C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Indir 142.12 Kb.
TitleC. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Page2/3
Date conversion09.06.2013
Size142.12 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.jandarma.tsk.tr/maliye/J.Gn.K.lıgı_FaaliyetRaporu_2008/04idare_teknlj.doc
1   2   3

- Biyolojik İnceleme Lâboratuvarında; bulgu ve deliller üzerinde biyolojik örneklerin niteliğini belirlemek üzere ön inceleme yapılmakta, saç ve kıl üzerinde mikroskobik incelemeler yapılmakta ve biyolojik örneklerin DNA testleri yapılarak suçlunun kimliğine ulaşılmaktadır. Ayrıca babalık ve annelik tayini de yapılmaktadır.
- Ses ve Görüntü İnceleme Lâboratuvarında; ses ve görüntü kayıtları üzerinde; onarma, iyileştirme, konuşmacı tanıma, kurgu tespiti, obje boyut ölçümü, yüz ve obje karşılaştırma incelemeleri yapılmakta ve analog ses ve görüntü medyaları üzerinde meydana gelen tahribatlar onarılmaktadır.

- Bilişim Teknolojileri İnceleme Lâboratuvarında; CD, DVD ve mültimedya kartları ile bilgisayar ve cep telefonları gibi veri depolayabilen tüm bilişim sistemlerinde mevcut veriler ile silinmiş verilerin de kurtarılarak analiz ve incelemeleri yapılmaktadır.


2008 yılında Kriminâl Daire Başkanlığı ile Van, Bursa ve Aydın Jandarma Bölge Kriminâl Lâboratuvarlarında toplam 21.705 adet dosya içeriğindeki bulgular üzerinden 408.810 adet analiz faaliyeti icra edilerek bilirkişi raporu tanzim edilmiştir. (Tablo-1)Birim

Dosya Sayısı

Yapılan Analiz Sayısı

Kriminâl Daire Başkanlığı

8.995

212.241

Van J.Bölge Krim.Lab.A.liği

5.742

67.179

Aydın J.Bölge Krim.Lab.A.liği

5.350

75.401

Bursa J.Bölge Krim.Lab.A.liği

1.618

53.989

T o p l a m

21.705

408.810

Tablo-1: Kriminâl Laboratuvarlarında Yapılan Analiz Sayısı


Ayrıca; olay yerinden mahkeme safhasına kadar yürütülen kriminâl faaliyetleri standart hale getirmek, lâboratuvarlarda çalışan personelin gelişen teknolojiye paralel eğitim seviyesini yükseltmek ve lâboratuvar çalışanları arasında bilgi alış verişini sağlamak maksadıyla, 1998 yılında üye olunan Avrupa Adlî Bilim Enstitüleri Organizasyonu (European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) üyeliği etkin bir şekilde yürütülmektedir. Üye olunan tarihten itibaren, organizasyon bünyesinde bulunan çalışma gruplarının toplantılarına aktif olarak katılım sağlanarak, adlî bilimler alanındaki son gelişmeler takip edilmekte ve yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar paylaşılmaktadır.

Lâboratuvarlar tarafından verilen bilirkişi hizmetlerinin uluslararası geçerliliğini sağlamak maksadıyla Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen Kriminâl Daire Başkanlığı, 26 Kasım ve 02 Aralık 2008 tarihlerinde verdiği denetim sonrasında; parmak izi, balistik, biyolojik, belge, ses ve görüntü inceleme alanlarında akredite edilen deney metot sayısını 14’e yükseltmiştir.


Felâketler sonrasında tanınmayacak hâle gelen cesetlerin kimliklendirilmesi amacıyla felâket kurbanlarını kimliklendirme - F2K olarak adlandırılan faaliyet yerine getirilmektedir. Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk alanında F2K faaliyetlerinde etkinliğini artırmak amacıyla, Jandarma Kriminâl Daire Başkanlığı bünyesinde “Jandarma Felâket Kurbanlarını Kimliklendirme Timi (JF2KT)” 01 Kasım 2007 tarihinde faaliyete geçirilmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığında 2008 yılı içerisinde temin edilen cihazlar ile kriminâl birimlerin imkân ve kabiliyetleri artırılarak, analizlerin daha kısa sürede yapılması ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi sağlanmıştır. Bu maksatla, 2008 yılı içerisinde tedarik edilen cihazlar aşağıda belirtilmiştir.
- Taramalı Elektron Mikroskop Cihazı; halen Atomik Absorbsiyon Spektroskopi tekniği ile yapılan atış artıkları analizleri yerine daha güvenilir ve bütün adlî bilim lâboratuvarlarında kullanılmakta olan özel atış artığı programına sahip Otomatik Elektron Mikroskop Sistemi ile atış artığı analizlerinin yapılması hedeflenmektedir.
- Atış Artığı ve Metal Analiz Sistemi; ateşli silâhların kullanıldığı olaylarda üzerinde mermi giriş ve çıkış deliği olan giysiler ile diğer nesneler üzerinde atış mesafesini belirleme analizleri; katı, toz ve film numunelerinde mikro alanların ve inorganik elementlerin kimyasal analizlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca, otomatik tarama sistemi sayesinde atış mesafesi ve atış yönü tespiti yapılmaktadır.
- Balistik Amaçlı Su Tankı; bu tankla test ve deneme atışlarında elde edilen ve balistik incelemelere esas teşkil eden mukayese mermi çekirdeklerinin daha hızlı, daha emniyetli ve incelemeye daha elverişli bir şekilde elde edilmesi sağlanmıştır.
- Ayakkabı ve Araç Lastiği Mukayese İzi Alma Sistemi; olay yerindeki şartların oluşturularak, şüpheli ayakkabı ve araç lastiklerinin iki ve üç boyutlu mukayese izlerinin alınması amacıyla tasarlanmıştır. Sistem sayesinde, incelemelerde zamandan tasarruf edilmesinin yanında jandarmanın bu alandaki etkinliği de artırılmıştır.


