SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU
Indir 44.26 Kb.
TitleSOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU
Date conversion09.06.2013
Size44.26 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://www.ilkogretimkalbi.com/dokuman/ogretmen_dosyasi/5_sinif_ara_disiplinler.docİLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF PROGRAMISOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU
SINIF

ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE

DERS KAZANIMLARI

AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI

5

İnsanlar Yerler Çevreler: Bölgemizi Tanıyalım

Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlere neden olan uygulamaları fark eder.


5. Sınıf tahliye çantası oluşturulması ve malzemelerin sağlanması konusunda aktif görev alır.

6. Posterler hazırlayarak toplumun bu konuda bilgilenmesine destek verir.

10. Farklı mekânlarda bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır.
11. Deprem sırasında yapılması gerekenleri, deprem tatbikatında uygular.
SINIF

ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE

DERS KAZANIMLARI

GİRİŞİMCİLİK KAZANIMLARI

5

Üretim, Dağıtım ve Tüketim: Ürettiklerimiz

Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.

27. Yaşadığı bölgedeki kaynakları araştırır.

Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.

28. Yaşadığı bölge içinde ekonomik dayanışmayı fark ederler.SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU


SINIF


ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE


DERS KAZANIMLARIREHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA KAZANIMLARI


5Birey ve Toplum: Haklarımı Öğreniyorum

İçinde bulunduğu gruplar ve gruplara ait rolleri ilişkilendirir.

1. Bir grup içinde çeşitli rollerin önemini kabul eder.

Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.

4. Okuldaki sorumluluklarını bilir.

Üretim, Dağıtım ve Tüketim: Ürettiklerimiz

Bölgesindeki ekonomik faaliyetler ile coğrafi özellikleri ilişkilendirir.

Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.

6. Meslek seçimini etkileyen faktörleri açıklar.


Güç, Yönetim ve Toplum: Bir Ülke, Bir Bayrak

Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder.

5. Kuralların insan hayatındaki önemini kavrar.

SINIF


ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE


DERS KAZANIMLARIKARİYER BİLİNCİ GELİŞTİRME KAZANIMLARI5Birey ve Toplum: Haklarımı Öğreniyorum


İçinde bulunduğu gruplar ve gruplara ait rolleri ilişkilendirir.

4. Bir bireyin sahip olabileceği değişik rolleri belirtir.

Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.

12. Kişisel sorumluluğun ve iyi çalışma alışkanlıklarının önemini açıklar.

14. Aile üyeleri arasındaki bağlılığı, birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar.

Üretim, Dağıtım ve Tüketim: Ürettiklerimiz

Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.

11. Kendi yerel çevresinde bulunan meslekleri belirler.SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU


SINIF


ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE


DERS KAZANIMLARI


İNSAN HAKLARI ve VATANDAŞLIK EĞİTİMİ KAZANIMLARI

5

Birey ve Toplum: Haklarımı Öğreniyorum


Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.

2. Haklarını korumanın önemini açıklar.

14. Sorumluluklarını evde ve okulda yerine getirir.

Çocuk olarak haklarını fark eder.

18. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin önemini kavrar.


Kültür ve Miras: Adım Adım Türkiye

Görsel kanıt kullanarak Atatürk İnkılâpları öncesi ile sonrası günlük yaşamı karşılaştırır.

5. Atatürk İnkılâplarının, insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder.

7. Kadın ve erkeklerin cumhuriyetle birlikte yeni haklar elde ettiğini bilir.

Bilim, Teknoloji ve Toplum: Gerçekleşen Düşler

Buluş ve teknolojik gelişmelerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır.

Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varır.

12. Bilimsel çalışmalara ve çalışmaları yapan kişilere saygı duyar.SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU


SINIF


ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE


DERS KAZANIMLARI


İNSAN HAKLARI ve VATANDAŞLIK EĞİTİMİ KAZANIMLARI

5Gruplar, Kurumlar Sosyal Örgütler: Toplum İçin Çalışanlar

Toplumun temel ihtiyaçlarıyla kurumları ilişkilendirir.

Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturur.

Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırır.

Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir.

Bireylerin rolleri açısından sivil toplum kuruluşlarını resmî kurum ve kuruluşlarla karşılaştırır.

39. Sivil toplum kavramının önemini kavrar.

40. Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının yasal olduğunu bilir.

41. Yakın çevresindeki sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin farkında olur.

Güç, Yönetim ve Toplum: Bir Ülke, Bir Bayrak

Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder.


16. Hukuk kurallarının toplumsal yaşamı kolaylaştıran bir değerler sistemi olduğunu kabul eder.Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak temel görevleriyle ilişkilendirir.42. Merkezî yönetimin hangi birimlerden oluştuğunu bilir.


Demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi açıklar.


35. Demokrasi ve ilkelerinin önemini kavrar.

36. Demokrasinin insan hakları için vazgeçilmez bir değer taşıdığını takdir eder.

37. Demokrasinin temelinin özgürlük ve eşitliğe dayandığını bilir.

Ulusal egemenlik sembollerine değer verir.

17. T.C. Anayasasının varlığının farkına varır.

Add document to your blog or website

Similar:

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU iconTÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU iconYeni Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının İlköğretim 2005 Sosyal Bilgiler Dersi (6, Sınıflar) Öğretim Programı Açısından Değerlendirilmesi

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU iconYETİŞTİRİCİ SINIF MATEMATİK DERSİ 1-3 ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN ÖĞRENME ALANLARI, ALT ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLARI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU iconTema Metinleri ve Kazanımları Atatürkçülük Ara Disiplinler ve Diğer Derslerle İlişkilendirme

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU iconTema Metinleri ve Kazanımları Atatürkçülük Ara Disiplinler ve Diğer Derslerle İlişkilendirme

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU iconVe İlişkili Ders Alan Kazanımları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU iconKazanımlar BİLİŞSEL ALAN KAZANIMLARI. 1)Tam sayılar kavramını bilir(Bilgi Basamağı)

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU iconSosyal Bilgiler dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU iconBu araştırma ile genel olarak; K. K. T. C'de ilkokullann ve sınıflarında uygulanmakta olan mevcut sosyal bilgiler dersi öğretim programının yeterlik

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU iconİLKÖĞRETİM YETİŞTİRİCİ SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6 SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page