Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji
Indir 61.32 Kb.
TitleVektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji
Date conversion17.12.2012
Size61.32 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/177/fizik I.doc

Bölüm

Jeoloji Mühendisliği

Öğretim Yıl

2011/2012

Tarih

29/06/2012

Ders Kodu

FİZ 111

Ders Adı

Fizik I


Dönem/Yıl

Güz/1.sınıf

AKTS Kredisi

6


Ders Dili

Türkçe

Durumu

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin Adresi
Kredi

4

Teori

4

Uygulama


Laboratuar

Sunum

Proje/Alan ÇalışmasıÖğretim Üyesi
Ders YardımcısıDers

İçeriği

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim.
Ders Planı

Hafta

Konular

1

Uzunluk, kütle ve zaman standartları. Boyut analizi. Koordinat Sistemleri. Vektörel ve Skaler nicelikler. Vektörlerin bazı özellikleri. Bir vektörün bileşenleri ve birim vektör.

2

İki vektörün skaler çarpımı. Vektörel çarpım. Yerdeğiştirme, hız ve ivme vektörleri. Ortalama hız, ani hız, sürat, ortalama ivme ve ani ivme, uygulama.

3

Tek boyutta sabit ivmeli hareket, uygulama. Serbest düşen cisimler. İki boyutta sabit ivmeli hareket.

4

Eğik atış hareketi. Düzgün dairesel hareket. Eğrisel yörüngede teğetsel ve radyal ivme. Bağıl hız ve bağıl ivme.

5

Newton'un hareket yasaları. Sürtünme kuvvetleri, uygulama. Newton'un ikinci hareket yasasının düzgün dairel hareket uygulanması.

6

Düzgün olmayan dairesel hareket. Sabit kuvvetin yaptığı iş. Değişken kuvvetin yaptığı iş.

7

İş ve Kinetik enerji. Güç. Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler. Potansiyel enerji, uygulama.

8

Arasınav

9

Mekanik enerjinin korunumu. Doğrusal momentum ve itme. Bir ve iki boyutta çarpışmalar, uygulama. Kütle merkezi. Parçacıklar sisteminin hareketi.

10

Açısal yerdeğiştirme, açısal hız ve aşısal ivme. Sabit açısal ivmeli hareket. Dönme kinetik enerjisi. Eylemsizlik momentinin hesabı.

11

Tork. Tork ve açısal ivme arasındaki ilşki. Dönme hareketinde iş, güç ve enerji.

12

Katı cismin yuvarlanma hareketi. Açısal momentumun korunumu.

13

Katı cismin denge şartları. Katıların esneklik özellikleri.

14

Evrensel çekim yasası.

15

Final
Ders Kitapları

/Kaynakları

Serway, R.A. ve Beichner R.C.,2007; Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 1, Palme Yayıncılık, Ankara.

Yardımcı Kitaplar

Fishbane, P.M., Gasiorowicz, S. ve Thornton, S.T., 2003; Temel Fizik, Cilt 1, Arkadaş Yayınevi, Ankara.
Değerlendirme Ölçütleri

Adet

Adet

Yüzde (%)

Ara Sınavlar

1

40

Kısa Sınavlar

-

-

Ödevler

-

-

Projeler

-

-

Dönem Ödevi

-

-

Laboratuar

-

-

DiğerDönem Sonu Sınavı

1

60

Değerlendirme Ölçütleri Hakkındaİçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%)

Matematik ve Temel Bilimler

60

Mühendislik Bilimleri

40

Mühendislik Tasarımı

-

Sosyal Bilimler

-
Ders Çıktıları (Kazanımlar)

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

skaler ve vektör kavramlarını problem çözümlerine uygulayabilecek.

kuvvet ve hareketi ele alan problemleri çözebilecek, düzgün doğrusal hareket, serbest düşme ve eğik atış hareketi ile ilgili deneyler yapıp sonuçlarını yorumlayabilecek.

