Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölüm ilk kez 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk
Indir 3.53 Mb.
TitleBalıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölüm ilk kez 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk
Page1/65
Date conversion05.12.2012
Size3.53 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web-kurumsal.balikesir.edu.tr/~bologna/tr/fef/cografya.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
TC

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ


BÖLÜM BİLGİLERİ

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölüm ilk kez 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 2004 yılında vermiştir. Bölümde Fizikî Coğrafya, Beşeri Coğrafya, Bölgesel Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Ancak lisans eğitimi ortak bölüm programı ile yürütülmektedir. Bölümde 1 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent 1 de araştırma görevlisi tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Bölümde Fizikî Coğrafya Lâboratuarı ve Coğrafî Bilgi Sistemleri (CBS) Lâboratuarı ile Coğrafya Bölümü Seminer Odası bulunmaktadır. Seminer odasında ayrıca bölüm kütüphanesi de bulunmaktadır. Bölüm, Sosyal Bilimler Enstitüsü kanalıyla yüksek lisans eğitimi de vermektedir.

Bölüm iletişim bilgileri:

Balıkesir Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Çağış Yerleşkesi

10145 Balıkesir

Tel: (0266) 612 10 00

Fax: (0266) 612 12 15

Web : http://cografya.balikesir.edu.tr


Bölüm Başkanı:


Prof. Dr. Abdullah KÖSE

Tel : (0266) 6121000 / 1406

Fax : (0266) 612 12 15

E-mail : akose@balikesir.edu.tr

Web : http://cografya.balikesir.edu.tr


Bölüm Başkan Yardımcıları


Yrd. Doç. Dr. Şermin TAĞIL

Tel : (0266) 6121000 / 1408

Fax : (0266) 612 12 15

E-mail : sermin2@hotmail.com

Web : http://w3.balikesir.edu.tr/~stagil/


Yrd. Doç. Dr. İsa CÜREBAL

Tel : (0266) 6121000 / 1404

Fax : (0266) 612 12 15

E-mail : cürebal@balikesir.edu.tr

Web : http://cografya.balikesir.edu.tr/


Balıkesir Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi


Coğrafya Bölümü

Program Yeterlikleri 1. Kültürel ve Doğal çevreler arasındaki karşılıklı ilişkileri kavramak,

 2. Mekânsal ilişkilerin önemini değişik ölçeklerde kavrayabilmek,

 3. Bölgelerin ve yerlerin çeşitliliğini ve karşılıklı bağımlılığını anlamak,

 4. Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini coğrafî bağlamda kullanabilmek,

 5. Coğrafî ve ilgili disiplin kavramlarını özümsemek, Coğrafî terminolojiyi kullanabilmek,

 6. Coğrafî bilgiyi toplama, karşılaştırma, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak,

 7. Coğrafî düşünceleri, prensipleri ve teorileri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek,

 8. Farklı coğrafî teknikleri ve yaklaşımları kullanabilmek,

 9. Coğrafî araştırmaların gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,

 10. Coğrafî literatürü takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak,

 11. Farklı doğal ve kültürel peyzajları yorumlayabilmek, Peyzaj temsillerini anlamak ve yorumlayabilmek

 12. Değişimin doğasını anlamak.BAÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ I. ve II. ÖĞRETİM

2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DERS PLÂNI

I. YARIYIL

II. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

COG1111

Arazi Çalışması I

0

2

1

3

COG1211

Arazi Çalışması II

0

2

1

4

COG1112

Coğrafya'ya Giriş

3

0

3

4

COG1212

Bölgesel Coğrafya

3

0

3

6

COG1113

Klimatoloji I

3

0

3

3

COG1213

Klimatoloji II

3

0

3

4

COG1114

Beşeri Coğrafya

3

0

3

3

COG1214

Nüfus Coğrafyası

3

0

3

5

COG1115

Kartografya

2

2

3

5

COG1215

Bilg. Kartog.

2

2

3

6

COG1116

Genel Jeoloji

3

0

3

4

COG1216

Jeomorfoloji

4

0

4

5

COG1117

Bilgi Tekno. Uyg.

2

2

3

5

 

 

 

TOPLAM

16

6

19

27

 

TOPLAM

15

4

17

27

 

Atatürk İlk. Ve İnk.Tarihi

2

0

0

1

 

Atatürk İlk. Ve İnk.Tarihi

2

0

0

1

 

Türk Dili

2

0

0

1

 

Türk Dili

2

0

0

1

 

Yabancı Dil

2

0

0

1

 

Yabancı Dil

2

0

0

1

 

GENEL TOPLAM

22

6

19

30

 

TOPLAM

21

4

17

30

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

COG2111

Arazi Çalışması III

0

2

1

4

COG2211

Arazi Çalışması IV

0

2

1

4

COG2112

Jeomorfolojik Süreçler

4

0

4

6

COG2212

Toprak Coğrafyası

3

0

3

4

COG2113

Ekonomik Coğrafya I

3

0

3

4

COG2213

Ekonomik Coğr. II

3

0

3

4

COG2114

Kırsal Yerleş. Coğr.

3

0

3

4

COG2214

Şehir Coğrafyası

3

0

3

4

COG2115

Biyocoğrafya

3

0

3

6

COG2215

Kültürel Coğrafya

3

0

3

4

COG2116

Doğal Kay. ve Korun.

