BBP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
Indir 409.64 Kb.
TitleBBP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
Page1/7
Date conversion03.06.2013
Size409.64 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.cevdettellioglu.com/file/sunum.doc
  1   2   3   4   5   6   7
BÜYÜKAİLE YEREL YÖNETİM MODELİ ÖZETİ


Yerel yönetimler için tümüyle yenilikçi olmasına rağmen, işleyişi basit, etki gücü yüksek bir yönetişim modeli olan BüyükAile; uzun soluklu belediyecilik, kamu ve özel sektör yöneticilik deneyimleri, uluslararası inceleme-araştırma çalışmaları ve akademisyenlerin desteğiyle 7 yıldır geliştirilmektedir.

Halkın ihtiyaçları, etik değerler, bilimsel ve tarihsel gerçekler ışığında modellenen BüyükAile, sosyal ve ekonomik çözümler üretir. Sosyal hedefi; genç, yaşlı, çocuk, tüm vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek olan projenin ekonomik açılımlarında ise “şehirde, açlık sınırının altında vatandaş kalmaması” ön koşuluyla; “ortak kaynakların; eşit şartlarda, eşit paylaşımı” ve “girişimde fırsat eşitliği” ilkeleri benimsenir.

Belirlenen sorunlar ve üretilen çözümler şeklinde ilerleyen, bu model özetinde; yolsuzluk, rant, yoksulluk, işsizlik ve pahalılık sorunlarının nasıl çözüleceği anlatılmaktadır.

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Ülkemize ve insanımıza faydalı olması dileğiyle...


Saygılarımızla,


Cevdet TELLİOĞLU

BBP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

BüyükAile Modeli Mimarı

info@buyukaile.org

SİVİL TOPLUM İRADESİ GÜÇLENDİRİLMELİ

Gelişmiş demokrasilerin temel taşlarından olan sivil toplum; halkın iradesinin garantisi ve siyasi iktidarın en önemli denetim aracıdır. Tespitler;

· Türkiye’deki sivil toplum örgütlenmesi zayıftır ve yetki sahibi değildir.

· Halkın, sivil topluma katılımı; olması gerekenden çok düşüktür.


BüyükAile Çözümleri:

Sivil Toplum Platformu Yetkili Olacak

Seçilen belediye başkanı; belediye sınırları dahilindeki tüm dernek, vakıf, oda ve sendikalardan birer temsilci isteyecek. Her STK temsilcisine bir büro tahsis edilecek ve tüm sivil toplum kuruluşları; Sivil Toplum Platformu (STP) çatısı altında toplanacak.

· Sivil Toplum Platformu; yönetimde ve denetimde yetkili olacak.

· Etnik köken, din, mezhep, ideoloji, siyasi görüş ayrımı olmadan; toplumun her kesimi temsil edilecek.

· Halkın katılımı artacak, sivil toplum tabana yayılacak.


Halkın Sesinin Duyulmaması veya Önemsenmemesi Mümkün Olmayacak

· Üç ayda bir; belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlenecek olan “Ses Alma Günü”yle; halkın istek ve şikayetleri alınacak. Bu toplantılarla; halkın sesi, halkın yaptırım gücüne dönüşecek. Vatandaşların; belediye dışındaki bir kurumla ilgili sorunları olduğunda; bu kurumlar üzerinde de sivil toplum baskısı yaratılabilecek.

· Vatandaşın, belediye ve belediye şirketlerinin faaliyetleriyle ilgili öneri ve eleştirileri; “Muhalifim” projesiyle değer kazanacak. Sorunların çözülmesini sağlayan, uygulanabilir projeler üreten vatandaşlar ödüllendirilecek.

· Modern çağın ihtiyar heyeti ve sivil toplumun hakem kurulu niteliğinde olan “Dede” yapısıyla; herkes hakkını arayabilecek. Toplumun ileri gelen, güven duyulan kişilerinden oluşan “Dede”; haksızlığa veya iftiraya uğrayan vatandaşların çaresi ve toplumun vicdanı olacak.

