ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Indir 1.41 Mb.
TitleULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Page19/24
Date conversion17.12.2012
Size1.41 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://tip.uludag.edu.tr/egitim09/11.doc
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Dersin Amaç ve Hedefleri:

Bu dersin amacı cerrahinin temel ilkeleri ve değişik cerrahi hastalıklar hakkında bilgi vermektir. Bu derste öğrenciler cerrahinin temel prensiplerinin fizyolojik öğeleri hakkında bilgi edinebileceklerdir. Aynı zamanda sistemik hastalıkların bulguları hakkında bilgiler kazanabilir ve zamanla bu bulgularla ilişkili kendilerini geliştirebilirler. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla bazı interaktif eğitim teknikleri kullanılacaktır. Öğrencilerin derse katılımı literatür araştırmaları ve değerlendirmeleriyle sağlanacaktır


Dersin İçeriği:

Dersin Konusu Dersin Süresi (Saat) Öğretim Üyesi

Modern cerrahinin tarihi 1 Ekrem Kaya

Sarılıklı hastaya yaklaşım 1 Sadık Kılıçturgay

Nutrisyon 1 Sadık Kılıçturgay

Sıvı-elektrolit takibi ve asid baz dengesi bozuklukları 2 Nusret Korun

Hemostaz-koagulasyon ve kan transfüzyonu 1 Şehsuvar Gökgöz

Cerrahi enfeksiyon 1 Ekrem Kaya

Yara iyileşmesi 1 Yılmaz Özen

Travma ve kritik bakım-moniterizasyon 1 Remzi Emiroğlu

Travmaya endokrin ve metabolik yanıt 1 Remzi Emiroğlu

Şok ve resusitasyon 1 Tuncay Yılmazlar

Multipl organ disfonksiyon sendromu 1 Halil Özgüç

Cerrahi onkoloji 1 Yılmaz Özen

Transplantasyon 1 Ekrem Kaya


Değerlendirme Yöntemleri: bir arasınav ve bir yarıyılsonu sınavı yapılmaktadır.


Önkoşul: Yok.


Kaynaklar:

1- Schwartz’s Principles of Surgery:McGraw Hill Companies, Inc, Ninth Edition(2010).

2- Sayek İ. Temel Cerrahi. Güneş Kitapevi, Üçüncü baskı, 2007.


6.YARIYIL
TIPİS3018


MEDICAL ENGLISH - VI (OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE )

KREDİ 2

3. Sınıf – 6. Yarıyıl

Lisans

Seçmeli

Kuramsal: 28 Saat

İngilizce

Ders Yürütücüsü: Dr.Mehmet Cansev

Dersi Verecek Öğretim Üyeleri: Dr.Mehmet Cansev, Dr.Özhan EyigörDersin Amaç ve Hedefleri:

Bu ders öğrenciyi tıbbi metinlerde ve günlük tıbbi diyaloglarda kullanılan İngilizce terminolojiye hazırlar. Dersin hedefleri arasında öğrencileri tıbbi makalelerde kullanılan İngilizce terminolojiye aşina hale getirmek ve öğrencilerde çeviri yapma yeteneklerini geliştirmek ve onları Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) hazırlamak bulunur. Dersin amaçları ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

  • Tıbbi kelime ve terminolojinin anlaşılması

  • Tıbbi makaleleri ve kitaplardaki paragrafların anlaşılıp tercüme edilmesi

  • Tıbbi terminolojinin kullanılıp İngilizce olarak tedavilerin tartışılması ve fikir ve değerlendirilmelerin ortaya atılması ve değerlendirmelerin

  • Hastalar ve diğer tıp personeli ile nasıl iletişim kurulacağının, seminerlerde ve tıbbi toplantılarda nasıl konuşulacağının ve tıbbi makalelerin nasıl okunup yazılacağının öğrenilmesi

Dersin İçeriği:

