1. MİKRODALGA FIRIN VE EKİPMANLARI
Indir 250.5 Kb.
Title1. MİKRODALGA FIRIN VE EKİPMANLARI
Page3/3
Date conversion26.04.2013
Size250.5 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://sct.emu.edu.tr/courses/eet/eet143/userfiles/files/mikrodalga firinlar.doc
1   2   3Fırın tamirine başlamadan önce:


 Fırın fişini prizden çıkarın ve topraklaması kontrol ediniz.  Yüksek gerilim kondansatörünü deşarj ediniz.

 Anahtarlarının veya yüksek gerilim transformatörünün iletkenliğinin kontrol
ederken bu parçalardan kablo bağlantılarının birini devreden açın ve öyle

kontrol ediniz.


I. Fırın Çalışmıyor;


 Nedenleri


 Fırın üzerinde bulunan sigorta atmış olabilir.

 Kapı anahtarları arızalı olabilir.

 Zamanlayıcı arızalı olabilir.

 Termostat arızalı olabilir.

 Yüksek gerilim transformatörü arızalı olabilir.

 Yüksek gerilim kondansatörü arızalı olabilir.

 Yüksek gerilim diyotu arızalı olabilir.

 Magnetron arızalı olabilir.


 Giderilmesi


 Sigorta kontrol edilir atmışsa değiştiriniz.

 Kapı anahtarları kontrol edilir düzgün çalışmıyorlarsa değiştirilir.

 Zamanlayıcı kontakları kontrol edilir iletken değilse değiştirilir.

 Termostatın iletkenliği kontrol edilir iletken değilse değiştirilir.

 Transformatör sargıları kontrol edilir. Arızalı ise değiştirilir.

 Kondansatör kontrol edilir. Arızalı ise değiştirilir.

 Diyot kontrol edilir. Arızalı ise değiştirilir.

 Magnetron kontrol edilir. Arızalı ise değiştirilir.


II. Fırın gücü çok az yemekler geç ısınıyor veya pişiyor.


 Nedenleri


 Şebeke gerilimi düşük olabilir.

 Besin ısısı çok düşük olabilir.

 Mağnetron arızalı olabilir.


 Giderilmesi

 Fırın uygun gerilimde kullanılır.

 Bu bir arıza değildir. Yiyecek uzun sürede ısınması veya pişmesi gerekir.

 Mağnetron kontrol edilir. Arızalı ise değiştirilir.

21
III. Fırın içinde kıvılcımlar oluşuyor.


 Nedenleri


 Fırın içinde metal kaplar kullanılıyor ve bu kaplar duvarlara değiyor

olabilir.

 Altın veya gümüş tozu ile ayarlanmış seramik kaplar kullanılıyor olabilir.


 Giderilmesi


 Metal kaplar kullanılmamalı

 Altın gümüş ile ayarlanmış herhangi bir kap kullanılmamalı.


IV. Fırın dengesiz pişiriyor.


 Nedenleri


 Metal kaplar kullanılıyor olabilir.

 Çorba, kakao veya süt gibi pişirilirken karıştırılmıyordur.


 Giderilmesi


 Metal kaplar uyumsuz mikrodalga yoğunluğu meydana getirir. Plastik

bağ veya kapak kullanılmalı

 Bu gibi yiyecekler bir veya iki kez karıştırılmalıdır.

VI. Döner tabla gürültü yapıyor.


 Nedeni


 Tepside aşırı yük var veya uygunsuz dengelenmiş olabilir.


 Giderilmesi


 Yemeği eşit dağıtın. Daha küçük porsiyonlarda pişirin veya hafif kap

kullanınız.

VI. Döner tabla dönüyor fakat yemekler pişmiyor.


 Nedenleri


 Güç anahtarı arızalı olabilir.

 Yüksek gerilim transformatörü arızalı olabilir.

 Yüksek gerilim kondansatörü arızalı olabilir.

 Yüksek gerilim diyodu arızalı olabilir.

22
 Giderilmesi


 Güç anahtarı kontrol edilir, arıza giderilir.

 Transformatör kontrol edilir, arızalı ise değiştirilir.

 Kondansatör kontrol edilir, arızalı ise değiştirilir.

 Diyod kontrol edilir, arızalı ise değiştirilir.

 Mağnetron kontrol edilir, arızalı ise değiştirilir.


23
UUYGULAMAFFAALYİYEİ


Mikrodalga fırınlarda mağnetron ve diğer ekipmanların tamirini yapmak.


İşlem Basamakları

 Bir mikrodalga fırın ve fırının

parçalarını sökebileceğiniz takımları

hazırlayınız.

 Fırının fişi kesinlikle prizden çekilmiş

olmamalıdır.

 Fırının dış kabını uygun tornavidalar

ile açınız.

 Yüksek gerilim transformatörünü ölçü

aleti ile kontrol ediniz.

 Yüksek gerilim kondansatörünü ölçü

aleti ile kontrol ediniz.

