I. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1
Indir 57.12 Kb.
TitleI. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1
Date conversion09.06.2013
Size57.12 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.sakaryakitap.com/doc/iky_sb.doc

İÇİNDEKİLER
I. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1


A. İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı 5

B. İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı 6

C. Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi 8

D. İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları 9

E. İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları 10

1. İşe Alma ve Yerleştirme Stratejileri 10

2. Eğitim ve Geliştirme İşlevi 11

3. Güdüleme İşlevi 11

4. İş ve İşgören Değerleme İşlevi 11

5. Ücretleme İşlevi 12

6. Çalışma İlişkileri ve Güvenlik İşlevleri 12

7. İletişim İşlevleri 12

Tartışma Soruları 13


II. İŞ ANALİZİ VE İŞ DİZAYNI 15


A. İş Tanımı 17

1. İş Gerekleri 18

2. İş Etüdü 18

3. İş Yükü Analizi 19

4. İnsan Kaynakları Analizi 19

B. İş Analizi 20

1. İş analizinin Öğeleri 21

2. İş Analizinin Amaçları 22

3. İş Analizinin İçerdiği Unsurlar 22

4. İş Analizini Kim Yapar? 23

5. İş Analizi Süreci 24

6. İş Analizinde Kullanılan Yöntemler 25

7. İş Analizi Yapılırken Karşılaşılan Sonuçlar 28

8. İş Analizinin Çıkarlar 30

Tartışma Soruları 32


III. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI 33


A. Planlamanın Tanımı ve Önemi 34

B. İnsan Kaynakları Planlaması Kavramı 35

1. İnsan Kaynakları Planlaması 36

2. Planlamada Kullanılan Araçlar 37

C. İnsan Kaynakları Planlamasının Amacı ve Önemi 42

1. İnsan Kaynakları Planlamasının Nedenleri 43

2. İnsan Kaynakları Planlamasının Önemi 43

3. İnsan Kaynakları Planlamasına Etki Eden Faktörler 44

D. İnsan Kaynakları Planlaması Süreci 46

1. Delphi Tekniği 46

2. Nominal Teknik 47

3. İş Standartları Yöntemi 48

4. Regrasyon Analizi 48

5. Bilgisayar Destekli Bilgi Sistemi 49

6. Rasyo Analizleri 49

7. Dağılım Alanları Analizi 50

8. Trend Extrapolasyonu Yöntemi 50

9. Simülasyon Yöntemi 52

E. Personel Gereksinmesi Türleri 53

1. Gerçek Personel Gereksinmesi 53

2. Yedek Personel Gereksinmesi 53

3. Ek Personel Gereksinmesi 54

4. Yeni Personel Gereksinmesi 54

5. Örgütte Personel Fazlalığı 55

Tartışma Soruları 55


IV. İNSAN KAYNAKLARI TEMİNİ VE SEÇİMİ 57

A. Personel Organizasyonu 59

1. Personel Gereksiniminin Belirlenmesi 60

2. Personel Planlamasının Bireyler İçin Önemi 60

3. İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi 61

4. Aday Sağlama Yolları 62

B. İşe alım Aşamaları 67

1. Ön Hazırlıklar 67

2. İşe Alım Aşamaları 69

Tartışma Soruları 74


V. EĞİTİM VE GELİŞTİRME 75


A. Eğitim, Geliştirme ve Yetiştirme 77

B. İK Eğitimin Önemi 77

C. İK Eğitimin Amaçları 78

D. İK Eğitimin Yararları 78

E. İnsan Kaynakları Eğitim Süreci 79

1. İnsan Kaynakları Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi 79

2. İK Eğitim İhtiyacının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 79

3. İK Eğitiminin Planlanması 81

4. İ.K. Eğitim Programının Hazırlanması 81

5. İK Eğitimi Bütçesi 84

6. İK Eğitiminin Değerlendirilmesi 84

F. İK Eğitim Yöntemleri 87

1. İşbaşı Eğitim Yöntemleri 87

2. İş Dışı Eğitim Yöntemleri 91

Tartışma Soruları 100


