TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
Indir 194.91 Kb.
TitleTARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
Page1/3
Date conversion18.12.2012
Size194.91 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.egitimportali.com/Files/Upload/File/151012_ZÜMRE_1.DÖN.doc
  1   2   3
…………………………………………………LİSESİ

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI TARİHİ: 14.09.2012

TOPLANTI SAATİ: 14.00

TOPLANTI YERİ: ÖĞRETMENLER ODASI

DERSLER: TARİH 9.10.11, T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK, ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

TOPLANTIYA KATILANLAR:


GÜNDEM MADDELERİ

1. Okul tarih zümresi açılış ve yoklama.


2- Türk Milli Eğitimin genel ve özel amaçları, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve dersin amaçlarının gözden geçirilmesi,


3. Bir önceki öğretim yılı içinde yapılan zümre kararlarının gözden geçirilerek aksaklıkların giderilmesi.4. 2012–2013 Öğretim yılı çalışma takviminin değerlendirilmesi ve ders saat sayılarına göre iş günlerinin tespiti.


5. Yıllık planların nasıl yapılacağının tespiti.


a) Yıllık plana alınacak konuların tespiti,

Lise 1 Tarih: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 11.10.2007 tarih ve 172 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı
Lise 2 Tarih: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 12.09.2011 ve 134 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı, değişiklik

Lise 3 Tarih: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 12.09.2011 ve 134 27 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı

Lise 3 T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konuları: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 11.05.2012 tarih ve 36 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı
Lise 4 Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.05.2012 tarih ve 37 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı

b) Atatürk İlke ve İnkılâplarının tarih derslerinde öğretim esaslarını belirleyen 2488 s.t.d.sinin incelenmesi.


c) Öğretim araçlarının tespiti.


d) Öğretim metotlarının tespiti.


6. Ders planlarının hazırlanışı


7. Ölçme ve değerlendirme

A) Yazılı yoklamalar

B) Sözlü yoklamalar

C) Sınavların değerlendirme ölçütleri ve zamanları

8. 2300 sayılı Tebliğler Dergisi ‘nde Ödev yönetmeliğinin gözden geçirilmesi, konuların tespiti ve değerlendirme esasları


9. Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler, karşılaşılacak sorunlar ile ilgili alınacak tedbirler


10.Öğretim materyalleri, çevreden yaralanılabilecek kaynaklar.


11.Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği


12. Öğrencilerde tarih zevkinin oluşturulması ve tarihe ilgi. Kütüphaneden yararlanma,


13. Okulumuzun YGS-LYS başarısının yükseltilmesi için alınacak tedbirler


14. Dilek ve temenniler.


KAYNAKLAR
•Anayasanın eğitim-öğretimle ilgili 42. maddesi
•1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
•İç Hizmet Yönetmeliği (2125, 2141 Sayılı Tebliğler Dergileri)
•Atatürk İlke ve İnkılâpları (2104, 2212, 2488, 2504 Sayılı Tebliğler Dergileri)
•Yıllık ve günlük planlar (2089, 2551 2602 2610 Sayılı Tebliğler Dergileri)
•Ders araçları (2125 Sayılı Tebliğler Dergisi)
•Sınıf Geçme Yönetmeliği12/06/2008 tarihli 26904RG(2438 2592 2598 2609 Sayılı Tebliğler Dergisi)
•Disiplin Yönetmenliği ( 2426 2593 Sayılı Tebliğler Dergisi,19 Ocak 2007 Sayı: 26408 RG)
•Ermeni, Süryani, Pontus Konuları (2538 Sayılı Tebliğler Dergisi)
•Ders dışı eğitim faaliyetleri ve ödevler (2300, 2426 Sayılı Tebliğler Dergileri)


GÜNDEM MADDELERİNE GEÇİLDİ


MADDE 1.