 Yüksek gerilim diyodunu ölçü aleti ile

kontrol ediniz.

 Mağnetronu ölçü aleti ile kontrol

ediniz

 Arızayı tesbit ederek değiştirme ve

tamir işlemini yapınız.

 Yaptığınız işlemin doğruluğunu

arkadaşlarınızın çalışmaları ile

karşılaştırınız.


24


Öneriler

 Fırının içindeki elamanlar ile

yukarıdaki resimler ile karşılaştırarak

tanıyınız.

 Fırını incelenirken kullanma

kılavuzlarından yararlınınız.


 Transformatör bobinlerinde enerji

olmamalıdır.

 Kondansatör gerilimini deşarj etmeyi

unutmayınız.
ÖÖLÇMEVVEDDEĞERLENDRİRME

A- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. Mikrodalga fırın ile pişirmede ön ısıtma yapılmalıdır.

2. Mikrodalga ile pişirme, yiyecek moleküllerinin polarize yani moleküllerinin titreşmesi

ile oluşan ısı ile gerçekleşir.

3. Her mikrodalga fırında döner tabla motoru vardır.

4. Mikrodalga fırınlarda yüksek frekans mağnetron ile üretilir.


DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.


25
MODÜL DEĞERLENDİRME


MODÜL DEĞERLENDİRME

PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)


Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.


DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

Mikrodalga fırını tanımak ve aksesuarları doğru kullanmak

A)Fırın aksesuarlarını tanıyabildiniz mi?

B)Fırının ön yüzeyindeki kontrol düğmelerini veya tuşları öğrenebildiniz mi?

Mikrodalga fırının çalışma prensibini ve fırın elemanlarını öğrenmek.

A)Mikrodalga fırının çalışmasını prensibini öğrenebildiniz mi?

B)Yüksek gerilim transformatörü, yüksek gerilim diyodu, yüksek gerilim kondansatörü, mağnetron fanı, döner tabla motoru, termostat, zamanlayıcı motoru ve mağnetron çalışmasını, ölçülmesini ve arızalı olanın yerinden sökülüp takılmasını öğrenebildiniz mi?


DEĞERLENDİRME


Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.


Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.


26
CEVAP ANAHTARLARI


CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI


1 D

2 D

3 Y

4 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1 Y

2 D

3 D

4 D

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.


27
ÖNERİLEN KAYNAKLAR


ÖNERİLEN KAYNAKLAR


 Elektrikli Ev Aletleri Katalogları.

 İnternette Ev Aletleri Satışı ve Tanıtımı Yapan Firmaların Siteleri


28
KAYNAKÇA


KAYNAKÇA


 ARSLAN Ali, Elektrikli Ev Aletleri Tamir ve Bakımı, İstanbul, 2002.  Arçelik, Servis İşletmesi Eğitim El Kitabı; Mikrodalga Fırın
 PAKSOY Öğrt. Görevlisi Muhittin, Eğitim Ders Notları, 2005.
 KAYA Öğrt. Görevlisi Adem, Eğitim Ders Notları, 2005.
 ÖZKAN Tuhan, Mikrodalga, MEB Yayınları, 1987.
 Arçelik, Bosche, Ariston, Profilo katalogları
 Arçelik, Boche, Ariston eğitim CD’leri


29
1   2   3

Similar:

1. MİKRODALGA FIRIN VE EKİPMANLARI iconMİKRODALGA FIRIN ŞARTNAMESİ

1. MİKRODALGA FIRIN VE EKİPMANLARI iconTip Alkid Amino rezin kombinasyonuyla hazırlanmış, düşük derecede (85°C-105°C) fırın lanabilen ve çinko Fosfat içeren bir fırın astar boyadır. Renk

1. MİKRODALGA FIRIN VE EKİPMANLARI iconTEKNİK ŞARTNAMESİ Sistem, bilgisayar kontrollü ve tam otomatik olmalıdır. Sistem alevli AAS, grafit fırın, Hidrür sistemi ve garfit fırın otomatik örnekleyicisi ile tam verimli çalışması için gerekli aksesuarlardan oluşmalıdır

1. MİKRODALGA FIRIN VE EKİPMANLARI iconFIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MİKRODALGA FIRIN VE EKİPMANLARI iconA 3 7 SPA EKİPMANLARI

1. MİKRODALGA FIRIN VE EKİPMANLARI iconMİKRODALGA YÜKSEK SICAKLIK FIRINI

1. MİKRODALGA FIRIN VE EKİPMANLARI iconAnten ve mikrodalga uygulamalarının öğrenilmesi

1. MİKRODALGA FIRIN VE EKİPMANLARI iconEPOKSİ FIRIN BOYALI PASL. KLEPELİ

1. MİKRODALGA FIRIN VE EKİPMANLARI iconMAKİNA VE EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MİKRODALGA FIRIN VE EKİPMANLARI iconEKİPMAN TEHLİKELERİ – GÜVENSİZ EKİPMANLARI RAPORLAYIN

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page