ETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI
Indir 49.44 Kb.
TitleETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI
Date conversion09.06.2013
Size49.44 Kb.
TypeDers notlari
Sourcehttp://hazaregitim.com.tr/dersler/etkiliiletisim_1.doc

HAZAR ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ ETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI

ETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI

İLETİŞİM VE ANLAMI

İletişimin kelime anlamı (communication)

İletişimin tanımları


Tanım 1 : Duygu, düşünce ve bilgilerin değişik yollarla başkaları ile paylaşımı

Tanım 2 : Mesaj alışverişi

Tanım 3 : Katılanların bilgilerinin birbirlerine ilettikleri süreç

 • İletişimin günlük hayattaki önemi

 • İletişimin temel bileşenleri

Kaynak : İletişimi başlatan

Mesaj : İletilecek bilgiler


Kanal : İletim yolu

Hedef : İletilecek kişi

Geri Bildirim : Hedefin cevabı


 • İletişim insanlar arsında olabileceği gibi insan ve hayvan, insan ve makine arasında da olabilir.

 • İletişim ve iletim birbirinden farklıdır.İletişimde geribildirim vardır, iletimde ise yoktur.İLETİŞİM TÜRLERİ

 • İletişimi değişik şekillerde sınıflandırmak mümkündür.En yaygın sınıflandırma ise şudur :

 1. Kişi içi iletişim : Bireyin kendisi ile iletişim kurması,duygularını, düşüncelerini gözden geçirmesidir.Bireyin iç gözlem yapmasıdır.Aslında tüm iletişimler burada başlar.Kişi iyi iletişimde bazı çatışmalarda ortaya çıkar.Bunlar iki farklı durumun çatışması ve Bilişsel Çelişkidir.Bu çatışmalardan kurtulmak için davranışı değiştirme, düşünceyi değiştirme veya savunma mekanizmalarını kullanma yoluna gidilebilir.

 2. Kişiler arası iletişim : İki insan arasındaki iletişimdir.teknolojik araçlarla yapılan iletişim buna dahildir.Kişiler arsı iletişim olması için insanların yüz yüze olması ve mesaj alışverişinde bulunmaları gerekir.(yazışma dahil değil)

 3. Örgüt İçi İletişim : Bireyin grupla veya grup içi iletişimidir.

 4. Kitle İletişim : Değişik bilgilerin değişik yollarla geniş insan topluluklarına iletilmesi ve değerlendirilmesine denir.


ETKİN BİR İLETİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

 1. Korku : insanlarla iletişim kurmaktan korkma.korkunun temel nedenleri arasında baskı dolu çocukluk dönemi stes, olumsuz tecrübeleri ve başarısızlık düşüncesini sayabiliriz.korkuyu yenmenin en iyi yolu duyarsızlaşmadır.

 2. Ön yargı : Yeterli kanıtlar dayanmadan herhangi bir konuda ortaya konan peşin karar.genellikle olumsuz etkisi vardır.

 3. Ön Kabuller : Bireyin sahip olduğu genellikle olumsuz düşüncelerdir.Bazıları;

  • Şimdiye kadar hep başarısız oldu

  • Başkaları yapsın

  • Yine mi problem

  • Yapılması mümkün değil

  • Ben bu işi yapamam

  • Bu çocukça bir şey

 4. Duyarsızlık : Sadece kendimize odaklanıp diğer insanlarla ilgilenmemedir.

 5. İsim takmak :

 6. Alınganlık : Çabuk kırılma, her durumdan kendisiyle ilgili olumsuz bir sonuç çıkarmadır.

 7. Egoizm : ( ben merkezlilik)her konuda kendini ön plana çıkarma,kendini herkesten daha değerli görmedir.

 8. Kararsızlık


İLETİŞİMİN TEMEL BECERİLERİ

 1. Karşımızdakini Dinleme : İletişim ,mesajın doğru anlaşılmasıyla anlaşılır.bunun için dinleme şarttır.Yoksa yanlış anlaşılmalar ortaya çıkar.

