Yiyecek İçecek Hizmetleri Pazarlaması




Indir 70.08 Kb.
TitleYiyecek İçecek Hizmetleri Pazarlaması
Date conversion04.06.2013
Size70.08 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.manas.kg/dersprogramlar/turizm/YII - 302 Yiyecek Icecek Hizmetleri Pazarlamasi.doc


KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİ FORMU

Akademik Birim Adı:

Turizm ve Otelcilik YO

Bölüm/Program Adı:

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Öğretim Elemanının

Adı:




e-postası:







Odası:




Ofis Saatleri:




Ders Adı:

Yiyecek İçecek Hizmetleri Pazarlaması

Dersin

Kodu:

YII - 302

Öğretim Dili:

Türkçe, Kırgızca

Yılı:

2010-2011

Zorunlu/Seçmeli:

Zorunlu

Dönemi:

Bahar

Haftalık Saat:

3

Kredisi:

3 0 3

Ön Koşulu




Zamanı:




Yapılacağı Sınıf:




Yöntem ve Teknik:




Ders Tanımı:

Yiyecek İçecek işletmeleri pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin temel ilkelerin ve tekniklerin öğretilmesi

Amaç:

Yiyecek İçecek İşletmeciliği programında öğrenim gören öğrencilere Yiyecek İçecek işletmelerinin pazarlaması ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması

Öğrenim Çıktısı:

(yılsonunda kazanılması beklenen bilgi, beceri)

Yiyecek İçecek İşletmeciliği programında öğrenim gören öğrencilere Yiyecek İçecek işletmelerinin pazarlaması ile ilgili bilgilerin aktarılması

Kaynak ve Materyaller:

Turizm Pazarlaması-Orhan İçöz, Turizm Pazarlaması-Hecdet Hacıoğlu, Turizm Pazarlaması-Dündar Denizer

Yardımcı Materyaller:

Pazarlama-Doğan Tuncer


Değerlendirme (Katılım, Vize, Ödev, Final):

Yıliçinin başarıya oranı % 40 (Vize I % 40)

Finalin başarıya oranı % 60

Dörtlük Sistem

Beşlik Sistem (Kırgız Sistemi)




Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayısı

Yarıyıl Ders Notu

Derece




92-100

AA

4.0

5

Pekiyi




86-91

BA

3.5




80-85

BB

3.0

4

İyi




73-79

CB

2.5




67-72

CC

2.0

3

Orta




60-66

DC

1.5




55-59

DD

1.0




50-54

FD

0.5

2

Zayıf




00-49

FF










F1







Devamsız




KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİ FORMU

Akademik İlkeler:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci El Kitabına bakınız.

Ders Planı:

Tarih

Konu

1. Hafta




Pazarlamanın tanımı ve tarihsel gelişimi

2. Hafta




Yiyecek İçecek işletmeleri pazarlamasının tanımı ve özellikleri

3. Hafta




Turizm pazarlama sistemi

4. Hafta




Turizm pazarı ve özellikleri, turistik ürün ve özellikleri

5. Hafta




Yiyecek İçecek işletmeleri pazarlamasında fiyatlandırma

6. Hafta




Yiyecek İçecek işletmeleri pazarlamasında dağıtım ve dağıtım kanalları

7. Hafta




Yiyecek İçecek işletmeleri pazarlamasında tutundurma araçları, reklam

8. Hafta




Yiyecek İçecek işletmeleri pazarlamasında tutundurma araçları, satış geliştirme

9. Hafta




Yiyecek İçecek işletmeleri pazarlamasında tutundurma araçları, kişisel satış

10. Hafta




Yiyecek İçecek işletmeleri pazarlamasında tutundurma araçları, halkla ilişkiler

11. Hafta




Yiyecek İçecek işletmeleri pazarlamasında pazar bölümlendirmesi

12. Hafta



Yiyecek İçecek işletmelerinde pazarlama araştırmaları


13. Hafta




Turizm pazarlamasında gelişmeler

14. Hafta




Uluslararası turizm pazarlaması

Ek Bilgiler:





Engelli Öğrenciler için Uyarılar:




Add document to your blog or website

Similar:

Yiyecek İçecek Hizmetleri Pazarlaması iconYİYECEK- İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ DERSİ BİLGİ FORMU

Yiyecek İçecek Hizmetleri Pazarlaması iconEECARO İSTANBUL TÜRKİYE’YE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SAĞLANMASI

Yiyecek İçecek Hizmetleri Pazarlaması iconİdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı YİYECEK VE İÇECEK HAZIRLAMAVE DAĞITIM HİZMETLERİ İHALESİ

Yiyecek İçecek Hizmetleri Pazarlaması iconYiyecek ve İçecek

Yiyecek İçecek Hizmetleri Pazarlaması icon5 Yiyecek ve İçecek Bilgileri 6-7

Yiyecek İçecek Hizmetleri Pazarlaması iconYiyecek İçecek İşletmeciliği

Yiyecek İçecek Hizmetleri Pazarlaması iconYiyecek İçecek İşletmeciliği

Yiyecek İçecek Hizmetleri Pazarlaması iconYiyecek İçecek İşletmeciliği

Yiyecek İçecek Hizmetleri Pazarlaması icon5 Yiyecek ve İçecek Bilgileri 6-7

Yiyecek İçecek Hizmetleri Pazarlaması iconYiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page