Öğrencinin, Alternatif akım devreleri kurabilmesi, Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanabilmesi Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilmesi
Indir 318.48 Kb.
TitleÖğrencinin, Alternatif akım devreleri kurabilmesi, Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanabilmesi Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilmesi
Page3/4
Date conversion10.06.2013
Size318.48 Kb.
TypeDers bilgi formu
Sourcehttp://ikmep.yok.gov.tr/prog/yok_ikmep/myo_ikmep_prog_2010/523_mekatronik/DERSLER/14-AC Devre An
1   2   3   4

MODÜL : ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ VE ENERJİ

HESAPLAMAK

MODÜLÜN KODU :

BÖLÜM : ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM : MEKATRONİK

DERS : AC DEVRE ANALİZİ

SÜRE : 30/6

KREDİ : 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir.)

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Uygulama, gösteri, anlatım


EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Derslik, laboratuvar, devre analizi deney seti

MODÜLÜN AMACI : Öğrenci, Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilecektir.


ÖĞRENME HEDEFLERİ :

Öğrenci,

 1. Tek fazlı devrelerde güç ve enerji hesaplayabilecektir.

 2. Üç fazlı devrelerde güç ve enerji hesaplayabilecektir.İÇERİK :


A. TEK FAZLI DEVRELERDE GÜÇ VE ENERJİ

       1. Güç Hesapları ve Güç Üçgeni

        1. Aktif Güç

        2. Reaktif Güç

        3. Görünür Güç

       2. Güç katsayısı (Cos φ)

       3. Enerji Kavramı ve Hesapları

        1. Aktif Enerji

        2. Reaktif Enerji

        3. Enerjinin Ölçülmesi


B. ÜÇ FAZLI DEVRELERDE GÜÇ VE ENERJİ

       1. Üç fazlı sistemlerde bağlantı şekilleri (yıldız, üçgen)

       2. Hat gerilimi Faz gerilimi kavramları

       3. Hat akımı Faz akımı kavramları

       4. Üç fazlı sistemlerde güç hesabı

       5. Üç fazlı sistemlerde enerji hesabı


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

 1. Tek fazlı devrelerde güç ve enerji hesaplayabilir.

 2. Üç fazlı devrelerde güç ve enerji hesaplayabilir.AÇIKLAMALAR:

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ

İŞ

Elektrik elektronik devrelerin kurulumunu yapmak

İŞLEM NU.

1

İŞLEMİN ADI

Tek fazlı devrelerde güç ve enerji hesaplamak


YETERLİKLER

Alternatif akımda güç ve enerji hesaplamak

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar)

Derslik, laboratuvar, devre analizi deney seti

İŞLEMİN STANDARDI

Alternatif akım devrelerinde güç ve enerji hesaplamak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Alternatif akım devresini kurmak

 2. Devrenin aktif, reaktif ve görünür gücünü hesaplamak

 3. Devreyi alternatif güç kaynağına bağlamak

 4. Güç ölçer ile devrenin çektiği gücü ölçmek

 5. Hesaplanan güç ile ölçülen güvü karşılaştırmak

 6. Devrenin birim zaman için enerjisini hesaplamak

 7. Enerji sayacı ile devrenin enerjisini ölçmek

 8. Enerji için gerekli birim dönüşümlerini yapmak

 9. Hesaplanan ile ölçülen enerjiyi karşılaştırmak

TEK FAZLI DEVRELERDE GÜÇ VE ENERJİ

       1. Güç Hesapları ve Güç Üçgeni

        1. Aktif Güç

        2. Reaktif Güç

        3. Görünür Güç

       2. Güç katsayısı (Cos φ)

       3. Enerji Kavramı ve Hesapları

        1. Aktif Enerji

        2. Reaktif Enerji

       4. Enerjinin Ölçülmesi

 1. Hesap makinası kullanmak

 2. Güç ölçerin bağlantısını yapmak

 3. Enerji sayacının bağlantısını yapmak

 4. Enerji sayacını okumak

 1. Dikkatli çalışmak

 2. İş güvenliği tedbiri almak

 3. Elektrik ölçüm prensiplerine dikkat etmek
NOT:

Yapılış süresi : 1 saat Öğrenme Süresi : 3
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ

İŞ

Elektrik elektronik devrelerin kurulumunu yapmak

İŞLEM NU.