Kriminâl yeteneklerin artırılmasına katkı sağlayan diğer cihaz ve yazılımlardan;


- Adli Bilişim Veri ve Donanım İnceleme Yazılımları,

- Manyetik Kart Okuyucu Yazılım ve Donanımı,

- Sanal Bilgisayar Yapılandırma Yazılımları,

- Şifre Kırma İşlemi Hızlandırıcıları,

- Birebir Kopyalama Birimleri,

- Sabit Disk Değiştirme ve Onarma Kiti,

- Cep Telefonu İnceleme Yazılım ve Donanımları,

- Sunucu Bilgisayarlar temin edilerek Jandarma Kriminâl Lâboratuvarlarında hizmete sunulmuştur.Son dönemde artan patlayıcı madde tehdidine karşı jandarma birliklerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mühimmat ile el yapımı patlayıcı maddelerin yerinde tahribinin yapılması ve karşılaştıkları risklerin azaltılması maksadıyla, tahrip personeli tarafından ihtiyaç duyulan malzemeler tedarik edilmiştir.

Son yıllarda geliştirilen mitokondriyel DNA (mtDNA) teknolojisi, biyolojik delillerin yapısının bozulduğu veya delil niteliğinde örneklerin az miktarda bulunduğu durumlarda kullanılmaktadır. Olay yerinde ele geçirilen köksüz kıl, kemik veya dişten genomik DNA’nın elde edilemediği durumlarda kullanılan alternatif bir tekniktir.

2008 mali yılı içinde genel bütçeden tedarik edilen kitler ve sarf malzemeleri kullanılarak mtDNA tekniğinin uygulanmasıyla ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 24 Eylül 2008’de ilk defa deneme amaçlı köksüz bir kıl örneğinden mtDNA elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak bundan sonra öncelikli olarak diş ve kemikten mtDNA izolasyonu gerçekleştirme çalışmaları yürütülecektir.


ç. Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) Projesi;

Teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde, yasadışı unsurlar da teknolojinin bütün imkânlarından azami derecede yararlanmaktadır. Öte yandan, bireysel hakların ön plâna çıktığı günümüz hukuk sisteminde gözaltı süresinin kısalması, sorgulama ve araştırmalarda insan haklarının azami derecede korunması, mahkemelere tanık ifadelerinin yanında maddî delillerin de sağlıklı bir şekilde sunulması zorunluluğu, Jandarmanın çalışmalarında teknolojiden azami derecede yararlanmasını; hızlı, güvenilir, emniyetli, esnek ve ekonomik bir muhabere sistemine sahip olmasını “Olmazsa olmaz” bir zorunluluk haline getirmiştir.

Bu zorunluluk karşısında; suç ve suçlu sorgulama, birlik takibi, mesaj ve evrak dağıtım, bilgi toplama, saklama ve bilgiye ulaşım ile karar verme faaliyetlerinin otomasyona geçirilmiş sistemler üzerinden yapılarak emniyet ve âsâyiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik olarak, ses ve verinin Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhından en alttaki devriye seviyesine kadar ulaştırılıp alınabilmesine imkân sağlayan ve tüm cihazların birbirleri ile entegre ve millî kripto algoritmasına sahip olmasını öngören JEMUS projesinin telli bölümü 2004 yılında ülke genelinde tamamlanmıştır. Telsiz bölümünün ise birinci safhası 2006 yılı itibariyle Aydın Jandarma Bölge Komutanlığında (6 il) devreye alınmış olup, ikinci safha kurulumlarına İstanbul, Ankara ve Bursa Jandarma Bölge Komutanlıklarında (18 il) devam edilmektedir. Üçüncü safha kapsamında yer alan Konya ve Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlıkları (11 il) sisteminin tedarik işlemlerine 2008 yılı içerisinde başlanmıştır.