3

0

3

6

COG2216

Avrupa Coğrafyası

3

0

3

5

 

 

COG2217

Hidrografya

3

0

3

5

 

TOPLAM

16

2

17

30

 

TOPLAM

18

2

19

30

V. YARIYIL

VI. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

COG3111

Arazi Çalışması V

0

2

1

4

COG3211

Arazi Çalışması VI

0

2

1

 4

COG3112

Türkiye Fiziki Coğr. I

3

0

3

4

COG3212

Türkiye Fiziki Coğr. II

3

0

3

 4

COG3113

Türkiye Nüfus Coğr.

3

0

3

3

COG3213

Türkiye Yerleşme Coğr.

3

0

3

 4

COG3114

Coğrafya Araştır.Yön.

2

2

3

5

COG3214

Turizm Coğrafyası

3

0

3

 4

 

Seçmeli Dersler9

14

 

Seçmeli Dersler

 

 

9

 14

 

TOPLAM

10

6

19

30

 

TOPLAM

10

2

19

30

 

SEÇMELİ DERSLER

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

COG3116

Matematik Coğrafya

3

0

3

5

COG3216

Kuzey Amerika Coğr.

3

0

3

5

COG3117

Jeomorfolojik Haritalar

2

2

3

5

COG3217

Doğal Ortam Boz.

3

0

3

5

COG3118

Siyasî Coğrafya

3

0

3

5

COG3218

Koruma Alanları

3

0

3

5

COG3119

Enerji Coğrafyası

3

0

3

4

COG3219

Küreselleşme ve Kalk.

3

0

3

5

COG3120

Uygulamalı Klimatoloji

2

2

3

5

COG3220

Uygulamalı Jeomor.

2

2

3

4

COG3121

Coğrafî Bilgi Bilimi

2

2

3

8

COG3221

CBS

2

2

3

8

COG3122

Coğrafî İstatistik

2

2

3

5

COG3222

Coğrafî Nüfus Analizi

3

0

3

4

COG3123

Kırsal Yerleş. Kalıpları

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

VII. YARIYIL

VIII. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

COG4101

Türkiye Beşeri Coğraf.

3

0

3

4

COG4201

Türkiye Ekonomik Coğ.

3

0

3

4

COG4102

Türkiye Kıyı Bölgeleri

4

0

4

5

COG4202

Türkiye İç Bölgeleri

4

0

4

5

COG4105

Ortadoğu Coğrafyası

3

0

3

6

COG4205

Orta Asya Coğrafyası

3

0

3

5

COG4107

Bitirme Çalışması I

0

2

1

5

COG4206

Bitirme Çalışması II

0

2

1

4

 

Seçmeli Dersler6

10

 

Seçmeli Dersler6

12

 

TOPLAM

10

2

17

30

 

TOPLAM

10

2

17

30

 

SEÇMELİ DERSLER

 

SEÇMELİ DERSLER

COG4103

Çevre Sorunları

2

0

2

3

COG4203

ÇED Yöntemleri

2

0

2

4

COG4106

Kuaterner Coğrafyası

2

0

2

3

COG4204

Havza Yönetimi

2

0

2

4

COG4108

Afrika ve Okyanusya

2

0

2

4

COG4207

Uzaktan Algılama

2

0

2

4

COG4109

Kür. Isın. ve İklim Değ.

2

0

2

3

COG4209

Oseonografya

2

0

2

4

COG4110

Avrupa Birliği

2

0

2

4

COG4210

Arazi Çalışması II

0

4

2

4

COG4111

Arazi Çalışması I

0

4

2

4


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Add document to your blog or website

Similar:

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölüm ilk kez 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk iconÜniversitemizde Kimya Bölümü ilk olarak 1993-1994 öğretim yılında eğitim-öğretime açılmıştır. Ayrıca 2000-2001 eğitim-öğretim yılında İkinci öğretim programı da faaliyete geçmiştir

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölüm ilk kez 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk iconÜniversitemizde Kimya Bölümü ilk olarak 1993-1994 öğretim yılında eğitim-öğretime açılmıştır. Ayrıca 2000-2001 eğitim-öğretim yılında İkinci öğretim programı da faaliyete geçmiştir

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölüm ilk kez 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk icon1977 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Ege Üniversitesi Ege M. Y. O. Seramik Bölümünden, 2003 yılında

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölüm ilk kez 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk icon1969 yılında İstanbul’da doğdu. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyeliği yapan Aslı Tunç, doktorasını 2000 yılında

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölüm ilk kez 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk iconAli Teke Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Çağış Kampusü, 10145- Balıkesir Özet

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölüm ilk kez 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk iconHacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ankara'da Hacettepe Tıp Fakültesi'ne bağlı Dişhekimliği Yüksek Okulu adı altında 1 Eylül 1963 yılında kurulmuştur. E

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölüm ilk kez 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk icon1951 yılında Erzincan ilinin Tercan ilçesinde doğdu. 1970 yılında İstanbul Alman Lisesi’ni, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölüm ilk kez 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk icon1997 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ilk bölümü olarak kurulan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, kurulduğu günden itibaren dinamik eğitim anlayışı ile

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölüm ilk kez 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk icon1990 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve 1996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Tıbbi

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölüm ilk kez 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk icon*Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü – ELAZIĞ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page