, görülen olumlu ve olumsuz davranış ve öğrenmeleri, tespit edilerek olumsuzları düzeltme çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir.
22. Sınıf kitaplıklarının oluşturulması ve kitaplığı zenginleştirme yolarının belirlenmesi:

Sınıf kitaplığında bulunan mevcut kitapların tamir edilmesi ve sınıf kitaplığının yeniden düzenlenmesi iki veya üç öğrencinin sınıf kitaplığında görevlendirilmesi. Kitaplık defterinin tutulması, ayrıca okul idaresi ve diğer öğretmenlerle işbirliğine gidilerek sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, öğretmenin öğrencisine vereceği kitapları daha önceden okuyup incelemesi ve kitaplığa kazandırması ve ondan sonra öğrencilere, dağıtılması, bakanlıkça tavsiye edilen ve öğrencinin seviyesine uygun kitapların temin edilmesi ve okutulması, sınıflarımızda ki sınıf kitaplıklarından karşılıklı olarak yararlanılmasına karar verilmiştir.

23. Benzer konularda diğer zümrelerle işbirliği ve ortak hareket etme:

Benzer konularda diğer zümrelerle işbirliğine gidilmesi ve zümrelerle ortak hareket edilmesi, Sınıf Zümre öğretmenleri okulumuzda bulunan branş öğretmenleriyle İşbirliği yapmanın önemine değindi. Özellikle 4.sınıflarda okutulacak derslerle ilgili (Türkçe,Matematik,Fen ve Teknoloji,Sosyal Bilgiler,Yabancı dil,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,Görsel Sanatlar…vb.) .Branş öğretmenleriyle işbirliği içinde olmanın verimi arttıracağı belirtildi.

Özellikle 4.sınıflarda derse girecek öğretmenlerle sürekli iletişim içinde olunması gerektiği belirtildi. 
24. Dersin işlenişine göre alınacak tedbirler öğrenci merkezli eğitime yönelme:

Dersin işlenişine göre öğrenci merkezli eğitime yönelme ve öğrenci neyi istiyorsa onu vermeye çalışılmasına karar verildi.

25. Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem ve İnceleme ile ilgili konular:

Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem, inceleme ve diğer çalışmalarda beraber hareket edilmesine karar verildi.

26. Millî bayramlarda, belirli gün ve haftalar da yapılan faaliyetlere katılma.Sınıflarda Sosyal Kulüpleri kurma ve faaliyetlerini başlatma.Yapılan faaliyetlerle ilgili defter ve dosyaları tutma:
Milli bayramlarda belirli gün ve haftalarda okulda ve çevrede yapılacak faaliyetlerde yararlı olmaya ve 4.sınıf öğrencilerinin bu faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmelerine karar verildi.

Millî bayramlarda, belirli gün ve haftalar da yapılan faaliyetlerle ilgili defter ve dosyaların tutulmasına karar verildi. Sene başı öğretmenler kurulunda alınan kararlar neticesinde okulumuz bazında seçilen sosyal kulüplerle ilgili sınıflarımızda kulüp faaliyetlerinin başlatılmasına, kulüplerle ilgili yıllık çalışma takviminin oluşturulmasına, defter ve dosyaların tutulmasına ve her ayın son haftasında ayda bir kulüp toplantılarının yapılmasına karar verildi.

27. Öğrenci kişisel bilgilerinin e-okul sistemine işlenmesinde dikkat edilecek hususların belirlenmesi:
Öğretmen Yusuf KAYA: öğrenci kişisel bilgilerinin yıl içinde güncellenmesinin önemli olduğunu belirtti. Bu şekilde düzenli işleme kararı alındı.

28. Okul-Aile  iş birliği:
Öğretmen Serdar KARTAL: başarının Okul-Aile-Öğrenci işbirliğine dayandığını bunlardan birisinin eksik olması durumunda başarının  düşeceğini belirterek öğrencilerin aileleriyle işbirliği içerisinde olunması gerektiğini istedi.
Öğretmenlerden Serdar KARTAL: bu yıl ev ziyaretlerinin yapılmasını söyledi. Yusuf KAYA de imkanlar ölçüsünde bu gezilere katılacağını belirtti.

29. Veli toplantılarının belirlenmesi:

Her iki dönem içerisinde de en az birer veli toplantısı yapılmasına ve 1.Veli toplantısının en geç Ekim ayı içerisinde yapılmasına ve aynı tarihe kadar SINIF VELİ TEMSİLCİSİ ve YARDIMCISI’nın sınıflar bazında seçilerek idareye yazılı olarak bildirilmesine ve bundan sonra yapılacak veli toplantı tarihlerinin daha sonra belirlenmesine karar verildi.
30. Dilek ve Temenniler.Toplantı sonucu ve alınan kararlar.Kapanış:

Dilek ve temennilerde; Serdar KARTAL, Yusuf KAYA ve H. Murat ÖZGÜN 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında başarılar diledi. 2011-2012 Eğitim ve öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun dediler.
Birinci dönemde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, eksiklerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasına ve ikinci dönemde bu eksiklerin giderilmesi için çalışmaların yapılmasına ve alınan kararlara uyulmasına karar verilerek toplantı sona erdi ve öğretmenlerce imza altına alındı.


Yusuf KAYA Serdar KARTAL H.Murat ÖZGÜN


4-A Sınıf Öğretmeni 4-B Sınıf Öğretmeni Müdür Yardımcısı


07.09.2011

Sait KAHRAMAN

OKUL MÜDÜRÜ

Sayfa:

1   2   3   4

Similar:

1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2 icon1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2

1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2 icon1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2

1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2 icon14: 00 AÇILIŞ PROGRAMI Saygı Duruşu İstiklal Marşı

1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2 iconİstiklal Marşı, Saygı Duruşu, Açılış Konuşmaları

1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2 iconSaygı Duruşu ve İstiklal Marşı Açılış Konuşmaları

1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2 iconAçılış Tören Programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2 iconSaygı Duruşu ve İstiklal Marşı Mersin Üniversitesi Oda Orkestrası Konseri Tarsus Belgeseli Açılış Konuşmaları

1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2 iconSaygı Duruşu ve İstiklal Marşı

1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2 icon2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 2 iconSaygı Duruşu, İstiklal Marşı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page