…………………………………….. Tarih öğretmenleri, …………………… başkanlığında 14-09-2012 cuma günü 14.00‘da toplandı. Gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki kararları aldı.


MADDE 2.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları okundu. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirilmesi için çaba gösterilmesi kararlaştırıldı. Öğrencilere geçmişle içinde bulunduğu zaman arasında bağlantı kurdurup, gün geçtikçe daha da çoğalarak karmaşık hale gelen yurt ve dünya meselelerini iyi değerlendiren, çözümler getirebilen kişilik kazandırmak, demokrasiyi üstün tutma şuuru ve davranışı kazandırmak konusunda karar birliğine varıldı.


MADDE 3.

2011–2012 öğretim yılına ait yapılan zümre toplantı tutanakları incelendi. Derslerin müfredat programlarının bitirilmesi ile ilgili raporları incelendi. Tüm tarih derslerinde verilen raporlara göre müfredat programlarının zamanında tamamlandığı ve zümre toplantılarında alınan kararların titizlikle uygulandığı, aksayan bir yönünün bulunmadığı tespit edildi.

MADDE 4.

2011–2012 Öğretim yılı çalışma takvimi incelenerek resmi tatiller ve bayram tatilleri de göz önünde tutularak derslere göre iş günü şöyle tespit edildi.


Birinci Dönem 17.Eylül.2012 - 25.Ocak.2013
İkinci Dönem 08.Şubat.2012 - 14.Haziran.2012


Eylül 10 işgünü, Ekim 19 işgünü, Kasım 22 işgünü, Aralık 21, işgünü, Ocak 18 işgünü olmak üzere I.Dönem 90 işgününden oluşmaktadır. Şubat 14 işgünü, Mart 21 işgünü, Nisan 21 işgünü, Mayıs 21 işgünü, Haziran 10 işgünü olmak üzere II. Dönem 87 işgününden oluşmaktadır. Yıllık planlar 2551 s.t.d.sine göre hazırlanacaktır.


MADDE 5.


TARİH DERSİ (9. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ

Tarih dersi öğretim programı haftada 2 saat esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih dersi

(9. sınıf) öğretim programı 6 üniteden oluşmaktadır.

1. Ünite: Tarih Bilimi

2. Ünite: Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

3. Ünite: İlk Türk Devletleri

4. Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı ( 13. Yüzyıla Kadar)

5. Ünite: Türk-İslam Devletleri ( 10-13. Yüzyıllar)

6. Ünite: Türkiye Tarihi ( 11-13. Yüzyıl)


TARİH DERSİ (9. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI


ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

I. ÜNİTE: Tarih Bilimi

9

14

20

II. ÜNİTE: Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

6

10

14

III. ÜNİTE: İlk Türk Devletleri

8

12

18

IV. ÜNİTE: İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)

7

10

16

V. ÜNİTE: Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar)

8

12

18

VI. ÜNİTE: Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıl)

6

14

14

Toplam

44

72

100


Ortaöğretim 9. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.10.2007 tarih ve 172 Karar Sayısı ile kabul edilmiştir. 2008–2009 eğitim ve öğretim döneminde uygulanması kararı alınmıştı.


TARİH DERSİ (10. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ

Tarih dersi öğretim programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih

dersi (10. sınıf) öğretim programı 5 üniteden oluşmaktadır.

1. Ünite: BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453)

2. Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453–1600)

3. Ünite: ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

4. Ünite: DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL)

5. Ünite: EN UZUN YÜZYIL (1800–1922)


TARİH DERSİ (10. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI


ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

I. ÜNİTE: Beylikten Devlete (1300–1453)

9

12

17

II. ÜNİTE: Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453–1600)

16

18

25

III. ÜNİTE: Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)

11

11

15

IV. ÜNİTE: Diplomasi ve Değişim (XVIII. Yüzyıl)

11

11

15

V. ÜNİTE: En Uzun Yüzyıl (1800–1922)

17

20

28

Toplam

64

72

100


Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2011 ve 134 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.