· Hak ve yetkilerini kötüye kullanan vatandaşlar, "Gri Liste"ye alınacaklar. Sivil toplumun ceza sistemi olan "Gri Liste"ye alınanlar; belirli bir süre için avantajlardan mahrum bırakılacaklar ve yetkileri ellerinden alınacak.

· Belediye başkanının aile büyükleri, inandığı kanı önderleri, üniversite, gazete ve diyanet yönetiminden temsilcilerden; “Hırs Denetleme Kurulu” oluşturulacak. Başkanın davranışlarını değerlendirecek olan bu kurul; başkanın, hırslarına kapılıp, koltuk sevdasıyla, şehirlilerin çıkarlarını unutmasına engel olacak.


YOLSUZLUK ve RANTA; HALKIN DENETİMİYLE SON VERİLMELİ

Yerel yönetimler; yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma, kadrolaşma, rant ve hatalı kararlarla gündeme geliyor. Denetim gücü olmayan halk; ne bu iddialarla ilgili ne de hayatını etkileyen belediye kararlarıyla ilgili söz sahibi olabiliyor.


BüyükAile Çözümleri:

Belediye Bir Şirket Kuracak ve Halkı Ortak Edecek...

Belediye bir anonim şirket kuracak ve şirketin %90’ını halkına açacak. İl/ilçedeki her ev ve işyeri, sadece bir kuruşa, eşit hisseyle ortak olacak.

Şirketin yönetim kurulu;

· Belediye başkanı,

· Sivil toplum platformunun; kendi üyeleri içinden seçtiği, 7 STK temsilcisi ve

· Muhtarlar tarafından seçilen “temsilci muhtar”dan oluşacak.


Şeffaf Süreç Yönetimiyle, İhale Yolsuzlukları Son Bulacak.

· Halkın şirketi, belediyenin ve kentin tüm ihalelerine katılacak.

· Bütün mahallelere, dijital dev ekranlar yerleştirilecek. İhale öncesi hazırlık döneminden, işin teslim ve kabulüne kadar tüm aşamalar; dev ekran yayınlarıyla, halkın gözü önünde gerçekleşecek.

· STP, denetleme kuruluşları ve halkın denetçi olduğu çok aşamalı şeffaf süreç denetimiyle; ihale sonrası iş sürecinde de yolsuzluk engellenecek. Şeffaf süreç sayesinde; hizmetler ucuzlarken, kalite artacak.

· Belediye başkanı, ilk görev yılında; beş yıl içinde uygulamayı düşündüğü imar planlarını açıklayacak. Bu süre sonunda oluşacak her yeni "Nokta İmar Yeri"; STP tarafından karara bağlanacak ve medyada duyurulacak. Duyurunun ardından; halktan gelen tepkiler değerlendirilecek ve gerekçeleriyle karara bağlanacak.

· Belediye ihalelerinde; şirkete özel şartnameler iptal edilerek, belediye şirketlerinin belirli firmalarla çalışma zorunluluğu ortadan kaldırılacak.Şeffaf Koridor” ile İki Dudak Arası Belediyecilik Dönemi Kapanacak.

· Halkı etkileyen kararların altına imza atılacak olan tüm belediye toplantıları; her ilçedeki "Şeffaf Koridor" merkezlerinde; şirkete ortak olan vatandaşlar tarafından canlı olarak izlenerek, denetlenecek.

· İmar alanı rantı; halkın kazancı olacak. Haksızlıkla, adam kayırmayla anılan rant; toplumsal faydaya dönüştürülecek.

· Halk; belediye ve belediye şirketlerinin kasa hareketlerini denetleyecek.


ARTIK, KAZANAN HALK OLMALI!

· Vatandaş; gittikçe artan ekonomik sorunlarının altında eziliyor ve her geçen gün biraz daha fakirleşiyor.

· Yoksul vatandaşlara destek olan, kaymakamlık fonları ve yardım derneklerinin çabaları yetersiz kalıyor.

