İŞ PLANI DOSYASI
Indir 269.65 Kb.
TitleİŞ PLANI DOSYASI
Page1/5
Date conversion08.06.2013
Size269.65 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://sagm.sanayi.gov.tr/Files/Documents/tgsd-is-plani-dosyasi-27092012103254.doc
  1   2   3   4   5TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DİLEKÇE ÖRNEĞİ


BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA

(Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)


5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği ön başvurusu yapılmış olan ……………………………………………………………. isimli iş fikrime ait İş Planı Dosyası ekte sunulmuştur.


İş planımın değerlendirmeye alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


İş fikri sahibi Adı Soyadı :

Tarih :

İmzası :


EKLER:

1- İş planı dosyası
T.C.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ

BAKANLIĞI


5746 SAYILI KANUN


TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ


İŞ PLANI DOSYASI


BAŞVURU KODU :


İŞ FİKRİ SAHİBİ ADI-SOYADI :


İŞ FİKRİ ADI :


TARİH :


Bu form, “Teknogirişim Sermayesi Desteği Ön Başvuru Dosyası ve İş Planı Dosyası Hazırlama Kılavuzu” okunarak doldurulmalıdır.İÇİNDEKİLER

Sayfa No

BÖLÜM 1.

İŞ FİKRİ VE GİRİŞİMCİYE AİT BİLGİLER

4

1.1.

İş Fikri Özeti

4

1.2.

İş Fikri İle İlgili Destekler

4

1.3.

İş Fikri ve Teknolojik Alanı

4


BÖLÜM 2.

İŞ FİKRİNİN TEKNOLOJİK VE YENİLİKÇİ YÖNÜ

5

2.1.

Girişimci Bilgileri

5

2.2.

Amacı, Uygulanacak Yöntemler ve Aşamaları

6

2.3.

Yenilikçi ve Özgün Yönleri

7


BÖLÜM 3.

İŞ PLANI

8

3.1.

İş Zaman Çubuk Grafiği

8

3.2.

İş Paketi Tanımlama Formu

9


BÖLÜM 4.

İŞ FİKRİ BÜTÇESİ

10

4.1.

Bütçe Detayı

10

4.2.

Bütçe Gerekçesi

11

4.3.

Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet

12


BÖLÜM 5.

İŞLETME, YÖNETİM VE PAZARLAMA BİLGİLERİ

13

5.1.

Kurulacak İşin Niteliği

13

5.2.

Yönetim Planı

13

5.3.

Finansal Plan

14

5.4.

Pazar Analizi

15

5.5.

Pazarlama Yöntemi

17

EKLER

TEKNOLOJIK ALAN /ALT ALANLAR LİSTESİ

18BÖLÜM 1 – İŞ FİKRİ VE GİRİŞİMCİYE AİT BİLGİLER 4

1.1. 4

BÖLÜM 2 – İŞ FİKRİNİN TEKNOLOJİK VE YENİLİKÇİ YÖNÜ 6

2.2- AMACI, UYGULANACAK YÖNTEMLER VE AŞAMALARI 7

2.3-YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ 8

BÖLÜM 3 – İŞ PLANI 9

3.1-İŞ ZAMAN ÇUBUK GRAFİĞİ 9

3.2 İŞ PAKETİ TANIMLAMA FORMU (Her iş paketi için ayrı doldurunuz) 10

BÖLÜM 4 – İŞ FİKRİ BÜTÇESİ 11

BÖLÜM 5. İŞLETME, YÖNETİM VE PAZARLAMA BİLGİLERİ 14

5.1- KURULACAK İŞLETMENİN NİTELİĞİ 14

5.2- YÖNETİM PLANI 14

5.3-FİNANSAL PLAN 15  1   2   3   4   5

Add document to your blog or website

Similar:

İŞ PLANI DOSYASI iconBu iş planı, iş fikrini gerçekleştirebilmek için mevcut işletmesi olan girişimcilerin dolduracağı bir dokümandır. İş fikrinizle ilgili mevcut bir işletmeniz yok ise “GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DOSYASI’nı doldurunuz

İŞ PLANI DOSYASI iconPLANI DOSYASI

İŞ PLANI DOSYASI iconPLANI DOSYASI

İŞ PLANI DOSYASI iconİŞ PLANI DOSYASI

İŞ PLANI DOSYASI iconİŞ PLANI DOSYASI

İŞ PLANI DOSYASI iconÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI

İŞ PLANI DOSYASI iconUYE. INI dosyası içerisindeki parametreler UYE. INI dosyası içerisinde TAHAKKUK ve ULESTIRME parametreleri mevcuttur. TAHAKKUK Parametresi

İŞ PLANI DOSYASI iconTEKLİF DOSYASI

İŞ PLANI DOSYASI iconTEKLİF DOSYASI

İŞ PLANI DOSYASI iconSR Ek 3: TEKLİF DOSYASI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page