ETKİN DİNLEME İÇİN

  1. Yüzünüzü konuşmacıya dönün.

  2. Konuşmacının gözlerine bakın

  3. Kesinlikle konuşmayınız

  4. Konuşmacının sözünü kesmeyin, sabırlı olun.

  5. Konuşma sırası size geldiğinde konuyu değiştirmeyin.

  6. konuşmacının duygularını ve içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışın.

  7. Konuşmacının sözlerini anlamaya çalışın.

  8. Soru sorun.

 1. Kendini Tanıma : İyi bir iletişim için bireyin kendini tanıması gerekir.bunu için fiziksel özelliklerimizi, yeteneklerimizi, duygu ve düşüncelerimizi, olumlu ve olumsuz yanlarımızı bilmemiz gerekir. Kendini tanıyan eksikliklerini gidermek için çaba harcar.

 2. Kendini Doğru İfade Etmek : Ne kadar iyi niyetli olursak olalım duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine olduğu gibi aktaramazsak iyi bir iletişim kuramayız.Bu nedenle kendimizi doğru ifade etmek yani düzgün konuşmak zorundayız.

ETKİN BİR KONUŞMA İÇİN

  1. Dinleyiciyi tanımak ve ona göre konuşmak gerekir.

  2. Plan yapmak

  3. Mesajın açık, net ve anlaşılır olması gerekir.

  4. Türkçe’yi doğru kullanmamak.

  5. Karşıdakiyle alay etmemek.

  6. Argo konuşmamak, abartmama.

  7. Yalan söylememe

  8. Abartılı olmamak kaydı ile jest ve mimik kullanma

  9. tatlı dil yılanı bile deliğinde çıkarır.

İLETİŞİMİN PÜF NOKTALARI


1.Beden Dili : İletişimin üst seviyeye çıkarılabilmesi için beden dilini çok iyi bilinmesi ve kullanılması gerekir.Bu amaçla;

 1. Göz Teması : Aşırıya kaçmamak ve karşındakini rahatsız etmemek kaydıyla kendine güven ve karşındakini dinleme işaretidir.

 2. Yüz İfadeleri : Konuşan birinin yüzüne bakarak duyguları ve niyeti kısmen anlaşılabilir.Mutluluk, üzüntü , korku ve şaşkınlık gibi mesajlar verir.Gülümseme iletişime devamın , surat asma ise bitirmenin işaretidir.

 3. Baş İşaretleri : Dinlenme ve dinlediğini göstermenin işaretidir.

 4. Jestler : İletişime katkıda bulunan beden hareketleridir.

 5. Beden Duruşu : İçinde bulunduğumuz durumun hoşumuza gidip gitmediğinin göstergesidir.

  1. Oturma : sandalyenin en ucunda oturma hoşnutsuzluğu, içine yayılma , rahat oturma ise hoşnutluğu dile getirir.

  2. Eller : Önde birleşmişse teslimiyeti, arkada birleşmişse kendine güveni ifade eder.eğer arkada bir elimizin bilek veya daha yukarısını tutuyorsa olumsuzluluğun ifadesidir.

  3. Ayakta İsek : Dik durmak gerekir

 1. İletişimde yakınlık: Aşırıya kaçmamak ve karşımızdakini engellememek koşulu ile iletişimi güçlendirir.

 2. Yöneliş : Konuşan kişiye dönme , yüzünü, ona çevirmedir.

 3. Bedensel Temas : Kültüre göre farklılık gösterir.Ölçülü ve dengeli temas iletişimi güçlendirir.

 4. Dış Görünüşüz : Kendimize ve içinde bulunduğumuz kuruma verdiğimiz değerin göstergesidir.

 • Sadece bir hareketten yola çıkarak kesin yorumlara ulaşmak mümkün değildir.


