İşletmede kullanılan tüm makine ve tesisatın tüm üniteler ile birlikte, arıza ve periyodik bakım/onarımlarını yaparak, hazırlanmış olan gider bütçesi
Indir 15.33 Kb.
Titleİşletmede kullanılan tüm makine ve tesisatın tüm üniteler ile birlikte, arıza ve periyodik bakım/onarımlarını yaparak, hazırlanmış olan gider bütçesi
Date conversion26.04.2013
Size15.33 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://alimuratgokmen.com/dosyalar/teknik servis/periyodik bakim talimati.doc

Periyodik Bakım Talimatı

1. Amaç
İşletmede kullanılan tüm makine ve tesisatın tüm üniteler ile birlikte, arıza ve periyodik bakım/onarımlarını yaparak, hazırlanmış olan gider bütçesi çerçevesinde çalışmasını sağlamaktır.


2. Kapsam
İşletmedeki tüm makina / makina tesisatının bakım onarımını eksiksiz kullanıcıya sunulmasını kapsar.

3. Tanımlar
İşletmelerde yer alan makine, teçhizat ve ekipmanlarının ayrı ayrı tanım kartları oluşturulur.

4. Sorumluluk
Talimatın yürütülmesinden, Teknik Sorumlu sorumludur.

5. Uygulama
5.1 Periyodik bakımlar üç değişik periyotta yapılır:
5.1.1 Günlük periyodik kontroller
5.1.2 Makine bakım planı
5.1.3 Arıza fişleri gereği onarım

5.2 Elektrik Bakımları;

    5.2.1 Pano Daireleri ;
                 5.2.1.1 Voltmetre ve ampermetre ölçüm aletleri ile kontrol edilir.
5.2.1.2 Voltmetre komitatörü ile fazlar arasındaki potansiyel farkı ölçülür.
( V=380-400)
5.2.1.3 Ampermetre ile pano üzerinden çekilen akımın değerleri okunur.(A=Tesiste çekilen güce göre değişir.)
NOT:Haftada bir kez (dağıtım panolarında )kapak açılarak pano içerisindeki kullanılan malzemelerin gözle kontrolü ve 3 ayda bir de komple bakımı yapılır.
       
5.2.2 Trafo Odaları : (Ölçü Hücresi)
5.2.2.1 Voltmetre ile fazlar arasındaki gerilim (potansiyel farklar) ölçülür. Her fazdaki gerilim trafosunun sigortasının atıp, atmadığı kontrol edilir.
5.2.2.2 Kesiciler (Disjektör) 24 V doğru akımla (DC) çalıştığı için bunları besleyen akülerin kontrolü yapılır, eksikleri giderilir.
5.2.2.3 Aktif Reaktif ve kapasitif sayaçların son endeksleri okunur ve Form a yazılır. (F-7.6-TM-01 Sarfiyat Formu)

NOT:Reaktif ve Kapasitif değerler max. değerlerin üstüne çıkarsa dengesizlik var demektir ve ceza durumuna girmiş olunur.

1-    Reaktif =% 33 x A değerden yüksek ise:
                    Reaktif güç rölesi kontrol edilir.
                    Kondansatörler kontrol edilir, arızalı olanlar sökülür ve yenisi ile           
                   değiştirilir.
2-Kapasitif = % 20 x A değerden fazla ise :
                     Kapasitif güç rölesi kontrol edilir.
                     Kondansatöre bağlı olan kontaktörler kontrol edilir. (kontaklar   
                     yapışık olabilir.)

5.3 Trafo Hücresindeki Ana Dağıtım Panosu ;
    5.3.1 Voltmetre ve ampermetre ile kontrol edilir.
    5.3.2 Pano üzerindeki termik manyetik şalterler ve onların bağlantıları kontrol edilir.
 NOT:Şalterlerin giriş ve çıkış kablolarının kontrol edilmesi gerekir. Pano üzerindeki sigortaların kablo bağlantıları kontrol edilir.