11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ


Tarih Dersi (11. sınıf) Öğretim Programı haftada 4 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih dersi (11. sınıf) öğretim programı 6 üniteden oluşmaktadır.


1. Ünite: TÜRK DEVLET TEŞKİLATI

2. Ünite: TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI

3. Ünite: TÜRKLERDE HUKUK

4. Ünite: TÜRKLERDE EKONOMİ

5. Ünite: TÜRKLERDE EĞİTİM

6. Ünite: TÜRKLERDE SANAT


11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM

SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI


ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

I. ÜNİTE: TÜRK DEVLET TEŞKİLATI

8

34

25


II. ÜNİTE: TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI


5

22

15

III. ÜNİTE: TÜRKLERDE HUKUK


5

22

15

IV. ÜNİTE: TÜRKLERDE EKONOMİ

5

22

15

V. ÜNİTE: TÜRKLERDE EĞİTİM


5

22

15

VI. ÜNİTE: TÜRKLERDE SANAT


5

22

15

Toplam

33

144

100


Ortaöğretim 11. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2011 ve 134 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2010–2011 eğitim ve öğretim döneminde uygulanması kararı alınmıştı.


ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programı haftada 4 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programı 5 üniteden oluşmaktadır.

1.Ünite: 20. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

2.Ünite: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

3.Ünite: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

4.Ünite: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI

5.Ünite: KÜRESELLEŞEN DÜNYA


ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI


ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

I. ÜNİTE: 20. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

8

28

19

II. ÜNİTE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

6

20

14

III. ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

9

28

20

IV. ÜNİTE: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI

9

32

22

V. ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA

10

36

25

Toplam

42

144

100


Ortaöğretim “Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi” Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2011 tarih ve 134 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.


Talim ve Terbiye Kurulumuzun 11/05/2012 tarih ve 37 sayılı kararı ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Programı ile Milli Güvenlik Dersi arasında yapılan ilişkilendirmeye dikkat edilmesi ve planlara yansıtılmasına, mevcut ders kitaplarının 2012 – 2013 Eğitim ve Öğretim Yılına mahsus olmak üzere bu ilişkilendirme ve farklılıklara uyarlanarak kullanılması kararlaştırıldı.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ


Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı 7 üniteden oluşmaktadır.


1. Ünite: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

2. Ünite: MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

3.Ünite: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER

4.Ünite: TÜRK İNKILÂBI

5.Ünite: ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

6.Ünite: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

7.Ünite: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ


ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

I. ÜNİTE: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

4

6

7

II.ÜNİTE: MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

7

8

11

III.ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER

5

8

8

IV.ÜNİTE: TÜRK İNKILABI

12

16

19

V.ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

28

22

45

VI.ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

4

6

7

VII.ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

2


2

3

Toplam

62

72

100
  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI iconII. DÖNEMİ EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI iconKELES ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM COĞRAFYA DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI iconÖZEL AHMET ULUSOY LİSELERİ 2009-2010 ÖĞRETİM YILI DÖNEM COĞRAFYA DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI KARARLARIDIR

TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI icon2005-2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HACI AHMET ARISOY LİSESİ MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI iconEk : Toplantı Tutanağı ( 6 Sayfa ) Cemil ÖZEN Felsefe Grubu Zümre Başkanı 2009-2010 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI icon2012– 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSESİ TARİH DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ I. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI icon2007-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ MATEMATİK,GEOMETRİ VE ANALİTİK GEOMETRİ DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM TARİH VE TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI iconTRABZON-KÖPRÜBAŞI ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA 9, COĞRAFYA 10 VE TÜRKİYE BEŞERİ VE EKNOMİK COĞRAFYASI DERSLERİ II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI iconTRABZON – OF ANADOLU LİSESİ 2009–2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA 9, COĞRAFYA 10, COĞRAFYA 11 VE COĞRAFYA 12 DERSLERİ II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page