Yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir”
Indir 159.21 Kb.
TitleYönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir”
Date conversion11.06.2013
Size159.21 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://yasamboyu.sdu.edu.tr/programlar/dosyalar/dosya4.doc


_____________________________________________________________________________________


İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ OKULU

Yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir”


AMAÇ: Yöneticiliğin meslek haline gelmesi ile birlikte yönetim işinin öğrenilebilir yönü genişlemektedir. Bu seminerin amacı, “YÖNETİCİLİK” işinin kapsamı, ana unsurları, başlıca teknik ve süreçleri, mevcut teori ve araştırmaların ışığında sistemli bir şekilde incelemektir.

HEDEF: Organizasyonlardaki Yönetim ve Sorumluluk alanlar ile almak isteyenler, bu programın sonunda yönetimini üstlendiği grupta olumlu izlenim bırakarak, onları ikna edip, yönlendirecek kişilik, davranış, konuşma, tepki yönetimi vb. konularda etkinlik sağlayacak “Yönetici-Liderlik Becerileri“ ne sahip olacaklar.

KATILIMCILAR: Konumunda etkin hale gelmek isteyen, yeteneklerini geliştirip, lider yönetici yetkinliklerine sahip olmak isteyen her düzeyden profesyoneller

DOKÜMAN : 200 sayfalık doküman

SÜRE : 4 er saatlik 10 Gün (40 ders saati)

EĞİTMEN : Birol VURAL-World Bank Privatization S.S.Project Business Adviser-Trainer


PROGRAM İÇERİĞİ ve TARİHLER:

 1. GÜN

İşletme Yönetimi ve Kültürü - Yönetim Labirenti
 1. GÜN

Yönetim ve Yönetici Özellikleri-Yönetim ve İnsani İlişkiler
 1. GÜN

Yönetim, Yönetici ve İletişim
 1. GÜN

Yönetim, Yönetici ve Motivasyon
 1. GÜN

İşletmelerde Gruplar ve Takım Yönetimi
 1. GÜN

Etkili Yönetim İçin Liderlik - Liderlik Teorileri ve Gerçekler
 1. GÜN

Problem Çözme Teknikleri - Stres ve Tepki Yönetimi
 1. GÜN

Zaman Yönetimi ve Planlama - Toplantı Yönetimi
 1. GÜN

Etkili ve Başarılı Konuşma, Prezantasyon Teknikleri
 1. GÜN

İş Mükemmelliği Sürecinde Liderlik - KAİZEN-TKY- Uygulaması

PROGRAM DETAYLARI

1. GÜN

İşletme Yönetimi Ve Kültürü

Yönetici Rolleri

Yöneticilik Güç Bir Sanattır.

İşletme Kavramı ve Fonksiyonları

İşletme Kavramı

İşletmenin Amaçları

İşletme Fonksiyonları

Yönetim Fonksiyonları

İşletmenin Çevresi


İşletme Yönetimi

İşletme Yönetiminin Temelleri

Yönetimin Özellikleri

Yönetim Kademeleri

Şirket Yaşam Eğrisi

Vizyon ve Misyon

Planlama

Ücret ve Maaş Sistemi

Verimlilik-Etkinlik

Yönetim Labirenti

2. GÜN

Yönetim ve Yönetici Özellikleri

Bilgi Toplumu ve Yönetim İlişkisi

Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri
Yönetim Yönetici Kavramı-Özellikleri

Yönetim Sürecinin Özellikleri:

Yönetici Özellikleri

Entelektüel Özellikleri

Sosyal Özellikleri

Yönetim ve İnsani İlişkileri

Kendini Tanıma-Tutum davranış

İlgi-Etki-Çemberleri

Yönetimde kişisel yetkinlikler

Reaktif-roaktif yaklaşım

Reaktif - Proaktif İnsanlar

Önemli İşlere Öncelik Ver

Sonunu Düşünerek İşe Başla

3. GÜN

Yönetim ve İletişim

İletişimin önemi-Tanımı-Tarifi
İletişim Nedir, Ne Değildir?

Temel iletişim Süreci ve Unsurları
Tek Yönlü -İki Yönlü İletişim
Temel İletişim Süreci ve Unsurları
İletişim Türleri

İşletmelerde İletişim

İletişim ve Genel İşletme İşlevleri

İşletmelerde Etkili İletişimin Rolü

Verim-Performans Sağlayıcı İletişim

İşletmelerde Empatik İletişim

İletişimin İşlevleri- Faktörler

Etkin İletişimi Engelleyen Unsurlar
Empati Nedir, Ne Değildir?