5.4 Jeneratör;
5.4.1 Yakıt seviyesi kontrolü
5.4.2 Motor yağı seviye kontrolü
5.4.3 Radyatör suyu  seviye kontrolü
5.4.4 Yakıt boruları,Yağ hortumları, su bağlantısının sızıntı ve kaçak kontrolleri.
5.4.5 Kayışların gevşeklik kontrolleri.
5.4.6 Akü kablo bağlantıları ve kutup bağlantılarının kontrolü.
NOT: Akülerinin su seviyesi ve asit ölçümü haftada bir defa yapılabilir.
5.4.7 Motor gövde ısıtıcısı kontrolü yapılır. Ayda bir defa yakıtta su olup olmadığı kontrol edilebilir.
5.4.8   Her çalıştırmada motorun sesi kontrol edilir.
5.4.9 Hava filtresi kontrol edilir.
5.4.10 Çalışma süresi (saati) kontrol edilir.
5.4.11 Genel temizlik kontrol edilir.
5.5. Su Depolarının Kontrolü ;
5.5.1 Ana depodaki su miktarı sürekli takip edilir ve günde bir kez olmak üzere (%) değeri olarak vardiya defterine yazılır.
5.5.2 Günlük su tüketimleri her günlük su tüketim raporuna yazılır.
5.6 Hidrofor Pompalarının Kontrolü ;
5.6.1 Hidrofor pompalarının çalışması her gün kontrol edilir
5.6.2 Şebekedeki su basıncı her gün kontrol edilir.
5.6.3 Hidrofor dairesindeki vanalar haftada bir kez olmak üzere açılıp kapatılarak kontrol edilir.
5.6.4 Hidrofor emişindeki pislik tutucular ayda bir kez temizlenir. Vardiya defterine kaydedilir.
5.6.5 Hidrofor pompalarının elektrik motorları üç ayda bir kontrol edilir. Dönen aksamda uygunsuz bir çalışma var ise (ses, sallantı v.b) gerekli parça değiştirilir. Salmastralar kontrol edilir sızıntı var ise değiştirilir.

5.7    Kazanların Bakımı ; Kazanlar :Her Gün:

5.7.1    Basınç manometresi kontrol edilir.
5.7.2    Termometreler kontrol edilir.
5.7.3    Su seviyesi ayarlanır.
5.7.4    Sirkülasyon pompası kontrol edilir.
5.7.5    Kazan üzerindeki muhtelif vanalar kontrol edilir.
5.7.6    Termostat ayarları kontrol edilir.
5.7.7    Haftada bir kez ; Kurum kontrolü yapılır.  

5.8 Yakıt ;
5.8.1 LPG tankındaki LPG miktarı kontrol edilir ve hergün değerler vardiya defterine yazılır. (F-7.6-TM-01 Sarfiyat Formu)
5.8.2 LPG buharlaştırıcı odası her gün kontrol edilir.

5.9 Brülör ; Her Ay:
5.9.1 Ateşleme elektrotları (çakmak) temizlenir. İki uç arasındaki mesafe (4-5 mm) kontrol edilir.
5.9.2 Yakıt memeleri temizliği kontrol edilir.
5.9.3 Brülör ön ısıtıcısının termostat ayarı (120-130 oC) kontrol edilir.
5.9.4 Türbülatörün temizliği kontrol edilir ve ayda bir defa temizlenir.
Her Gün:
    5.9.5 Selenoid valfler çalıştığı zaman kontrol edilir.
5.9.6 Kademeye göre servo motor kontrol edilerek uygun yanma olup olmadığı    gözlenir.  (F-8.1-TM-10.1, F-8.1-TM-10.2)

5.10 Havuz ;
5.10.1 Sirkülasyon pompalarının çalışması kontrol edilir.
5.10.2 Pompaların ve hatların sızdırmazlıkları kontrol edilir.
5.10.3 Kum filtrelerinin kontrolü yapılır.
5.10.4 Kum Filtrelerinin ters-düz yıkamaları yapılır.
5.10.5 Filtrelerin üzerindeki biriken havanın atılması sağlanır.
5.10.6 Kıl filtreleri temizlenir.
5.10.7 Günde en az bir defa klor ve pH ölçümü yapılır.
5.10.8 Denge tanklarındaki su durumu kontrol edilir.
5.10.9 Dip emiş vanası ve dip emiş ızgarası kontrol edilir.
5.10.10 Otomatik dozaj pompaları ve depolarındaki klor ve asit miktarları kontrol edilir.
5.10.11 Havuz merdivenleri kontrol edilir.
5.10.12 Havuz iç aydınlatmaları kontrol edilir.
5.10.13 İkaz levhaları ve derinlik belirten yazılar kontrol edilir.
5.10.14 Saat 24.00 ile 07.00 arası vakum ve havuzların temizliği yapılır.
5.10.15 Yosun önleyici, çöktürücü-parlatıcı, pH(+/-), kostik gibi diğer kimyasallar gerek görüldüğünde kullanılır.
5.10.16 Havuzlarla ilgili tüm işlemler ve ölçümler havuz defterine yazılır.