Mekan Kullanımı :İletişimde karşımızdaki kişi ile olan mesafemizi belirtir.

Bu mesafe :

0-46 cm : Mahremiyeti

46-120 cm :Çok yakın ve çok sevdiklerinin

120-350 cm :Arkadaş ve dostluğun

350 ve üstü :Mecburiyetin simgesidir


2. Yarı Dilsel Göstergeler : Sesin tonu, yüksekliği, konuşma hızı, iç çekme,homurdanma vb. gibi sembollerle karşındakine mesaj vermedir.

Sesin yüksekliği sevinç korku ve öfkenin

Sesin alçalması üzüntü yorgunlu ve hayal kırıklığının ifadesidir.

3. Soru Sorma ve Cevap Verme :İletişimin yönünü ve devamını sağlar.Soru sorarken

 1. Amacınızı belirleyin

 2. Açık ve anlaşılır soru sorun

 3. Güdümlü soru sormayın

 4. Vücudunuzla eşlik edin

Cevap verirken :

 1. Soruyu iyice dinleyin

 2. Düşünün

 3. Cevaplandırırken soruyu tekrara edin

4. Eleştiri :Genellikle hoşlanmasa da yapıcı ve yönlendirici etkileşim, iletişimi olumlu etkiler.Bunun için :

 1. Eleştirdiğinizi yapmayın

 2. Hakaret etmeyin

 3. Genellemelerde bulunmayın

 4. Uygun yer ve zaman seçin

5.Hayır Diyebilmek :Yerinde ve doğru olarak hayır diyebilmek kendi hayatımızın iplerini elimize almaktır.

EMPATİ

İnsanın , kendini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamdır.

Empati sadece anlama ile sınırlı değil anlanan içeriğin kaynak kişiye uygun biçimde yansıtılmasını içerir.(Hem beden hem de sözle)

SEMPATİ

Karşıdaki kişini duygu ve düşüncelerine katılma, kendimizi ona benzetmeye çalışmadır.empati ile karıştırılmamalıdır.

Empatinin en önemli boyutu duygusal boyuttur.İyi bir empati için:

 1. Ne olursa olsun karşıdakine saygı duyun

 2. Yargılamayın

 3. Onu anlamaya çalışın

 4. Dünyaya onun gözüyle bakmadır

STRES

Stresin tanımları : İç ve dış etkenlerle vücudun doğal dengesinin bozulması, kişinin baş etme yeteneğini aşan yada zorlayan bir durum algılandığında verilen tepki.

Stresin nedenleri :

  1. İhtiyaçların giderilememesi

  2. Fiziksel nedenler (hastalık,sakatlık,gürültü,sıcaklık)

  3. Bireysel nedenler (kişilik,ailevi problemler,ölüm,boşanma)

  4. Çevresel nedenler

Stresin Belirtileri:

 1. Fizyolojik belirtiler

  1. Ağız kuruluğu

  2. Çarpıntı

  3. Üşüme ve titreme

  4. Uyuşukluk ve karıncalanma

  5. Tansiyon yükselmesi

  6. Baş ağrısı, baş dönmesi

  7. Daha çok tuvalete gitme

 2. Duygusal Belirtiler

  1. Saldırganlık veya kayıtsızlık

  2. Sıkıntı (bazen belirsiz)

  3. Sinirlilik

  4. Durgunluk be çöküntü

  5. Yorgunluk

  6. Unutkanlık

  7. Korkulu rüyalar

  8. Karamsarlık ve suçluluk

Stresle Başa Çıkma :Stres yapan faktörleri ortadan kaldırmak her zaman mümkün değildir.Bu nedenle onunla baş etmeyi bilmek gerekir.