Örgütsel İletişim

Örgütsel İletişim ve biçimleri

Örgütlerde İletişimin Önemi ve Etkileri
Örgüt Yapısı - Örgüt Kültürü - Örgüt İletişimi
Örgüt Dışı İletişim:
Örgütsel ve Yönetimsel İletişim

İletişim Biçimleri-Sistemleri

Örgütsel İletişim araçları

Örgütsel İletişim sistemleri-modelleri

Örgütsel İletişim Kavramı
Örgütsel-Yönetimsel İletişim
Formel (Biçimsel) İletişim
Resmi İletişim Araçları
Dikey-Yatay-Çapraz İletişim

Yöneticinin etkin iletişimi

4. GÜN

Yönetim ve Motivasyon

Motivasyon Nedir, Ne Değildir

Motivasyonun yönetici Açısından Önemi

İnsanları işe “neler” motive eder?

İnsanın bir işten beklentisi neler olabilir?

Para, çalışma koşulları, güvenlik, insan ilişkileri ...

Başarıyı Paylaşmak

Örgütlerde Çalışan Motivasyonu

Motivasyon Teorileri ve değerlendirilmesi

Motivasyonun içeriğine yönelik teoriler

Motivasyonun sürecine yönelik teoriler

İnsanların davranışlarını yönlendirmek

İnsan ihtiyaçlarının tatmin edilmesi için davranışsal eylemler nasıl seçilir?

İhtiyaçlar Hiyerarşisi - Maslow

5. GÜN

İşletmelerde Takım Yönetimi

Gruplar ve Takım özellikleri

Takım Çalışması ve Önemi

Takımı Olumsuz Etkileyen Roller

Takımda yönetici Sorumluluğu

Kurumsal Negatif Öğrenme

Takım Her şeyiyle Bir Bütündür

Takım oluşumunda üyeler

Katkıcı-İşbirlikçi-İletişimci-Mücadeleci

Takım Yönetimi Tekerleği
Etkili takım Çalışması

Takım Oluşturmada Faktörler

Kötü Takımın Özellikleri

Ekip Gelişim Basamakları

İyi Ekiplerin Özellikleri

Takım Liderinin Özellikleri

Ekip Gelişimini Destekleyen Davranışlar
Ekip Oluşumunu Engelleyen Davranışlar

1. Aşama: Olgunlaşmamış Ekipler

2. Aşama: Gelişme Yolundaki Ekipler

3. Aşama: Olgunlaşmış Ekipler

Başarılı Takımların özellikleri

Yüksek Performanslı Takım Özellikleri

Takımda Temel Roller

Takım Oluşturma Süreci ve Önemi
Doğru Sorular Sormak

6. GÜN

Liderlik- Önderlik TeorileriLider Davranışlarını Etkileyen 3 Değişken
1) Lider İle İzleyiciler Arasındaki İlişkiler
2) Başarılacak İşin Niteliği
3) Liderin Mevkiye Dayanan Otoritesi

Etkili Yönetim İçin Liderlik

Liderlik Becerileri- Beceriksizlikleri.

Liderliğin Esası

Yönetici ve Lider farkı örneği

Yönetici Kavramındaki Değişiklikler

Yöneticilik-Liderlik

İletişim

Süreç Yönetimi

Karar Alma

Yönetimde Liderlik Özellikleri

Liderlik Modelleri

Otoriter- Serbest Bırakıcı-Demokratik Niteliksel-Davranışsal-Durumsal Liderlik Değişimci - Reformcu Liderlik

Liderlik türleri

Baskıcı-Anlaşmacı-İkna Edici-Örnek Olan-Güçlendirici Lider

Liderde Bulunması Gereken Özellikler

1. Özgüven

2.Tutarlı Kişilik
3.Samimiyet

4.Canlılık – Enerji-Aksiyoner

5.Canlı ve Yaratıcı Zekâ
6. Sağduyu
7. İnsanları Anlama, İletişim-Haberleşme

7. GÜN

Problem Çözmek-Sorun Gidermek

İnsanlar ve Problemler

Problem Nasıl Tanımlanır?
Problem Çözme Süreci

Problem Çözmede Başarısızlık Sebepleri

Problem Nasıl Çözülür?


Bir Probleme Nasıl Yaklaşmalı?