VI. PERFORMANS DEĞERLENDİRME 101


A. Performans Değerlendirmenin Tanımı 103

B. Performans Değerlendirmenin Amaçları 104

C. Performans Değerlendirmenin Yararları 105

D. Performans Değerlendirmenin Yapılmasında Görev ve

Sorumluluğun Paylaşılması 106

E. Performans Değerlendirmede Çalışanların Rolü 108

F. Performans Değerlendirme Hangi Aralıklarla Yapılmalıdır? 109

1. Geri Besleme (Feedback) 109

2. Yetiştirme 109

3. Karşılıklı Görüşmeler 110

G. Performans Değerlendirme Sisteminin Öğeleri 110

H. Performans Değerleme Süreci 112

1. Değerleme Kriterlerinin Belirlenmesi 112

2. Değerleme Standartlarının Belirlenmesi 113

3. Değerleyicilerin Belirlenmesi 114

4. Değerleyicilerin Eğitimi 116

İ. Performans Değerlendirme Yöntemleri 117

1. Klasik Performans Değerleme Yöntemleri 118

2. Modern Performans Değerleme Yöntemleri 119

3. Klasik Ve Çağdaş Performans Değerleme Yöntemlerinin

Karşılaştırılması 129

J. Performans Değerlendirmede Karşılaşılan Sorunlar 130

1. Müsamaha ve Katılık 130

2. Hale ve Boynuz Etkisi 131

3. Objektif Olmama ve Önyargılar 132

4. Kontrast Hataları 132

5. Ortalama Eğilimi 133

6. Tek Ölçüt 133

K. Performans Değerleme Sonuçlarının Kullanılması 133

Tartışma Soruları 134


VII. KARİYER GELİŞTİRME 135


A. Kariyer 137

B. Kariyer Planlama 138

1. Kariyer Planlama Nasıl Yapılmalıdır? 140

2. Kariyer Planlamasının Amaçları 142

3. Kariyer Planlamasının Aşamaları 142

C. Kariyer Yönetimi 143

1. Organizasyon Açısından Kariyer Yönetimi 144

2. Birey Açısından Kariyer Yönetimi 145

D. Kariyer Geliştirme 145

1. Kariyer Geliştirme Programının Amaçları 145

2. Kariyer Kalıpları 146

E. Kariyer Yönetiminin Önemi 146

1. Bireysel Faydalar 147

2. Örgütsel Faydalar 147

F. Kariyer Devreleri 147

1. Keşfetme – Arama (0 – 25 Yaş) 148

2. Kurma (26 – 35Yaş) 148

3. Kariyer Ortası (36 – 50 Yaş) 149

4. Kariyer Sonu (51 – 65 Yaş) 150

5. Azalma / Emeklilik (65 – 75) 150

G. Kariyer Seçimini Etkileyen Faktörler 150

1. Sosyal Etmenler 151

2. Psikolojik Çevre 151

H. Kurumsal Kariyer Yönetimi 151

İ. Kariyer Yönetiminin Diğer İnsan Kaynakları Süreçleri İle İlişkileri 151

1. Personel Organizasyonu 152

2. Personel Planlaması 152

3. İşe Alma 152

4. Performans Yönetimi 153

5. Eğitim Yönetimi 154

6. Ücret Yönetimi 154

7. Motivasyon Yönetimi 154

8. Özlük İşleri 155

J. Kariyer Yönetimi Araçları 155

1. Kariyer Haritaları 155

2. Kariyer Danışmanlığı 156

3. Kariyer Rehberliği 157

4. Kariyer Merkezleri 157

K. Kariyer Yönetimi Uygulamaları 157

1. İç İşe Alım 157

2. Terfi 158

3. Transfer ve Yer Değiştirme 158

4. İşten Çıkarma 158

5. Emeklilik 159

L. Kariyer Sorunları 159

1. Cinsiyetten Kaynaklanan Sorunlar 159

2. Çift Kariyerli Eşler 160

3. Ayışığı Sorunu 160

. Çift Kariyerlilik 160

5. Başlangıç Dönemi Kariyer Sorunları 161

6. Kariyer Düzleşmesi 161

7. Beceri ve Yeteneğin Yitirilmesi 161

8. Kariyer Sonu Sorunları 161

M. Yeni Kariyer Yaklaşımları 163

1. Kariyer Anlayışının Değişmesinde Etkili Olan Unsurlar 164

2. Yeni Kariyer Yaklaşımının Özellikleri 164

3. Yeni Kariyer Yaklaşımları 164

Tartışma Soruları 166


VIII. İŞ DEĞERLEME 167


A. İş Değerlemenin Önemi 171

B. İş Değerlemenin Amaçları, Yararları Ve İlkeleri 171

C. İş Değerlemenin İKY’deki Yeri 176

D. İş Değerleme Ve Ücret İlişkisi 176

