BÖLÜM I ROTARY VE TARİHÇESİ
Indir 388.76 Kb.
TitleBÖLÜM I ROTARY VE TARİHÇESİ
Page8/11
Date conversion09.06.2013
Size388.76 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://rotary2430.org/admin/pages/files/112/100 SORUDA ROTARY 2008.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

SORU 72: MESLEK HİZMETLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?


Kurucu Paul Harris’in deyişiyle, “Her Rotaryen, Rotary ülküsüyle, kendi sanat ve mesleğini bağlayan zincirin bir halkasıdır.” Mesleki Hizmetler, her Rotaryen’in sorumlu bir hizmet alanıdır. Ancak Rotary’nin gelişim çizgisinde Mesleki Hizmetler, yıllarca yalnızca Rotaryenlerin kişisel sorumluluğu olarak ele alınmış, Rotaryenler’in, kulüplerinde bireysel olarak mesleklerini temsil etmeleri ve işyerinde yüksek ahlaki değerleri korumaları yeterli görülmüştür.

1987 yılında, UR Yönetim Kurulu, Meslek Hizmetleri’nin kapsamını genişleterek, Rotaryen’in bireysel çabasının yanı sıra, ortak kulüp faaliyetlerini de gerektiren şu hükmü getirmiştir; Mesleki Hizmetler, hem Rotary kulübünün, hem de üyelerinin taşıması gereken bir sorumluluktur.

Kulübün sorumluluğu, düzenlediği etkinliklerle örnek oluşturarak, üyelerin mesleki becerilerini geliştirmek ve desteklemektir.

Üyelerin sorumluluğu ise, iş ve mesleklerini Rotary ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek ve kulübünün geliştirdiği Meslek Hizmetleri projelerinin yaşama geçirilmesine katkı sağlamaktır.


SORU 73: ROTARY MESLEK ÖDÜLLERİ VERMEDE AMAÇ NEDİR VE KİMLERE VERİLİR?


Geleneksel olarak Rotaryenler, mesleki yeterlilik ve yüksek ahlak standartları için ödül verirler. Rotary kulüpleri, bu ödülleri, Rotaryenlere veya Rotaryen olmayan kişilere, kurum ve kuruluşlara verirler. Amacı: İş ve meslek yaşamında en iyiye, güzele ve doğruya özendirmek için, etik değerlerini bozmaksızın, fedakarlıkla hizmet ederek mesleki başarıyı yakalamış; ya da mesleğinde özel bir başarı elde etmiş kişilerin topluma ve yaşadıkları çevreye olan katkıları da değerlendirilerek ödüllendirilmesidir.

Burada sözü edilen iş veya mesleğin büyüğü, küçüğü yoktur. Çünkü Rotary’nin temel amaçlarından biri de, topluma yararlı tüm iş ve mesleklerin değerinin takdir edilmesidir.

Onun içindir ki, Rotary’de meslek ödülleri, toplumun değişik kesimlerinden farklı iş ve mesleklerin temsilcilerine verilir. Bu anlamda, büyük bir kuruluşun yöneticisi, önemli bir sanatçı ya da bir ayakkabı ustası veya bir aşçının diğerinden farkı yoktur.


BİLGİ NOTU: Kulüplerimizin Meslek Ödüllerini, Meslek Hizmetleri ayı olan Ekim ayında vermeleri anlamlı olacağı için tercih edilmelidir. Özel bir törende verilmesi gereken ödül organizasyonunun, adayın hayatında unutamayacağı ve mesleğindeki diğer kişileri özendirici rolü olmasına dikkat edilmelidir. Bunun için adayın ailesi ve çocuklarıyla birlikte katılımları sağlanmalı mümkünse tören yeri için mahalli halkın da izleyebileceği şehir tiyatrosu, sinema, konser salonu vb. gibi geniş ve merkezi mekanlar tercih edilmelidir. Ayrıca ödül törenlerinin düzgün ve iz bırakacak bir şekilde geçmesi için kulüplerimiz, Meslek Hizmetleri Yönetmeliği’ne uygun hareket etmeli ödül, eşlerimizin, dönem Guvernörü’nün ve Guvernör Yardımcıları’nın katıldığı bir toplantıda dönem Guvernörü tarafından verilmelidir. Bu nedenle kulüplerimizden, 2430 Bölge web sitesi Bilgi-Belge Merkezi’nde bulunan Meslek Ödülleri Hazırlık Çalışmaları, Meslek Ödülleri Veriliş Yöntemi ve Meslek Ödülleri Töreni Akış planına göre hareket etmeleri ve ödül törenini aynen uygulamaları istenmektedir.