Problem Çözmenin Genel Dayanakları

Problemlerin Çözümü Önündeki Engeller


Problem Kaynakları


Stres Yönetimi

Stres ve Etkilerini Tanımak-Yönetmek

Stres Kaynağını Analiz

Kendinizle Olumlu Diyalog

Yüksek Performans Gösterdiğiniz Zaman İşinizi Düzenlemek / Zaman Planlaması

Gevşeme - Nefes Teknikleri

Rahatlama İçin Hareket Planı

Stresle Baş Etme - Tepki Yönetimi

Beden ve Ruh Sağlığını Korumak

8. GÜN

Zaman Yönetimi ve Planlama

Chek-Up ve Değerlendirme

Zaman Hırsızları-"Düşmanla Tanıştık, Meğer Düşman Bizmişiz!"

Hayatımızdaki Büyük Taşları Belirlemek

Zamanı Kendi Yanınıza Çekmek

Zamana Meydan Okumak

Zaman Çizelgesi İle Kendinizi Programlamak

Organizasyondan Kaynaklanan Zaman Sorunları

Zaman Yönetiminde Gelişim Teknikleri

Sonuca Giden Toplantı Teknikleri

Amaçlar nasıl gerçekleştirilir?

En verimli gün ve saat nedir?

Toplantı yeri seçimi

Görsel ve işitsel malzeme kullanımı

Toplantının başarısında etkili faktörler

Kurumsal amaçlar ile bireysel amaçlar

İdeal toplantı yöneticisinin özellikleri

Ana konudan sapmamak

Gündem ya da hedef belirlemek

Toplantının gereği kadar sürmesi

Toplantıları canlandırmak

9. GÜN

Etkili-Başarılı Konuşma-Sunum

Toplum Önüne Çıkma Cesareti

Test -İyi Sunum Yapıyor musunuz?

Korku ve Heyecanın Nedeni

İyi Konuşmacının Nitelikleri

Konuşma ve Sunumları Değerlendirme

İyi Konuşmacının Kişilik Özellikleri

Liderlik Rolü-Olumlu Etki Bırakması -Hedefleri, Tutkuları ve Motivasyonu

Gelişme, Yeterlilik ve Amaçlar -Dinleyicileriyle Bütünleşmesi

Konuşmaları - Sunuşları Planlama

Amaca – Hedefe Uygun Konu Belirlemek-Konuşma Planı Yapmak

İmajınızla Dinleyicileri Etkilemek,

Benlik Direncini Kırmak -Coşturmak

Muhatapları İkna Etmek

Başarılı İkna Süreci ve Sunum Şartları

Anlaşılır Anlatım Kullanmak

Görsel Sunum Malzemeleri Kullanmak

Perde ve Araçların Yerleşimi, Kullanımı - Sunu ve Ekran Tasarımı

Sunumda Söz ve Beden Dili Uyumu

Sözlerin ve Seslerin Ötesinde: Beden Dilini Anlamak-Öğrenmek

Dinleyicileri Etkilemek İçin Etkili Beden Dili -Vücut Dilinizi Geliştirmek

Dinleme, Değerlendirme, Eleştiri –Duygu- Karar Mimik ve Jestleri

Sunumlarda Sözler İle Beden Dili Uyumu

Uygulama: Her Ortamda Rahat ve Uyumlu Davranma Yeteneği

10. GÜN

İş Mükemmelliği Süreci İçin Liderlik TKY Uygulaması

Yönetim ve Liderlik

İş Mükemmelliği Modeli ve Liderlik
Toplam Kalite Yönetimi Kültürünü Görünür Biçimde Sergilemek
Uygun Kaynak ve Yardım Sağlayarak İyileştirmeyi ve Katılımı Desteklemek

Müşteriler, Tedarikçiler ve Diğer Dış Kuruluşlar İle İlişkileri Yürütmek
Çaba ve Başarıları Uygun Zamanda Tanımak -Takdir Etmek

Çalışanların Yönetimi

Politika ve Stratejiler
Kaynaklar-Süreçler
Çalışanların Tatmini
1. Personelin Görev Motivasyonunun Geliştirilmesi
2. Personelin İş Memnuniyetin Ölçülmesi ve Geliştirilmesi
Müşterilerin Tatmini
İşletmenin Toplum Üzerindeki Etkisi
İş Sonuçları

Sürekli İyileştirme “Kaizen” ve liderlik


ŞİRKET ve KURUMA ÖZGÜ (IN-HOUSE) ÇALIŞMA VE UYGULAMA PRENSİPLERİ


 • Şirketi tanımak üzere şirket sahip, üst düzey yönetici ve ilgili uzmanları ile görüşmeler yapılır ve/veya şirket evrak üzerinden tanınmaya çalışılır.