2

İŞLEMİN ADI

Üç fazlı devrelerde güç ve enerji hesaplamak


YETERLİKLER

Alternatif akımda güç ve enerji hesaplamak

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar)

Derslik, laboratuvar, devre analizi deney seti

İŞLEMİN STANDARDI

Alternatif akım devrelerinde güç ve enerji hesaplamak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Üç fazlı alıcının bağlantı şeklini tanımlamak (yıldız, üçgen)

 2. Alıcıyı üç fazlı besleme kaynağına bağlamak

 3. Hat gerilimlerini belirlemek

 4. Faz gerilimlerini hesaplamak

 5. Faz gerilimlerini ölçmek ve hesaplanan değer ile karşılaştırmak

 6. Faz akımlarını hesaplamak

 7. Faz akımlarını ölçmek ve hesaplanan değer ile karşılaştırmak

 8. Hat akımlarını hesaplamak

 9. Hat akımlarını ölçerek hesaplanan değer ile karşılaştırmak

ÜÇ FAZLI DEVRELERDE GÜÇ

       1. Üç fazlı sistemlerde bağlantı şekilleri (yıldız, üçgen)

       2. Hat gerilimi Faz gerilimi kavramları

       3. Hat akımı Faz akımı kavramları

       4. Üç fazlı sistemlerde güç hesabı

       5. Üç fazlı sistemlerde enerji hesabı
 1. Hesap makinası kullanmak

 2. Güç ölçerin bağlantısını yapmak

 3. Enerji sayacının bağlantısını yapmak

 4. Enerji sayacını okumak

 1. Dikkatli çalışmak

 2. İş güvenliği tedbiri almak

 3. Elektrik ölçüm prensiplerine dikkat etmek
NOT:

Yapılış süresi : 1 saat Öğrenme Süresi : 3

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL : GÜÇ KAYNAKLARINI KULLANMAK

MODÜLÜN KODU :

BÖLÜM : ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM : MEKATRONİK

DERS : AC DEVRE ANALİZİ

SÜRE : 30/8

KREDİ : 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir.)

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Uygulama, gösteri, anlatım


EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Laboratuvar, Anahtarlamalı güç kaynağı, ölçü aletleri,AC güç kaynağı, Transformatör, Multimetre, Diyot, Zener Diyot osiloskop, el takımları

MODÜLÜN AMACI : Öğrenci, Güç kaynaklarını kullanabilecektir..


ÖĞRENME HEDEFLERİ :