E. İş Değerlemenin Bazı Teknik Özellikleri 177

F. İş Değerlemenin Dünyada Ve Türkiye’deki Gelişimi ve

Uygulamaları 181

G. İş Değerleme Süreci 183

1. İş Değerlemenin Aşamaları 183

2. İş Değerleme Programının Sorumluları 184

3. İş Değerlemenin Kapsamı 185

4. İş Değerlemeye Uygun Ortamın Hazırlanması 186

H. İş Değerleme Yöntemleri 188

1. Sayısal Olmayan İş Değerleme Yöntemleri 188

2. Sayısal İşdeğerleme Yöntemleri 192

Tartışma Soruları 197


IX. ÜCRET YÖNETİMİ 199


A. Ücret Kavramı, Anlamı ve Önemi 201

1. Ekonomik Açıdan 201

2. Psikolojik Açıdan 201

3. Gelişme Açısından 202

4. İşverenler Açısından 202

5. Toplum Açısından 203

6. Hukuk Açısından 203

7. Sendikalar Açısından 203

B. Ücret ve Ücretle İlgili Kavramlar 204

C. Ücretleme İlkeleri 205

D. Ücret ve İşgören Güdülemesi 207

1. Amaçlar 207

E. Ücret Oluşum Süreci 208

1. İş Analizlerinin Yapılması 208

2. İş Değerleme 208

3. Ücret Araştırması 209

4. Ücret Yapısı 211

5. Performans Değerleme 213

6. Ücret Politikaları 213

F. Ücret ve Maaş Yönetiminde Yetki ve Sorumluluk 214

G. Ücret Sistemleri ve Ödül Yönetimi 214

1. Ana (Kök) Ücret Sistemleri 214

2. Özendirici Ücret Sistemleri 217

3. Grup Parçabaşı Sistemi 221

H. Özendirme Planları 223

1. Scanlon Planı 223

2. Kar Paylaşım Planları 224

3. İkramiye ve Bonus Modeli 225

İ. Çalışanların Sermaye Ortaklığı Kavramı 225

1. Çalışanların Sermaye Ortaklığı Planı (Esop) 226

2. Çalışanların Sermaye Ortaklığının (Esop) Avantajları ve

Dezavantajları 226

Tartışma Soruları 230


X. ULUSLARARASI IKY 231


A. Ulusötesi Şirketlerin Ekonomideki Yeri Ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Uygulamaları 233

1. Uluslararası İşletmecilik Ve İşletmelerin Uluslararasılaşma

Nedenleri 233

2. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimini Yerel İnsan

Kaynakları Yönetiminden Ayıran Farklılıklar 236

3. UİKY’nin Yönetici Seçim Ölçütleri 237

4. Performans Değerlendirme 239

5. Eğitim ve Geliştirme 242

6. Ücretlendirme 243

7. Maaşlar 244

8. Tahsisatlar 244

9. İkramiyeler – Primler 245

10. İmtiyazlar 246

11. Tatil Uygulamaları 246

B. İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Teknolojik Değişim 246

1. Yeni Teknolojilerin Uygulanması Ve Yönetim Politikaları 246

2. Yeni Teknolojiler Ve Çalışanın Reaksiyonu 248

3. Yeni Teknoloji Ve İşin Yeniden Yapılanması 248

4. Yurt Dışına Gönderilen Personelin Başarı Durumu 249

Tartışma Soruları 250


XI. ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAMINDA UYUMLAŞTIRILMASI 251


A. İletişim 253

B. İletişim Süreci ve İletişim Sürecinin Temel Unsurları 253

1. İletişim Sürecinin Temel Unsurları 253

C. İletişimin Fonksiyonları 254

D. İletişim Çeşitleri 255

1. Kişi – Kişi (İnsan - İnsana) İletişim 255

2. Kişilerarası İletişim 255

3. Kişi – Grup ve Gruplar Arası İletişim 257

4. Örgüt İçi ve Örgütler Arası İletişim 257

5. Koçluk 259

6. Eğitim ve Geliştirme Programları 259

7. İş Rotasyonu 260

8. İş Zenginleştirme 260

9. Oryantasyon Programı 260

10. Yönetici Geliştirme 261

11. Örgütsel Yedekleme 262

Tartışma Soruları 263


XII. İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ 265


A. Yönetim Bilişim Sistemleri 267

B. Sistem Yaklaşımı 268

1. Sistemin Tanımı 268

2. Sistemlerin Temel Yapısı 269

3. Sistem Yaklaşımının Yönetim Açısından Önemi 269