Bütçe imkânları doğrultusunda 2016 yılına kadar ülke genelinde tamamlanması hedeflenen proje ile Jandarma birlikleri; modüler, diğer sistemlerle bütünleşebilir ve teknolojik gelişmelere açık yapıda, sayısal, sabit ve mobil sistemlerden oluşan bir haberleşme ağına kavuşturulmakta, ulusal savunma sanayi sektörüne uluslararası standartta bir telsiz teknolojisi kazandırılmaktadır.
Proje kapsamında;

- Sayısal muhabere emniyetli ses ve veri haberleşmesi,

- Telli-telsiz tamamlama ile telsiz ve telefon abonelerinin birbiri ile görüşmesi,

- Mesaj alış verişi,

- Fotoğraf aktarımı,

- Motorlu devriye seviyesinde kimlik, silâh, araç ve ehliyet sorgulaması,

- Yaya devriye seviyesinde el telsizi ile kimlik ve araç sorgulaması,

- El telsizi ile telsiz sistemi üzerinden iller arası haberleşebilme,

- Güncel uydu görüntüleri kullanılarak ülke genelinde araç takibi ve devriyelerin merkezden takip edilmesi ve görevlendirilebilmesi yeteneği sağlanmaktadır.

Sistem yaygınlaştırıldıkça; hızlı, güvenilir, emniyetli, esnek ve ekonomik bir muhabere sistemine sahip olunacak, böylece suç ve suçlularla mücadelede etkinlik artırılacaktır.


d. OBİ Teçhizat Projesi;


Jandarma Genel Komutanlığı karargâh, kurum ve birliklerinde; idarî, mali işlemler ile emniyet ve âsâyiş hizmetlerinin daha etkin, süratli ve kesintisiz yürütülmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan bilgi sistem malzemeleri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yürütülmektedir.

Emniyet ve âsâyiş hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yürütülmesinde kullanılmak üzere sayısal haberleşme teknolojilerindeki yeniliklerin, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine kazandırılması maksadıyla, uygulama yazılımlarından azamî istifade edilerek hizmetlerin otomasyon ortamında yürütülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen OBİ Teçhizatı Projesi kapsamında bilgisayar ve çevre birimlerine yönelik olarak;

- İhtiyaç Analizi,

- Plânlama,

- Tedarik,

- İşletim faaliyetlerine devam edilmektedir.


e. Jandarma Genel Komutanlığı Kurumsal Ağı;


JEMUS projesi kapsamında, ülke genelinde kurulu tüm Jandarma birlikleri birbirlerine irtibatlandırılarak emniyetli, süratli ve kesintisiz bilgi paylaşımı imkânı sağlanmıştır.

f. Web Tabanlı Bilgi Sistem Yazılımları;

Tüm Jandarma birliklerince ihtiyaç duyulan kurumsal yazılımlar WEB tabanlı yapıda merkezi olarak hizmete geçirilmiştir.

Bu sayede, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde personel, harekât, istihbarat ve lojistik konularında bilgiye ulaşım ile karar verme faaliyetlerinin otomasyona geçirilerek daha sağlıklı, süratli ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi sağlanmaktadır.Kurumsal kullanıcı adı : ..........................

Kurumsal kullanıcınız kilitlenmiş ise, bilgisayar işletmeninizi arayınız.

Programla ilgili sorunlar için : ...........................g. İnternet Hizmetine Açılan Yazılım Paketleri;

Vatandaşların internet üzerinden bilgilendirilmesi maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığının tanıtımına yönelik olarak iki adet internet sitesi kurularak hizmete açılmıştır.
www.jandarma.tsk.mil.tr

www.jandarma.gov.tr


Bu internet siteleri üzerinden İhale İlanları, İnsan Hakları İhlalleri, 156 İhbar gibi yazılım paketleri kullanıma açılmıştır.
Bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak maksadıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı (DPT) Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Plânı kapsamında, askerlik görevini icra eden erbaş/erlere bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) yetkinliklerinin kazandırılması için “Askerlik Hizmetinde Temel Seviye BİT Kursları” açılmıştır. Bu kapsamda; Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı 88 birlikte toplam 97 adet Kamu İnternet Erişim Merkezi (KİEM) tesis edilmiştir. Tesis edilen KİEM’lerde kullanılan tüm bilgi sistem malzemelerin envantere alma işlemleri tamamlanmıştır.

1   2   3

Similar:

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER iconMadde 1 İdareye ilişkin bilgiler

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER icon1.İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER iconMadde 1 İdareye ilişkin bilgiler

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER iconMadde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER iconMadde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER iconMadde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER icon6. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER iconMadde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER iconMadde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER iconMadde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page