· Masraflara ortak edilen halk, kazanca ortak edilmiyor...


BüyükAile Çözümleri:

Halk için Benzin Bile Ucuzlayacak; Pahalılık Tarih Olacak.

Ortak olan işyeri sahipleri ve ailelere, banka kartı özellikleri taşıyan, ortaklık ve aidiyet kartları verilecek. Halkın şirketi; akaryakıtla başlamak üzere, diğer sektörlerden firmalarla da anlaşmalar yaparak; firmaları "Kent Borsası”na dahil edecek.

Firmalar; ortaklara uygulayacakları indirim oranlarını; “Kent Borsası”yla, internet üzerinden duyuracaklar. En iyi teklifler; ayrıca, mahallelerdeki dev ekranlarda da yayımlanacak.

Katılan firmalar arttıkça; gıdadan, giyime; eğitimden, seyahate; kartla yapılabilecek tüm ürün ve hizmet alışverişleri; %5 ile %60 arasında değişebilen oranlarda indirimli olabilecek.


"Nuh'un Gemisi", Vatandaşın Aç Uyumadığının Garantisi...

Kart indirimleri, bağış ve yardımlar; sosyal sorumluluk projesi "Nuh'un Gemisi"ne fon sağlayacak. Belediye bütçesine dokunmadan destek sağlayan “Nuh’un Gemisi”yle, şehirde kimse aç kalmayacak.

Şirketin maaşlı mahalle yöneticileri olan muhtarlar; açlık sınırının altında yaşayan mahalle sakinlerini tespit edecek. Durumu; STP ve Beyaz Masa tarafından da onaylanan yoksul vatandaşların yardımları, ortaklık kartlarına yüklenecek. Bu vatandaşlardan, iş gücüne sahip olanlar, sistem içinde istihdam edilene kadar desteklenecek; diğer vatandaşların mağduriyetleri ise mahçup edilmeden, sistematik olarak giderilecek.


Şeffaf Süreç Yönetimiyle; Kar Halkındır.

İhale süreçlerinin dev ekranda yayımlanmasıyla; serbest ve açık rekabet artacak. Yoğun rekabet ortamında;

· Belediyenin yaptıracağı işler için, açık eksiltme yöntemiyle yapılan ihalelerde; öngörülenden daha düşük teklifler alınacak.

· Belediyeye ait alanların kiralanması gibi; açık arttırma yöntemiyle yapılan ihalelerde ise; bütçedeki değerin üzerinde teklifler gelecek.

Her iki yöntemde de; elde edilen kazanç halkındır.

Örneğin; bütçedeki yeri 400 bin TL olan bir inşaat işi, 360 bin TL’ye yaptırılabilecek. Aradaki 40 bin TL halkın kazancıdır. Aynı şekilde; bir büfe veya otoparkın; belirlenenden daha yüksek bir değerden kiralanması halinde de kazanç halkın olacak.

Dev ekranlar sayesinde; tanıtıma, reklama para harcamayan belediye; reklam bütçesini de hizmet için kullanacak.


BüyükAile ile Tüketimden Nasıl Kazanılır?

250 bin nüfuslu, örnek şehrimiz Yenişehir'de; 45 bin ev, 15 bin işyeri olsun. Belediyenin kurduğu, 60 bin ortaklı Yenişehir A.Ş.’nin; ortaklarına ait yaklaşık 20 bin aracı olacaktır. 20 bin araç için, bir akaryakıt firmasıyla anlaşma yapıldığında; Yenişehirliler; benzin ve mazotu, %12’ye varan oranda ucuza alabilecekler.

Gıda, giyim, mobilya, sağlık, eğitim v.b. ürün ve hizmetleri için uygulanan indirimleri de hesaba katarak; kazanılan ortalama indirimin %13 olduğunu varsayalım... Bu kazancın %10’u direkt olarak Yenişehirli'nin cebine gider; %3’ü ise “Nuh’un Gemisi”ne aktarılır.