SORU 74: MESLEK HİZMETLERİ’NDE UR İLKELERİ NELERDİR?


Meslek Hizmetleri, Rotary’nin tüm mesleklerde hizmet anlayışını destekleme ve geliştirme yoludur. Mesleki Hizmet anlayışının içinde şunlar yer alır:

 1. Tüm mesleklerde yüksek ahlaki değerleri korumak ve teşvik etmek, bu amaçla işçilere, işverenlere ve ortaklara karşı dürüstlük, bu kişilere ve rakiplere, topluma ve ticari veya mesleki ilişki kurulan herkese hakça davranmak.

 2. Yalnızca kendi mesleğinin ya da rotaryenlerin meslekleri değil, tüm yararlı mesleklerin toplumsal değerlerine inanmak.

 3. Kişinin mesleki becerilerini, toplumsal sorunlar ve gereksinimler doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.

Her Rotaryen çifte sorumluluk taşır sözü iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin üstlendikleri sorumlulukları anlatır. Rotary kulübünün her üyesi, bir yandan Rotaryen dostlarına karşı mesleğini temsil etmek, öte yandan da iş yaşamında birlikte çalıştığı kişilere, Rotary ruhunu sergilemekle yükümlüdür.

Bu çifte sorumluluk, Rotary’de meslek hizmetinin özünü oluşturmaktadır. Rotary kulüpleri, temsil ettikleri iş ve meslek gruplarına göre sınıflandırıp örgütlenmiş kişilerin, dostluk ve hizmet çerçevesi içinde bir araya gelmeleriyle oluşmuştur. Her Rotaryen, bireysel olarak meslek hizmetini gündelik yaşamın bir parçası olarak düşünmeli ve kendine, işim ve mesleğimle topluma ve ulusuma daha fazla nasıl yararlı olabilmek için neler yapabilirim sorusunu sormalıdır.


BİLGİ NOTU: Rotaryen'lerin meslek hizmetleri alanındaki sorumlulukları “İş ve Meslek Sahibi Rotaryenler’in Bildirgesi”nde şöyle sıralanmaktadır:

 1. İşimi ve mesleğimi topluma hizmet etmek için fırsat olarak görmeyi,

 2. İşimin ve mesleğimin kurallarının ülkemin kanunlarının ve içinde bulunduğum toplumun ahlak standartlarının ruhuna ve özüne sadık kalmayı,

 3. İşimi ve mesleğimi yüceltmeyi ve seçtiğim iş ve meslekte en üstün ahlak standartlarını geliştirmek ve uygulamak için elimden gelen bütün gayreti sarf etmeyi,

 4. İşverenime, yanımda çalışanlara, ortaklarıma, rakiplerime, müşterilerime, topluma ve iş ve meslek ilişkisi içinde bulunduğum herkese karşı dürüst olmayı,

 5. Topluma yararlı bütün iş ve mesleklerin şeref ve saygınlığını tanımayı ve benimsemeyi,

 6. Gençlere olanak tanımak, başkalarının özel sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, toplumun yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla iş ve meslekteki yeteneklerimi topluma sunmaktır,

 7. İş ve mesleğimin topluma sunulmasında yapılacak reklamlar ve diğer tanıtımlarda dürüstlük ilkelerine bağlı kalmayı,

 8. İş ve meslek ilişkilerimde normal olarak başkalarına tanımadığım öncelik ve avantajları Rotaryenler’e de tanımamayı ve aynı şekilde Rotaryen dostlarımdan da benzeri öncelik ve avantajlar beklememeyi,

İş ve meslek sahibi bir Rotaryen olarak kabul ve beyan ederim.


SORU 75: DÖRTLÜ ÖZDENETİM NEDİR?


DÖRTLÜ ÖZDENETİM


Düşündüklerimiz, Söylediklerimiz ve Yaptıklarımız:


1. Gerçeklere Uygun mu ?

2. İlgililerin Tümü İçin Adil mi?

3. İyi Niyet ve Daha İyi Dostluklar Sağlayacak mı?

4. İlgilerin Tümü İçin Yaralı mı?