 • Konular karşılıklı diyalog, etkileşim, tartışma, bilgi ve deneyim alış verişi şeklinde incelenir. Bu tekniklerin dozajları katılımcıların kompozisyonuna göre ayarlanır.

 • Seminerlerde; gerçek olaylardan derlenmiş vak’aların kullanıldığı “Örnek Olay Yöntemi”ne, zengin video-vcd görüntülerine yer verilir.

 • Bir tam günlük danışmanlık-seminerl 10:00 - 17:00 saatleri arasındadır.

 • Seminerler10- 15 kişilik personele uygulanır.

 • Seminer salonunda bulundurulması gereken eğitim araçları; sinevizyon ve perdesi, bilgisayar, flipchart, whiteboard ve katılımcı sayısının fazla olduğu geniş salonlarda yaka mikrofonlu ses düzeni ve katılımcılar için de bir telsiz mikrofon. Seminer sırasında bilgisayar ekranından LCD Panel ile slide – video show yapılır.

 • Katılımcı sayısının fazla olduğu geniş salonlarda yaka mikrofonu özellikle önemlidir. Çünkü seminer yöneticisi sürekli hareket halindedir ve oturmaz.

 • Tüm katılımcılar, masalarının üzerinde veya yakalarında isim plaketi taşırlar. Plaketler uzaktan okunacak büyüklükte yazılmış olmalıdır.

 • Katılımcıların isimleri, iş unvanları, meslekleri, tahsilleri ve şirketteki kıdemlerini içerir liste şirketimize seminer tarihinden 2 gün önce faks veya e-mail yoluyla ulaştırılır.

 • Seminer salonuna telefon kabul edilmez, eğitim süresince katılımcılar iş kabul etmezler ve iş için salonu terk etmezler.

 • Seminer sırasında katılımcı sayısı ve seminer salonunun uygunluğu durumunda salon içerisinde katılımcılar, daha önceden hazırlanmış stanttan çay-kahve alabilirler.

 • Seminer notları, bir hafta öncesi katılımcılara ulaştırılarak, fikri hazırlık içine girmeleri ve konular hakkında bilgilenmeleri sağlanır.

 • Seminerlerde grup performansını bozanlara özel program uygulanır.

 • Cumartesi, Pazar ile gece ve şehir dışı çalışmalar ücretin % 25 fazlasıdır.

 • Şehir dışı çalışmalarda konaklama beş yıldızlı otel veya emsal yerlerde temin edilir.

 • Yoğun programlarda asistanlarımızın ulaşım ve konaklaması da hizmet alan şirket tarafından temin edilir.

 • Şirketimiz, tüm çalışmaların kalitesini, uygulama şartlarını, eğitmenlerin istenilen evsafta olmasını ve takibini üstlenir.

 • Gerekli donanımı ( video, sinevizyon, vs.) kurum temin eder. Seminer malzemesi (fotokopi vb.) kurum tarafından çoğaltılır ve dağıtılır

 • Kullanılacak kaset, slayt, CD vb. materyalleri şirketimiz üstlenir.

 • Seminerler müşterek belirlenen program çerçevesinde yürütülür.EĞİTMEN – İŞ DANIŞMANI: BİROL VURAL

(WORLD BANK PRİVATİZATİON S.S. PROJECT BUSİNESS ADVİSER)


 • 1959 – UŞAK’ ta doğdu.

 • İlk, orta, lise tahsilini İzmir’ de yaptı. Gazi Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde aldığı eğitimle, araştırma, fizibilite, konumlandırma ve projelendirme kültürünü öğrendi.

 • İzmir- Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde Organizasyon ve Yönetim İhtisası yaptı.

 • Çalışma Bakanlığı Müfettişi olarak 9 yıl boyunca tüm yurtta, her sektörde yürüttüğü teftiş ve incelemeler sayesinde Türk İş Hayatını gözlemleyerek; İşçi / İşveren, Yönetilen / Yöneten, Satıcı / Müşteri vb. ilişkilerin realitelerini kavradı.

 • Bir teknokrat olarak üst düzey politik sorumluluklar aldı, faaliyetler organize etti. Üç yıl boyunca zaman yönetimi, toplantı teknikleri, takım oluşturma ve yönetme konularındaki teorik bilgilerini pratiğe çevirdi.

 • On yıllık süreçte, gazete üst düzey yöneticiliği, TV - radyo program yapımcılığı ve sunuculuğu yaparak; Kamuoyunun olgu ve olaylara yaklaşımlarını, paradigma değişimlerini ve toplum katmanları arasındaki denge veya dengesizliğin reel yapısını öğrendi.