Dersin Konusu Dersin Süresi (Saat) Öğretim Üyesi


Dahili bilimlerde İngilizce tıbbi terminoloji 1 (İç Hastalıkları) 6 Mehmet Cansev

Dahili bilimlerde İngilizce tıbbi terminoloji 2 (Nöroloji) 6 Mehmet Cansev

Dahili bilimlerde İngilizce tıbbi terminoloji 3 (Pediatri) 4 Özhan Eyigör

Cerrahi bilimlerde İngilizce tıbbi terminoloji 1 (Genel Cerrahi) 4 Özhan Eyigör

Cerrahi bilimlerde İngilizce tıbbi terminoloji 2 (Obstetrik 4 Özhan Eyigör

ve Jinekoloji)

Bilimsel makale yazımı prensipleri 2 Özhan Eyigör

Güncel tıbbi olaylarla ilgili bilimsel makale çalışması 2 Mehmet Cansev


Değerlendirme Yöntemleri: Bir arasınav ve bir yarıyılsonu sınavı yapılmaktadır.


Önkoşul: Dersi seçilebilmesi için öğrencilerin Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavını geçmeleri gerekmektedir.


Kaynaklar:

1- Harrison’s Principals of Internal Medicine, The McGraw-Hill Companies Inc., 17th edition, USA,

2008

2- NMS Surgery Case Book, Lippincott Williams & Wilkins, USA, 2003

3- Clinical Neurology, Lange Clinical Medicine, The McGraw-Hill Companies Inc., 7th edition, USA,

2009TIP3032

BEYİN DAMAR HASTALIKLARI

KREDİ 1

3. Sınıf – 6. Yarıyıl

Lisans

Seçmeli

Kuramsal: 14 Saat

Türkçe

Ders Yürütücüsü: Dr.Mustafa Bakar

Dersi Verecek Öğretim Üyeleri: Dr.Mustafa Bakar


Dersin Amaç ve Hedefleri:

Ölüm sebepleri arasında 3.sırada ve görülme sıklığı açısından önde gelen hastalık grubunu oluşturan “Beyin damar hastalıklarının tanı, tedavi, profilaksi ve rehabilitasyonu” konusunda öğrenciye yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı eğitim vermek amaçlanmıştır.


Dersin İçeriği:

Dersin Konusu Dersin Süresi (Saat) Öğretim Üyesi

Beynin Vasküler yapısı 1 Mustafa Bakar

İskemi patofizyolojisi 1 Mustafa Bakar

İskemik BDH etyoloji ve risk faktörleri 1 Mustafa Bakar

İskemik BDH da nörogörüntüleme 1 Mustafa Bakar

İskemik BDH tedavi 1 Mustafa Bakar

İskemik strokta medikal komplikasyonlar 1 Mustafa Bakar

Laküner sendromlar 1 Mustafa Bakar

Venöz sinüs trombozları 1 Mustafa Bakar

Genç Stroklar 1 Mustafa Bakar

Karotisendarterektomi ve stent 1 Mustafa Bakar

İntraserebral hematomlar 1 Mustafa Bakar

Subaraknoid kanamalar 1 Mustafa Bakar

Serebral Hemorajide görüntüleme 1 Mustafa Bakar

Kursun genel değerlendirmesi 1 Mustafa Bakar


Değerlendirme Yöntemleri: bir arasınav ve bir yarıyılsonu sınavı yapılmaktadır.


Önkoşul: Yok.


Kaynaklar:

1- Adams HP, Biller J: Ischemic Cerebrovascular Disease in: Neurology in Clinical Practice. Ed: W.G.

Bradley et al, 2. Baskı,Butterworth – Heinemann, 1996, s:993.