İş ahlakının sağlam temellere oturtulmasında, dünyada kullanılan en yaygın tanım Rotary’nin Dörtlü Özdenetimi’dir. Dört sorudan oluşan bu etik sorgulamayı ortaya koyan, Rotaryen Herbert Taylor’dır. Taylor, 1932 yılında Chicago’da iflasla yüz yüze gelmiş bir alüminyum şirketinin yönetimini üstlenir ve finansal nedenlerle batağa saplanan şirketi koruma yolları arar. Bu amaçla, tüm çalışanlara iş ve meslek yaşamlarındaki davranışlarında kılavuzluk edecek, bir öneriler dizisi hazırlar. Dörtlü Özdenetim satış, üretim, tanıtım, bayi, tedarikçi ve müşterilerle olan ilişkilerinde bir rehber olarak uygulanır, şirketin kurtuluşu bu yalın felsefeye bağlanır.

Herbert Taylor yıllar sonra 1954-55 döneminde UR Başkanı olmuştur. Dörtlü Özdenetim Rotary tarafından 1943 yılında resmen kabul edilmiş, yüzden fazla dile çevrilmiş ve binlerce biçimde basılmıştır. Dörtlü Özdenetim Rotary etiğinin bir özetidir. Bu etikte sınama, iş, toplum ve aile yaşamının her evresi için geçerlidir.


SORU 76: ROTARY’ DE TOPLUM HİZMETİ NEDİR?


Toplum Hizmeti, bir toplumun veya bölgenin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik pek çok çalışma ve uğraşın birleşmesi ve bir araya gelmesiyle oluşur. Bu çaba bireyin, kendi yurttaşlık görevlerinin yanı sıra, dünya toplumuna karşı da sorumlu olduğu bilincinin yansımasıdır. Ancak Rotaryenlerin toplumlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarının bir başka nedeni daha vardır.

Yaşamın çeşitli evrelerinde karşılaşılan sorunları aşma çabasının, bireyin bilincinde yapılandırdığı tavır alma üzerinde yaptığı araştırmalarla ünlü psikoanalist Erikson, rotaryenlerin bir iç güdü olarak bildikleri ama tanımını tam olarak yapamadıkları bir duygudan söz eder. Bu duygu, yalnızca kendisi ve yakınları için değil, yaşadığı çevre ve tüm insanlık için iyiyi istemedir. Erikson’a göre, bireysel yaşamına çizdiği hedeflere ulaşmış her birey, kendisinin ve ailesinin gereksinimlerinin ötesinde de ödevleri olduğu bilincine ulaşır. Toplumuna hizmet etmek, genç insanların eğiticisi ve yol göstericisi olmak ister. Erikson, bu arzunun olmamasının bir üretkenlik eksikliği olarak değerlendirir. Ona göre, bu kişiler huzursuzdurlar. Oysa yaşamın en büyük mutluluğu, başkalarının yaşam düzeyini yükseltebilmek için kendimizden, emeğimizden, düşün gücümüzden bilerek ve isteyerek verdiklerimizin, onların yaşamına bir anlam kattığını gördüğümüz anlar değil midir?

1992- 93 dönemi UR Başkanı Clifford Dochterman bu duyguyu gerçek mutluluk olarak tanımlıyor ve rotaryenleri, gerçek mutluluğun sırrına ulaşmış kişiler olarak değerlendiriyor. Gerçek bir Rotaryen için üretkenlik eksikliği söz konusu olamaz. Çünkü Kendinden Önce Hizmet inancıyla özetlenen Rotary felsefesi, her Rotaryen’in yapıcı ve yaratıcı olmasını öngörmektedir.


BİLGİ NOTU: ROTARY’nin ilk toplum hizmet projesi, 1907 yılına dayanır. O yıl başlatılan bir kampanya sonrasında Chicago’nun kent merkezinde bir genel tuvalet yaptırılmıştır. İkinci önemli etkinlik ise, 1915 yılında San Jose California’da otomobil kullanımın hızlı artışından kaynaklanan trafik sorunlarını azaltabilmek için, Rotaryenlerin birden fazla trafik uyarı panosu hazırlatarak kent merkezinin değişik yerlerine asmaları olmuştur.


1913 yılının başlarında kasırga ve sellerin ABD’nin Orta Batı bölümünü yerle bir etmesi sonrasında Rotary’nin ilk ortak projesi hayata geçirildi. Bir araya gelen Rotary kulüplerinin başlattığı kampanya sonrasında, 25 bin $ tutarında fon oluşturularak, felaketzedelere çeşitli yardımlarda bulunuldu.


Türkiye’deki Rotary kulüplerinin ilk ortak projesi ise, 1970 yılında depremden büyük hasar gören Kütahya’da bir öğrenci yurdunun inşa edilmesidir.


SORU 77: ROTARY TOPLUM BİRLİKLERİ (RTB) NEDİR?