 • 1997 yılından itibaren kuruculuğunu üstlendiği Girişim Gelişim Ajansı ile KOSGEB Eğitmen-Danışman Envanteri Bünyesinde KOBİ’ lerde ve Üniversitelerde Girişim-Gelişim-Yönetim-Kalite eğitmenliği ve danışmanlıkları yapmakta; bu olguların tüm işletmeler ile Eğitim Kurumları, Basın, Radyo ve TV’lerde yaygınlaşması çalışmalarını yürütmektedir..

 • Dünya Bankası destekli projeler ve AB Uyum programı çerçevesindeki Leonardo da Vinci, Sokrates, Young Programları ile Eğitim, İstihdam ve Sivil Toplum Projelerinde yer almaktadır

 • Bugüne kadar 100’ den fazla canlı TV Programı, sayısını tespit edemediği radyo programı, yüzlerce (açık - kurumsal) seminerin yapımcılığı ve sunuculuğunu yürütmüş, binlerce insanı TV, Radyo ve seminerlerinde konuk etmiştir.

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI:

Alanlarında en iyileri olan kitaplar, özgün metodolojiye sahip olup, bazı üniversitelerde ders

kitabı olarak okutulmakta.

 • Yönetici Asistanlığı ( İş Hayatından Örneklerle),

 • Doğru -Güzel Konuşma Sanatı ( Diksiyon-Fonetik-Artikülâsyon),

 • Etkili - Başarılı Konuşma Sanatı (Prezantasyon-Sunum-Mülakat Teknikleri ),

 • Eğitmenler İçin Öğrenci Merkezli Eğitim Seti (11 Cilt)

  • Öğrenci Merkezli Eğitim ve Çoklu Zekâ

  • Öğrenci Başarısı İçin Aile ve Okul Birlikteliği

  • Nitelikli Sınıf ve Stressiz Eğitim Ortamı

  • Eğitim – Öğretimde Teknoloji ve Materyal Kullanımı

  • Eğitim-Öğretimde Planlama, Ölçme ve Stratejiler

  • Öğretim Faaliyetlerinde Yöntem, Teknik ve Etkinlikler

  • Muhteva Dersleri İçin Özel Öğretim Uygulamaları

  • İfade ve Beceri Dersleri İçin Özel Öğretim Uygulamaları

  • Yetkin - İdeal Vizyoner Öğretmen

  • Her Öğretmen Rehberdir

  • Öğretmenin Mevzuat El Kitabı

İŞ TECRÜBESİ

1983-1992 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişliği

1992-1995 – Siyasi Koordinatörlük ve Danışmanlık

1995-1998 – Gazete Üst Düzey Yöneticilikleri ve Danışmanlığı

1995-1998 --Televizyon Program Yapımcılığı ve Sunuculuğu

1998-……. –Girişim Gelişim Ajans Kuruculuğu – Eğitmenliği

2000-2002 – MÜSİAD Eğitim Komisyonu– Eğitmenliği

2002-……. – KOSGEB Eğitmenliği

2003-……. – Dünya Bankası KOİDD Eğitmenliği

2005-……. —GYTE, Bilgi, Fatih, Sakarya Üniversiteleri Eğitmenliği

2006 ……..-- AB-KOSGEB-TAYSAD Uluslararası Tekstil Enstitüsü Eğitmenliği


SEMİNER ve EĞİTİMLER


GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ

 • Girişimcilik Potansiyeli Değerlendirme ve İş Fikri Belirleme

 • Bir İş Kurmak ve Yönetmek

 • Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri

 • Yapılabilirlik Raporu Hazırlama

 • İş Planı Hazırlama

 • Pazarlama Planı Hazırlama

 • Şirket Yapıları ve Kuruluş Aşamaları

 • Girişimcilik Özelliklerini Geliştirmek

 • Franchising - Barter

 • Finans Sistemleri

 • Kredi Alma Yöntemleri

 • İşletme Muhasebesi

 • Pratik Muhasebe-Vergi-Çek-Senet Bilgileri

 • Patent ve Marka

 • Dış Ticaret

 • Elektronik Ticaret

 • Ab Kobi Destek Programları ve Teşvik Araçları

 • Leasing-Kredi Eğitimi

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

 • Satış ve Pazarlama Teknikleri

 • Yönetici Sekreterliği -Asistanlığı

 • Büro Yönetimi ve Dosyalama Teknikleri

 • Elektronik Dökümantasyon Teknikleri

 • Etkili İletişim Teknikleri

 • Beden Dili

 • Satış ve Pazarlama Elemanları İçin Beden Dili

 • Eğiticinin Eğitimi

 • İş ve Kariyer Planlaması,

 • Personel Edinimi, Personel Politikaları,

 • Performans Değerlendirme,

 • Örgütsel Yapı, Vb.