4. Bilginin Yönetim İçin Önemi 270

5. YBS’nin Yönetim ve Personel Üzerindeki Etkileri 271

C. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri 272

1. İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Tarihsel Gelişimi 273

2. İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Amaçları 273

3. İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Yararları 274

4. İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Sınırlılıkları 276

5. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri’nin Oluşturulması ve

Uygulamaya Geçilmesi 277

6. İnsan Kaynakları Stratejisinin Geliştirilmesi 279

7. İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Planlanması 280

8. Sistem İhtiyaçlarının Belirlenmesi 281

Tartışma Soruları 287


XIII. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 289


A. Stratejik Yönetim ve İKY 291

1. Stratejik Yönetim Modeli 291

B. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 292

1. Eşleme Stratejik İKY Modeli 292

2. Kaynağa Dayalı İky Modeli 293

C. Genel İşletme Stratejileri İle İnsan Kaynakları Stratejilerinin

Entegrasyonu 294

D. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Boyutları 297

1. Değişim Mühendisliği ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 297

2. Liderlik ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 298

3. İşyerinde Öğrenme ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 298

4. Sendikalar ve İnsan Kaynakları Yönetimi 298

5. Stratejik İnsan Kaynakları ve Öğrenen Organizasyonlar 299

E. SİKY’nin Sınırları 299

Tartışma Soruları 301


YARARLANILAN KAYNAKLAR 303Add document to your blog or website

Similar:

I. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1 iconAstraZeneca Türkiye’nin yeni İnsan Kaynakları Direktörü ve Kurumsal İletişim Müdürü Feyza Aysan oldu. Kurum önümüzdeki dönemde bu yeni yapılanmayla beraber insan kaynakları alanında liderlik, performans ve yetenek yönetiminin gelişimine yönelik uygulamalara odaklanacak

I. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1 iconİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ

I. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1 iconBİLGİ ÇAĞINDA iNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN

I. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1 iconS1- Bir işletmenin insan kaynakları yönetiminin işe alım sürecinde izlediği yol sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir.?

I. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1 iconGünümüzde rekabet ortamı, insan kaynakları yönetiminin güçlükleri ve toplumsal yapıların ve taleplerin hızlı değişimi nedeniyle organizasyonların çözmek

I. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1 iconDERS NOTLARI İnsan kaynakları neden ortaya çıktı?

I. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1 iconİnsan Kaynakları Yönetiminin bugünkü konumunu kazanması uzun bir süreç almıştır. Klasik anlamda personel yönetimi yapan işletmeler, elemanlarına ilişkin bordro

I. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1 iconTiyatronun Ortaya Çıkışı

I. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1 iconARAP YAZISININ ORTAYA ÇIKIŞI (I)

I. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1 iconERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page