enerji, iş ve güç kavramlarını içeren problemleri çözebilecek, Newton kanunları, sürtünmeli yüzeylerde hareket ve yüzeylerin sürtünme katsayısı ile ilgili deneyleri yapıp sonuçlarını yorumlayabilecek.

dairesel yörüngede; zaman, yerdeğiştirme, hız ve ivme içeren problemleri çözebilecek.

doğrusal momentum, itme ve çarpışmaları ele alan problemleri çözebilecek, momentum korunumu ile ilgili deney yaparak sonuçlarını yorumlayabilecek.

dönme hareketini ele alan problemler çözebilecek,

yuvarlanma hareketini yorumlayabilecek ve problem çözebilecek.

öteleme dengesi ve dönme dengesini ele alan problemleri çözebilecek.

maddenin mekanik özelliklerini kavrama ve bu özellikleri ele alan problemleri çözebileceklerdir.


Dersin Hedefleri

Bu dersin temel hedefi öğrenciye fiziğin mekanikle ilgili temel kavram ve prensiplerini açık bir sunumla vermektir.

Dersin İşleniş Biçimi

Ders anlatma, problem çözme,uygulama geliştirme
Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi

Program çıktıları

1

2

3

1

Matematik, fen bilimleri ve mühendislik temel bilgilerinin jeoloji mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.X

2

Jeoloji Mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi.

X3

Bir sistemi, sistem parçasını ya da süreci tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
X
4

Mühendislik problemlerinin çözümlenmesinde sağlık, güvenlik ve çevre üzerinde yaratacağı ulusal ve uluslar arası etkilere duyarlılık

X5

Teorik bilgi edinme, deney tasarlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi.X

6

Mühendislik uygulamalarında bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanım becerisi.

X7

Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi.

X8

Bireysel ve gurup içerisinde çalışma becerisi.

X9

Öğrenmenin sürekliliğinin önemini benimsemiş olarak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendisini sürekli yenileme becerisi.
X
10

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
X
11

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

X12

Kalite ve çevre bilinci.

XDersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle


Düzenleyen Kişi(ler):

Hazırlanma Tarihi:

Add document to your blog or website

Similar:

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji iconFizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji iconÖlçme Bilgisi, Vektörler, Çizgi Üzerinde Hareket, Tek veya İki Boyutta Hareket, Newton Hareket Kanunu, Newton Kanunun Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Enerji

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji iconMekaniğin temel deneysel teknikleri. Bir ve iki boyutlu hareket deneyleri, Newton kanunları, dairesel hareket, basit harmonik hareket, çarpışmalar, enerji ve

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji iconMadde ve Özellikleri, Kuvvet, Hareket, Newton’un Hareket Kanunları, Yeryüzünde Hareket, Enerji, İmpuls ve Moment ve Işık

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji iconDERSİN (KATALOG) İÇERİĞİ: Vektörler, denge, moment, doğrusal hareket, Newton’un ikinci kanunu, düzlemsel hareket, sürtünme, iş, güç, enerji,impuls ve momentum, esneklik

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji iconÖlçme ve birim sistemleri, sayısal ve vektörel nicelikler, bir ve iki boyutta hareket, newton yasaları, kütle, ağırlık,vektör, sürtünme ve sürtünme kuvvetleri

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji iconTek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji iconVektörlerin Bileşke ve Momentleri, Denge, Moment, Doğrusal Hareket, Newton'un Çekim Kanunu, Düzlemsel Hareket, İş ve Enerji, İmpuls ve Momentum, Dönme Hareketi

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji iconFizik ve ölçme, vektörler, tek ve iki boyutta hareket, dinamik, iş, enerjisi ve güç, doğrusal momentum ve çarpışmalar, rotasyonel kinematik, açısal momentum

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji iconTermik santraller katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtlarda var olan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini hareket (Kinetik) enerjisine, hareket

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page