STRATEJİK YÖNETİM, LİDERLİK EĞİTİMLERİ

 • Kişisel ve Kurumsal Vizyon-Misyon

 • Yöneticiler İçin Kurumsal Vizyonu-Gelişim Programı

 • Stratejik Yönetimde Lider Davranışları

 • Ekip Oluşturma-Geliştirme

 • Takım Ruhu -Takımdaşlık

 • İşyerinde Motivasyon-Motivasyon Teknikleri

 • İş Hayatında Duygusal ve Çoklu Zeka Yaklaşımı

SİSTEM-KALİTE EĞİTİMLERİ

 • Toplam Kalite Eğitimleri

 • Iso 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

 • İş Planı Yapma Teknikleri

 • Proje Hazırlama Teknikleri

 • Problem Çözme Teknikleri


GENEL-İŞLETMECİLİK EĞİTİMLERİ

 • Kobilerde Yönetim ve Org. Danışmanlığı-Eğitimleri

 • Personel İşgücü Planlaması ve Kurumsallaşma

 • Kobiler İçin Fuar Zamanı.

 • Kobilerde Halkla İlişkiler

 • Kobiler İçin Reklâmcılık

 • İşyerinde Stres Yönetimi

 • Yaşam Yönetimi İçin Zaman Yönetimi

 • Sonuca Giden Toplantı Teknikleri

 • Yönetim Modelleri

 • Stratejik Planlama, Uygulama

 • Kurumsal Kültür

 • Pazarlama Stratejisi

 • “Crm” Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Satış Organizasyonu

 • Kurumsal Gelişim ve Yeniden Yapılanma


KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 • Hızlı - Etkili Okuma

 • Beyin - Zeka Etkinliği

 • Doğru - Güzel Konuşma-Diksiyon

 • Prezantasyon-Sunum Teknikleri

 • Yaratıcı ve Üretken Düşünce

 • Pozitif Düşünce ve Motivasyon

 • Kişisel Liderlik – Nlp Uygulamaları


ÇALIŞMA HAYATI EĞİTİMLERİ

 • İş Hukuku

 • İş Sağlığı-İş Güvenliği


PAKET PROGRAMLAR

(Bu programların herbiri, toplam 40-100 saat olup, haftada 4-8 saatlik seanslar ile 2-3 ay sürmektedir.)

 • Kobilerde Yönetim ve Org. Danışmanlığı Eğitimleri

 • Personel İşgücü Planlaması ve Kurumsallaşma

 • Yönetici Sekreterliği -Asistanlığı

 • Büyük Filmlerden Liderlik Dersleri

 • Yöneticiler İçin Kurumsal Gelişim Programı

 • Doğru - Güzel Konuşma-Diksiyon

 • Prezantasyon-Sunum Teknikleri

 • Hızlı - Etkili Okuma

 • Kişisel ve Kurumsal Vizyon-Misyon

 • Yöneticinin Kişisel ve Kurumsal Vizyonu

 • Eğiticinin Eğitimi

REFERANSLAR (Bazıları)

Kosgeb

Gyiad-Genç Yön. ve İş Ad. Derneği

Kurtsan

Hayrat Neşriyat San. ve Tic. A.Ş.

Kaynak Holding

Hermes Yön. Dan. & Eğitim Merkezi

Aydın Örme San

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Aydınlar Ocağı

Birikim Eğitim Kurumları
Adapazarı Tic. ve Sanayi Odası

Bddk

Afyon Ticaret ve Sanayi Odası

Bilgi Üniversitesi

Abacı Kimya Dış Tic. San. ve Tic. A.Ş.

Yesiad

Academix Yurtdışı Eğ. Danışmanlık

Oktay Organizasyon

Akal Mak. Kimya End. Ekip. Paz. Ltd. Şti.

Çeta Makine San.Tic.Aş.

Alp Pro, Teks. San, ve Dış Tic. Ltd. Şti

Çilek Mobilya

Ankanet Yazılım ve Mobil Sis. Ltd Sti

Çsgb İş Teftiş Kurulu

Anko Endüstriyel Ürün.Tas.San. Tic Aş

Dandy-Dinamik Ajans

Arkon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş

Üsküdar Belediyesi

Armes Müh.End.Elk.Oto.San.Tic.Ltd.Şti.