5.11 Soğuk Odaların Aylık Periyodik  Kontrolleri ;
        5.12.1 Cihazın gaz miktarı kontrol edilir.
        5.12.2 Dış ünitenin radyatörü su ile yıkanarak temizlenir.
        5.12.3 Elektrik kablo bağlantıları elle kontrol edilir.
        5.12.4 Kapı lastikleri kontrol edilir.
        5.12.5 İç ünitenin defrost rezistansı ölçülerek kontrol edilir.
        5.12.6 Her ayın 10-15’i arası yapılır.

5.12 Klima Santralleri ;
5.13.1 4 Haftada bir bakımları yapılır.
5.14.2 Her bir klima santrali “OFF” konumuna alındıktan sonra elyaf filtreler kontrol edilir. Eğer kirli ise yerlerinden çıkartılarak sıcak su ve kimyasal ile yıkanır.
5.14.3 Radyatörler kontrol edilir. Soğuk su veya sıcak su geçişinin olduğu izlenir. Eğer kirli ise su ve kimyasal ile yıkanır.
5.14.4 Motor, fan, kayış ve kasnak tertibatı kontrol edilir. Gerekli ise değiştirilir. Kayış esneme payının 1 – 1.5 cm civarında olduğu kontrol edilir. Esneme daha fazla ise gerekli ayar yapılır veya değiştirilir.
5.14..5 Soğuk ve sıcak su giriş vanaları kontrol edilir. Bir sızdırma olmadığından emin olunur.

5.13 Dalgıç Pompalar ;
5.16.1 Arıtma terfi dalgıç pompalarına ayda bir, diğer dalgıç pompalara da 2 ayda bir olmak üzere gerekli bakımlar yapılır.
5.16.2 Pompalar suyun içinden çıkartılarak temizlenir ve yıkanır.
5.16.3 Motor, rulman ve pompa kısımlarında bir ses olup olmadığı kontrol edilir.
5.16.4 Pompa emiş ağızları, kapaklar açılarak kontrol edilir. Tıkanma durumu var ise temizlenir.
5.16.5 Teknik servis imkanlarıyla tamir edilemeyen arızalar da pompa yedeği ile değiştirilerek yetkili servisine gönderilir

Add document to your blog or website

Similar:

İşletmede kullanılan tüm makine ve tesisatın tüm üniteler ile birlikte, arıza ve periyodik bakım/onarımlarını yaparak, hazırlanmış olan gider bütçesi iconAraştırmalarda yaygın kullanılan veri toplama tekniklerden biri olan görüşme ya da mülakat; önceden hazırlanmış soruları sorduğu ve karşısındaki kişinin

İşletmede kullanılan tüm makine ve tesisatın tüm üniteler ile birlikte, arıza ve periyodik bakım/onarımlarını yaparak, hazırlanmış olan gider bütçesi iconElektrik Bakım ve Arıza Bulma

İşletmede kullanılan tüm makine ve tesisatın tüm üniteler ile birlikte, arıza ve periyodik bakım/onarımlarını yaparak, hazırlanmış olan gider bütçesi iconİŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN BİLDİRİMİNE AİT MUHASEBE KAYITLARI

İşletmede kullanılan tüm makine ve tesisatın tüm üniteler ile birlikte, arıza ve periyodik bakım/onarımlarını yaparak, hazırlanmış olan gider bütçesi iconBİLGİSAYAR TEKNİK PERİYODİK BAKIM

İşletmede kullanılan tüm makine ve tesisatın tüm üniteler ile birlikte, arıza ve periyodik bakım/onarımlarını yaparak, hazırlanmış olan gider bütçesi iconPERİYODİK BAKIM ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşletmede kullanılan tüm makine ve tesisatın tüm üniteler ile birlikte, arıza ve periyodik bakım/onarımlarını yaparak, hazırlanmış olan gider bütçesi iconASANSÖR PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşletmede kullanılan tüm makine ve tesisatın tüm üniteler ile birlikte, arıza ve periyodik bakım/onarımlarını yaparak, hazırlanmış olan gider bütçesi iconKORUYUCU PERİYODİK BAKIM HİMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşletmede kullanılan tüm makine ve tesisatın tüm üniteler ile birlikte, arıza ve periyodik bakım/onarımlarını yaparak, hazırlanmış olan gider bütçesi iconBİR YILLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşletmede kullanılan tüm makine ve tesisatın tüm üniteler ile birlikte, arıza ve periyodik bakım/onarımlarını yaparak, hazırlanmış olan gider bütçesi iconGARANTİ SONRASI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM SÖZLEŞMESİ

İşletmede kullanılan tüm makine ve tesisatın tüm üniteler ile birlikte, arıza ve periyodik bakım/onarımlarını yaparak, hazırlanmış olan gider bütçesi iconİŞ MAKİNELERİNE İLİŞKİN KORUYUCU PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page