GÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF MEKTUBU
Indir 355.61 Kb.
TitleGÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF MEKTUBU
Page1/15
Date conversion09.06.2013
Size355.61 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.euas.gov.tr/Lists/Ihaleler/Attachments/11474/17102007095342Arızalı Motorların Tamiri.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

İHALE DÖKÜMANI DİZİ PUSULASI


( BELGE TESLİM TUTANAĞI)


DOSYA NO : 2007/909

DOSYA KONUSU : Arızalı motorların tamiri ve bakımının yapılması işi

1- Birim fiyat teklif mektubu (1 Sayfa)


2- Birim fiyat teklif cetveli (1 Sayfa)


3- Tip İdari Şartname (18 Sayfa)


4- Sözleşme Tasarısı (13 Sayfa)


5- Teknik Şartname (5 Sayfa)

Standart Formlar

- Geçici teminat mektubu (Örneği)

- Kesin teminat mektubu (Örneği)

- Ortak girişim beyannamesi

- Taahhütname

- İş Deneyim belgesi

- Ortaklık hisse beyanı


BELGELERİ TESLİM EDENİN BELGELERİ TESLİM ALANIN

/

Adı ve Soyadı Adı ve soyadı

İmzası Ticaret Ünvanı


GÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF MEKTUBU


İhale kayıt numarası*: 2007/155044

26/10/2007 _ _ _

EÜAŞ AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINAAFŞİN/KAHRAMANMARAŞTeklif sahibinin
Adı Soyadı/Firma Unvanı,Uyruğu

:

Açık tebligat adresi

:

Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası

:

Telefon ve faks numarası

:

Elektronik posta adresi (varsa)

:İdarenizce / /2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan Arızalı motorların tamiri ve bakımının Teknik Şartnameye göre yapılması işine ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Arızalı motorların tamiri ve bakımının Teknik Şartnameye göre yapılması işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz ihale tarihinden itibaren [rakam ve yazı ile] takvim günü geçerlidir1.

3- İhale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz3.

4-Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

6-İhale konusu işin [Tamamını/Aşağıdaki kısmını] teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç (Rakam ile………...........YTL .Yazı ile……………………………..

………………………YTL toplam bedel2 karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.


SaygılarımızlaAd SOYAD3-Firma Kaşesi

İmzaGÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF CETVELİ


İhale kayıt numarası*: 2007/155044

1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Arızalı motorların tamiri ve bakımının
Teknik Şartnameye göre yapılması


Not:Ekli Teknik Şartnameye göre

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)
*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.


Ad SOYAD3-Firma Kaşesi

İmza

EÜAŞ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Add document to your blog or website

Similar:

GÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF MEKTUBU iconGÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

GÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF MEKTUBU iconGÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

GÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF MEKTUBU iconGÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

GÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF MEKTUBU iconANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

GÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF MEKTUBU iconTeklif Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

GÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF MEKTUBU iconGÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU ORHANELİ TERMİK SANTRALI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

GÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF MEKTUBU iconBİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

GÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF MEKTUBU iconBİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

GÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF MEKTUBU iconBİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

GÖTÜRÜ FİYAT TEKLİF MEKTUBU iconBİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page