Bir Yenişehirli’nin, kira v.b. sabit giderler dışında kalan ve kartla yapılan harcamalarının; aylık ortalama 200 TL olduğunu kabul edelim. Bu durumda, 250 bin Yenişehirli’nin ortalama kart harcaması;

Aylık..........250.000 x 200 = 50.000.000 TL ve

Yıllık..........12 x 50.000.000 = 600.000.000 TL olacaktır.

600.000.000 TL’nin %10’u olan 60.000.000 TL; Yenişehirli’nin, kart indirimlerinden elde ettiği yıllık kazancıdır.

Kart harcamalarının %3’ünün “Nuh’un Gemisi”ne fon sağlayacağını söylemiştik... O halde; 600.000.000 TL’nin %3’ü olan 18.000.000 TL; Yenişehirli yoksul vatandaşlara aktarılacaktır. Kaymakamlık fonlarının bile 8-9 kat üzerinde olan bu yardımla; şehirde kimse aç kalmayacaktır.

Yenişehirliler’in ihale kazancıyla ilgili de örnek verelim; Bütçesi 140.000.000 TL olan Yenişehir Belediyesi’nin, geri dönüşü olmayan harcamalar dışında kalan bütçesi 100.000.000 TL olduğunu kabul edelim. Bu işleri ihaleyle alan firmalar, en az %25-30 oranında kar etmektedirler. Açık ve serbest rekabet ortamında, firmalar daha düşük teklif vereceğinden; bu karın yaklaşık %10’u, yani 10.000.000 TL halkın olacaktır.


Halkın Kumbarasıyla, Geleceği Garantileyen, Ortaklık Geliri.

İhale kazancının halkın olacağından söz etmiştik. Bu kazancın yarısı, direkt olarak aile ve işyeri sahiplerinin ortaklık kartlarına yüklenecek ve nakit olarak kullanılabilecek. Diğer yarısıyla da halkın ortak edileceği işletmelere yatırım yapılacak. Vatandaş; geleceğini garantileyen, sürekli bir gelire sahip olacak.

Halkın şirketi;

· Otopark, toplu taşıma, alışveriş, spor, eğitim ve eğlence merkezleri, hastaneler gibi; halka hizmet verecek işletmelerle ilgili ihtiyaçları belirleyecek.

· Konularında uzman şirketlerin bu işletmeleri kurmaları için; sermaye desteği verilecek ve belediye öncülüğünde, çok düşük maliyetle yer sağlayacak.

· Tek bir şirkete veya küçük işletmelerin oluşturduğu bir ortak girişime, faizsiz sermaye desteği verilebilecek.

· Sermayenin bir bölümünün veya tamamının sağlanması ve girişimcilerden teminat veya teminat mektubu istenip istenmemesi; girişim modeline göre değişebilecek.

· Halk, bu işletmelere, sermaye desteği oranında %10-%49 arasında ortak olacak.

· Vatandaş; kumbarasında biriken ve ortaklık kartına yüklenen işletme gelirlerini;

· vergisini ödemek, alışveriş yapmak için kullanabilecek veya

· kartından nakit olarak çekip harcayabilecek.


  1   2   3   4   5   6   7

Add document to your blog or website

Similar:

BBP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı icon2- Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediyesi Saraçhane-İstanbul 3

BBP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı iconCemal Metin Bulutoğluları ( D. P Adayı ) Şemi Bora ( U. B. P Adayı ) Kutlay Erk ( C. T. P Adayı ) Ünal Akifler ( B. D. H Adayı ) Mehmet Davulcu ( T. K. P Adayı )

BBP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı iconBaşkan’ın seçilme süreci, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nda belirlenmiştir. Anayasa, başkan adayı olabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş

BBP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı iconİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BBP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı iconİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BBP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı iconİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BBP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı iconT. C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BBP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı iconİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BBP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı iconİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BBP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı iconİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page