PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI
Indir 20.62 Kb.
TitlePAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI
Date conversion10.06.2013
Size20.62 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://www.izzetbayraktar.com/dersler/pazarlama/yariyildort/yenipazarlamateknikleri.doc


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER

MESLEK YÜKSEKOKULU


PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI
I. GENEL BİLGİLER

Ders Adı

YPT051-4 YENİ PAZARLAMA TEKNİKLERİ

Zorunlu

DERS SAATİ: 2

Dönemi

Güz

Bölümü

Pazarlama ve reklamcılık

KREDİSİ: 2

Ders Sorumlusu

Yrd.Doç. Dr. Ebru Sönmez

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 38039 Kayseri

Tel:(352) 4374901 (43554),

E-mail: ebrusonmez@erciyes.edu.tr Çalışma saatleri: 8.00-17.00

II. DERS BİLGİLERİ

DERSİN İÇERİĞİ:

Yeni pazarlama kavramının unsurları, Pazar yönlülük, post modern pazarlama, yeşil pazarlama, veri tabanlı pazarlama, izinli pazarlama, gedik pazarlama, ilişkisel pazarlama, içsel pazarlama

DERSİN ÖNKOŞULLARI:

Ön lisans öğrencileri (Herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır).

DERSİN AMAÇLARI:

Öğrencilerde yeni pazarlama teknikleri anlayışını geliştirmek ve işletmeler tarafından pazarlanan mal ve hizmetleri dikkate alarak uygulanabilecek pazarlama tekniğinin türünü tespit edebilmek.

DERSİN YÖNTEMİ:

Sınıf dersleri

DERS DÖKÜMANLARI:

  1. Varinli, İnci, 2008, Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Detay Yayıncılık

ÖNERİLEN KAYNAKLAR:

  1. Varinli, İnci, 2008, Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Detay Yayıncılık

  2. Varinli, İnci; Çatı kahraman, 2010. Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Detay Yayıncılık

DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ:

Kapalı notlarla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'nın eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham başarı puanı 100-70 arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı 69-60 arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır.

DİĞER BİLGİLER:

Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70’ine devam etmek zorundadır.

DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)

Hafta Ders Konuları

1 Pazarlama Tekniklerinin Farklı açılardan sınıflandırılması; hedefleri Bakımından, talep bakımından, kullanılan dağıtım kanalları bakımından, pazarı elde etme şekli bakımından

2 Post modern Pazarlama, avantaj ve dezavantajları

3 Değer Pazarlaması, türleri, kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları

4 Sosyal pazarlama ve yeşil pazarlama; fikir pazarlaması ve proje pazarlaması kavramları ve aralarındaki farklar

5 Veri Tabanlı Pazarlama, uygulama örnekleri, avantajları ve dezavantajları

6 İlişkisel Pazarlama, uygulama örnekleri, avantajları ve dezavantajları ve veri tabanlı pazarlamadan farkı

7 Gedik pazarlama

8 M-Pazarlama, E- Pazarlama ve İzinli Pazarlama Kavramları, uygulama örnekleri, avantaj ve dezavantajları

9 İçsel pazarlama

10 Talep durumuna göre pazarlama kavramları, dönüştürmeci ve uyarıcı pazarlama kavramları, pazarlama(demarketing), sekronize edici pazarlama ve karşı pazarlama kavramları, uygulama örnekleri ve aralarındaki farklar

11 Virüslü pazarlama ve buzz marketing kavramları, uygulama örnekleri, kullanılan araçlar, avantajları ve dezavantajları

12 Gerilla pazarlama kavramı, özellikleri, uygulama örnekleri, avantajları ve dezavantajlar

13 Dikey, Yatay ve Çapraz pazarlama kavramları, aralarındaki farklar, uygulama örnekleri

14 Franchising sistemi, uygulama örnekleri, avantaj ve dezavantajları


DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ:

  • Pazarda meydana gelen değişimler neticesinde oluşan yeni pazarlama kavram ve tekniklerini öğrenme

  • İşletmenin hedefleri gözönünde bulundurularak hangi pazarlama tekniğinin kullanılabileceğinin kavranması

  • Küçük ve büyük ölçekli işletmelerin uygulayabilecekleri pazarlama tekniklerinin kavranması


Add document to your blog or website

Similar:

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI iconİZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI iconPAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI iconPAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI iconPAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI iconPAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI iconPAZARLAMA REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI iconYüksel Okulumuz Pazarlama Programı ve U.Ü. İşletme Topluluğu ile birlikte III. Reklamcılık Günleri’ ni düzenledik

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI iconPazarlama uygulamalarının hukuki boyutunun önem kazanmasına paralel olarak pazarlama etiği konusu da sorgulanmaya başlanmıştır. Bu derste, pazarlama etiği

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI iconBilkent Pazarlama ve Reklamcılık Kulübü

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI icon1-Pazarlama araştırmalarını önemini kavrama 2-Pazarlama problemlerine ilişkin bilginin toplanması ve analizinde kullanılan araştırma yöntemlerini, metodolojisini kavrama 3-Pazarlama araştırmalarının uygulama alanlarını tanıma

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page