(ROTARY COMMUNITY CORPS - RCC)


Rotary Toplum Birlikleri, Rotary kulüplerinin sponsorluğunda, Rotary’nin hizmet anlayışını Rotary dışında yaygınlaştırmak amacıyla, rotaryen olmayan ancak Rotary hizmet inancını benimsemiş kişilerce kurulan hizmet birimleridir. Kuruluşun siyasi bir yönü yoktur, üyeler arasında cinsiyet, din ve mezhep ayrımı yapılmaz. Kuruluş her yıl, biri topluma hizmet veren, diğeri birlik üyelerinin eğitsel ve mesleki alanda gelişmelerini öngören iki proje üstlenir. Rotary Toplum Birlikleri, 1986-87 Rotary döneminde uygulamaya konulmuştur. O dönemdeki öncelikli hedef kırsal alanlar olduğundan, program Rotary Village Corps (RVC) olarak adlandırılmıştır. 1991- 92 Rotary döneminde, Rotary toplum hizmetlerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde oluşturulan Hizmette Ortaklık Komitesi’nin çalışma alanına Rotaract ve Interact’ın yanı sıra Rotary Toplum Birlikleri de alınır. Bu hizmetlerin temel hedefi, Rotary hizmet idealini, Rotary dışında da kurumsallaştırmak düşüncesiydi. Rotary iki hedef alan seçmişti; Genç kuşaklar ve toplumla birlikte hizmet etme özüne dayalı Rotary Toplum Birlikleri. 1998 sonlarına dek Rotary Toplum Birlikleri iki ad altında çalışmalarına sürdürdü. UR Yönetim Kurulu, Ekim 1998 toplantısında, kırsal alanlarda oluşturulan Rotary Köy Birlikleri (Rotary Village Corps - RVC) ile kırsal alanlardan göçerek gelenlerin kentlerde oluşturdukları varoşlarda kurulan Rotary Toplum Birlikleri’nin (Rotary Community Service Corps – RCSC) ayrımı yapılmaksızın Rotary Toplum Birlikleri olarak anılması kararını aldı ve bu karar, UR Yasama Konseyi’nin Nisan 2001 toplantısında onaylanarak, Rotary Village Corps (Rotary Köy Birlikleri) adı tümüyle kaldırıldı.

(Temmuz 2007 tarih itibariyle 73 ülkede, 6.337 Rotary Toplum Birliği ve birliklerin 145 bin 717 üyesi bulunmaktadır.)


SORU 78: ROTARY TOPLUM BİRLİKLERİ’NİN AMAÇLARI NELERDİR?


Rotary Toplum Birlikleri’nin amaçları dört başlık altında toplanır:

 1. Kişileri kendi bölgelerinin, yakın çevresinin ve içinde yaşadıkları toplumun geliştirilmesi için sorumluluk almaya teşvik etmek, bu yönde güç ve cesaret vermek,

 2. Topluma yararlı tüm iş ve mesleklerin değerinin ve saygınlığının tanınması ve benimsenmesini sağlamak,

 3. Yörenin yaşam kalitesini yükseltmek için bireysel gelişim faaliyetleri ve ortak çalışmaları arttırmak,

 4. Yerel, kültürel ve toplumun karakter yapısına sadık kalarak, insan potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak.Rotary Toplum Birliği, Bölge Guvernörü’nün izni, UR’nin bilgi ve onayıyla bir veya birden fazla Rotary kulübünün hamiliği ve desteğiyle kurulur. Birliğin devamlılığı, kulübün veya kulüplerin hamiliğinin sürüyor olması ve birliğin UR tarafından onanmış olmasına bağlıdır.


SORU 79: ROTARY’DE HALKLA İLİŞKİLER’İN AMACI NEDİR?


Halkla İlişkiler, en yalın deyişle Rotary kulübü ile Rotaryen olmayan bireyler arasındaki iletişim bağıdır. Bir tanıma ve tanıtma süresi olan Halkla İlişkiler etkinlikleri kapsamında proje fikirlerinin çıkış noktasını oluşturan yerel yöneticiler, iş sahibi kişiler, diğer sivil toplum örgütleri ve tek tek bireyler yer alır. Halkla İlişkiler her kulüp için hayatı önem taşır. Bu alandaki etkinlikler, Rotary kulüplerinin topluma kazandırdığı değerlerin geniş bir kitle tarafından tanınmasında, toplumun olumlu bir Rotary imajı oluşturarak kulüp etkinliklerinin destek görmesinde önemli işleve sahiptir.