Öğrenci,

 1. Trafolu güç kaynaklarını kullanabilecektir.

 2. Doğrultucu devreleri kurabilecektir.

 3. Filtre devreleri kurabilecektir.

 4. Regüle devresi kurabilecektir.

 5. Anahtarlamalı güç kaynaklarını çalıştırabilecektir.İÇERİK :


A. TRAFOLU GÜÇ KAYNAKLARI

 1. Transformatörün yapısı ve çalışma prensibi

 2. Dönüştürme oranı

 3. Yükseltici ve Düşürücü Transformatörler

 4. Ölçü transformatörleri

 5. Yalıtım transformatörleri


B. DOĞRULTUCU DEVRELERİ

 1. Yarı iletkenler

 2. Diyot

   1. Tanımı

   2. Yapısı

   3. Çeşitleri

   4. Sağlamlık kontrolü

   5. Uçlarının bulunması

3. Doğrultucular

 1. Yarım dalga

 2. Tam dalga

 3. Köprü Tipi Tam Dalga


C. FİLTRELER

  1. Tanımı

  2. Çeşitleri

  1. Kondansatörlü

  2. Bobinli

  3. π TipiD. REGÜLE DEVRESİ

 1. Tanımı

 2. Çeşitleri

 1. Zener diyotlu

 2. Seri regüle

 3. Paralel regüle

 4. Entegreli regüleE. ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI

1. Anahtarlamalı güç kaynaklarının temelleri

 1. Anahtarlama Duty-Cyle

 2. Anahtarlama Frekansı

 3. Tipik Anahtarlamalı Regulatör Devreleri

 4. Yaygın Anahtarlamalı Regulatör Configleri

2. Sürekli ve Sürekli Olmayan Mod

3. Örnek Uygulamalar


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

 1. Trafolu güç kaynaklarını kullanabilir.

 2. Doğrultucu devreleri kurabilir.

 3. Filtre devreleri kurabilir.

 4. Regüle devresi kurabilir.

 5. Anahtarlamalı güç kaynaklarını çalıştırabilir.AÇIKLAMALAR:İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ

İŞ

Elektrik-elektronik devrelerin kurulumunu yapmak

İŞLEM NU.

1

İŞLEMİN ADI

Trafolu güç kaynaklarını kullanmak

YETERLİKLER

Güç kaynaklarını kullanmak

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar)

AC güç kaynağı, Transformatör, Multimetre

İŞLEMİN STANDARTI
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Transformatör etiket değerlerini okumak

 2. Transformatörün primer ve sekonder uçlarını bulmak

 3. Transformatörün şebekeye bağlanması

 4. Giriş ve çıkış geriliminin ölçülmesi

 5. Transformatörün dönüştürme oranının bulunması

TRAFOLU GÜÇ KAYNAKLARI

 1. Transformatörün yapısı ve çalışma prensibi

 2. Dönüştürme oranı

 3. Yükseltici ve Düşürücü Transformatörler

 4. Ölçü transformatörleri

 5. Yalıtım transformatörleri

 1. Transformatörün bağlantılarını yapmak

 2. Multimetre kullanmak

 1. Dikkatli çalışmak

 2. Elektrik ölçüm prensiplerine dikkat etmek
NOT:

Yapılış süresi:2 saat Öğrenme süresi:2 saat
1   2   3   4

Similar:

Öğrencinin, Alternatif akım devreleri kurabilmesi, Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanabilmesi Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilmesi iconTemel elektrik mühendisliği bilgisi: elektrik devreleri, devre elemanları ve yasaları, analitik teknikler, alternatif akım devreleri, çok fazlı sistemler

Öğrencinin, Alternatif akım devreleri kurabilmesi, Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanabilmesi Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilmesi iconAlternatif akım sistemlerinde yükler; Omik, Endüktif veya Kapasitif ola­bilir. Uygulamada özellikle ondüktif yüklerle karşılaşılmaktadır. Alternatif akım

Öğrencinin, Alternatif akım devreleri kurabilmesi, Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanabilmesi Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilmesi iconAlternatif Akım Devre Analizi

Öğrencinin, Alternatif akım devreleri kurabilmesi, Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanabilmesi Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilmesi iconALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

Öğrencinin, Alternatif akım devreleri kurabilmesi, Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanabilmesi Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilmesi iconAlternatif Akım Devre Analizi

Öğrencinin, Alternatif akım devreleri kurabilmesi, Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanabilmesi Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilmesi iconKKTC Hukuk Sisteminde Reform Çalışmalarına Alternatif Bir Bakış: Alternatif Uyuşmazlık Yöntemleri

Öğrencinin, Alternatif akım devreleri kurabilmesi, Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanabilmesi Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilmesi icon1 Alternatif Akım

Öğrencinin, Alternatif akım devreleri kurabilmesi, Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanabilmesi Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilmesi iconAlternatif Akım

Öğrencinin, Alternatif akım devreleri kurabilmesi, Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanabilmesi Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilmesi iconAlternatif Akım

Öğrencinin, Alternatif akım devreleri kurabilmesi, Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanabilmesi Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilmesi iconEte Alternatif Doğal Besinler Ete Alternatif Besinler, Eğer et yemiyorsanız proteini yumurta, karnabahar, arı poleni, her tür balık ve yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye, soya fasulyesi gibi bakliyatları tüketin

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page