2- Barnett HJM, Mohr JP, Stein BM, Yatsu FM: Stroke. Pathophsiology, Diagnosis and Management,

2. Baskı, Churchill- Livingstone 1992, s:285.

3- Bogousslavsky J, Caplan L: Stroke Sydromes. Cambridge University Press, 1995.TIP3034

SPOR HEKİMLİĞİ DERSİ

KREDİ 1

3. Sınıf – 6. Yarıyıl

Lisans

Seçmeli

Kuramsal: 14 Saat

Türkçe

Ders Yürütücüsü: Dr.Hakan Gür

Dersi Verecek Öğretim Üyeleri: Dr.Hakan Gür, Dr.Bedrettin Akova, Dr.Ufuk Şekir


Dersin Amaç ve Hedefleri:

Geniş bir kitle tarafından değişik düzeyde yapılan sportif aktivitelerde karşılaşılabilecek yaralanmaların tanı ve tedavisi, değişik gruplarda sporun özelikleri, bir kısım hastalıkların tedavisinde sporun yeri, önemi ve uygulama biçimi, sporda performans testleri uygulama, değerlendirme ve egzersiz reçetesi hazırlamanın ilkeleri konusunda bilgi aktarmak.


Dersin İçeriği:

Dersin Konusu Dersin Süresi (Saat) Öğretim Üyesi

Spor yaralanmalarından korunma 1 Hakan Gür

Yumuşak doku yaralanmaları (kas zorlanmaları) 1 Hakan Gür

Eklem yaralanmaları (burkulmalar) 1 Hakan Gür

Aşırı kullanım yaralanmaları (tendinopatiler,stres kırığı) 1 Hakan Gür

Alt ekstremite yaralanmaları (kalça ve kasık) 1 Hakan Gür

Alt ekstremite yaralanmaları (diz) 1 Hakan Gür

Alt ekstremite yaralanmaları (alt bacak) 1 Ufuk Şekir

Alt ekstremite yaralanmaları (ayak-ayakbileği) 1 Ufuk Şekir

Üst ekstremite yaralanmaları

(omuz aşırı kullanım yaralanmaları) 1 Bedrettin Akova

Üst ekstremite yaralanmaları

(omuz makro travmatik yaralanmalar) 1 Bedrettin Akova

Üst ekstremite yaralanmaları (dirsek, el bileği, el) 1 Bedrettin Akova

Spor öncesi değerlendirme 1 Bedrettin Akova

Yaralanma sonrası sportif rehabilitasyonun prensipleri I 1 Bedrettin Akova

Sporda bel yaralanmaları 1 Ufuk Şekir


Değerlendirme Yöntemleri: bir arasınav ve bir yarıyılsonu sınavı yapılmaktadır.


Önkoşul: Yok. 6-10 yarıyıl (Bahar yarıyılı) öğrencileri için açılmıştır.


Kaynaklar:

1- Fu FH, Stone DA. Sports Injuries: Mechanisms, Prevention, Treatment. Lippincott Williams & Wilkins,

Second Edition, 2001.

2- Chan KM, et al. F.I.M.S. Takım Doktoru El Kitabı. CD Concept, Second Edition, 2006.TIP3036

TÜRKİYE’DE SORUN OLAN BULAŞICI HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ

KREDİ 1

3. Sınıf – 6. Yarıyıl

Lisans

Seçmeli

Kuramsal: 14 Saat

Türkçe

Ders Yürütücüsü: Dr.Emel İrgil

Dersi Verecek Öğretim Üyeleri: Dr.Hamdi Aytekin, Dr.Emel İrgil, Dr.Nalan AkışDersin Amaç ve Hedefleri:

Dersin amacı, 6.yarıyıl öğrencilerine Türkiye’de sorun olan bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi konusunda bilgi vermektir. Bu ders ile hedeflenen, öğrencilerin Türkiye’de ve dünyada sorun olan bulaşıcı hastalıklardan tüberküloz, sıtma ve AIDS’in görülme sıklıkları ve önlemleri, ayrıca aşı ile önlenebilir çocukluk çağı hastalıklarından kızamık, boğmaca, difteri, polio ve tüm yaşlarda görülebilen tetanoz hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Bu hastalıkların yanısıra suyla bulaşan hastalıkların epidemiyolojisi ve günümüzde önem kazanan biyolojik silahlar konusunda da bilgilenmeleri hedeflenmiştir.


