Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar
Indir 34.48 Kb.
TitleUluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar
Date conversion04.06.2013
Size34.48 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://iibf.harran.edu.tr/iktisatbolumu/iktisat-ects/6.donem/Uluslararasi Ekon. Kurls..doc
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ


Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T+U

Kredisi

AKTS

Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar

1003620

6

2+0

2

3

Ön koşul Dersler
Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Koordinatörü
Dersi Veren

Yrd. Doç. Dr. Hasan MEMİŞ

Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Bu dersin amacı, küreselleşme eğilimlerinin giderek arttığı günümüz dünyasında, küreselleşmeye yön veren ekonomik kuruluşlar hakkında bilgi vermek, bu kurumların yapısı, çalışma sistemi ve dünya ekonomisine etkileri konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

  1. Günümüzde, Dünya Ekonomisinin şekillenmesinde etkin rol oynayan başlıca kurumları tanıyacak,

  2. Bu kurumların amaçlarını, organlarını ve bu organların görevleri konusunda bilgi sahibi olacak,

  3. Söz konusu kuruluşların çalışma sistemini tanıyacak ve böylece bunların dünya ekonomisine nasıl yön verdiğini gözlemleyebilecektir.

Dersin İçeriği

Başlıca uluslar arası ekonomik kuruluşlar, bunların amaçları, organları, dünya ekonomisine etkileri

Haftalar

Konular

1

Giriş

2

Küreselleşme, başlıca küresel kuruluşları

3

Uluslararası Para Fonu (IMF), IMF’nin kuruluşu ve amaçları

4

IMF’nin örgüt yapısı, kaynakları ve temel fonksiyonları

5

IMF-Türkiye ilişkileri, IMF politikalarının değerlendirilmesi

6

Dünya Bankası (WB), kuruluşu, amaçları

7

Ara sınav

8

WB’nin yapısı, finansal kaynakları, sağladığı imkanlar

9

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Çok Taraflı Yatırım ve Garanti Ajansı (MIGA), Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID)

10

WB-Türkiye ilişkileri, DB politikalarının değerlendirilmesi

11

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT), GATT’ın amaçları ve ilkeleri

12

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), kuruluşu, amaçları, organları ülke grupları ve Türkiye ile ilişkileri

13

Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD), kuruluşu, amacı, yönetim ve mali yapısı, OECD-Türkiye ilişkileri

14

Grup 8 (G-8), G-8 zirvelerinin amaçları ve konuları, G-8 ülkeleri ve ekonomik güçleri, G-8’lere yönelik eleştiriler

Grup 20 (G-20), G-20’nin özellikleri, amaçları, G-20 zirveleri ve tartışılan konular, G-20 ülkeleri ve ekonomik güçleri

Genel Yeterlilikler

Dünya ekonomisine yön veren başlıca kuruluşları, bunların çalışma sistemini, kurumsal yapıları tanıma, bu kurumların dünya ekonomisi şekillendirmede üstlendiği rolleri kavrayabilme

Kaynaklar


Küçükahmetoğlu, O., Çeştepe, H., Tüylüoğlu, Ş. (2005), Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Bursa, Ekin Kitabevi.

Karluk, S. R., (1996), Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, İstanbul, Tütünbank Yayınları.

Değerlendirme Sistemi

Arasınav: %40
Final: %60

Projeler:

Ödevler:Ders No : 1003620

Ders Adı : Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

Öğretim Üyesi : Yrd.Doç.Dr. Hasan MEMİŞ

Teori / Pratik / Kredi : 2 / 0 / 2

Öğrenme Etkinliği

Tahmin Edilen Süre (saat)

Değerlendirme

Teorik ders (14 Hafta)

2x 14 = 28

Derse Katılım

Rehberli problem çözme

Yok

Aktif Katılım

Bireysel çalışma

1 x 14 = 14Haftalık ödev problemlerinin çözülmesi

Yok

Dersin asistanları ile tartışma,

yazılı rapor teslimi

Dönem Projesi

Yok

Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor teslimi

Ara Sınav

Sınav için : 2

Bireysel çalışma : 8

Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav

Yarıyıl Sonu Sınavı

Sınav için : 3

Bireysel çalışma : 20

Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav

Quiz (4 adet)

Yok

Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav

Araştırma (internet/küt.)

Bireysel çalışma : 10

Farklı kaynaklardan tarama

Diğer( . . . . . . . . . . . . . . . )Toplam Ders Yükü (Saat)

85


85/29.3=2.90

Add document to your blog or website

Similar:

Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar iconUluslar arası Para Fonu (IMF), 2008 küresel ekonomik krizinden belki de en karlı çıkan ender uluslar arası kuruluşların başında geliyor. Çünkü kriz öncesinde

Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar iconEkonomik bir kavram olarak değil,içinde bulunduğumuz uluslar arası sistemi tanımlamak için de kullanılmaktadır.(1)

Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar iconKURULUŞLAR ARASI BAYRAK YARIŞI (EKİDEN)

Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar iconUluslar Arası İlişkiler

Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar iconII. ULUSLAR ARASI SEMPOZYUM

Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar iconULUSLAR ARASI MAKALELER

Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar iconULUSLAR ARASI YAYINLAR

Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar iconULUSLAR ARASI SEMPOZYUMDAN

Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar icon5. ULUSLAR ARASI BURSA OSMANGAZİ

Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar iconTASARIMLARIN ULUSLAR ARASI BAŞVURUSU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page