Deniz Feneri Derneği

Asya Bilgisayar Taah.San. Tic. Ltd. Şti.

Emniyet Genel Md.

Atak İnş.Tic.Tur.San.İth.İhr.Ltd.Şt.

Entek Pnomatik

Atlantis Su ve Sulama Ltd. Şti

Erksoft Yazılım

Ayso Gıda Fab. San ve Tic. Ltd.Şti

Fatih Üniversitesi

Bahadır İnşaat Müh. Taah. ve Tic. Aş.

Fermanlı İnşaat

Bankpozitif Kre. ve Kal. Bankası A.Ş.

Furkan Tekstil

Barcelo Turizm ve Otelcilik Ltd. Şti

Gelişim Platformu

Bayındır Kırtasiye San. ve Tic. Ltd.Şti.

Gentes

Bizitek Bil. Yaz. ve Int. Tek. A.Ş.

Sabah Dersaneleri

Bmbsoft-Hastane-Kobi Sistemleri

Gyte

Candan Mak. Yed. Par. San. Tic. Ltd.Şti.

Hayat Academy

Com Halkla İlş.Org.Rek..Tic.Ltd.Şti.

İlam

Çözüm Bilgisayar ve Kom. Tic. Ltd. Şti.

Hekva

Depar Tur.Sağ.İnş. Tic. ve Tarım Yat. Aş

Sakarya Üniversitesi

Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

Otoyol – İveco

Dms Elekt. Bil. Dış Ticaret Ltd. Şti

Öztürkler Ltd. Şti.

Dogma Yedek Par. San. ve Tic. Aş

Plas-İş

Emulzer Asfaltevi San.Ve.Tic.Ltd.

Aksa – Akrilik

Erbilekler Metal San.Tic.Ltd.Şti

Rey Medya

Esentepe İlköğretim Okulu

Samsiad

Etik Uluslararası Loj. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Bashiad

Ferrıng İlaç San ve Tic.Ltd.Şti

Sistem Metal

Fgi İnş. Ta. ve Yapı. Paz. Tic San. Ltd Şti

Ssk Bölge Md.

Fitch Ratings Fin. Der. Hiz A.S
Gama End. Tes. İmalat ve Montaj A.S.

Lazer Isı Ltd. Şti.

Genfarma Dıs Tıc. Ltd. Stı.

M.E.B. Halk Eğitim Merk.

Gözen Aır Serv. Havacılık ve Tic.Aş

Nema Eğitim Kurumları

Göznet Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Dar-Ül Aceze

Güneş Tel Çekme ve Transmisyon Ltd

Sabiha Gökçen Havaalanı

İlaldı Teks.İnş. San. Dış. Tic. Aş

Kültür Üniversitesi

İmeks Dış Ticaret ve Mümes

İmes Yönetim Merkezi

İpek Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

İst. Büyükşehir Belediyesi

Kalite Sistem Laboratuvarları A.Ş.

İstanbul Üniversitesi

Kanca El Al. Çelik ve Mak. Sanayi A.Ş.

İstek Vakfı

Kayapalı Emlak ve Danışmanlığı Ofisi

İü İ.İ. Enstitüsü Vakfı

Kıng Pompa ve Makina San. Tic. Ltd.

Bozüyük Tic. ve San. Odası

Komtaş Bilgi Yönetimi Danışmanlık

Adres Usa

Koray İnşaat San.Ve Tic. A.Ş.

Artema

Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

Alya Dış Tic. Ltd. Şt.

Lirtek Yapı Ur. ve Sıs. Ltd. Şti.

Amper Elektrik A.Ş.

Marmara Kuyumculuk Dış Tix.

Ara Ltd.

Marmara Özel Eğt. Kur.

Ark İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Mavi Müh. İnş. Tur. San. Tic.Ltd.Şti

Asya Katılım Bankası Aş

Mavi Yeşil Çevre Tekn,San. Tic. A.Ş

Ata Sigorta Aş

Mindsoft Bilişim -Ay. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Arkas.

Mod-İş Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.

Bestel Aş.

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Atlantis Müh. ve İnş. Aş.

N.N.R. Paz. Dan. ve Tur. Hiz. Ltd. Şti.

Başar Müh. Ltd.Şti.

Orkun Uluslararası Nakliyat A.Ş.