Dersin İçeriği:

Dersin Konusu Dersin Süresi (Saat) Öğretim Üyesi

Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi 1 Emel İrgil

Tüberküloz Epidemiyolojisi 1 Nalan Akış

Sıtma Epidemiyolojisi 1 Emel İrgil

Suyla Bulaşan Hastalıklar 3 Hamdi Aytekin

Difteri-Boğmaca Epidemiyolojisi 1 Emel İrgil

Kızamık-Polio Epidemiyolojisi 1 Emel İrgil

Tetanoz Epidemiyolojisi 1 Emel İrgil

Hepatit Epidemiyolojisi 1 Emel İrgil

AIDS Epidemiyolojisi 1 Nalan Akış

Biyolojik Silahlar 2 Nalan Akış

Bir Salgının Soruşturulması 1 Nalan Akış


Değerlendirme Yöntemleri: bir arasınav ve bir yarıyılsonu sınavı yapılmaktadır.


Önkoşul: TIP3011 dersinden başarılı olmak


Kaynaklar:

1- Maxcy-Rosenau-Last: Public Health and Preventive Medicine. Eds. Wallace RB, Doebbeling BN.

14th Eddition, Appleton & Lange, 1998.

2- Halk Sağlığı – Temel Bilgiler. Eds. Güler Ç, Akın L. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006.

3- Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. Aksakoğlu G. Dokuz Eylül Ünivrsitesi Rektörlük Basımevi, 2006.TIP3042

GIDA VE SU İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

KREDİ 1

3. Sınıf – 6. Yarıyıl

Lisans

Seçmeli

Kuramsal: 14Saat

Türkçe

Ders Yürütücüsü: Dr.Cüneyt Özakın

Dersi Verecek Öğretim Üyeleri: Dr.Suna Gedikoğlu, Dr.Safiye Helvacı, Dr.Reşit Mıstık, Dr.Cüneyt ÖzakınDersin Amaç ve Hedefleri:

Gıda ve su kaynaklı patojenler sadeceb akut hastalığa sebep oldukları için değil uzun süren sekellere sebep olmalarından dolayı da önemlidir. Sıklıkla tedavi edilen birçok hastalığın hastaların gıda veya su kaynaklarından edindikleri ajanların sonucu olduğu kabul edilir. Bu ders gıda ve su kaynaklı enfeksiyonların mikrobiyolojik yönleri üzerinde durmaktadır. Dersler hastalığa neden olan patojenlerin mikrobiyolojik özellikleri, bu enfeksiyonların clinik özellikleri, tanısal yaklaşımları, ayırıcı tanı ve tadvi konularını içermektedir.


Dersin İçeriği:

Dersin Konusu Dersin Süresi (Saat) Öğretim Üyesi

Dersin Tanıtımı 1 Cüneyt Özakın

Derse giriş 1 Cüneyt Özakın

Konunun önemi, dünya ve Türkiyedeki durum 1 Suna Gedikoğlu

Gastrointestinal sistemin yapısal özellikleri 1 Reşit Mıstık

Gastroenterit oluş mekanizmaları 1 Reşit Mıstık

Besin zehirlenmeleri 2 Safiye Helvacı

Bakteriyel etkenler 3 Cüneyt Özakın

Viral etkenler 1 Reşit Mıstık

Protozoa ve helmintler 1 Cüneyt Özakın

Prion 1 Cüneyt Özakın

Korunma ve kontrol 1 Suna Gedikoğlu

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Similar:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ AD. LAPAROSKOPİ EĞİTİM PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SPOR HEKİMLİĞİ AD. 2012-2013 DÖNEMİ EĞİTİM İZLENCESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ iconULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2008-2009 ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ DERSLER VE KODLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ icon* Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın faaliyet raporudur. Bölgenin kurulması

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ icon1990 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve 1996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Tıbbi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page