 1. Sizi nelerin strese soktuğunu ve bunlara karşı tepkilerinizin neler olduğunu öğrenin

 2. Neyi değiştirebileceğinizi tespit edin

 3. Duygusal tepkilerinizin yoğunluğunu azaltın

 4. Fiziksel tepkilerinizi makul hale getirin

 5. Fiziksel gücünüzü oluşturun (Spor)

 6. Duygusal gücünüzü muhafaza edin

 7. Düşünce ve davranışlarınızı değiştirin.


MOTİVASYON

Motivasyon un tanımları : Bireyin çeşitli etkenlerle bir işi yapmaya hazır hale gelmesi

Hedefe yönelmiş davranış

Bir işi yapma isteği

Motivasyonun Özellikleri :

 1. İhtiyaç, istek ve dürtülerden kaynaklanır ve kişiye bir davranışta bulunma isteği verir.

 2. Motivasyon bir amaca ve ya ödüle yöneliktir.

 3. Olumsuz motivasyon mümkündür.

 4. Farkında olmadığımız şeylerden dolayı da motive olabiliriz.

Motivasyonun İş Yaşamına Etkileri :

 1. Çalışanların işletmeye bağlılığını artırır.

 2. İş verimini yükseltir.

 3. Maliyeti azaltır.

 4. İşten kaytarma azalır

 5. Ürün kalitesini yükseltir


TAKIM ÇALIŞMASI

Takım: İki yada daha fazla kişinin bir amaç etrafında ortak çaba göstermesidir.

Etkili bir Takım İçin

 1. Takım elemanları arasında etkili iletişimin olması

 2. Takımın ortak hedeflerinin olması ve herkes tarafından paylaşılması gerekir.

 3. Hedefler ve takımlar oluşturulurken herkesin görüşünün alınması

 4. Takımda paylaşılan ve benimsenen liderliğin olması

 5. Liderin takım yönlendirebilmesi ve geliştirebilmesi

 6. Takım elemanlarının “Biz” düşüncesine sahip olması

Motivasyonu etkileyen değişkenler

 1. Yetenek

 2. Bireyin zekası

 3. Bireyin becerileri ve bilgi düzeyi

 4. İşe bakış açısı

 5. Bireyin yapmak istedikleri

 6. İşin kendisi

 7. İşin sağlayacağı imkanlar


PROBLEM ÇÖZME

Problemler hayatımızın değişmez unsurlarındandır ve bizim bunlardan kaçınmamız mümkün değildir. O zaman yapılması gereken şey problemlerle baş edilmesini bilmektir. Yani problemi çözebilmektir.

Tanımı: Problemin tanımlanması, probleme ve çözümüne ilişkin bilgilerin toplanması, en uygun çözüm yolunun uygulamaya konulması ve sonucun değerlendirilmesidir.

Problem çözmenin aşamaları

 1. Problemin tam olarak tanımlanması

 2. Yardıma ihtiyacın olup olmadığının belirlenmesi

 3. Tüm çözüm yollarının belirlenmesi

 4. Çözüm yollarının muhtemel sonuçlarının düşünülmesi

 5. Kararın verilmesi

 6. Kararın uygulanması

Veya 1-Tanıma 2- Üretme 3- Kuluçka 4- Değerlendirme

Problem çözmenin önündeki engeller

 1. Algısal etkenler

 2. Duygusal etkenler

 3. Geçmiş deneyimlerin etkisi (İşleve Takılma- Zihinsel Kurgu)

 4. Kültürel etkenler

Beyin fırtınası: Bir grup insandan kısa bir süre içinde çok sayıda düşünce elde etmektir.

