1-“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur
Indir 10.12 Kb.
Title1-“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur
Date conversion27.04.2013
Size10.12 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.isguvenligi-uzmani.org/wp-content/uploads/2012/04/YANGIN.doc
YANGIN


1-“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.


a-Fiziksel bir olaydır. b-Kimyasal bir olaydır. c-Biyolojik bir olaydır.d-Endotermik bir olaydır.


2-Bezir yağına batırılmış bir bez parçasının havanın ısısı ve oksijeni ile oksitlenmesi süreci sonunda artan ısı ile alevli yanmanın başlaması olayı için aşağıdaki ifadelerden hangisi tam doğrudur.


a-Yavaş yanmadır. b-Hızlı yanmadır b-Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüşmesi şeklinde gerçekleşen kendiliğinden yanmadır. c-Kendiliğinden yanmadır.


3-Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu çıkan kimyasal boğucu gazdır.


a-Karbon di oksit b-Amonyak c-Karbon monoksit d-Azot e-metan


4-Genel olarak tutuşma sıcaklığı …………..oC derecenin altında olan maddelere parlayıcı maddeler denir.


a- 21 b- 28 c- 36 d-38 e-41


5-Parlayıcı gazlardan ……………. Havadan hafif, …………….ise havadan ağırdır.


a-Doğalgaz - LPG b-Benzen – Doğalgaz c-Benzen – Benzin d-Doğalgaz- metan

e-Oksijen – Asetilen


6-Aşağıdaki durumlardan hangisinde statik elektrik oluşmaz.


a-İletken olmayan bir boru ile sıvının yüksek hızla nakledilmesi.

b-Toz malzemenin pnomatik olarak nakledilmesi.

c-İletken olmayan nakil bant ve kayışlarının hızla dönmesi.

d-Havalandırma bacasından parlayıcı buharların çıkması


7-Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre; “Gaz buhar ve sis halindeki patlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre yada sık sık oluştuğu yerler ………. olarak adlandırılır.” (Boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz)


a-Bölge 0 b-Bölge 1 c-Bölge 2 d- Bölge 20


8- Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre; “Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabilecekleri yerler ………… olarak adlandırılır.” (Boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz)


a-Bölge 1 b-Bölge 2 c-Bölge 20 d-Bölge 21


9- Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre; Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler için konulması gereken üçgen şeklindeki uyarı işaretinin,


a-Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması

b-Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile yazılması,

c-Siyah kenarlar ve beyaz zemin üzerine sarı yazı ile yazılması,

d-Kırmızı kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması.

Gerekir. (Doğru olan şıkkı işaretleyiniz)


10-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre oluşturulacak yangın ekipleri içinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir.


a-Söndürme ekibi b-Haberleşme ekibi c-Kurtarma ekibi d-İlk yardım ekibi


CEVAP ANAHTARI


1-B


2-B


3-C


4-D


5-A


6-D


7-A


8-C


9-B


10-B

Add document to your blog or website

Similar:

1-“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur icon1.İndirgenen bir molekül için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1-“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur iconBindirmeli ek yapılan donatının uçlarında kanca yapılması halinde bindirme boyu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur

1-“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur icon1- B={ATATÜRK} kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1-“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur iconYukarıdaki ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1-“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur icon5puan) a)Mavi b)Sarı c)Yeşil d)Kırmızı Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (5

1-“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur icon1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?

1-“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur icon1-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Merkezi işlem birimi (CPU) için doğrudur?

1-“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur iconYanma Nedir: Maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için yandaki şekilde görüldüğü gibi yanıcı

1-“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur iconBacalı veya fanlı kombi cihazları açık yanma hücrelidirler. Yanma işlemini ortam havasını kullanarak yerine getirdikleri için bu tip cihazların monte edildiği

1-“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur iconA. Yanma Nedir ?: Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir. B. Yangın Çeşitleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page