Etkili bir halkla ilişkiler, aynı zamanda Rotary’i bilen, amaçlarını ve başarılarını takdir eden, hizmete gönüllü insanları da, Rotary kulüplerine üye olma yolunda teşvik edecektir. Ancak, her Rotaryen, kulübü için halkla ilişkilerin etkin hizmetler üretmek olduğunu unutmamalıdır.


BİLGİ NOTU: Rotary halkla ilişkilerin amacı, salt Rotary’i tanıtmak değildir. UR’nin bu konudaki resmi görüşü Yöntem El Kitabı’nda şu sözlerle özetlenmektedir. Rotary’nin halkla ilişkiler programlarının amacı, Rotary fikri ve programlarının, kamuoyunda takdir ve teşvik edilip destek görmesini sağlamaktır. Rotary’nin asli hedefi olan, insanlığa hizmet, iyi tanıtım, bilinçli halkla ilişkiler, iyi imaj sayesinde daha da yaygınlaşacağından, bu programlar tüm Rotaryenler tarafından desteklenmelidir.


SORU 80: ULUSLARARASI HİZMETLERİN AMACI NEDİR?


Rotary’nin dördüncü hizmet alanı olan “Uluslararası Hizmetler”in hedef ve kapsamı Rotary’ nin temel amacında şöyle ifade edilir: Karşılıksız hizmet idealini benimsemiş iş ve meslek sahibi kişilerin oluşturduğu dostluklar aracılığıyla, farklı ülkelerin insanları arasında, karşılıklı anlayış ve iyi niyet geliştirmek ve bu yolda barış sevgisini yayarak dünya barışına katkıda bulunmak.

Uluslararası Hizmet’in temel özelliği, gerek kişisel, gerek kulüp ve bölge düzeyinde Rotaryenlerin birlikte çalışmalarıdır. Uluslararası bir birliğin bir parçası olarak Rotaryenler, insan yaşam ve onurunu tehdit eden koşullar altında yaşayan insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesine etkin destek sağlarlar. “Uluslararası Hizmetler”in bir başka boyutunu da eğitim çalışmaları kapsar. Bu programların amacı, uluslararası barış ve iyi niyeti gerçekleştirip dünya barışına katkı sağlamaktır.

Bir Rotary Vakfı bursiyerinin deniz aşırı bir ülkeye gönderilmesinden tutun da, değişik ülkelerde Rotaryenler arasında gerçekleştirilen aile – dostluk değişim programları, hatta iki farklı ülkedeki Rotaryenlerin e-posta ile kurdukları iletişim bile, bir Uluslararası Hizmet’tir.


BİLGİ NOTU: Rotary’de kayıtlara geçen ilk önemli uluslararası hizmet, 1914 yılında İngiltere ve İrlanda’daki sekiz Rotary kulübünün birlikte hareket ederek, 1. Dünya Savaşı öncesinde yurtlarını terk etmek zorunda kalan Belçikalı mültecilerin iskan edilmelerine yardım etmeleridir.


Diğer bir önemli iş birliği de, 1923 yılında Tokyo ve Yokohoma’da meydana gelen büyük deprem sonrasında, o tarihe kadar kurulmuş tüm Rotary kulüplerinin katkılarıyla 40 bin $ tutarında yardım toplanması ve bunun Japon Rotaryenlere, felaketzedelere yardım için gönderilmesi olmuştur.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Similar:

BÖLÜM I ROTARY VE TARİHÇESİ icon1. BÖLÜM: ARICILIĞIN TARİHÇESİ VE GELİŞMESİ

BÖLÜM I ROTARY VE TARİHÇESİ iconI. BÖLÜM İSLAMİ YAZMALARIN TARİHÇESİ

BÖLÜM I ROTARY VE TARİHÇESİ iconBÖLÜM 1 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNİN TANIMI, TARİHÇESİ VE

BÖLÜM I ROTARY VE TARİHÇESİ iconFutsal Nedir? Futbol salona girdi“Futsal” oldu Futsal tarihçesi hakkında bilgi verelim Tarihçesi

BÖLÜM I ROTARY VE TARİHÇESİ iconEGE ROTARY KULÜBÜ

BÖLÜM I ROTARY VE TARİHÇESİ iconEGE ROTARY KULÜBÜ

BÖLÜM I ROTARY VE TARİHÇESİ iconEGE ROTARY KULÜBÜ

BÖLÜM I ROTARY VE TARİHÇESİ iconRotary’nin amacı

BÖLÜM I ROTARY VE TARİHÇESİ iconEGE ROTARY KULÜBÜ

BÖLÜM I ROTARY VE TARİHÇESİ iconTOROS ROTARY KULÜBÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page