Basamakları:

  1. Problemin belirlenmesi ve tartışılması

  2. Problemin değişik açılardan yeniden tanımlanması

  3. Problemin kaç şekilde çözüleceğinin sorulması

  4. Isınma turu

  5. Beyin fırtınası

  6. En akla gelmeyecek yol

  7. Değerlendirme

HAZAR ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ

İLETİŞİM VE EMPATİ


1. İnsanların diğer insanlarla duygu ve düşüncelerini; sözlü,yazılı veya başka yollarla paylaşımı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dinleme b) Konuşma c) İletişim d)Beyin Fırtınası e) Bilinç


2. İletişimin temel bileşenlerinden “karşıdaki kişiye iletilecek bilgileri” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kaynak b) Mesaj c)Kanal d) Hedef e)Geri Bildirim


3. İş görüşmesi için yolda giderken yapacağı konuşmaları kendi kendine tekrar eden, işverenin muhtemel sorularını kendi kendine sorup bunları cevaplandıran bir kişinin hangi iletişim türünü kullandığını söyleyebiliriz?

a) Sözlü İletişim b) Kişi içi iletişim c) Kişiler arası iletişim

d) Örgüt içi İletişim e) Kitle içi İletişim


4. “Çalıştığı işyerindeki arkadaşlarını küçük gören, konuşmalarına sürekli ben diyerek başlayan bir işçi, arkadaşlarıyla iletişim kuramamaktadır.”

Yukarıdaki paragrafta iletişimin önündeki hangi engel açıklanmıştır?

a) Korku b) Önyargı c)Ön kabuller d)Duyarsızlık e)Egoizm(Ben merkezli)


5. Etkin bir dinleme için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Konuşmacıya soru sormamak gerekir. b) Yüzümüzü konuşmacıya dönmek gerekir.

c) Kesinlikle konuşmamamız gerekir. d) Konuşmacının gözlerine bakmak gerekir.

 1. Konuşmacının sözlerini anlamaya çalışmak gerekir.


6. İletişim esnasında yüzü devamlı gülümseyen bir kişinin, bu yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisinin işaretidir?

a) Şaşkınlık b)Dinlediğini gösterme c) İletişimi bitirme

d) İletişimi devam ettirme e) Kendine güven


7. Misafirliğe gittiği evde, kanepenin kapıya yakın köşesinde ve en ucunda oturan bir kişinin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kendisin güven b) Teslimiyet c) Hoşnutsuzluk d) Rahatlık e)Korku


8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi empatiye uygun bir açıklamadır?

 1. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.

 2. Sana yapılmasını istemediğin şeyi, sen de başkasına yapma.

 3. Ban arkadaşını söyle, san kim olduğunu söyleyeyim.

 4. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur.

 5. Dost acı söyler.


9. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yollarında biri değildir?

 1. Stres yapan ortamdan kaçma

 2. Strese neden olan duygusal tepkilerimizin yoğunluğunu azaltma

 3. Düşüncelerimizi değiştirme.

 4. Nelerin strese neden olduğunu öğrenmeye çalışma.

 5. Duygusal gücümüzü geliştirme.


10. Bireyin bir işi yapma isteğini arttıran, hedefe yönelmiş davranış olarak tanımlanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Problem çözme b)Empati c)Sempati d)Motivasyon e)Takım çalışması


SAYFA --

Add document to your blog or website

Similar:

ETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI iconDERS NOTLARI İletişimin tarifi, sözlü iletişim, yazılı iletişim, grafik iletişim, teknolojik araç-gereçlerle iletişim, Teknik rapor ve makale, teknik öneri ve yazışma,

ETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI iconBilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi İnternet ve İletişim Ünitesi Ders Notları

ETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI iconBİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ-DERS NOTLARI

ETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI iconBİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ-DERS NOTLARI

ETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI iconİLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER İLAVE DERS NOTLARI

ETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI iconBÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ DERS NOTLARI / Öğr. Gör. Murat ERTİLAV

ETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI iconETKİLİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRME Etkili iletişim neden gereklidir? Etki gücü kazanmak için ETKİ = LİDERLİK ( Etkiniz yoksa liderlik yapamazsınız. )

ETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI iconÇOCUĞUNUZLA ETKİLİ İLETİŞİM

ETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI iconAİLE İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM

ETKİLİ İLETİŞİM DERS NOTLARI iconEtkili İletişim Teknikleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page