Başar Tic.Ve Gıda San. A.Ş

Oskon Otom. Paz. Elk..San.Tic.Ltd.Şti

Ender Guzey

Özde Bereket Et Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Etsun A.Ş.

Özdörtler Hid. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

Fab Gida

Öz-Ser Oto Koruma ve Gel. Ltd . Şti.

Grupaj

Paket Taşımacılık Sis. ve Tur. Bil. A.Ş.

Haliç Oto

Parkyeri. İnt. Paz.Tan. Hiz Tic. ve San. A.Ş

Hektaş Ticaret T.A.Ş.

Pimak Piliç Makinaları Ltd Şti

Kır Met. San. Tic. Ltd. Şti.

Prometa Yem ve End. Yağ San Tic A.Ş.

Mikro Mineral

Prosys Koruyucu Sis. İç -Iş Tic.Ltd.Şti

Net Kimya

Rasa Tekstil San.Tic.Ltd. Şti..

Ntk İnş. Tic. Ltd. Şti.

Real Oto. Mak.Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Devran Motor Yatakları

Rehau Polimeri Kimya San. A.Ş.

Diagno Medikal

Sarsan Isı San. ve Tic.Ltd.Şti.

Onur Ambalaj

Selminas Çiçekçilik Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Knauf

Sentro Yabancı Dil Hiz. ve Dan. Ltd. Şti

Holl Yapı Aş

Simurg Mimarlık ve. Mob. Sis. Ltd.Şti

Festo A.Ş.

Soda Film Yapım ve Pazarlama

Penta Reklam

Soybas Dış Ticaret Ltd. Şti

Petkim-Aliağa

Stc Elektronik Sanayi Ltd.Şti.

Dsi Genel Md.

Sürmeli Triko Konf. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Vivi Tekstil

Taşpınar Rulman San. ve Tic. Ltd. Şti.

Vizyon Yapı

Tepe Sav. ve Güv. Sis. Sanayi A.Ş

Teiaş

Toçev Tüvana Çocuk Eğitim Vakfı

Ukip Kozmetik

Trikotek Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Servus Bilgisayar Aş.

Tut Kelepçe Yed. Parça San. ve Tic. Ltd

Silkcoat

Uluslar Arası Nak. Derneği

Affanı Ith. ve Ihr. Ltd Stı

Vilsan veteriner İlaçları Tic. San. A. Ş.

Çelik Motor Ticaret A.Ş.

Yelken Okul Eğ. Ar. San.Tic.Ltd.Şti

Grup Gümrükleme Müş

Kuyumcukent İşletme Aş

Eczacıbaşı

Unka İnş.San. Tic.Ltd.Şti

Bolu Kalite Yem Sanayi Aş

Prof. Dr. Zafer Malazgirt

Sanko

Palet İnşat ve Ticaret A.Ş.

Yonca - Onuk

Volvo Otomotiv Türk Ltd. Şti

Marmara Teknokent

Ted - Şefkat-Asır Kolejleri
Öncü -Gaye - Kasımoğlu Kolejleri
Add document to your blog or website

Similar:

Yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir” iconZOR AMELİYATLAR ESKİSİ KADAR ZOR DEĞİL

Yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir” iconGüzel sanatların sınıflandırılması

Yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir” iconTiyatro / Drama Eğitim Biliminde Plastik Sanatların Rolü

Yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir” iconBaşka bilimlerin hizmetine koşan bir kraliçe

Yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir” icon1. Bu iki metnin dönemleri şekil özellikleri ve içerikleri bakımından karşılaştırınız. (10p) Bilinen Türk destanları arasında en eskisi

Yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir” icon1. Müzik( ) sanatların en zevklisidir( ) ama bir şey öğretmez( ) Buna karşılık şiir( ) hem ruhun gıdası hem de iyi bir öğretmendir

Yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir” iconAtatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı uygulamaları gösteren pano hazırlama…

Yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir” iconDersin amacı öğrencilere yönetim süreci ile ilgili bilgilerin aktarılması, yönetim kavramları arasında bağlantı kurabilme yeterliliğinin ve yönetim

Yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir” iconTürk Dili ve Edebiyatı, duygu, akıl ve uygulama arasında bütünleşmeyi sağlayan etkili bir eğitim biçimidir. Dile dayalı sanatların eğitimini ve bu sanatlar

Yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir” iconTarihsel sürece baktığımızda, insanla ilgili bilimlerin çok eski bir geçmişi olmadıklarını görürüz. İnsan, düşünen bir varlık niteliğini kazandığından bu yana

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page